Byla 2-266-471/2015
Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant Ritai Valantiejinei, Redai Mišeikytei dalyvaujant ieškovei A. Š. ieškovės atstovei advokatei Virginijai Pluščiauskienei atsakovui N. Š. išvadą teikiančios institucijos Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui atstovui T. B. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. Š. ieškinį atsakovui N. Š. ir išvadą teikiančiai institucijai Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovė A. Š. pareiškė ieškinį prašydama priteisti iš atsakovo N. Š. išlaikymą dukrai E. Š., gim. ( - ), periodinėmis išmokomis po 174 EUR kas mėnesį nuo 2015-02-01 iki jos pilnametystės / 2-4 l. /.

3Teismo posėdyje ieškovė A. Š. paaiškino, kad jos santuoka su atsakovu N. Š. buvo nutraukta teismo sprendimu 2013-02-05. Pagal sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių sūnus O., gim. ( - ), liko gyventi su ja, o N. Š. įsipareigojo teikti sūnui išlaikymą po 300 lt. / arba 86,88 EUR / kas mėnesį. Po santuokos nutraukimo santykiai su atsakovu pagerėjo, jie vėl pradėjo gyventi kartu kaip šeima jai priklausančiame name ( - ), ir ( - ) jiems gimė duktė E.. Tačiau 2014m. rugsėjo mėn. atsakovas išsikraustė gyventi atskirai ir nuo to laiko jie šeimyninių ryšių nepalaiko.

4Ji su abiem vaikais gyvena aukščiau minėtame, jos tėvo dovanotame name; jokio kito vertingo turto ir santaupų neturi. Šeimos mėnesines pajamas sudaro 250 EUR – 210 EUR vaiko O. neįgalumo išmoka ir po 20 EUR išmokos už abu vaikus. Taip pat padeda jos tėvai, šios paramos pinigine išraiška nurodyti negali. Ji nedirba nuo 2007m., nes 2008m. gimęs O. yra neįgalus / yra 2013m. dirbusi tik apie 3 mėn. darbo biržos siuntimu /; be to, šiuo metu prižiūri pusės metų amžiaus dukrą, jokių kitų pajamų neturi. Dukrą planuoja auginti iki 2m. amžiaus, po to įsidarbinti. Iki 2012-02-01 atsakovas abiejų vaikų išlaikymui kas mėnesį siuntė po 144 EUR, todėl mano, kad jis sutartą išlaikymą sūnui O. moka pilnai, taip pat neturi pretenzijų atsakovui dėl dukters E. išlaikymo iki 2015m. vasario mėnesio. Tačiau tokios sumos dukrai išlaikyti nepakanka. Jos paskaičiavimu, dukrai, kurios poreikiai yra analogiški kitų tokio amžiaus vaikų poreikiams, kas mėnesį reikalinga apie 220 EUR mergaitės poreikiams tenkinti bei apie 40 EUR apmokėti jos namo šildymo dalį, t.y. viso apie 260 EUR.

5Kiek žino, atsakovas faktiškai gyvena Šiauliuose su kita moterimi, o ne pas tėvus; apie jo kitus išlaikytinius, pajamas ir turtinę padėtį nežino. Dukrai prašo didesnės išlaikymo sumos nei sūnui, nes šis gauna 210 EUR neįgalumo išmoką iš valstybės, todėl bendra jo išlaikymui gaunama suma sudaro apie 300 EUR/mėn. Prašo ieškinį tenkinti.

6Atsakovas N. Š. atsiliepime / 30-32 l. / nurodė su ieškiniu sutinkantis dalinai, sutiko dukros išlaikymui kas mėnesį mokėti po 100 EUR.

7Teismo posėdyje atsakovas N. Š. paaiškino, kad praėjus kuriam laikui po santuokos nutraukimo jo santykiai su ieškove pagerėjo, bandydami išsaugoti šeimą jie ėmė gyventi kartu ir ( - ) jiems gimė duktė E.. Tą patį mėnesį jis išsikraustė gyventi pas savo tėvus į ( - ), kur gyvena iki šiol. Jis tarnauja Lietuvos kariuomenėje, kur gaunamos išmokos yra vienintelės jo pajamos. Turi maždaug 1000 EUR vertės 2002m. laidos a/m „Alfa Romeo“, jokio kito vertingo turto ir santaupų neturi. Kitų išlaikytinių neturi, yra darbingas. Pagal žodinį susitarimą su ieškove, kurį patvirtinančių įrodymų neturi, iki šiol abiems vaikams kas mėnesį mokėdavo po 150 EUR. Sutinka abiems vaikams kas mėnesį mokėti ne daugiau kaip 200 EUR, nes kitu atveju gaunamų pajamų nebeužteks jo paties poreikiams tenkinti. Be to, ieškovė daug metų nedirbo ir neturėjo jokių pajamų, o bendrai gyvendami jai priklausančiame name visus pagerinimo darbus atliko iš jam priklausančių lėšų ir nutraukiant santuoką jis šios dalies nereikalavo. Mano, kad mergaitės išlaikymui per mėnesį reikia maždaug apie 140 EUR, iš jų 100 EUR sutinka mokėti jis. Tačiau jo teikiamas išlaikymas turi būti naudojamas tik vaikų poreikiams, o ne pačiai ieškovei pragyventi.

8Išvadą teikiančios institucijos Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas paaiškino, kad apsilankius ieškovės gyvenamojoje vietoje nustatyta, jog abiems vaikams yra sudarytos geros sąlygos gyventi; pagal byloje pateiktus įrodymus siūlo ieškinį tenkinti.

9Ieškinys tenkintinas dalinai.

10Šalių paaiškinimais ir bylos medžiaga nustatyta, kad šalių santuoka buvo nutraukta 2013m. vasario 05d. Kelmės apylinkės teismo sprendimu / 5-6 l. /. Pagal sutuoktinių sudarytos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygas ( - ) gimęs sūnus O., kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis / 11-13 l. /, liko gyventi su motina, o N. Š. įsipareigojo jo išlaikymui kas mėnesį mokėti po 300 lt. / 86,88 EUR /. Šalys pripažįsta / Lietuvos CPK 187str. 1d. /, kad išlaikymą sūnui atsakovas moka tinkamai. ( - ) gimusios ieškovės dukters E. / 7 l. / tėvas yra atsakovas N. Š.. Mergaitė gyvena su motina / 9 l. /, jos išlaikymui atsakovas iki šiol mokėjo maždaug po 60 EUR kas mėnesį / nuo mokamos 150 EUR, kaip nurodo atsakovas, ar 144 EUR, kaip nurodo ieškovė, sumos atskaičius išlaikymo sūnui sumą /.

11Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus / Lietuvos CK 3.192str. /. Kilus ginčui tarp tėvų / Lietuvos CK 3.193str. / išlaikymas vaikams priteisiamas teismo sprendimu / Lietuvos CK 3.194str. /, todėl ieškinys pagrįstas.

12Ieškovė prašo priteisti išlaikymą periodinėmis išmokomis po 174 EUR kas mėnesį, atsakovas sutinka mokėti ne daugiau kaip 113 EUR / arba 200 EUR abiem vaikams /.

13Priteisiamo išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinantis būtinas vaikams vystytis sąlygas / Lietuvos CK 3.192str. 2d. /, proporcingas jų tėvų turtinei padėčiai / Lietuvos CK 192str. 3d. / ir maždaug atitinkantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką šios kategorijos bylose / dėl maždaug 1 MMA dydžio išlaikymo iš abiejų tėvų skyrimo vaiko poreikiams tenkinti /. Priteisiamo išlaikymo keletui vaikų dydis turi būti pakankamas tenkinti bent minimalius visų vaikų poreikius ir atitinkantis jų lygybės principą / Lietuvos CK 3.198str. 1d. ir 2d. /.

14Byloje nustatyta, kad ieškovė A. Š. su abiem mažamečiais vaikais / 7-9 l. / gyvena jai nuosavybės teise priklausančiame dovanotame gyvenamajame name Kelmės miesto sodininkų bendrijoje / 15-17 l. /, nuo 2008m. faktiškai nedirba / išskyrus aukščiau minėtą 3 mėn. laikotarpį 2013 metais/, jos pastovias mėnesines pajamas sudaro apie 43 EUR / 149,50 lt. / išmoka vaikams, apie 156 EUR / 540 lt. / šalpos pensija neįgaliam vaikui ir apie 52 EUR / 180 lt. / priežiūros išlaidų kompensacija, t.y. viso apie 252 EUR / 869 lt. /, taip pat ji 2014m. gavo vienkartines išmokas, susijusias su vaiko gimimu / 10 l. /.

15Atsakovas N. Š. nekilnojamųjų daiktų neturi / 33 l. /, nurodo gyvenantis pas savo tėvus / ir tai paneigiančių įrodymų nėra – 34 l. /, tarnauja Lietuvos kariuomenėje, kur 2014m. gavo apie 640-695 EUR / 2200-2400 lt. / pajamas / suma nurodoma atskaičius mokesčius – 68 l. /.

16Teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad didesnės sumos reikalavimas E. išlaikymui nei mokama O. iš principo nepažeidžia vaikų lygybės principo / Lietuvos CK 3.198str. 2d. /, nes O. dar yra mokamos išmokos, susijusios su neįgalumu ir priežiūra / nors šios išlaidos ir yra tikslinės, t.y. papildomos, nulemtos jo sveikatos būklės /. Kartu negalima paneigti atsakovo argumento, kad ieškovei itin ilgą laiką nedirbant ir neturint jokių savarankiškų pajamų / nes visos jos šeimos pajamos susijusios tik su vaikais – 10 l. / didelio dydžio išlaikymo vaikui / ar vaikams / priteisimas gali prieštarauti Lietuvos CK 3.192str. 3d. nuostatoms dėl abiejų tėvų pareigos teikti materialinį išlaikymą vaikams ar net sudaryti sąlygas pačiai ieškovei kartu su vaikais naudotis atsakovo teikiamu išlaikymu. Atsižvelgiant į aukščiau aptartas ir kitas aplinkybes / duomenis apie šalių šeimyninę ir turtinę padėtį, nepilnamečių vaikų skaičių, jų amžių, gyvenamąją vietovę ir šių aplinkybių sąlygotus įprastinius vaikų poreikius, vaiko O. sveikatos būklę ir jo priežiūros bei dukters amžiaus nulemtas akivaizdžiai mažesnes ieškovės galimybes dirbti bei gauti pajamas, santykinai mažo dydžio išlaikymo O. mokėjimą / pripažįstama tikslingu priteisti iš atsakovo N. Š. išlaikymą dukrai E. nežymiai didesnio nei pusės MMA dydžio išmokomis, t.y. po 160 EUR. Pažymėtina, kad tokio dydžio išlaikymo / apie 87 EUR sūnui ir 160 EUR dukrai, viso mažiau nei 250 EUR / teikimas neturi atsakovui, gaunančiam kas mėnesį 640-695 EUR pajamas, sudaryti sunkios, trukdančios pragyventi padėties / kaip jis teigia /, nes vieno atsakovo pragyvenimui lieka ženkliai didesnė suma, nei mokamas išlaikymas abiems vaikams. Kitos atsakovo nurodomos aplinkybės / jog jis daug lėšų įdėjo į ieškovės namo pagerinimą, jog buvo jų žodinis susitarimas dėl 150 EUR sumos kiekvieną mėnesį abiems vaikams mokėjimo / jokiais įrodymais nepagrįstos, ieškovė jų nepripažįsta, todėl vertinamos kaip neturinčios įtakos ginčo išsprendimui.

17Esant šioms aplinkybėms ieškinys tenkintinas dalinai / Lietuvos CK 3.194str. /.

18Nors ieškinys tenkinamas dalinai, tačiau jo dydis mažinamas itin nežymiai / 160 EUR nuo reikalautų 174 EUR, t.y. 92 proc. /, šis mažinimas neturi jokios įtakos išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydžiui / 144,81 EUR - 66-67 l. /, todėl šios išlaidos ieškovei iš atsakovo priteisiamos pilnai / Lietuvos CPK 98str. /. Taip pat iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos valstybei – 57,60 EUR žyminio mokesčio / 160x12=1920x,03=57,60 EUR – Lietuvos CPK 85str. 1d. 3p. / ir 3,23 EUR procesinių dokumentų įteikimo išlaidų / 1 l. /, viso 60,83 EUR / Lietuvos CPK 96str. 1d. ir 5d. /.

19Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai / Lietuvos CPK 282str. 2d. 1p. /. Nustatoma, kad išlaikymą vaikui Elingai uzufrukto teise valdo jos motina A. Š..

20Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

21Ieškinį tenkinti dalinai.

22Priteisti iš N. Š., a.k. ( - ) išlaikymą vaikui E. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), po vieną šimtą šešiasdešimt eurų / 160 EUR / kas mėnesį nuo 2015m. vasario 01d. iki vaiko E. pilnametystės.

23Nustatyti, kad išlaikymą vaikui E. Š. uzufrukto teise valdo jos motina A. Š., a.k. ( - )

24Priteisti iš N. Š., a.k. ( - ) vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 81ct. / 144,81 EUR / išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo A. Š., a.k. ( - )

25Priteisti iš N. Š., a.k. ( - ) šešiasdešimt eurų 83ct. / 60,83 EUR / bylinėjimosi išlaidų valstybei.

26Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant... 2. Ieškovė A. Š. pareiškė ieškinį prašydama priteisti iš atsakovo N. Š.... 3. Teismo posėdyje ieškovė A. Š. paaiškino, kad jos santuoka su atsakovu N.... 4. Ji su abiem vaikais gyvena aukščiau minėtame, jos tėvo dovanotame name;... 5. Kiek žino, atsakovas faktiškai gyvena Šiauliuose su kita moterimi, o ne pas... 6. Atsakovas N. Š. atsiliepime / 30-32 l. / nurodė su ieškiniu sutinkantis... 7. Teismo posėdyje atsakovas N. Š. paaiškino, kad praėjus kuriam laikui po... 8. Išvadą teikiančios institucijos Kelmės rajono savivaldybės administracijos... 9. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 10. Šalių paaiškinimais ir bylos medžiaga nustatyta, kad šalių santuoka buvo... 11. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus / Lietuvos CK... 12. Ieškovė prašo priteisti išlaikymą periodinėmis išmokomis po 174 EUR kas... 13. Priteisiamo išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų bei... 14. Byloje nustatyta, kad ieškovė A. Š. su abiem mažamečiais vaikais / 7-9 l.... 15. Atsakovas N. Š. nekilnojamųjų daiktų neturi / 33 l. /, nurodo gyvenantis... 16. Teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad didesnės sumos reikalavimas E.... 17. Esant šioms aplinkybėms ieškinys tenkintinas dalinai / Lietuvos CK 3.194str.... 18. Nors ieškinys tenkinamas dalinai, tačiau jo dydis mažinamas itin nežymiai /... 19. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai / Lietuvos CPK... 20. Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270 straipsniais, teismas... 21. Ieškinį tenkinti dalinai.... 22. Priteisti iš N. Š., a.k. ( - ) išlaikymą vaikui E. Š., a.k. ( - ) gim. ( -... 23. Nustatyti, kad išlaikymą vaikui E. Š. uzufrukto teise valdo jos motina A.... 24. Priteisti iš N. Š., a.k. ( - ) vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus... 25. Priteisti iš N. Š., a.k. ( - ) šešiasdešimt eurų 83ct. / 60,83 EUR /... 26. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...