Byla e2-10217-998/2018
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana Bučienė,

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Klaibuta“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ ir V. Š. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti solidariai iš atsakovų 1397,08 Eur skolą, 35,37 Eur palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2017-09-29 V. Š., laiduodamas už UAB „(duomenys neskelbtini)“, pasirašė paprastąjį vekselį 2500,00 Eur sumai. Teigia, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ skolą grąžino tik dalinai, todėl liko skolingas 1397,08 Eur.

5Ieškinys pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, todėl nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas V. Š. laiduodamas už UAB „(duomenys neskelbtini)“, pagal 2017-09-29 paprastąjį neprotestuotiną vekselį įsipareigojo iki 2018-02-20 grąžinti vekselio gavėjai ieškovei UAB „Klaibuta“ 2500,00 Eur. UAB „(duomenys neskelbtini)“ tik dalinai grąžino skolą, todėl liko skolinga 1397,08 Eur. Duomenų, kad atsakovai būtų įvykdę prievolę ar pareiškę ieškovei pretenzijas dėl skolos priskaičiavimo, nėra.

8Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 1.97 straipsnio 1 dalis, 1.101 straipsnis). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau – ĮPVĮ). Įstatyme vekselis, kaip vertybinis popierius, apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam (CK 1.105 straipsnio 1 dalis, ĮPVĮ 2 straipsnio 1 dalis). Taigi vekselis yra dokumentas, kuriame įtvirtinta besąlygiška mokėjimo pareiga ir iš šios pareigos atsiradusi reikalavimo teisė. Paprastasis vekselis reiškia savarankišką ir besąlygišką vekselio davėjo prievolę sumokėti vekselyje nurodytą sumą teisėtam vekselio turėtojui (CK 1.105 straipsnio 4 dalis, ĮPVĮ 2 straipsnio 4 punktas, 77 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nagrinėjamu atveju vekselis mokėjimui turėjo būti pateiktas paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas (ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalis). Byloje nustatyta, kad ieškovė – vekselio turėtoja – praleido nustatytą vekselių pateikimo apmokėjimui terminą, todėl kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo bendra tvarka. Taigi šiuo atveju, byloje pateiktas vekselis yra vertinamas kaip paprastas skolos raštelis, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi. Konstatuotina, kad vekselio pateikimo apmokėti termino praleidimas nereiškia atsakovo skolinio įsipareigojimo, kuris patvirtintas vekseliu, pasibaigimo. Priešingas aiškinimas prieštarautų CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

9Esant išdėstytų aplinkybių visumai, darytina išvada, kad sudaryto vekselio pagrindu tarp šalių – ieškovės ir atsakovų – susiklostė prievoliniai paskolos teisiniai santykiai (CK 6.1–6.4, 6.886 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio l dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio l dalis). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (CK 6.59 straipsnis). Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Iš byloje esančių įrodymų visumos matyti, kad atsakovai netinkamai vykdė prievolę – grąžinti paskolą, todėl ieškinio reikalavimas dėl 1397,08 Eur skolos ir 35,37 Eur palūkanų solidaraus priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas (6.81 straipsnio 1 dalis, 6.37 straipsnio 1 dalis, CPK 177, 178, 185 straipsniai).

10Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Todėl ieškovei iš atsakovų priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

11Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovų priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos – 16,00 Eur žyminis mokestis ir 484,00 Eur už advokato teisinę pagalbą, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 250,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 7 dalys, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 1 dalimi, 424, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Klaibuta“ solidariai iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ir V. Š. 1397,08 Eur (vieno tūkstančio trijų šimtų dvidešimt septynių eurų aštuonių centų) skolą, 35,37 Eur (trisdešimt penkių eurų trisdešimt septynių centų) palūkanas ir 6 procentų dydžio metines palūkanas, nuo priteistos 1432,45 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų trisdešimt dviejų eurų keturiasdešimt penkių centų) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. liepos 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

15Priteisti iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ir V. Š. po 250,00 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Klaibuta“.

16Atsakovai per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą ir raštu pateikti teismui tai patvirtinančius dokumentus arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

17Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

18Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai