Byla 2-609/2006

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audronės Jarackaitės ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo akcinės bendrovės ,,Vievio paukštynas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 4 d. ir 2006 m. rugsėjo 11 d. nutarčių, civilinėje byloje Nr. 2-30-21/2006 pagal ieškovo likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Kavarsko sakalas“ ieškinį atsakovams akcinei bendrovei ,,Vievio paukštynas“, valstybės įmonei ,,Registrų centras“ (tretysis asmuo V. K.) dėl ilgalaikio turto perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu, statinių teisinės registracijos panaikinimo ir jų grąžinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Panevėžio apygardos teismo 2003 m. birželio 12 d. nutartimi UAB ,,Kavarsko sakalas“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas D. Bardišauskas (t. 1, b. l. 7). Nuo 2004 m. lapkričio 9 d. juridinių asmenų registre įregistruotas likviduojamos dėl bankroto įmonės statusas (t. 2, b. l. 24).

5Ieškovas BUAB ,,Kavarsko sakalas“ 2004 m. spalio 8 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams AB ,,Vievio paukštynas“, VĮ ,,Registrų centras“, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu ilgalaikio turto perdavimo-priėmimo aktą, ginčo statinių teisinę registraciją atsakovo AB „Vievio paukštynas“ vardu ir šiuos statinius kaip be pagrindo perduotą turtą grąžinti ieškovui natūra.

6Panevėžio apygardos teismas 2006 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino.

7Atsakovas AB ,,Vievio paukštynas“ 2006 m. rugsėjo 4 d. dėl šio pirmosios instancijos teismo sprendimo padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė teismo sprendimą panaikinti ir bylą nutraukti. Už apeliacinį skundą apeliantas sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį (t. 2, b. l. 181).

8Spręsdamas apeliacinio skundo priėmimo klausimą, Panevėžio apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 4 d. nutartimi nustatė apeliantui terminą iki 2006 m. rugsėjo 14 d. šio skundo trūkumams pašalinti, tai yra sumokėti likusią žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dalį – 13 219, 68 Lt (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 2 d. 2 p.). Šios teismo nutarties rezoliucinėje dalyje pažymėjo, jog nutartis atskiruoju skundu neskundžiama.

9Atsakovas AB ,,Vievio paukštynas“ 2006 m. rugsėjo 11 d. pateikė pirmosios instancijos teismui prašymą dėl rašymo apsirikimų 2006 m. rugsėjo 4 d. teismo nutartyje ištaisymo, kartu nurodydamas, kad pagal CPK 83 straipsnio pirmosios dalies 8 punktą apeliantas yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo.

10Tenkindamas šį atsakovo prašymą, Panevėžio apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartimi ištaisė to paties teismo 2006 m. rugsėjo 4 d. nutartyje padarytus rašymo apsirikimus, kartu nustatydamas apeliantui terminą iki 2006 m. rugsėjo 20 d. sumokėti likusią žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dalį. Kartu pirmosios instancijos teismas šioje nutartyje pažymėjo, jog 2006 m. rugsėjo 4 d. teismo nutartis dėl įpareigojimo sumokėti apeliantui žyminį mokestį gali būti skundžiama apeliacine tvarka per septynias dienas nuo jos įteikimo dienos.

11Atskiruoju skundu atsakovas AB ,,Vievio paukštynas“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartį ir atleisti byloje dalyvaujančius asmenis – apeliantą, atsakovą VĮ ,,Registrų centras“ ir tretįjį asmenį V. K. nuo žyminio mokesčio už apeliacinius skundus CPK 83 straipsnio pirmosios dalies 8 punkto nustatyta tvarka.

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13CPK 83 straipsnio pirmosios dalies 8 punkte nustatyta, kad nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleidžiama įmonė (įstaiga), kuriai iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kurioje vykdoma neteisminė bankroto procedūra, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys atleidžiami už šiose bylose paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus.

14Pagal bylos duomenis, ieškovui UAB ,,Kavarsko sakalas“ Panevėžio apygardos teismo 2003 m. birželio 12 d. nutartimi iškelta bankroto byla, o nuo 2004 m. lapkričio 9 d. juridinių asmenų registre įregistruotas likviduojamos dėl bankroto įmonės statusas. Taigi ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio už ieškinį šioje byloje sumokėjimo CPK 83 straipsnio pirmosios dalies 8 punkto pagrindu. Kaip jau minėta, šioje civilinio proceso normoje nustatyta taip pat ir tai, kad tokiose bylose nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinius ir kasacinius skundus atleidžiami kiti byloje dalyvaujantys asmenys (CPK 17 str., 83 str. 1 d. 8 p.). Todėl darytina išvada, kad šioje byloje apeliantas – atsakovas AB ,,Vievio paukštynas“ CPK 83 straipsnio pirmosios dalies 8 punkto pagrindu taip pat yra atleistas nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo. Tačiau pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo AB ,,Vievio paukštynas“ apeliacinio skundo priėmimo klausimą, į šią aplinkybę neatsižvelgė, netaikė CPK 83 straipsnio pirmosios dalies 8 punkto nuostatų ir nepagrįstai 2006 m. rugsėjo 4 d. nutartimi įpareigojo apeliantą sumokėti 13 219, 68 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą. Beje, šio proceso teisės normos pažeidimo pirmosios instancijos teismas neištaisė net ir tada, kai atsakovas AB ,,Vievio paukštynas“ 2006 m. rugsėjo 11 d. teismui pateiktame prašyme dėl rašymo apsirikimų 2006 m. rugsėjo 4 d. teismo nutartyje ištaisymo nurodė, kad pagal CPK 83 straipsnio pirmosios dalies 8 punktą yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Pirmosios instancijos teismas, ištaisydamas rašymo apsirikimus 2006 m. rugsėjo 4 d. teismo nutartyje, šioje byloje atsakovo AB ,,Vievio paukštynas“ skundžiama 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartimi, be kita ko, nustatė naują terminą 13 219, 68 Lt žyminiam mokesčiui už apeliacinį skundą sumokėti. Atkreiptinas dėmesys, kad priimdamas 2006 m. rugsėjo 4 d. nutartį, kuria apeliantui buvo nustatytas terminas žyminiam mokesčiui už apeliacinį skundą sumokėti, pirmosios instancijos teismas jos rezoliucinėje dalyje nurodė, jog ši teismo nutartis neskundžiama atskiruoju skundu. Tokia pirmosios instancijos teismo išvada prieštarauja CPK 100 straipsnio nuostatoms. Taigi teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliantas teismo buvo suklaidintas dėl teismo nutarties, priimtos žyminio mokesčio sumokėjimo klausimu, apskundimo, o tai akivaizdžiai apsunkino jo galimybę pasinaudoti apeliacijos teise. Kartu pažymėtina, kad 2006 m. rugsėjo 11 d. nutarties dėl rašymo apsirikimų ištaisymo rezoliucinėje dalyje pirmosios instancijos teismas nurodė, jog pastaroji teismo nutartis yra skundžiama atskiruoju skundu. Pasinaudodamas apeliacijos teise, atsakovas AB ,,Vievio paukštynas“ atskiruoju skundu apskundė 2006 m. rugsėjo 11 d. teismo nutartį dėl rašymo apsirikimų ištaisymo. Nors apeliantas tiesiogiai neskundžia 2006 m. rugsėjo 4 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas įpareigojo jį pašalinti apeliacinio skundo trūkumus, ir panaikinti šią teismo nutartį atskirojo skundo rezoliucinėje dalyje neprašo, tačiau iš atskirojo skundo turinio akivaizdu, jog apeliantas ginčija ir 2006 m. rugsėjo 4 d. pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria, kaip jau minėta, be pagrindo nustatytas terminas likusiai žyminio mokesčio už apeliacinį skundą daliai sumokėti. Kadangi 2006 m. rugsėjo 4 d. apygardos teismo nutartis prieštarauja įstatymui, ji yra neteisėta, todėl negali būti palikta galioti. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija sprendžia, jog abi šios apygardos teismo nutartys panaikintinos, o civilinė byla su atsakovo AB ,,Vievio paukštynas“ apeliaciniu skundu dėl Panevėžio apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo perduotina Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui CPK 307 straipsnio antrojoje dalyje numatytiems veiksmams atlikti.

15Kartu pažymėtina, jog apelianto prašymas dėl atsakovo VĮ ,,Registrų centras“ ir trečiojo asmens V. K. atleidimo nuo žyminio mokesčio už apeliacinius skundus CPK 83 straipsnio pirmosios dalies 8 punkto nustatyta tvarka negali būti svarstomas, nes šie asmenys savo teises ir tesėtus interesus gali ginti asmeniškai kreipdamiesi į teismą. Apeliantas nepateikė įrodymų, jog turi įgaliojimus veikti šių asmenų vardu.

16Atsakovas AB ,,Vievio paukštynas“ už apeliacinį skundą sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį (t. 2, b. l. 181). Apeliacinės instancijos teismui nustačius, jog apeliantas yra įstatymo atleistas nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo, sumokėtas žyminis mokestis grąžintinas (CPK 83 str. 1 d. 8 p., 87 str. 1 d. 1 p., 3 str. 6 p.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, 87 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Panevėžio apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 4 d. ir 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartis panaikinti.

19Grąžinti atsakovui akcinei bendrovei ,,Vievio paukštynas“ 100 (vieną šimtą) Lt žyminio mokesčio.

20Civilinę bylą su atsakovo akcinės bendrovės ,,Vievio paukštynas“ apeliaciniu skundu dėl Panevėžio apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo perduoti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui CPK 307 straipsnio antrojoje dalyje numatytiems veiksmams atlikti.

Proceso dalyviai