Byla A8.-211-314/2020

1Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų teisėjas Antanas Šeštokas, sekretoriaujant Loretai Žukevičiūtei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui J. A., administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovui advokatui Algiui Prieskieniui, institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą – Vilniaus teritorinės muitinės atstovei Karolinai Butrimaitei, suinteresuoto asmens UAB „( - )“ atstovui advokatui Justinui Borevičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo J. A., asmens kodas ( - ), gimusio ( - ), Lietuvos Respublikos piliečio, lietuvio, dirbančio UAB „( - )“ ( - ), gyvenančio ( - ), administracinio nusižengimo bylą.

3Teismas

Nustatė

4Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio posto pamainos viršininkas Gintaras Tamkevičius 2020 m. sausio 16 d. surašė administracinio nusižengimo protokolą J. A. dėl to, kad jis 2020 m. sausio 16 d. 14.20 val. Gardino 130, Jaskonių k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., vykdamas iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką per Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio postą ir vairuodamas maršrutinį autobusą (Gardinas – Druskininkai) „Setra“, valst. Nr. ( - ), žodžiu deklaravo, kad virš nustatytos įvežimo normos daiktų (prekių) neveža, atlikus muitinį patikrinimą, autobuso salono gale, kairėje pusėje, pakėlus grindų dangtį, šalia bako esančioje gamyklinėje nišoje, juodame plastikiniame maiše rasta paslėpta 150 pakelių cigarečių „5 Minsk Superslims“ su filtru be banderolių, kurių bendra muitinė vertė 523,50 Eur, tuo J. A. pažeidė 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 952/2013, nustatančio Sąjungos muitinės kodeksą, 139 straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimus bei padarė administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 208 straipsnio 2 dalyje.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo J. A. kaltu padaręs nusižengimą neprisipažino. Paaiškino, kad 2020 m. sausio 16 d. vairavo maršrutinį autobusą Gardinas - Druskininkai „Setra“, valst. Nr. ( - ). Prieš įvažiuojant į Lietuvos muitinės teritoriją visi autobuso keleiviai tame tarpe ir jisai buvo sustoję apsipirkti Baltarusijos muitinės teritorijoje esančiose parduotuvėse, kur prekėms netaikomi mokesčiai. Apsipirkimas užtruko apie 10 minučių. Iš parduotuvės į autobusą sugrįžo paskutinis. Atvykus į Raigardo kelio poste, atliekant muitinį tikrinimą, autobuse po grindimis, prie kuro bako esančioje nišoje buvo rasta paslėpta 15 blokų cigarečių „Minsk Superslims“ nežymėtų banderolėmis, juodame polietileniniame maiše. Cigaretės rastos atidarius dangtį, esantį grindyse dešinėje pusėje (žiūrint automobilio važiavimo kryptimi), paskutinėje dvivietėje keleivių sėdimų vietų eilėje. Dangtis yra gamyklinė konstrukcija tam, kad būtų galimybė remonto metu atlikti reikiamus kuro bako ar kuro tiekimo sistemos ir kitus darbus. Dangtis nerakinamas, jį galima atidaryti be jokio įrankio pagalbos. Autobuse viso sėdimų vietų 38, tuo metu važiavo apie 10 suaugusių keleivių ir viena keleivė važiavo su vaiku. Apie rastas cigaretes nieko nežino. Prašo administracinio nusižengimo bylą nutraukti.

6Institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, Vilniaus teritorinės muitinės atstovė Karolina Butrimaitė prašo J. A. pripažinti kaltu padarius nusižengimą, numatytą ANK 208 straipsnio 2 dalyje ir paskirti jam atitinkamą nuobaudą, taikant administracinio poveikio priemones.

7Suinteresuoto asmens UAB „( - )“ atstovas prašo grąžinti savininkui transporto priemonę – autobusą „Setra“, valst. Nr. ( - ).

8Administracinio nusižengimo teisena nutrauktina.

9Pagal ANK 5 straipsnio 1 dalį administracinis nusižengimas yra administracinių nusižengimų kodekse uždrausta kaltininko padaryta pavojinga veika (veikimas arba neveikimas), atitinkanti administracinio nusižengimo, už kurį nustatyta administracinė nuobauda, požymius. Pagrindinės administracinės atsakomybės nuostatos nustatytos ANK 2 straipsnyje, kurio 3 dalyje nurodyta, kad asmuo atsako pagal šį kodeksą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas dėl administracinio nusižengimo padarymo, o 4 dalyje – kad pagal šį kodeksą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta įstatymų uždrausta veika atitinka šiame kodekse nustatytus administracinio nusižengimo požymius. Taigi administracinėn atsakomybėn asmuo traukiamas tada, kai byloje įrodymų pagrindu yra konstatuojama, kad jo padaryta veika atitinka jam inkriminuojamo administracinio nusižengimo sudėtį. Administracinio teisės pažeidimo sudėtis – tai įstatyme nurodytų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, kurie apibūdina veiką kaip tam tikrą administracinį nusižengimą, visuma. Jei nėra bent vieno iš šių požymių, nėra ir administracinio teisės pažeidimo sudėties.

10Kad asmuo būtų pripažintas kaltu padaręs administracinį nusižengimą, turi būti surinkta pakankamai įrodymų, pagrindžiančių jo kaltę. Vadovaujantis ANK 569 straipsnio nuostatomis, įrodymai administracinio nusižengimo byloje yra bet kurie įstatymų nustatyta tvarka surinkti faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi administracinio nusižengimo tyrimą atliekantys pareigūnai nustato administracinio nusižengimo padarymo faktą ir aplinkybes, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išnagrinėti. Remiantis minėto straipsnio 4 dalimi, teismas ir administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Tai reiškia, kad nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertinta byloje surinktų įrodymų visuma, jų pakankamumas, nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės bei įrodymų šaltinių patikimumas (LAT nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-3-1073/2019).

11J. A. surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal ANK 208 straipsnio 2 dalį už tai, kad, vykdamas iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką per Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio postą ir vairuodamas maršrutinį autobusą (Gardinas – Druskininkai) „Setra“, valst. Nr. ( - ), žodžiu deklaravo, kad virš nustatytos įvežimo normos daiktų (prekių) neveža, atlikus muitinį patikrinimą, autobuso salono gale, kairėje pusėje, pakėlus grindų dangtį, šalia bako esančioje gamyklinėje nišoje, juodame plastikiniame maiše rasta paslėpta 150 pakelių cigarečių „5 Minsk Superslims“ su filtru be banderolių, kurių bendra muitinė vertė 523,50 Eur.

12Institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą – Vilniaus teritorinės muitinė, pateikė tokius teismo posėdžio metu ištirtus rašytinius įrodymus pagrindžiančius J. A. padarytą administracinį nusižengimą pagal ANK 208 straipsnio 2 dalį:

13-2020 m. sausio 16 d. administracinio nusižengimo protokolą, kuriame užfiksuotas J. A. nusižengimo faktas (b. l. 2);

14-J. A. 2020-01-16 rašytą paaikšinimą (b.l. 12;), tačiau šiame paaiškinime nėra jokių duomenų patvirtinančių administracinio nusižengimo padarymą, nes J. A. nurodė, kad apie rastas paslėptas cigaretes jam nieko nėra žinoma.

15-Tarnybinį pranešimą 2020-01-16 rašytą Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio posto pamainos viršininko Gintaro Tamkevičiaus (b.l. 5), kuriame nurodoma, kad nuėmus grindų dangtį autobuse buvo rastos cigaretės, visi autobusu vykę keleiviai buvo apklausti, keleiviai teigė, kad apie autobuse slėptas cigaretes nieko nežino ir nieko nematė. Konstatuotų aplinkybių pagrindu pareigūnas tarnybiniame pranešime daro išvadą “Kadangi cigaretės buvo slėptos giliai autobuso konstrukcijoje, vairuotojas negalėjo apie jas nežinoti.“

16- 5 nuotraukas (b.l. 6-10;), apžiūrėjus nuotraukas nustatyta, kad jos atliktos 2020-01-16 laikotarpiu nuo 15 val. 03 min. iki 15 val. 20 min. Iš nuotraukose užfiksuotų vaizdų galima spręsti, kad cigaretės rastos autobuso dešinėje pusėje (žiūrint automobilio važiavimo kryptimi), tarp sėdynių (neaišku kurioje eilėje) po grindimis, cigaretės „Minsk“ supakuotos blokuose, sudėtos į tamsios spalvos polietileninį maišelį. Nuotraukose nesimato kokio išmatavimo (dydžio) grindų dangtis ir kokiu būdu (su specialiu įrankiu ar be) šį dangtį galima atidaryti.

17-Baltarusijos Respublikos piliečių pasų kopijas (b.l. 13-14; 16-20;), Lietuvos Respublikos piliečių pasų kopijas (b.l. 15; 21-22;). Pasų kopijomis nustatyta, kad autobusu be vairuotojo viso važiavo 10 keleivių iš kurių vienas vaikas (( - ) metų amžiaus) (b.l. 19;). Apklausti autobuso keleiviai A. Z. (b. l. 35–36), A. K. (b. l. 37–38), I. S. (b. l. 39–40), S. T. (b. l. 41–42), I. H. (b. l. 43–44), K. M. (b. l. 45–46), D. Y. (b. l. 47–48), E. B. (b. l. 49–50) ir L. G. (b. l. 51–52) rašytiniuose pasiaiškinimuose nurodė, kad apie neteisėtai gabentas cigaretes nieko nežinojo.

18Teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju Gintaras Tamkevičius parodė, kad atliekant autobuso detalų patikrinimą, salono galinėje dalyje su atsuktuvo pagalba buvo atidengtas grindų dangtis, apžiūrėjus atsiradusių ertmę aptiktas juodos spalvos polietileninis maišelis, kurį buvo sudėtinga ištraukti. Ištraukus į saloną maišelį jame buvo rasta 15 blokų cigarečių „Minsk Superslims“ nežymėtų banderolėmis. Tada buvo apklausti visi autobuso keleiviai, kurie paaiškino, kak nežino kieno yra rastos cigaretės. Kadangi cigaretes sudėti ir paslėpti rastoje vietoje buvo sudėtinga, todėl buvo nuspręsta, kad be vairuotojo žinios tokio veiksmo atlikti niekas kitas negalėjo, vairuotojui ir buvo surašytas protokolas.

19Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas I. S. parodė, kad 2020 m. sausio 16 d. važiavo iš Gardino į Druskininkus maršrutiniu autobusu Gardinas-Druskininkai, kurį vairavo J. A.. Muitinės pareigūnams rašė paaiškinimą dėl rastų cigarečių (b.l. 15; 25; 39-40;). Prieš įvažiuojant į Lietuvos muitinės teritoriją, autobusas buvo sustojęs Baltarusijos muitinės teritorijoje prie parduotuvių apsipirkti pigesnėmis prekėm. Jis taip pat buvo išlipęs, parduotuvėje stovėdamas eilėje už dviejų vyriškių išlipusių iš to pačio autobuso, matė, kaip vienas iš vyriškių pirko 5 blokus cigarečių. Sugrįžęs į autobusą, matė, kad tuodu vyriškiai nuėję į autobuso galinę dalį kažką tarp sėdynių krapštėsi. Ką jie veikė pasakyti negali, kadangi vienas iš jų savo kūnu užstojo matomumą. Į autobusą iš parduotuvės paskutinis sugrįžo vairuotojas.

20Tokiu būdu byloje nėra pateikta tiesioginių įrodymų, kurie patvirtintų, jog J. A. žinojo, norėjo ir vykdė neteisėtą cigarečių gabenimą per valstybinę sieną. Teismo ištirti bylos įrodymai daugiau patvirtina J. A. paaiškinimus, kad apie autobuse buvusias ir gabenamas cigaretes nieko nežinojo. Byloje nustatyta, kad bet kas iš autobuso keleivių vienas ar su bendrininku (-ais) turėjo galimybę įsigyti neapmuitintas cigaretes parduotuvėje ir jas paslėpti autobuse, o Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio posto pamainos viršininko Gintaro Tamkevičiaus teiginys, kad cigaretes sudėti ir paslėpti rastoje vietoje buvo sudėtinga, todėl be vairuotojo žinios tokio veiksmo atlikti niekas kitas negalėjo yra tik tikėtina prielaida, kuri kitais bylos duomenimis nepatvirtinta.

21Įvertinus byloje surinktus ir teismo posėdžio metu ištirtus įrodymus, vadovaujantis principu, kad visos abejonės turi būti vertinamos administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens naudai, darytina išvada, jog byloje surinktų įrodymų nepakanka vienareikšmiškai spręsti, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo J. A. žinojo, jog neteisėtai per valstybės sieną gabena cigaretes. Kaip minėta duomenų, kuriais remiantis tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadai dėl asmens kaltumo ir skyrimo jam administracinės nuobaudos. Teismas negali remtis pareigūno atlikusio administracinio nusižengimo tyrimą prielaidomis dėl J. A. kaltumo, leistinais įrodymais nepaneigus pažeidėjo iškeltos versijos – cigaretės rastos autobuse buvo paslėptos kažkurio iš autobusu važiavusių keleivių. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, administracinio nusižengimo teisena J. A. atžvilgiu dėl nusižengimo, numatyto ANK 208 straipsnio 2 dalyje, nutrauktina, neabejotinai nenustačius J. A. veikoje administracinio nusižengimo požymių (ANK 2 straipsnio 4 dalis, 591 straipsnio 1 dalis).

22Nors byloje neįrodyta, kad administracinį nusižengimą padarė J. A., tačiau autobuse „Setra“, valst. Nr. ( - ), rastų cigarečių apyvarta Lietuvos Respublikoje yra uždrausta, todėl 150 pakelių cigarečių „5 Minsk Superslims“, paimtų pagal 2020 m. sausio 16 d. daiktų ir dokumentų paėmimo protokolą, konfiskuotini (ANK 29 straipsnio 3 dalis).

23Be to, iš 2020 m. sausio 16 d. daiktų ir dokumentų paėmimo protokolo matyti, kad iš administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens J. A. taip pat buvo paimta transporto priemonė – autobusas „Setra“, valst. Nr. ( - ) bei transporto priemonės registravimo liudijimas Nr. ( - ) (b. l. 4). Transporto priemonės registracijos liudijimas Nr. ( - ) patvirtina, jog transporto priemonė „Setra“, valst. Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso UAB „( - )“ (b. l. 11). Įvertinus tai, kad administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltė dėl administracinio nusižengimo, numatyto ANK 208 straipsnio 2 dalyje, neįrodyta, tai, kad transporto priemonė „Setra“, valst. Nr. ( - ), priklauso UAB „( - )“ ir administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui buvo suteikta darbinėms funkcijoms atlikti, o byloje duomenų, kad transporto priemonės savininkė žinojo ar turėjo žinoti apie transporto priemonėje paslėptas ir ja gabenamas cigaretes nėra, teismas sprendžia, kad transporto priemonės, kaip nusižengimo padarymo įrankio, konfiskavimas būtų teisiškai nepagrįstas, todėl transporto priemonė „Setra“, valst. Nr. ( - ), nekonfiskuotina.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 636, 646 straipsniais,

Nutarė

25administracinio nusižengimo teiseną J. A. atžvilgiu pagal administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 208 straipsnio 2 dalyje, nutraukti.

26Konfiskuoti 150 pakelių cigarečių „5 Minsk Superslims“, paimtų iš J. A. pagal 2020 m. sausio 16 d. daiktų ir dokumentų paėmimo protokolą.

27Transporto priemonę „Setra“, valst. Nr. ( - ) ir transporto priemonės registracijos liudijimą Nr. ( - ), paimtus iš J. A. pagal 2020 m. sausio 16 d. daiktų ir dokumentų paėmimo protokolą, grąžinti transporto priemonės savininkui ar jo įgaliotam asmeniui.

28Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per bet kuriuos Alytaus apylinkės teismo rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų teisėjas Antanas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo J. A., asmens... 3. Teismas... 4. Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio posto pamainos viršininkas... 5. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo J. A. kaltu padaręs... 6. Institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą,... 7. Suinteresuoto asmens UAB „( - )“ atstovas prašo grąžinti savininkui... 8. Administracinio nusižengimo teisena nutrauktina.... 9. Pagal ANK 5 straipsnio 1 dalį administracinis nusižengimas yra... 10. Kad asmuo būtų pripažintas kaltu padaręs administracinį nusižengimą,... 11. J. A. surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal ANK 208... 12. Institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą... 13. -2020 m. sausio 16 d. administracinio nusižengimo protokolą, kuriame... 14. -J. A. 2020-01-16 rašytą paaikšinimą (b.l. 12;), tačiau šiame... 15. -Tarnybinį pranešimą 2020-01-16 rašytą Vilniaus teritorinės muitinės... 16. - 5 nuotraukas (b.l. 6-10;), apžiūrėjus nuotraukas nustatyta, kad jos... 17. -Baltarusijos Respublikos piliečių pasų kopijas (b.l. 13-14; 16-20;),... 18. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju Gintaras Tamkevičius parodė, kad... 19. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas I. S. parodė, kad 2020 m. sausio... 20. Tokiu būdu byloje nėra pateikta tiesioginių įrodymų, kurie patvirtintų,... 21. Įvertinus byloje surinktus ir teismo posėdžio metu ištirtus įrodymus,... 22. Nors byloje neįrodyta, kad administracinį nusižengimą padarė J. A.,... 23. Be to, iš 2020 m. sausio 16 d. daiktų ir dokumentų paėmimo protokolo... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 25. administracinio nusižengimo teiseną J. A. atžvilgiu pagal administracinį... 26. Konfiskuoti 150 pakelių cigarečių „5 Minsk Superslims“, paimtų iš J.... 27. Transporto priemonę „Setra“, valst. Nr. ( - ) ir transporto priemonės... 28. Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo)...