Byla 2-25230-937/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Zablockaja, sekretoriaujant Loretai Šidlauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Arūnui Bertuliui, atsakovo atstovei advokatei Eglei Baurienei,

2žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Daikaras“ ieškinį atsakovui VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas UAB „Daikaras“ kreipėsi ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“ 7 057,24 Lt skolą, 6 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodo, kad 2007-09-07 ieškovas su atsakovu sudarė sutartį Nr. 070907/1, pagal kurią ieškovas atsakovui atliko rangos darbus už 79 805,90 Lt. Atsakovas darbus priėmė ir iš dalies už juos atsiskaitė. 2008-01-31 ieškovas suteikė paslaugas atsakovui pagal 2008-01-31/01 aptarnavimo sutartį Nr. 080131/01 už 590 Lt. Atsakovas darbus priėmė ir atsiskaitė už suteiktas paslaugas. Taip pat ieškovas su atsakovu 2010-12-09 sudarė sutartį Nr. 20101209/001, pagal kurią ieškovas atsakovui atliko rangos darbus už 9 631,60 Lt. Atsakovas darbus priėmė ir iš dalies atsiskaitė. 2011-01-25 ieškovas atliko rangos darbus atsakovui už 7 667,24 Lt pagal sąskaitą faktūrą Nr. 2313. Atsakovas darbus priėmė ir iš dalies už juos atsiskaitė. 2013-02-13 ieškovas pardavė prekių ir atliko rangos darbus pagal sąskaitą faktūrą Nr. 4023 už 136 Lt. Atsakovas darbus priėmė, bet už šias prekes ir darbus neatsiskaitė. Ieškovas nurodo, jog iš viso ieškovas pardavė prekių ir atliko rangos darbų atsakovui už 97 830,70 Lt. Atsakovas iš viso sumokėjo ieškovui

690 773,50 Lt. Atsakovas liko skolingas ieškovui už suteiktas prekes ir paslaugas 7 057,24 Lt, kuriuos ieškovas prašo priteisti iš atsakovo. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str.).

7Atsakovo prašyme dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodo, jog ieškovas aplinkybei, kad atliko ir perdavė atsakovui rangos darbus už 9 631,60 Lt, pagrįsti, pateikė 2010-12-09 sutartį Nr. 20101209/001, tačiau ji įrodo tik faktą, kad tokia sutartis buvo sudaryta, bet ne tai, kad darbai pagal ją buvo atlikti ir perduoti; aplinkybei, kad atliko ir atsakovui perdavė rangos darbus už 7 667,24 Lt, pagrįsti, ieškovas pateikė sąskaitą faktūrą Nr. 2313, tačiau ant jos atsakovo parašo nėra, o jokių kitų dokumentų, pagrindžiančių faktą, kad jie būtų atlikti ir perduoti atsakovui, teismui pateikta nebuvo; aplinkybei, kad pardavė prekių ir atliko bei perdavė rangos darbų už 136 Lt, pagrįsti, ieškovas pateikė 2013-02-13 sąskaitą faktūrą Nr. 4023, tačiau iš ant jos esančių parašų negalima daryti išvados, kad antrasis parašas yra atsakovo. Minėtų aplinkybių nepatvirtina ir ieškovo į bylą pateiktas 2013-09-17 tarpusavio atsiskaitymu suderinimo aktas, kadangi atsakovo parašo ant jo nėra. Nurodo, jog ieškovas į bylą nepateikė jokių mokėjimus pagrindžiančių dokumentų, iš ieškovo pateikto tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto matyti, kad dalį mokėjimų ieškovas atsakovui yra užskaitęs, tačiau kokiu pagrindu šias užskaitas atliko ieškovas nenurodė ir jokių tai pagrindžiančių dokumentų teismui nepateikė. Todėl, atsakovo teigimu, teismo išvados, jog visi ieškovo nurodyti darbai buvo atlikti ir perduoti atsakovui, o atsakovas ieškovui liko skolingas 7 057,24 Lt, yra nepagrįstos.

8Ieškovas atsiliepime į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodo, jog atsakovas, ginčydamas aplinkybę, jog yra priėmęs darbus už 7 667,24 Lt pagal 2011-01-25 sąskaitą faktūrą Nr. 2313 pats nurodo, jog ieškovas katilą pristatė atsakovo buveinės adresu ir atliko numatytus rangos darbus, be to, atsakovas jau yra už gautas prekes iš dalies atsiskaitęs, sumokėdamas 7 000 Lt. Dėl reikalavimo priteisti 6 254 Lt skolą ieškovas nurodo, jog ieškovas siūlė 2013-09-17 atsakovui panaikinti jo įsiskolinimą ieškovui 6 291,24 Lt sumai, tačiau su tuo atsakovas nesutiko, todėl 2013-09-17 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas negali būti laikomas įrodymu, patvirtinančiu, kad anksčiau, t. y. 2007 m., buvo atliktas tarpusavio įsipareigojimų įskaitymas.

9Atsakovas VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“ 2014-08-20 pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodo, kad gali pateikti tik 2011-10-19 debetinę sąskaitą DB Nr. 113 ir 2012-08-31 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, gautą el. paštu, kurio nepasirašė, nes su juo nesutiko. Jokių kitų tarpusavio suderinimo aktų, tarp jų ir 2013-09-17, atsakovas nėra gavęs. Nurodo, kad nėra gavęs ir akte nurodomo 2011-12-31 dokumento Nr. 11.12.3 667,24 Lt sumai. Teigia, kad ieškovas 6 254 Lt sumą prašo priteisti pagal 2007-09-07 sutartį ir neigia, kad ši prievolė yra pasibaigusi, ją įskaičius. Teigia, kad ieškovas būtų pareikalavęs sumokėti už pagamintą šviesdėžę 6 254 Lt, jei nebūtų jos įskaitęs, o už jos montavimą 1 770 Lt neprašo, nes ją įskaitė. Nurodo, kad tai, jog buvo įskaitymas, pagrindžia ir tai, jog 6 254 Lt sumos ieškovas iš atsakovo reikalavo ne kaip skolos sumokėjimo pagal 2007-09-07 sutartį, bet kaip pinigų grąžinimo už šviesdėžę. Po 2007-09-07 sutarties ieškovas įsipareigojo atlikti atsakovui rangos darbus dar pagal 2 sutartis, iki to laiko šalys viena kitai pretenzijų neturėjo, pinigus grąžinti prašė tik 2011-10-18, t.y. po 4 metų. Nurodo, kad ieškovui neperdavus katilo įrengimo darbų, nesuteikus reikiamos informacijos, neperdavus nuosavybės ir garantinių dokumentų atsakovas negali žinoti savo teisių apimties ir atitinkamai jų ginti, kas laikytina ieškovo nesąžiningu elgesiu.

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais ir papildomai nurodė, kad 2013-09-17 dokumentas nėra tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas, o suvestinė, skolos paskaičiavimas, jis nebuvo siųstas atsakovui. Nurodė, kad kitų suderinimo aktų tarp šalių nebuvo.

11Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė nesutiko su ieškinio reikalavimais procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2007-09-07 ieškovas su atsakovu sudarė sutartį Nr. 070907/1, pagal kurią ieškovas atsakovui atliko rangos darbus už 79 805,90 Lt (b.l. 4-5), pagal kurią užsakovas sumoka už faktiškai atliktus darbus per 15 darbo dienų nuo darbų atlikimo dienos priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo (b.l. 4, sutarties 2.2 p.). Atsakovas atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų 2008-12-24 aktu priėmė ieškovo atliktus darbus (b.l. 6-7). Banko mokėjimo nurodymai patvirtina atsakovo atsiskaitymus su ieškovu pagal minėtą sutartį (31-40 b.l.). Atsakovas ieškovui išrašė 2007-10-10 PVM sąskaitą faktūrą 6 254 Lt sumai už šviesdėžės gamybą (29 b.l.). Ieškovo atsakovui 2011-10-18 siųstas elektroninis laiškas patvirtina, kad ieškovas žadėjo išrašyti šviesdėžės grąžinimo sąskaitą ir prašo per 5 d. grąžinti pinigus (45 b.l.). 2011-10-19 debetine sąskaita Nr. DB 07 113 ieškovas grąžina atsakovui šviesdėžę pagal 2007-10-10 sąskaitą (98 b.l.). 2011-01-25 PVM sąskaita faktūra patvirtina, kad ieškovas pardavė atsakovui dujinį katilą, atliko rangos darbus 7 667,24 Lt sumai (13 b.l.).

14Teismo posėdžio metu ir pareiškime dėl teismo sprendimo peržiūrėjimo atsakovo atstovė nurodė, kad 136 Lt skolą pagal 2013-02-13 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 4023 pripažįsta, todėl teismas plačiau dėl minėtos skolos priteisimo nepasisako ir šią sumą ieškovui iš atsakovo priteisia.

15Ieškovas taip pat prašo priteisti 6 254 Lt skolą pagal 2007-09-07 sutartį. Atsakovas su tokiu reikalavimu nesutiko, nurodęs, kad šiai sumai yra atliktas įskaitymas. Ieškovas nurodo, kad įskaitymas nebuvo atliktas, nes nėra rašytinio pranešimo apie įskaitymą, be to, jis nesutiko su atsakovo siūlymu atlikti įskaitymą, todėl 2013-09-17 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas negali būti laikomas įrodymu, patvirtinančiu, jog 2007 m. iš ieškovės pusės buvo atliktas įskaitymas.

16Nagrinėjamu atveju ieškovas teigia, kad atsakovas yra skolingas 6 254 Lt skolą pagal 2007-09-07 sutartį. Darbai pagal šią sutartį atlikti 2008-12-24, ką patvirtina atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų aktas (6-7 b.l.), tačiau, ieškovo teigimu, 6 254 Lt skola nesumokėta.

17Nors ieškovas atsakovo skolą kildina iš 2007-09-07 sutarties, tačiau kaip matyti iš ieškovo ruošto 2012-08-31 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto (46 b.l.), jame nėra jokių duomenų apie tokį skolos pagrindą. Priešingai, 6 254 Lt skolos (debeto) pagrindas nurodytas dokumentas 2011.10.19 DB 07 113 (VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“). Teismas taip pat pažymi, kad iš ieškovo atsakovui 2011-10-18 siųsto elektroninio laiško matyti, kad ieškovas žadėjo išrašyti šviesdėžės grąžinimo sąskaitą ir prašo per 5 d. grąžinti pinigus, t.y. 5 300 Lt plius PVM (45 b.l.). 2011.10.19 debetinė sąskaita DB 07 113 (98 b.l.) patvirtina, kad 6 254 Lt suma yra už šviešdėžės gamybą, kad debetine sąskaita yra grąžinama 2011-10-19 pagal 2007-10-10 sąskaitą Nr. vks07-0357.

18Nors iš tiesų atsakovas nebuvo visiškai atsiskaitęs su ieškovu, tačiau pažymėtina, kad ieškovo pateikti dokumentai nepatvirtina, kad atsakovas jam yra skolingas pagal 2007-09-07 sutartį. Priešingai, 2012-08-31 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas patvirtina kitokį skolos pagrindą. Teismas pažymi, kad ieškovo atstovas teismo posėdžio metu pats patvirtino, kad 2013-09-17 dokumentas nėra tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas, o tik suvestinė, tad teismas nelaiko šio dokumentu įrodymu, pagrindžiančiu skolos pagrindą.

19Atsakovui teigiant, kad jo skola pagal 2007-09-07 sutartį buvo įskaityta, o ieškovui neigiant įskaitymo buvimą, teismas pasisako dėl tarp šalių buvusio įskaitymo.

20Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų – priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. CK 6.131 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Iš šių įstatymo nuostatų matyti, kad įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad įstatyme nenustatyta privaloma įskaitymo sandorio forma ir šį sandorį sudarančių asmenų (šalių) valia gali būti išreikšta žodžiu, raštu, veiksmu ar kitokia valios išreiškimo forma (CK 1.64 straipsnio 2 dalis). Sprendžiant ginčą dėl įskaitymo svarbu nustatyti, ar šalys dėl įskaitymo susitarė, o jeigu įskaitymas sudarytas vienos šalies valia, ar apie šią valią buvo informuota kita šalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2010, 2013-10-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2013).

21Nagrinėjamu atveju atsakovo atstovė nurodo, kad įskaitymas buvo atliktas abiejų šalių susitarimu. Dėl šios priežasties nėra pagrindo sutikti su ieškovo argumentu, kad jam nebuvo siųstas pranešimas apie atliktą įskaitymą, kadangi toks pranešimas, teismo nuomone, yra reikalingas tuo atveju, jei įskaitymas yra atliekamas vienos šalies iniciatyva. Teismas pažymi, kad kitos šalies informavimas yra siejamas tik su vienašaliu įskaitymo atlikimu.

22Atsakovo teigimu, abiejų šalių susitarimu buvo įskaityti reikalavimai pagal 2007-09-07 sutartį ir pagal atsakovo 2007-10-10 PVM sąskaitą faktūrą 6 254 Lt (29 b.l.). Atsakovas nurodo, kad po trijų metų ieškovas elektroniniu paštu atsiuntė laišką, kuriame prašė pinigus už šviesdėžę grąžinti ir atsiuntė 2011-10-19 grąžinimo sąskaitą faktūrą 6 254 Lt sumai (45 b.l.).

23Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, atsakovas išrašė ieškovui 2007-10-10 PVM sąskaitą faktūrą 6 254 Lt sumai už šviesdėžės gamybą (29 b.l.). Duomenų, kad šią sąskaitą ieškovas apmokėjo, nėra, atsakovas jų į bylą nepateikė (CPK 12, 178 str.). Tokiu būdu, ieškovas, išrašydamas 2011-10-19 debetinę sąskaitą dėl šviesdėžės grąžinimo, negali reikalauti iš atsakovo grąžinti pinigų, nes jų net ir nėra sumokėjęs atsakovui, ką patvirtino atsakovo atstovė teismo posėdyje ir rašytiniuose paaiškinimuose (95 b.l.) ir neneigė ieškovo atstovas. Šiuo atveju atsakovas nepripažįsta šios sąskaitos, nesutinka su šviesdėžės grąžinimu, kadangi skenuota sąskaita ieškovo ir atsakovo nėra pasirašyta, šviesdėžė pagaminta, sumontuota tinkamai, visa tai nėra nuginčyta.

24Tai, kad 2012-08-31 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akte (46 b.l.) 6 254 Lt sumos reikalavimo pagrindas yra 2011-10-19 DB07 113, t.y. debetinė sąskaita (98 b.l.), iš esmės patvirtina tarp šalių buvus atliktą įskaitymą iki debetinės sąskaitos išrašymo. Kaip minėta, įskaitymas gali būti atliktas faktiškai bet kokia valios išreiškimo forma, tad teismas laiko, kad ieškovo atsakovui siųstas suderinimo aktas ir yra tas dokumentas, kuris faktiškai patvirtina tarp šalių egzistavusį 6 250 Lt įskaitymą. Sprendžiant ginčą dėl įskaitymo, būtina nustatyti, ar šalys dėl įskaitymo susitarė, tad kadangi 2012-08-31 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas nėra nuginčytas, teismas nemato pagrindo juo nesivadovauti, tuo labiau, kad jame yra aiškiai išreikšta ieškovo valia dėl skolos pagrindo. Nors ieškovas teigia, kad jis nesutiko su įskaitymu, tai patvirtinančių duomenų jis nepateikė. Teismas jokių duomenų byloje, kad įskaitymas būtų atšauktas, neturi.

25Dėl šios priežasties ieškovo šioje byloje nurodytas reikalavimo pagrindas (2007-09-07 sutartis) skolai priteisti nėra pagrįstas, todėl teismas negali jo tenkinti. Pažymėtina, kad šviesdėžės grąžinimas nėra šios bylos objektas, todėl teismas dėl šių aplinkybių plačiau nepasisako. Ieškovas nekėlė klausimo dėl visų įskaitymo sąlygų egzistavimo, jis iš esmės teigė, kad nebuvo pranešimo apie įskaitymą, tad teismas plačiau dėl įskaitymo sąlygų nepasisako. Dėl nurodytų priežasčių teismas ieškovo reikalavimo dėl 6 254 Lt skolos priteisimo iš atsakovo netenkina.

26Ieškovas ieškiniu taip pat prašo priteisti iš atsakovo 667,24 Lt sumą pagal 2011-01-25 PVM sąskaitą faktūrą KK07Nr. 2313 už dujinį katilą ir atliktus susijusius darbus (13 b.l.). Atsakovas nesutinka su šia skola, teigdamas, jog jam nėra perduoti darbai, disponavimo katilu ir garantiniai dokumentai, kad, sugedus katilui, ieškovo atstovai neatvykdavo taisyti katilo, jį taisydavo tretieji asmenys.

27Nors atsakovas kelia klausimą dėl garantijos, garantinio remonto, tačiau nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl skolos už įsigytą katilą ir jo įrengimo paslaugas (pirkimo-pardavimo ir rangos santykiai). Pažymėtina, kad tuo atveju, kai nenustatytas daikto kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, tai pirkėjas reikalavimus dėl daikto trūkumų gali pareikšti per protiną terminą, bet ne vėliau kaip per 2 metus nuo daikto perdavimo dienos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ilgesnio termino (CK 6.338 str.). Kadangi sąskaitoje nebuvo nurodytas garantinis terminas, remiantis minėta CK nuostata, garantija katilui yra 2 metai.

28Nors, atsakovo teigimu, įrengtas katilas gedo, ši nurodyta aplinkybė nesudaro pagrindo nepriteisti prašomos skolos už prekės įsigijimą, jos sumontavimą, kaip ir prašo ieškovas. Atsakovas remiasi katilo gedimais, bet neteigia, kad katilas yra netinkamos kokybės (CK 6.334 str.) ir nesinaudojo atitinkamomis savo teisėmis tokiu atveju. Atsakovas tik nurodo, kad katilas ir jo įrengimo darbai yra galimai netinkamos kokybės (28 b.l.), tačiau šių aplinkybių byloje neįrodinėjo (CPK 12, 178 str.). Byloje taip pat nėra pareikšto priešieškinio dėl atsakovo patirtų nuostolių, šalinant katilo gedimus.

29Ginčo, kad atsakovas 2011-01-25 PVM sąskaitą faktūrą KK07Nr. 2313 gavo, nėra, tad, teismo nuomone, šis dokumentas faktiškai ir patvirtina disponavimą katilu. Nors atskiro dokumento, kuriuo ieškovas būtų perdavęs atsakovui darbus ir nėra, tačiau atsakovas neneigia, kad katilu naudojasi, tad teismas neturi pagrindo spręsti, kad tokio dokumento nebuvimas paneigia atsakovo pareigą visiškai atsiskaityti. Atsakovas nenurodo, kad ir kokie konkretūs darbai, nurodyti sąskaitoje, nėra atlikti, atlikti su trūkumais, nepateikia duomenų, patvirtinančių, jog darbai yra atlikti netinkamai ir pan. Dėl to teismas neturi pagrindo spręsti, kad rangos darbai atlikti netinkamai. Be to, reikalavimų byloje dėl rangos sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo nėra pareikšta. Į bylą taip pat nepateikti duomenys, kad atsakovas būtų raštu kreipęsis į ieškovą dėl visų su katilu susijusių klausimų, tarp jų ir dokumentų, darbų perdavimo, katilo garantijos, jo gedimų.

30Dėl nurodytų priežasčių ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 667,24 Lt skolą yra tenkintinas (CK 6.655 str., 6.314 str.).

31Bendra iš atsakovo priteistina skolos suma sudaro 803,24 Lt (136 Lt + 667,24 Lt).

32Teismo nuomone, kiti šalių argumentai neturi teisinės reikšmės bylai teisingai išspręsti.

33Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014-02-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

34Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo jo patirtas bylinėjimosi išlaidas: 212 Lt žyminį mokestį (b.l 3) ir 1 700 Lt už ieškinio parengimą (59-60, 71, 72 b.l.), 600 Lt už atsiliepimo į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo parengimą (70, 71, 72 b.l.), iš viso 2 212 Lt. Teismo vertinimu, ieškovo prašomos priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra pagrįstos, tinkamos, realios bei atitinka teisingumo ir protingumo principus.

35Atsakovas taip pat prašo priteisti jo patirtas 1 950 Lt dydžio išlaidas advokato pagalbai apmokėti (90, 91, 92, 93 b.l.): 450 Lt už konsultacijas, 1 200 Lt už pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo parengimą, 300 Lt už atstovavimą teisme. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog nesutinka su atsakovo reikalavimu priteisti bylinėjimosi išlaidas už konsultavimo paslaugas, kadangi tokių paslaugų apmokėjimas nėra numatytas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Su šiuo ieškovo atstovo teiginiu nesutiktina, kadangi minėtose rekomendacijose nėra numatyta, kokios bylinėjimosi išlaidos gali būti priteisiamos iš kitos šalies, o tik nustatomi šių išlaidų rekomendaciniai dydžiai. Teismas, vertindamas kokios išlaidos yra laikytinos bylinėjimosi išlaidomis, turi vadovautis CPK 79 str., 88 str. Be to, nors Rekomendacijose atskirai nėra aptartas maksimalus priteistino atlygio už advokato konsultacijas dydis, už šias paslaugas priteistina analogiškai Rekomendacijų 8.18 punkte numatytoms atstovavimo teisme paslaugoms (Rekomendacijų 10 punktas). Įvertinęs anksčiau išdėstytą, teismas sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidos, atsižvelgiant į visas pirmiau nurodytas aplinkybes, yra pagrįstos, tinkamos, realios bei atitinka teisingumo ir protingumo principus.

36Įvertinus tai, ieškinys patenkintas iš dalies, proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai, įvertinus, kad prašomos priteisti išlaidos neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytos maksimalaus dydžio, kad atmestų reikalavimų dalis sudaro 88,62 proc., teismas laiko, kad teisinga ir adekvati priteistina bylinėjimosi išlaidų suma atsakovui iš ieškovo yra

371 728,09 Lt (1 950 Lt*88,62 /100), o ieškovui iš atsakovo 251,73 Lt (2 212 Lt*11,38/100) (CPK 88 str., 93 str., 98 str.). Kadangi prašymo atlyginti kitas bylinėjimosi išlaidų nėra, teismas dėl to nepasisako.

38Kadangi iš abiejų šalių priteistinos bylinėjimosi išlaidos, tai teismas mato esant pagrindą įskaityti iš šalių priteistinas bylinėjimosi išlaidas. Teismas, subendrinęs iš kiekvienos iš šalių priteistinas bylinėjimosi išlaidas, priteisia atsakovui iš ieškovo 1 476,36 Lt bylinėjimosi išlaidų.

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-270 straipsniais,

Nutarė

40Ieškinį tenkinti iš dalies.

41Priteisti iš atsakovo VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“, įm. k. 124631861, ieškovui UAB „Daikaras“, įm. k. 124085483, 803,24 Lt (aštuonių šimtų trijų litų 24 ct) skolą, 6 proc. palūkanas už priteistą sumą (803,24 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-02-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

42Likusioje dalyje ieškinio reikalvimų netenkinti.

43Priteisti atsakovui VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“, įm. k. 12463186, iš ieškovo UAB „Daikaras“, įm. k. 124085483, 1 476,36 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus septyniasdešimt šešis litus 36 ct) bylinėjimosi išlaidų.

44Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Zablockaja, sekretoriaujant... 2. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas UAB „Daikaras“ kreipėsi ieškiniu į teismą, prašydamas... 5. Ieškinyje nurodo, kad 2007-09-07 ieškovas su atsakovu sudarė sutartį Nr.... 6. 90 773,50 Lt. Atsakovas liko skolingas ieškovui už suteiktas prekes ir... 7. Atsakovo prašyme dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodo, jog... 8. Ieškovas atsiliepime į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo... 9. Atsakovas VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“ 2014-08-20 pateikė... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė nesutiko su ieškinio reikalavimais... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2007-09-07... 14. Teismo posėdžio metu ir pareiškime dėl teismo sprendimo peržiūrėjimo... 15. Ieškovas taip pat prašo priteisti 6 254 Lt skolą pagal 2007-09-07 sutartį.... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovas teigia, kad atsakovas yra skolingas 6 254 Lt... 17. Nors ieškovas atsakovo skolą kildina iš 2007-09-07 sutarties, tačiau kaip... 18. Nors iš tiesų atsakovas nebuvo visiškai atsiskaitęs su ieškovu, tačiau... 19. Atsakovui teigiant, kad jo skola pagal 2007-09-07 sutartį buvo įskaityta, o... 20. Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų –... 21. Nagrinėjamu atveju atsakovo atstovė nurodo, kad įskaitymas buvo atliktas... 22. Atsakovo teigimu, abiejų šalių susitarimu buvo įskaityti reikalavimai pagal... 23. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, atsakovas išrašė ieškovui... 24. Tai, kad 2012-08-31 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akte (46 b.l.) 6 254 Lt... 25. Dėl šios priežasties ieškovo šioje byloje nurodytas reikalavimo pagrindas... 26. Ieškovas ieškiniu taip pat prašo priteisti iš atsakovo 667,24 Lt sumą... 27. Nors atsakovas kelia klausimą dėl garantijos, garantinio remonto, tačiau... 28. Nors, atsakovo teigimu, įrengtas katilas gedo, ši nurodyta aplinkybė... 29. Ginčo, kad atsakovas 2011-01-25 PVM sąskaitą faktūrą KK07Nr. 2313 gavo,... 30. Dėl nurodytų priežasčių ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo... 31. Bendra iš atsakovo priteistina skolos suma sudaro 803,24 Lt (136 Lt + 667,24... 32. Teismo nuomone, kiti šalių argumentai neturi teisinės reikšmės bylai... 33. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti procesines... 34. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo jo patirtas bylinėjimosi... 35. Atsakovas taip pat prašo priteisti jo patirtas 1 950 Lt dydžio išlaidas... 36. Įvertinus tai, ieškinys patenkintas iš dalies, proporcingai teismo atmestų... 37. 1 728,09 Lt (1 950 Lt*88,62 /100), o ieškovui iš atsakovo 251,73 Lt (2 212... 38. Kadangi iš abiejų šalių priteistinos bylinėjimosi išlaidos, tai teismas... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-270... 40. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 41. Priteisti iš atsakovo VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“, įm. k.... 42. Likusioje dalyje ieškinio reikalvimų netenkinti.... 43. Priteisti atsakovui VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“, įm. k.... 44. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...