Byla A2.2.-1723-660/2015
Dėl vadovaujantis ATPK 272 str. 2 d., byla nagrinėjama administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant

1Kauno apylinkės teismo teisėja Larisa Tamulionienė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui T. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo T. R., a. k. ( - ) LR piliečio, gyv. ( - ), turinčio galiojančių administracinių nuobaudų, administracinio teisės pažeidimo bylą, ir

Nustatė

2T. R. 2014-03-17, 21.51 val. internetinėje svetainėje www.skelbiu.lt patalpino skelbimą, neva parduodamas mobiliojo ryšio telefonas „Samsung Galaxy S3“ už 450 litų ir kaip garantą iš R. P. išviliojo 225 litus, kurie buvo pervesti į T. R. banko sąskaitą Nr. ( - ), taip apgaule savo naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą, padarydamas nukentėjusiajam R. P. 225 litų turtinę žalą. Šiais savo veiksmais įvykdė smulkųjį svetimo turto pagrobimą, t. y. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 50 str.

3Kadangi bylą nagrinėja teisėjas vienasmeniškai, o ne kolegialus organas, teismo posėdžio protokolas nerašomas (ATPK 285 str.).

4Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam pranešta, prašymas atidėti bylos nagrinėjimą negautas, neatvykimo priežastys nežinomos, todėl vadovaujantis ATPK 272 str. 2 d., byla nagrinėjama administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant.

5ATPK 50 str. pažeidimo faktą ir T. R. kaltę įrodo: 2014-07-11 teismo baudžiamasis įsakymas, kuriuo T. R. pagal BK 182 str. 3 d., 641 str., 63 str. 3 d. nubaustas 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant jį nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose, jei tai nesusiję su darbu, per 6 (šešis) mėnesius atlyginti nukentėjusiajam turtinę žalą, per visą bausmės laiką neatlygintinai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kuriose rūpinamasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis (LR BK 48 str. 1 d., 2 d., 3 d., 6 d. 1) p., 2 ) p., 5) p.) ir 6 MGL (780 Lt) bauda (baudžiamosios bylos Nr. 1-2237-738/2014 b. l. 63-64), 2015-02-02 Kauno apylinkės teismo nutartimi, kuria nutrauktas baudžiamasis procesas baudžiamojoje byloje Nr. 1-2237-738/2014 ir T. R. atleistas nuo Kauno apylinkės teismo 2014-07-11 baudžiamuoju įsakymu paskirtos neatliktos bausmės dalies. T. R. iškelta administracinio teisės pažeidimo byla pagal ATPK 50 str. (baudžiamosios bylos Nr. 1-2237-738/2014 b. l. 94), kita byloje surinkta medžiaga.

6Byloje surinktais ir ištirtais įrodymais nustatyta, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo padarė smulkųjį svetimo turto pagrobimą, kadangi kasoje nesumokėjo už prekes, kurių vertė neviršija 3 MGL dydžio sumos.

7Skirdamas administracines nuobaudas, teismas atsižvelgia į padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

8T. R. turi administracinių nuobaudų. Jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis gailisi padaręs pažeidimą (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.). Atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad pakartotinai per metus padarė tos pačios rūšies pažeidimą, už kurį jam jau yra paskirta nuobauda (ATPK 32 str. 1 d. 5 p.).

9Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui skirtina bauda, numatyta ATPK 50 str. sankcijoje. Manytina, kad pritaikius būtent tokią nuobaudą, bus pasiekti ATPK 20 str. numatyti administracinės nuobaudos tikslai.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 24 str., 30 str., 302 str., 50 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

11T. R., a. k. ( - ) pripažinti padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 50 str., ir skirti 120,00 eurų (vieno šimto dvidešimties eurų) baudą.

12Nutarimą vykdyti nukreipti protokolą surašiusiam organui – Kauno apskrities VPK.

13Paskirtoji bauda ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) AB banke ,,Swedbank“, (banko kodas 73000), įmokos kodas 6030.

14Nesant galimybės sumokėti baudą iš karto, pažeidėjas turi teisę, ATPK 313 str. 3 d. nustatyta tvarka, kreiptis į baudą paskyrusį teismą dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo.

15Nesumokėjus baudos per nustatytą terminą, nutarimas išsiunčiamas vykdyti antstoliui (ATPK 314 str. 1 d.).

16Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai