Byla 2S-1057-479/2013
Dėl santuokos nutraukimo bendru abiejų sutuoktinių sutikimu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo R. K. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-03-21 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo R. K. prašymą suinteresuotam asmeniui A. K. dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje dėl santuokos nutraukimo bendru abiejų sutuoktinių sutikimu.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3pareiškėjas R. K. 2013-02-20 kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo ir nurodė, kad 2012-12-20 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu buvo patvirtinta šalių sutartis dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu. Šią sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių pareiškėjas pasirašė neperskaitęs, paskubomis, pasitikėdamas A. K., nes ji padedant advokatui ruošė santuokos nutraukimo dokumentus. Pasirašyto sutarties egzemplioriaus jis negavo ir tik gavęs teismo sprendimą pastebėjo, kad sutartyje nepasisakyta dėl bendrų kreditorinių įsipareigojimų, tai yra BIGBANK AS filialui neįvykdytų įsipareigojimų ir palūkanų pagal 2011-08-18 sudarytą vartojimo kredito sutartį, kreditoriui AB Swedbank dėl neįvykdytų įsipareigojimų ir palūkanų mokėjimo pagal 2010-03-26 vartojimo kredito sutartį Nr. 10-020534-VA. Be to, santuokos metu su „Swedbank Life Insurance SE“ buvo sudaryta studijų draudimo sutartis Nr. 2201047055, kurią suinteresuotas asmuo A. K. nutraukė pareiškėjui nepranešusi. Piniginės lėšos po sutarties nutraukimo buvo pervestos į pareiškėjos asmeninę sąskaitą. A. K. sudarant vartojimo kredito sutartį pasirašė kaip laiduotoja, todėl privalėjo įtraukti duomenis apie kreditorius bei pranešti jiems apie santuokos nutraukimo bylą, todėl santuokos nutraukimo pasekmių sutartis turi būti pakeista, nurodant, kad minėti kreditoriniai įsipareigojimai išlieka solidarūs. Kadangi studijų draudimo sutartį pareiškėja nutraukė santuokoje, išmokėtos 6 596 Lt piniginės lėšos sutartyje turėjo būti nurodytos kaip bendras sutuoktinių turtas. Pareiškėjas prašė LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. bei 7 p. numatytais pagrindais atnaujinti procesą civilinės bylos dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktiniu bendru sutikimu dalyje dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo ir įpareigoti pareiškėją ir A. K. sudaryti naują sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, nurodant joje bendrus sutuoktinių kreditorius.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-03-21 nutartimi pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė. Teismas konstatavo, jog procesas negali būti atnaujintas pagal LR CPK 366 str. 1 d. 2 p., nes pareiškėjas R. K. perskaitė, įvertino ir sutiko su santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje nurodytomis sąlygomis, pareikšdamas, kad šalys kreditorių neturi, patvirtino pasirašydamas sutartį. R. K. nurodytos aplinkybės dėl vartojimo kredito sutarties ir studijų draudimo sutarties nelaikytinos naujai paaiškėjusiomis esminėmis bylos aplinkybėmis, kurios nebuvo žinomos pareiškėjui kreipiantis į teismą ir bylos nagrinėjimo metu. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad pareiškėjui nebuvo žinoma apie bylos dėl santuokos nutraukimo nagrinėjimą. Teismas nustatė, kad pareiškėjas neįrodė pagrindo atnaujinti procesą pagal LR CPK 366 str. 1 d. 7 p., nes šiuo atveju proceso atnaujinimą gali inicijuoti tik neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys.

5Atskiruoju skundu pareiškėjas R. K. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-03-21 nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas neteisingai įvertino aplinkybes, kad santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartį jis pasirašė su ja nesusipažinęs ir kad jis tik gavęs teismo sprendimą sužinojo, kad sprendime nepasisakyta dėl įsipareigojimų kreditoriams. Taip pat teigė, kad jis nebuvo tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimą ir dėl to negalėjo teismui pranešti apie šalių kreditorius. Nurodė, kad kreditoriams BIGBANK ir AB Swedbank įsipareigojo santuokos metu, gautos lėšos buvo panaudotos šeimos poreikiams, dėl to dėl šių įsipareigojimų teismas privalėjo nuspręsti byloje. Teigė, kad teismo sprendimu buvo patvirtinta neišsami santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartis, tuo pažeisti pareiškėjo interesai, nes A. K., sprendžiant klausimą dėl santuokos nutraukimo teismui nepranešė apie tai, kad ji nutraukė draudimo sutartį ir jai buvo pervestos lėšos, kuris privalėjo būti padalintos šalims lygiomis dalimis.

6Suinteresuotas asmuo AB Swedbank pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą ir prašė skundą atmesti, o Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-03-21 nutartį palikti nepakeistą.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str.

91 d., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

10Pareiškėjas atskirajame skunde teigia, kad jis nebuvo informuotas apie bylos dėl santuokos nutraukimo nagrinėjimą, pareiškėjas negalėjo pranešti teismui apie šalių kreditorius. Šis skundo argumentas nepagrįstas. Iš prijungtos civilinės bylos Nr. N2-17038-323/2012 medžiagos nustatyta, kad pareiškėjų teismui pateiktame prašyme, kurį abu pareiškėjai pasirašė, nurodytas pareiškėjo R. K. gyvenamosios vietos adresas – ( - ) (prijungtos civ. b. l. 2). Taigi pirmosios instancijos teismas nurodytu adresu išsiuntė pareiškėjams pranešimą apie bylos nagrinėjimą ir apie priimtą sprendimą (prijungtos civ. b. l. 13, 16, 17). Taigi pareiškėjui R. K. buvo tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimą ir jis, jeigu manė, kad sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių yra ydinga, turėjo visas galimybes apie tai informuoti teismą ir patikslinti minėtą sutartį. Šito pareiškėjas nepadarė, dėl to laikytina, kad pareiškėjas tinkamai pasirašė sutartį ir sutiko su sutarties pasekmėmis.

11Pareiškėjas skunde nurodė, kad kreditoriams BIGBANK ir AB Swedbank įsipareigojo santuokos metu, gautos lėšos buvo panaudotos šeimos poreikiams, dėl šių įsipareigojimų teismas privalėjo nuspręsti. Ši skundo nuostata nepagrįsta. Nustatyta, kad pareiškėjai dėl santuokos nutraukimo į teismą kreipėsi 2012-12-12, prašymą nutraukti draudimo sutartį A. K. bankui pateikė 2012-11-13 (b. l. 42), draudimo išmoka jai išmokėta 2012-11-20 (b. l. 43). Taigi visi veiksmai dėl draudimo sutarties nutraukimo buvo atlikti iki kreipimosi į teismą dienos, draudimo išmoka išmokėta pareiškėjams gyvenant santuokoje, dėl to AB Swedbank nebebuvo pareiškėjų kreditorius. Pareiškėjai santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje, kurią pasirašė abu ant kiekvieno lapo, nurodė, kad kreditorių neturi, taip neprašė, kad gauta draudimo išmoka būtų padalinta, dėl to nėra pagrindo išvadai, kad šalių sudaryta sutartis pažeidžiant įstatymo reikalavimus. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad tokios aplinkybės negalima laikyti naujai paaiškėjusia, nes jos santuokos nutraukimo metu nebebuvo.

12Pareiškėjas teigė skunde ir tai, kad į bylos nagrinėjimą nebuvo įtrauktas kreditorius BIGBANK ir nebuvo padalinta skola šiam kreditoriui. Akivaizdu, kad kreditorius BIGBANK nesikreipė į teismą dėl pažeistų jo teisių gynimo. Taigi negalima konstatuoti, kad buvo pažeisti jo interesai. Be to, pareiškėjo R. K. ir BIGBANK 2011-08-18 pasirašyta vartojimo kredito sutartis (b. l. 4) laikytina asmenine pareiškėjo prievole, A. K. jos nepasirašė, nelaidavo, dėl to ir neturi pareigos pagal ją atsakyti (LR CK 3.109 str. 3 d.). Pareiškėjas nurodė, kad už iš kreditoriaus BIGBANK gautas lėšas pirko automobilį, kuris atiteko A. K.. Šis argumentas atmestinas kaip nepagrįstas. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad automobilį Citroen Xsara Picasso A. K. įregistravo 2010-03-03 (prijungtos civ. b. l. 8), o nurodytas kreditas iš BIGBANK paimtas 2011-08-18 (b. l. 4). Taigi aplinkybės bylai atnaujinti pareiškėjo nebuvo nurodytos ir pagrįstos.

13Atskirajame skunde R. K. nurodė ir tai, kad teismo sprendimu buvo patvirtinta neišsami santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartis. Su tokia pozicija teismas nesutinka. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pareiškėjai sutartį pasirašė ant kiekvieno lapo ir pateikė ją teismui tvirtinti, taigi darytina išvada, kad sutartis buvo perskaityta, pareiškėjui buvo žinomas sutarties punktas apie kreditorius. Taip pat nėra jokių įrodymų, kad sutartis ydinga ar pažeidžianti pareiškėjo interesus.

14Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo, ji paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335-339 str., teismas

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-03-21 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai