Byla 2KT-51/2007
Dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. gegužės 4 d. nutarties, perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui

1Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Vytas Milius, susipažinęs su ieškovo UAB ,,Dujotekana“ prašymu dėl civilinės bylos Nr. 2S36-605/2007 su atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atskiruoju skundu dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. gegužės 4 d. nutarties, perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme 2007 m. birželio 22 d. gautas ieškovo UAB ,,Dujotekana“ prašymas dėl civilinės bylos Nr. 2S36-605/2007 su atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atskiruoju skundu dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. gegužės 4 d. nutarties, perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui. Ieškovas nurodo, kad 2007 m. birželio 22 d. pareiškimu trečiuoju asmeniu šioje byloje patraukė Lietuvos Respublikos Seimą, o šioje byloje yra sprendžiamas klausimas dėl tinkamo Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo normų, kurių pakeitimo projektas yra svarstomas Lietuvos Respublikos Seime, aiškinimo ir taikymo. Prašymą dėl bylos perdavimo ieškovas grindžia tuo, kad atskirąjį skundą nagrinėti paskirtos teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas Konstantas Ramelis yra Lietuvos Respublikos Seimo nario Šarūno Biručio, priklausančio Darbo partijai, uošvis. Atsižvelgiant į tai, kad Darbo partijos frakcija Lietuvos Respublikos Seime didžiausia, o jos pozicija yra priešinga ieškovo reikalavimams šioje byloje, dėl galimos Lietuvos Respublikos Seimo nario Šarūno Biručio įtakos priimant sprendimus partijoje, tarp jų ir sprendimus dėl aktualių teisės aktų projektų svarstymo ir įstatymų priėmimo, ieškovo nuomone, yra pagrindas CPK 35 straipsnio ketvirtosios dalies pagrindu perduoti bylą nagrinėti kitam apygardos teismui

3Prašymas netenkintinas.

4Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 35 straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatyta, kad jeigu teisme, kuriam teisminga byla, teisėju dirba byloje dalyvaujantis asmuo, jo artimieji giminaičiai arba sutuoktinis (sugyventinis), aukštesniosios pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas perduoda tokią bylą nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Nurodyta norma įtvirtina asmens teisę į tinkamą procesą, o šią teisę įgyvendina aukštesnės instancijos teismo administracijos pareigūnas, civilinę bylą, kurioje kaip byloje dalyvaujantis asmuo yra teisėjas ar jo artimas giminaitis, perduodamas nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Tokiu atveju pašalinamos pagrįstos abejonės dėl galimo teismo šališkumo ir sudaromos tinkamos sąlygos asmenims ginti savo pažeistas teises, o teismui realiai vykdyti teisingumą. Tačiau nurodytoje normoje nustatytos sąlygos, kurioms esant byla perduodama iš vieno teismo kitam teismui, negali būti aiškinamos pernelyg plečiamai, o turi būti analizuojamos kartu su faktinėmis aplinkybėmis.

5Ieškovo prašymas dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui šiuo atveju iš esmės yra grindžiamas tuo, kad Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko, o kartu ir atskirąjį skundą šioje byloje nagrinėti paskirtos Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos pirmininko ir pranešėjo Konstanto Ramelio žentas yra Lietuvos Respublikos Seimo narys Darbo partijos narys Šarūnas Birutis, o Lietuvos Respublikos Seimas šioje byloje yra patrauktas trečiuoju asmeniu, nes ginčo objektas šioje byloje yra susijęs su Lietuvos Respublikos Seime svarstomais Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo normų pakeitimais.

6Sprendžiant bylos perdavimo nagrinėti kitam teismui klausimą, visų pirma, pažymėtina, kad pagal CPK 47 straipsnio pirmąją dalį tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali būti įtraukiami dalyvauti byloje motyvuotu šalių prašymu arba teismo iniciatyva, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms. Byloje nėra duomenų, kad ieškovo prašymas dėl Lietuvos Respublikos Seimo įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, pirmosios instancijos teismo būtų išspręstas ir patenkintas priimant dėl to atitinkamą teismo nutartį (CPK 47, 290 str.), todėl nėra pagrindo teigti, kad Lietuvos Respublikos Seimas yra byloje dalyvaujantis asmuo – tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų (CPK 37 str.). Kita vertus, iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Konstanto Ramelio 2007 m. gegužės 25 d. nutartimi atskirajam skundui dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. gegužės 4 d. nutarties nagrinėti sudaryta Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininko ir pranešėjo K. Ramelio, kolegijos teisėjų T. Žukauskienės ir E. Žirono (b. l. 93), Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Konstanto Ramelio 2007 m. birželio 21 d. nutartimi buvo pakeista, teisėjų kolegijos pirmininku ir pranešėju paskiriant teisėją V. Kairevičių, apie tai informuojant byloje dalyvaujančius asmenis (b. l. 111, 112).

7Beje, atkreiptinas dėmesys, kad prašyme nurodytoje byloje Nr. 2KT-4/2007 buvo susiklostę iš esmės skirtingos faktinės aplinkybės. Šiuo atveju prašymas dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui buvo patenkintas, nes ieškinyje atsakovu buvo patrauktas Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko žentas (CPK 35 str. 4 d., 3 str. 6 d.).

8Kartu pažymėtina, jog ši nutartis neužkerta galimybės pareikšti nušalinimą bylą nagrinėjantiems teisėjams, jeigu objektyviai egzistuoja įstatyme numatytos aplinkybės juos nušalinti (CPK 65, 66 str.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 35 straipsnio antrąja dalimi, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas

Nutarė

10Atmesti ieškovo UAB ,,Dujotekana“ prašymą dėl civilinės bylos Nr. 2S36-605/2007 su atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atskiruoju skundu dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. gegužės 4 d. nutarties, perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui.

Proceso dalyviai