Byla P2-125-949/2014
Dėl baudos skyrimo asmeniui, nevykdančiam antstolio reikalavimų

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolio Ričardo Kudrausko pareiškimą dėl baudos skyrimo asmeniui, nevykdančiam antstolio reikalavimų, ir

Nustatė

2Antstolis Ričardas Kudrauskas kreipėsi į teismą pareiškimu ir prašo teismo už antstolio įpareigojimo nevykdymą skirti baudą BUAB „Daneksa“ vadovei D. Ž.. Pareiškime nurodė, kad antstolis R. Kudrauskas vykdo vykdomąją bylą Nr. 98-369/13 pagal Šiaulių apygardos teismo 2013-03-26 vykdomąjį raštą Nr. B2-630-154/2013 dėl įpareigojimo perduoti įmonės bankroto administratoriui UAB „Tytus“ turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus. 2013-04-02 buvo priimtas patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą ir 2013-04-02 įpareigojimas, kuriuo buvusi UAB „Daneksa“ vadovė D. Ž. įpareigota nedelsiant perduoti bankroto administratoriui UAB „Tytus“ įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus. Taip pat D. Ž. buvo įpareigota raštiškai pranešti apie įvykdytą įpareigojimą. Minėti dokumentai D. Ž. buvo įteikti. D. Ž. 2013-04-09 raštu informavo antstolį, kad dėl asmeninių priežasčių iki nustatytos datos įpareigojimo įvykdyti negali ir prašė leisti dokumentus pateikti bankroto administratoriui iki 2013-04-19, tačiau antstolio įpareigojimas nėra įvykdytas. Antstolis kreipėsi į teismą dėl skolininkės nubaudimo. Šiaulių apylinkės teismas 2013-06-27 nutartimi skolininkei už antstolio įpareigojimų nevykdymą nubausta 700 litų bauda. 2013-11-22 ir 2014-07-11 bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ raštais antstolis buvo informuotas, kad skolininkė įpareigojime nurodytų visų duomenų neperdavė. Skolininkė neinformavo antstolio dėl kokių priežasčių neįvykdė minėto įpareigojimo. Dėl to antstolis prašo skirti D. Ž. baudą.

3Pareiškimas atmestinas.

4Iš byloje esančių dokumentų ir pateiktos vykdomosios bylos Nr. 98-369/13 medžiagos matyti, kad antstoliui R. Kudrauskui yra pateiktas vykdyti Šiaulių apygardos teismo 2013-03-26 vykdomasis raštas Nr. B2-630-154/2013 dėl įpareigojimo UAB „Deneksa“ valdymo organams perduoti įmonės bankroto administratoriui UAB „Tytus“ turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus. Buvusiai UAB „Deneksa“ vadovei D. Ž. 2013-04-02 išsiųstas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, įpareigojimas ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas (1-9 vykdomosios bylos lapai). D. Ž. tą pačią dieną parašė antstoliui prašymą, kuriame nurodė, jog gavusi įpareigojimą ji pirmą kartą sužinojo apie UAB „Daneksa“ iškeltą bankroto bylą, nors gyvena bendrovės registracijos vietoje ir naudojasi bendrovės elektroninio pašto adresu bei mobiliojo telefono numeriu, bankroto administratorius nėra kreipęsis dėl turto ir dokumentų perdavimo, UAB „Daneksa“ veikla buvo sustabdyta 2011-02-28 ir atleisti visi darbuotojai, tame tarpe ir ji, šiuo metu ji yra vaiko priežiūros atostogose, todėl atsižvelgiant į visas aplinkybes iki 2013-04-08 perduoti turtą ir dokumentus bankroto administratoriui neįmanoma, prašo nustatyti ilgesnį perdavimo terminą. 2013-04-09 D. Ž. antstoliui pateikė dar vieną prašymą, kuriuo prašė nustatyti perdavimo terminą iki 2013-04-19 imtinai (10-11 vykdomosios bylos lapai), tačiau įpareigojimo nevykdė. 2013 m. birželio 27 d. nutartimi Šiaulių apylinkės teismas patenkino antstolio pareiškimą ir UAB „Daneksa“ vadovei D. Ž. paskyrė 700,00 Lt (septynių šimtų litų) dydžio baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą (18-20 vykdomosios bylos lapai). Iš vykdomosios bylos medžiagos taip pat matyti, kad antstolio kontoroje buvo gautas G. D. pasirašytas elektroninis laiškas, kuriame nurodyta, kad visus dokumentus, kuriuos turėjo, jau perdavė administratoriui birželio mėnesį, o turto įmonė neturėjo, todėl nėra ką perduoti (16 vykdomosios bylos lapas). 2013-11-05, 2013-11-22 ir 2014-07-10 buvo gauti UAB „Tytus“ prašymai imtis teisinių priemonių dėl to, kad D. Ž. nevykdo teismo nutarties ir antstolio nurodymų nevykdymo. 2013-11-12 antstolis išsiuntė D. Ž. 2013-11-11 reikalavimą perduoti dokumentus (23-26 vykdomosios bylos lapai), jokių kitų vykdymo veiksmų neatliko.

5LR CPK 18 straipsnyje nurodyta, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi visiems asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šiame straipsnyje įtvirtintas teismo įsiteisėjusio procesinio sprendimo privalomumo principas reiškia, kad teismo procesiniame sprendime esančių nurodymų privalo paisyti visi asmenys, nes teismo procesinio sprendimo nevykdymas vertintinas ne tik kaip išieškotojo teisių pažeidimas, bet ir kaip viešosios tvarkos pažeidimas. Šis civilinio proceso principas išlygų nenumato, taigi jokiomis aplinkybėmis negali būti pateisinamas įsiteisėjusio ir įmanomo įvykdyti teismo procesinio sprendimo nevykdymas.

6Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.). Už antstolio reikalavimų įvykdyti sprendimą nevykdymą be svarbių priežasčių neįvykdžiusiam asmeniui teismas gali taikyti procesinio poveikio priemones – skirti įstatymo nustatyto dydžio baudas.

7Remiantis CPK 771 straipsnio 1 dalimi, jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. LR CPK 771 str. 5 d. nustatyta antstolio pareiga tais atvejais, kai per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojąs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą aktą perduoti vykdymo vietos apylinkės teismui.

8Nagrinėjamu atveju vykdomojoje byloje Nr. 98-369/13 nėra pateiktas sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas. Tai reiškia, kad nagrinėjamu atveju nėra LR CPK 771 straipsnyje nustatyta tvarka antstolio konstatuotų duomenų, kad D. Ž. neįvykdė įpareigojimo perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus. Be to, pažymėtina, kad iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog antstolis po to, kai buvo paskirta bauda D. Ž. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. birželio 27 d. nutartimi, išsiuntė D. Ž. reikalavimą perduoti dokumentus, daugiau jokių vykdymo veiksmų neatliko, nesiėmė jokių priemonių, kad teismo nutartis būtų tinkamai įvykdyta. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad dalis dokumentų bankroto administratoriui galėjo būti perduoti 2013 m. birželio mėnesį, šią informaciją antstoliui pateikė G. D., kurios pasirašytame elektroniniame laiške minima, kad 2013-08-30 buvo gautas laiškas iš antstolio kontoros su įpareigojimu (16 vykdomosios bylos lapas). Tačiau iš vykdomosios bylos medžiagos nesimato, kad 2013-08-30 kam nors buvo siunčiamas koks nors antstolio įpareigojimas, neaišku, kas yra G. D., pasirašiusi antstoliui adresuotą elektroninį laišką, kaip ji yra susijusi su UAB „Deneksa“, kodėl ji nurodė, kad perdavė bankroto administratoriui visus turimus dokumentus. Jei ne D. Ž. turėjo vykdomoje teismo nutartyje nurodytus dokumentus, o kitas asmuo ir D. Ž. neturėjo galimybės perduoti tokius dokumentus, tai nėra pagrindo spręsti ir jos atsakomybės klausimą. Pažymėtina ir tai, kad turint duomenų, jog bankroto administratoriui buvo perduoti tam tikri dokumentai, nėra pagrindo konstatuoti, kad teismo nutartis nebuvo vykdoma. Be to, byloje yra duomenų, jog UAB „Daneksa“ veikla galėjo būti sustabdyta 2011 metais, iš 2013 m. vasario 27 d. Šiaulių apygardos teismo nutarties matyti, kad finansinės atskaitomybės dokumentai už 2010 metus buvo pateikti, bankroto administratorius UAB „Tytus“ informavo antstolį, kad nebuvo perduota finansinė atskaitomybė už 2011-2013 metus, įmonės kreditorių, debitorių, turto sąrašai, didžioji knyga už laikotarpį 2011-2013 metus. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolis neatliko jokių veiksmų, siekdamas išsiaiškinti priežastis, kodėl būtent šie dokumentai nebuvo perduoti bankroto administratoriui ar tokie dokumentai buvo pildomi, jei bendrovė veiklos 2011-2013 metais nevykdė. Jei paaiškėtų, kad tam tikrų dokumentų nėra ir dėl to jie negali būti perduoti, tai nebebūtų ir pagrindo reikalauti, kad šie dokumentai būtų perduoti bankroto administratoriui, ir tęsti priverstinio vykdymo procesą.

9Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, atsižvelgdamas į tokio pobūdžio baudos skyrimo tikslus ir paskirtį, teismas sprendžia, kad prašymą skirti baudą už teismo sprendimu paskirto įpareigojimo nevykdymą antstolis pateikė teismui nesant tam įstatymo nustatytų sąlygų ir pagrindų (CPK 771 str.). Kadangi antstolis įstatymų nuostatas šiame vykdymo procese taikė pažeisdamas įstatymų jam suteiktą kompetenciją, teismo manymu, nagrinėjamu atveju baudos, kaip priemonės, palengvinančios vykdymo veiksmų atlikimą, taikymas neatitiktų sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principų.

10Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog tenkinti pareiškimą dėl baudos skyrimo nėra teisinio pagrindo, todėl antstolio pareiškimas atmetamas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 str. 2 d. 593, 290-292, 335, teismas

Nutarė

12Pareiškimą dėl baudos skyrimo atmesti.

13Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti antstoliui ir suinteresuotiems asmenims.

14Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui vykdomąją bylą.

15Ši nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama paduodant atskirąjį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai