Byla e2-3341-592/2020
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Skonio kulka“, atstovaujamos bankroto administratorės Liudmilos Leonenko, ieškinį atsakovui I. Ž. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 6 874 Eur žalos atlyginimą bei 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 22 d. nutartimi UAB „Skonio kulka“ iškelta bankroto byla. Atsakovas įmonės vadovu buvo laikotarpiu nuo 2017 m. kovo 3 d. iki 2017 m. kovo 20 d. Atsakovas neperdavė bankroto administratoriui įmonės dokumentų ir turto. Atsakovui 2017 m. sausio 30 d. buvo perduotas ilgalaikis turtas už 5 245,16 Eur ir trumpalaikis turtas už 1 628,70 Eur.

4Atsakovui ieškinio, jo priedų kopija ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. procesinius dokumentus paliekant atsakovo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovės prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2B-3087-562/2017 UAB „Skonio kulka“ iškelta bankroto byla. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi UAB „Skonio kulka“ bankroto administratore paskirta Liudmila Leonenko (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

8Juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „Skonio kulka“ vadovu nuo 2017 m. sausio 30 d. iki bankroto bylos iškėlimo buvo atsakovas I. Ž. (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

9Iš į bylą pateiktų 2017 m. sausio 30 d. Ilgalaikio turto perdavimo-priėmimo akto Nr. 4 ir Trumpalaikio turto perdavimo-priėmimo akto Nr. 3 nustatyta, kad I. Ž. buvo perduotas ilgalaikis turtas, kurio bendra likutinė vertė sudarė 5 245,16 Eur, ir trumpalaikis turtas, kurio vertė 1 628,70 Eur.

10Nagrinėjamoje byloje ieškovei atstovaujanti bankroto administratorė prašo taikyti atsakovui, kaip buvusiam UAB „Skonio kulka“ vadovui, civilinę atsakomybę už bankrutuojančios įmonės turto neperdavimą.

11Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 22 d nutartimi, kuria UAB „Skonio kulka“ iškelta bankroto byla, įpareigojo atsakovą kaip įmonės vadovą per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Atsakovui nurodyto įpareigojimo nevykdant, Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi paskyrė atsakovui 1 450 Eur baudą (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

12Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atliktus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. CK 6.263 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Juridinio asmens valdymo organų (tiek vienasmenių, tiek kolegialių organų narių) civilinė atsakomybė yra deliktinė (CK 6.263 straipsnis). Kasacinio teismo ne kartą nurodyta, kad vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovė neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Paneigti kaltės prezumpciją pareiga tenka bendrovės vadovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

13CK 2.87 straipsnyje įtvirtintos juridinio asmens valdymo organų pareigos, tarp jų – veikti juridinio asmens atžvilgiu sąžiningai ir protingai, šiuo atveju taikytinos atsakovui, kuris buvo UAB „Skonio kulka“ vadovas. Pažymėtina, kad atsakovas, būdamas UAB „Skonio kulka“ vadovas, turėjo pareigą tinkamai valdyti ir tvarkyti įmonės turtą, rūpintis jo išsaugojimu. Iškėlus įmonei bankroto bylą, atsakovui, kaip vadovui, atsirado įstatyme (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte) įtvirtinta pareiga – įmonės turtą perduoti bankroto administratoriui. Nagrinėjamu atveju atsakovas bankroto administratoriui įmonės turto neperdavė. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad atsakovas pažeidė ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintą jo, kaip buvusio UAB „Skonio kulka“ vadovo, pareigą perduoti bankroto administratoriui bankrutuojančios įmonės turtą, kuris apskaitytas įmonės dokumentuose (CK 6.246 straipsnio 1 dalis).

14Bylos duomenimis, bankroto administratoriui perduotiną turtą sudaro ilgalaikis turtas, kurio likutinė vertė – 5 245,16 Eur, ir trumpalaikis turtas, kurio vertė 1628,70 Eur, iš viso – 6 873,86 Eur. Teismas atkreipia dėmesį, kad bankroto administratorė, ieškinyje nurodydama, kad turto vertė sudaro 6874 Eur, padarė aritmetinę klaidą, kadangi turto vertė iš viso sudaro 6873,86 Eur. Jeigu atsakovas įmonės turtą būtų perdavęs bankroto administratoriui, pastarasis būtų galėjęs panaudoti lėšas, buvusias įmonės kasoje, o kitą turtą – realizuoti, ir taip dengti bankroto byloje teismo patvirtintus kreditorių reikalavimus. Dėl to nurodyta suma pripažintina ieškovės patirtais nuostoliais (žala). Akivaizdu, kad dėl neperduoto įmonės turto bus patenkinta mažiau kreditorių reikalavimų, negu jų būtų patenkinta, jeigu bankroto administratoriui būtų perduotas įmonei priklausantis turtas. Nagrinėjamu atveju yra pagrindas konstatuoti priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų, pažeidus pareigas išsaugoti bei perduoti įmonės turtą, ir įmonei atsiradusios žalos, netekus turto dalies (CK 6.247 straipsnis).

15Apibendrinant išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad nustatytos visos būtinos sąlygos taikyti atsakovui civilinę atsakomybę už bankrutuojančiai įmonei padarytą žalą, neperdavus įmonės turto. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas įrodyta ir pagrįsta žala dėl įmonės turto neperdavimo pripažįsta 6 873,86 Eur sumą (5 245,16 Eur ilgalaikio turto likutinė vertė ir 1 628,70 Eur trumpalaikio turto vertė), kuri priteistina ieškovei iš atsakovo.

16Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 6873,86 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. gruodžio 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

17Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų buvo atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas), vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 155 Eur žyminis mokestis už ieškinio reikalavimus, 38 Eur žyminis mokestis už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 5 ir 7 dalys) ir 7,23 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas), iš viso 200,23 Eur. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitą reikia pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais,

Nutarė

19Patenkinti ieškinį visiškai.

20Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Skonio kulka“, juridinio asmens kodas 304074969, iš atsakovo I. Ž., asmens kodas ( - ) 6 873,86 Eur (šešių tūkstančių aštuonių šimtų septyniasdešimt trijų eurų 86 ct) žalos atlyginimą bei 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 6 873,86 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2029 m. gruodžio 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Priteisti valstybės naudai iš atsakovo I. Ž., asmens kodas ( - ) 200,23 Eur (dviejų šimtų eurų 23 ct) bylinėjimosi išlaidas.

22Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

23Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

24Ieškovė turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 4. Atsakovui ieškinio, jo priedų kopija ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 8. Juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „Skonio kulka“ vadovu nuo 2017... 9. Iš į bylą pateiktų 2017 m. sausio 30 d. Ilgalaikio turto... 10. Nagrinėjamoje byloje ieškovei atstovaujanti bankroto administratorė prašo... 11. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 12. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246 straipsnio 1... 13. CK 2.87 straipsnyje įtvirtintos juridinio asmens valdymo organų pareigos,... 14. Bylos duomenimis, bankroto administratoriui perduotiną turtą sudaro... 15. Apibendrinant išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad nustatytos visos... 16. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 17. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų buvo atleista... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 19. Patenkinti ieškinį visiškai.... 20. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Skonio... 21. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo I. Ž., asmens kodas ( - ) 200,23 Eur... 22. Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 23. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 24. Ieškovė turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...