Byla 2-2324-260/2012
Dėl sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams teisėtumo, atlyginimo dydžio nustatymo pagal ieškovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ieškinį atsakovui K. S., tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant ieškovės atstovėms N. B. ir R. K., nagrinėdamas civilinę bylą Nr.2-2324-260/2012 dėl sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams teisėtumo, atlyginimo dydžio nustatymo pagal ieškovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ieškinį atsakovui K. S., tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Nustatė

2Ieškovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (Kelių direkcija) 2012-08-03 pateiktu ieškiniu prašė 1) nustatyti, kad Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1P (1.3.)-212 „Dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 22,0-56,50 km ruožui rekonstruoti) Prienų rajono savivaldybėje“, kuriuo nuspręsta paimti iš K. S. nuosavybės teise valdomus 0,6798 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr.( - )) ir 0,2856 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esančius ( - ), Prienų rajone, yra teisėtas; 2) nustatyti pagal Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 1P (1.3.)-212 už visuomenės poreikiams paimtus iš K. S. 0,6798 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )) ir 0,2856 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esančius ( - ), Prienų rajone, 19 791,00 Lt dydžio atlyginimą ir nustatyti Kelių direkcijos atsiskaitymo su atsakovu sąlygas; 3) nustačius, kad Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1P (1.3.)-212 „Dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 22,0-56,50 km ruožui rekonstruoti) Prienų rajono savivaldybėje“, kuriuo nuspręsta paimti iš K. S. 0,6798 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )) ir 0,2856 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esančius ( - ), Prienų rajone, yra teisėtas, iki galutinio ginčo dėl atlyginimo dydžio išsprendimo leisti Kelių direkcijai sumokėti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1P (1.3.)-212 nurodytą 19 791,00 Lt atlyginimą už visuomenės poreikiams paimtą žemę ir kitus su žemės paėmimu susijusius nuostolius į atsakovo K. S. sąskaitą, panaikinti daiktines teises, nustatytas į šiuos visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus, leisti įregistruoti šiuos žemės sklypus Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu ir pradėti juos naudoti visuomenės poreikiams, numatytiems Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 19 įsakyme Nr. 1P (1.3.)-212, t.y. magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 22,00-56,5 km rekonstruoti; 4) priteisti iš atsakovo K. S. bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-10). Įstatymo numatytais atvejais ieškovė prašė priimti sprendimą už akių.

3Ieškovė Kelių direkcija nurodė, kad ji įgyvendina valstybinės reikšmės kelių priežiūros, plėtros ir saugaus eismo šiuose keliuose valstybės politiką, organizuoja ir koordinuoja valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą. Kelių direkcija taip pat organizuoja žemės, reikalingos valstybinės reikšmės keliams tiesti ir rekonstruoti, paėmimo visuomenės poreikiams dokumentų rengimą ir teikia prašymus institucijoms dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams. Taip pat Kelių direkcijos užsakymu yra vykdomos Valstybinės saugaus eismo automobilių keliais programos, kuri orientuota į avaringumo valstybinės reikšmės keliuose mažinimą, priemonės. Kelių direkcija atsakinga už avaringų ruožų likvidavimo techninių projektų rengimą ir įgyvendinimą, bei už kelių infrastruktūros saugumo pėstiesiems, dviratininkams, transporto priemonių vairuotojams ir keleiviams didinimą. Vykdydama nurodytas funkcijas ir vadovaudamasi Žemės įstatymo 45 straipsnio (redakcija iki 2011 m. liepos 1 d.) 1 dalies 3 punktu, kuris nustato, kad žemė visuomenės poreikiams iš privačios žemės savininkų gali būti paimama, kai ši žemė yra reikalinga viešojo naudojimo keliams tiesti ir eksploatuoti, Kelių direkcija teisėtai pateikė prašymą paimti atsakovo K. S. žemės sklypus (dalis). Magistralinis kelias A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai yra pripažintas valstybinės reikšmės automobilių keliu. Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 22,0-56,5 km ruožą (nuo Mauručių iki Puskelnių) būtina rekonstruoti pagal eismo saugos reikalavimus, taikomus tokio eismo intensyvumo ir reikšmės (I Trans European Network transporto koridoriui (greitkeliui VIA BALTICA), jungiančiam Taliną-Saločius-Panevėžį-Kauną-Kalvariją-Varšuvą ir kartu IX D koridoriaus šakai bei europinei magistralei E67 Helsinkis-Talinas-Ryga-Panevėžys-Kaunas-Varšuva-Vroclavas-Praha).Numatomas rekonstruoti magistralinio kelio 22,00-56,50 km ruožas yra vienas avaringiausių (kelio 51,00-51,400 km ruože – „juodoji dėmė", o 21,50-56,00 km kelio ruože 2008-2012 metais (iki 2012 m. birželio 1 d.) įvyko 44 įskaitiniai eismo įvykiai, kurių metu žuvo 15 žmonių ir sužeisti 65) bei vienas iš intensyviausio eismo (2012 metais vidutinis metinis paros eismo intensyvumas šiame ruože buvo iki 15 959 automobilių, iš jų - iki 5129 sunkiojo transporto) valstybinės reikšmės kelių, todėl jį būtina iš esmės rekonstruoti - įrengti keturias eismo juostas, skirtingo lygio sankryžas ir sankirtas su kitais valstybinės reikšmės ir svarbesniais vietinės reikšmės keliais, o abiejose magistralinio kelio pusėse patekimui į kiekvieną žemės sklypą (taip pat ir į atsakovui po žemės paėmimo visuomenės poreikiams liekančius žemės sklypus) -jungiamuosius kelius. Rekonstruoti magistralinio kelio ruožo nepaėmus atsakovo K. S. žemės sklypų (dalių), esančių abipus magistralinio kelio 35,10-35,40 km ruožo, nėra techninių ir juridinių galimybių, nes dvi naujos eismo juostos dešinėje dabartinio kelio pusėje ir vietiniam eismui skirti lygiagretūs su magistraliniu keliu jungiamieji keliai abipus kelio netelpa esamoje magistralinio kelio juostoje (žemės sklype). Atsakovui K. S. priklausantys žemės sklypai (dalys) turi būti paimti visuomenės poreikiams, kad Kelių direkcija galėtų kuo greičiau pradėti rekonstruoti kelią ir tam galėtų panaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Kelias vienu metu turi būti rekonstruojamas visame statybos sklype, suformuotame iš visų žemės savininkų paimtų žemės sklypų (dalių), nes magistralinis kelias ir jo statiniai (sankryžos) pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01 06:2002 „Ypatingi statiniai“ yra sudėtingos konstrukcijos ir technologijos statinys. Atsakovas K. S. apie Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2011 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. lP-(1.3)-26 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 22,0-56,50 km ruožui rekonstruoti) Prienų rajono savivaldybėje“ buvo informuotas Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. vasario 23 d. raštu Nr.10SD-220 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“, tačiau šio įsakymo teismui neapskundė. Rengiant žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą, buvo atlikti atsakovui liekančių žemės sklypų dalių ir visuomenės poreikiams paimtinų žemės sklypų dalių kadastriniai matavimai, parengtos visuomenės poreikiams paimamų žemės sklypų (dalių) vertinimo rinkos verte ataskaitos. Atsakovas niekuomet neatsakė į žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengėjos UAB „Kelprojektas“ ar Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus pranešimus ar pasiūlymus, su jais nebendravo ir nebendradarbiavo, į rengiamus susitikimus neatvyko, dokumentų, kad jį atstovauja kiti asmenys, niekada nepateikė. Atsakovas taip pat neatvyko į susitikimą aptarti dėl galimo atlyginimo už paimamą žemės sklypą būdo ir dydžio, taip pat kitų nuostolių, patirtų dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams. Pagal 2011 m. gegužės 27 d. nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitas Nr.1104251_1 ir Nr.1104251_2 atsakovui priklausančio 1,6636 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr.( - ), unikalus Nr.( - )) 0,6798 ha ploto dalies rinkos vertė 13 936,00 Lt; 4,7254 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr.( - ), unikalus Nr.( - )) 0,2856 ha ploto dalies rinkos vertė 5 855,00 Lt, t.y. visuomenės poreikiams paimamos atsakovo visos žemės (0,9654 ha) rinkos vertė – 19 791,00 Lt. Nekilnojamojo turto vertinimo atskaitų kopijos buvo išsiųstos atsakovui, pasiūlyta sudaryti sutartis dėl atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą žemę pagal šias vertinimo ataskaitas. Atsakovas atsakymo nepateikė, į susitikimą neatvyko. Dėl tokių atsakovo veiksmų (neveikimo) Kelių direkcijai negalint su juo sudaryti sutarčių dėl atlyginimo dydžio už visuomenės poreikiams paimamą jo žemę, tačiau parengus visus kitus šio projekto sprendinius, 2011 m. spalio 5 d. buvo surašytas aktas „Dėl K. S. nepasirašytų sutarčių dėl nuostolių atlyginimo, paimant visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 22,0-56,50 km ruožui rekonstruoti) privačios žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) dalį 0,6798 ha ir privačios žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) dalį 0,2856 ha“. UAB „Kelprojektas“ 2011 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. 4001-TR „Dėl parengto žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto“ informavo atsakovą apie parengtą žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą, apie jo viešą svarstymą, galimybę teikti pasiūlymus dėl šio sprendinių, susijusių su jo žemės sklypais, arba apskųsti šiuos sprendinius. Atsakovas į viešą susirinkimą neatvyko, projekto sprendinių ar viešo svarstymo procedūrų neapskundė, todėl Nacionalinės žemės tarnybos direktorius, vadovaudamasis Žemės įstatymo 46 straipsnio (Žemės įstatymo 46 straipsnio redakcija iki 2011 m. liepos 1 d.) 9 dalimi pagal patvirtintą žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą priėmė 2012 m. birželio 19 d. įsakymą paimti atsakovui priklausančią žemės sklypo dalį visuomenės poreikiams ir nustatė paimamos žemės sklypo dalies vertę. Atsakovo K. S. žemės sklypas buvo padalintas į liekantį savininkui (0,9833 ha), kuriam Nekilnojamojo turto registre buvo suteiktas kadastro Nr. 6950/0021:398, unikalus Nr. ( - ) ir į paimtiną visuomenės poreikiams (0,6798 ha), kuriam Nekilnojamojo turto registre buvo suteiktas kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ); taip pat į liekantį savininkui (4,4379 ha), kuriam Nekilnojamojo turto registre buvo suteiktas kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), į paimtiną visuomenės poreikiams (0,2856 ha), kuriam Nekilnojamojo turto registre buvo suteiktas kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ).

4Ieškinys tenkintinas.

5Ieškinio su priedais nuorašas atsakovui įteiktas 2012-08-11 CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (b.l. 85). Atsakovas teismui atsiliepimo per 30 dienų terminą nuo ieškinio įteikimo dienos nepateikė. 2012 m. spalio 1 d. nutartimi paskirtas parengiamasis teismo posėdis 2012 m. spalio 30 d. Apie teismo posėdį atsakovui pranešta tinkamai, į teismo posėdį atsakovas neatvyko, neatvykimo priežastys teismui nėra žinomos, prašymas atidėti bylos nagrinėjimą iki teismo posėdžio nepateiktas, todėl, ieškovui prašant, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 246 straipsnio 2 dalis).

6Sutinkamai su CPK 285 straipsnio 2 dalimi teismas vertina, kad ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, jog jo reikalavimas yra pagrįstas. Byloje pateikti įrodymai, kad yra būtina žemės sklypus paimti visuomenės poreikiams. Pagal CK 4.100 straipsnio 2 dalį ir Žemės įstatymo 47 straipsnio 1 dalį, paimant privačios žemės sklypą (dalį) visuomenės poreikiams, žemės savininkui turi būti teisingai atlyginama pinigais rinkos kaina, o paimamo žemės sklypo rinkos vertė apskaičiuojama pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatytą lyginamosios vertės (pardavimo analogų) metodą. Paimamo žemės sklypo rinkos vertė apskaičiuojama pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį, nustatytus iki sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams. Iki atsakovo žemės sklypų dalies paėmimo pradžios pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis buvo žemės ūkio. Pagal Atestuoto turto vertintojo atlikto vertinimo ataskaitų duomenis visuomenės poreikiams paimamos atsakovo žemės vertė iš viso sudaro 19 791,00 Lt (devyniolika tūkstančių septynis šimtus devyniasdešimt vieną litą). Atsakovas neginčijo rinkos vertės, todėl skirti teismo ekspertizę paimamų žemės sklypų rinkos vertei nustatyti pagrindo nėra. Procedūra ir sprendimai atitinka Žemės įstatymo 45-47 straipsnius (redakcija galiojusi iki 2011 m. liepos 1 d.) nuostatas. Teismas sprendžia, kad sprendimas paimti žemę visuomenės poreikiams yra teisėtas ir ginčo dėl žemės rinkos vertės nėra, todėl sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams teisėtumo, atlyginimo dydžio ir atsiskaitymo sąlygų klausimai išsprendžiami vienu teismo sprendimu.

7Ieškinį patenkinus, iš atsakovo valstybei priteistinas 593,73 Lt žyminis mokestis ir 17 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi ieškovas nuo šių išlaidų mokėjimo yra atleistas (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 ir 287 straipsniais, teismas

Nutarė

9Ieškinį tenkinti visiškai.

10Nustatyti, kad Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1P (1.3.)-212 „Dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 22,0-56,50 km ruožui rekonstruoti) Prienų rajono savivaldybėje“, kuriuo nuspręsta paimti iš K. S. nuosavybės teise valdomus 0,6798 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr.( - )) ir 0,2856 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esančius ( - ), Prienų rajone, yra teisėtas.

11Nustatyti pagal Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 1P (1.3.)-212 už visuomenės poreikiams paimtus iš K. S. 0,6798 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )) ir 0,2856 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esančius ( - ), Prienų rajone, 19 791,00 Lt dydžio atlyginimą ir nustatyti Kelių direkcijos atsiskaitymo su atsakovu sąlygas.

12Nustačius, kad Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1P (1.3.)-212 „Dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 22,0-56,50 km ruožui rekonstruoti) Prienų rajono savivaldybėje", kuriuo nuspręsta paimti iš K. S. 0,6798 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)) ir 0.2856 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esančius ( - ), Prienų rajone, yra teisėtas, iki galutinio ginčo dėl atlyginimo dydžio išsprendimo leisti Kelių direkcijai sumokėti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1P (1.3.)-212 nurodytą 19 791,00 Lt atlyginimą už visuomenės poreikiams paimtą žemę ir kitus su žemės paėmimu susijusius nuostolius į atsakovo K. S. sąskaitą, panaikinti daiktines teises, nustatytas į šiuos visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus, leisti įregistruoti šiuos žemės sklypus Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu ir pradėti juos naudoti visuomenės poreikiams, numatytiems Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 19 įsakyme Nr. 1P (1.3.)-212, t.y. magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 22,00-56,5 km rekonstruoti.

13Priteisti valstybės naudai iš atsakovo K. S., asmens kodas ( - ) 593,73 Lt žyminio mokesčio ir 17 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios turi būti mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

14Atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę CPK 287 straipsnio nustatyta tvarka paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti per Kauno apygardos teismą apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai