Byla B2-265-153/2011

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, Sekretoriaujant Elenai Skruodienienei,

2žodinio proceso tvarka teismo posėdyje, išnagrinėjo civilinę bylą dėl UAB ,,Statybų projektai“ veiklos pasibaigusios dėl bankroto pripažinimo,

Nustatė

3

4

5 Administratoriaus UAB “Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgaliotas asmuo, remdamasis kreditorių susirinkimo nutarimu, prašė teismo priimti sprendimą dėl BUAB ,Statybų projektai“ veiklos pabaigos (3t.,b.l.3).

6Administratoriaus įgaliotas asmuo į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą nagrinėti bylą administratoriaus atstovui nedalyvaujant.

7Trečiųjų asmenų kreditorių atstovai į teismo posėdį neatvyko. Kreditoriams apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta viešo paskelbimo būdu spaudoje.

8Administratoriaus prašymas tenkintinas.

9Kauno apygardos teismo 2009-03-03 nutartimi UAB ,,Statybų projektai“ iškelta bankroto byla (1t., b.l.66-67). Kauno apygardos teismas 2009-05-28 nutartimi (2t., b.l. 80-81), 2009-06-08 nutartimi (2t., b.l.87), 2009-06-17 nutartimi (2t.,b.l.91), 2009-07-01 nutartimi (2t.,b.l.96) BUAB ,,Statybų projektai“ bankroto byloje patvirtino kreditorių finansinius reikalavimus. 2009-10-13 UAB UAB ,,Statybų projektai“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama (2t., b.l.142-143). Bendrovės darbuotojams iš Garantinio fondo buvo išmokėta 26 300,54 Lt lėšų (2t., b.l. 189-190). 2010-10-14 kreditorių susirinkimo metu (susirinkimo protokolas Nr.2)

Nutarė

10kreiptis į teismą dėl UAB ,,Statybų projektai“ .

11Pagal Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 32 str. 4 d., po to, kai administratorius pateikia ĮBĮ 31 str.8 p. nustatytus dokumentus (likvidavimo balansą ir likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

12Administratorius atliko visus numatytus įstatyme veiksmus ir pateikė teismui įmonės 2010-10-26 likvidacinį balansą, 2010-10-26 Likvidavimo aktą (3t., b.l. 17-19), kurie rodo, kad UAB ,,Statybų projektai“ liko skolinga kreditoriams 529 246 Lt, įmonė turto ir piniginių lėšų neturi. Kauno regiono Aplinkos apsaugos departamento išduota pažyma (2010-12-02 Nr.KR12-3164) patvirtina, kad UAB ,,Statybų projektai“ su Kauno regiono Aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

13Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia ir priimti sprendimą dėl įmonės išregistravimo iš rejestro (ĮBĮ 32 str.4 d.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ĮBĮ 32 str. 5, 6 d., CPK 268-270 str., n u s p r e n d ė :

15pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Statybų projektai“ (į/k 300060616, buveinė Pakuonio g. 28, 45363 Kaunas) veiklą pasibaigusia dėl bankroto, išregistruoti įmonę iš juridinių asmenų registro. Suteikti įmonės administratoriui UAB “Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgaliojimus ir teises nurodytas ĮBĮ 32 str.5 d.

16Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų per šį teismą Lietuvos Apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai