Byla 2-8-641/2012
Dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė,

2Rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės M. P. ieškinį atsakovei UAB „Grūstė“ dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu,

Nustatė

32012-06-05 teisme gauta šalių sudaryta ir 2012-06-04 pasirašyta taikos sutartis, kurią ieškovė ir atsakovė prašo patvirtinti teismo nutartimi rašytinio proceso tvarka ir nutraukti civilinę bylą Nr. 2-8-641/2012.

4Prašymas tenkintinas.

5Kadangi įstatymas numato šalių teisę sudaryti taikos sutartį ir šios sąlygos nepažeidžia šalių teisių ir interesų, civilinės bylos nutraukimo pasekmės šalims žinomos, 2012-06-04 taikos sutartis patvirtintina, byla nutrauktina.

6Iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 25 procentų žyminis mokestis bei 17,30 Lt teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos.

7Vadovaujantis LR CPK 42 str., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str. 2 d., 295 str., teismas,

Nutarė

8Patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

9Mes, ieškovė- M. P., asmens kodas ( - ) gyvenanti ( - ), bei atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Grūstė", juridinio asmens kodas 166576122, buveinė- Naftininkų g. 38-2, LT-89154 Mažeikiai, A/s Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, atstovaujama generalinio direktoriaus A. V., veikiančio pagal bendrovės įstatus bei bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo 1993 m. lapkričio 1 d. protokolą Nr. 93/3 (toliau ieškovė ir atsakovė kartu- taikos sutarties šalys), sudarydami šią taikos sutartį, susitarėme užbaigti Šiaulių rajono apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-8-641/2012 pagal ieškovės M. P. ieškinį atsakovei UAB „Grūstė" dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir šioje byloje tarp ieškovės ir atsakovės kilusį ginčą išspręsti taikiai tokiomis sąlygomis:

  1. Ieškovė atsisako nuo visų savo šioje byloje pareikštų ieškinio reikalavimų, suformuluotų 2009 m. liepos 13 d. ieškinyje, ir patvirtina, jog be šioje taikos sutartyje aptartų atsakovės įsipareigojimų, ieškovė atsakovės atžvilgiu neturi ir neturės ateityje jokių kitų pretenzijų.
  2. Taikos sutarties šalys susitaria, jog UAB „Grūstė" generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. P-798 „Dėl darbo sutarties nutraukimo", kuriuo ieškovei M. P. buvo paskirta drausminė nuobauda ir ji atleista iš darbo pagal LR DK 136 str. 3 d. 2 p. (235 str. 2 d. 7 p.), šia taikos sutartimi yra panaikinamas/pripažįstamas negaliojančiu.
  3. Taikos sutarties šalys susitaria, jog tarp jų sudaryta 2007 m. rugsėjo 28 d. darbo sutartis Nr. 2337 yra laikoma nutraukta LR DK 127 str. 1 d. pagrindu („darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu") nuo 2009 m. birželio 11 d.
  4. Taikos sutarties šalys susitaria, kad atsakovė UAB „Grūstė" sumoka ieškovei M. P. 6000,00 Lt (šešių tūkstančių litų 00 ct) dydžio neturtinės žalos atlyginimą, šią pinigų sumą pervesdama į M. P. atskirai raštu nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.
  5. Ieškovė neatlygina ir atsakovė nereikalauja atlyginti pastarosios turėtų ir su šiuo ginču susijusių bylinėjimosi išlaidų.
  6. Atsakovė neatlygina ir ieškovė nereikalauja atlyginti pastarosios turėtų ir su šiuo ginču susijusių bylinėjimosi išlaidų.
  7. Teismo turėtas išlaidas (pašto išlaidos ir pan.) šioje byloje atlygina atsakovė.
  8. Taikos sutarties šalys yra susipažinusios ir supranta CPK 293 str. 5 p. ir 294 str. 2 d. numatytas pasekmes, atsirandančias sudarius ir teismui patvirtinus šią taikos sutartį bei dėl to nutraukus civilinę bylą, t.y. supranta, kad bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl to paties ginčo, tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Taikos sutarties šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos šalims turintis galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią. Taikos sutarties šalys viena kitai pareiškia, kad įsigaliojus šiai taikos sutarčiai tarp jų kilęs teisminis ginčas šioje civilinėje byloje bus visiškai ir galutinai išspręstas. Šalys taip pat patvirtina, jog jos ateityje viena kitai neturės jokių pretenzijų, susijusių su tarp jų egzistavusiais darbo teisniais santykiais pagal 2007 m. rugsėjo 28 d. darbo sutartį Nr. 2337.

10Civilinę bylą Nr. 2-8-641/2012 (2-41-3-00874-2009-0) pagal ieškovės M. P. ieškinį atsakovei UAB „Grūstė“ dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu nutraukti.

11Priteisti iš atsakovės UAB „Grūstė“, juridinio asmens kodas 166576122, buveinė- Naftininkų g. 38-2, LT-89154 Mažeikiai, A/s Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, valstybei: 33,00 Lt (trisdešimt tris litus 00 ct) žyminio mokesčio ir 17,30 Lt (septyniolikos litų 30 ct) teismo patirtas procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

12Nutartį atskiruoju skundu per 7 dienas galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai