Byla e2-7006-805/2018
Dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“ patikslintą ieškinį atsakovei A. L. dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė AB „Prienų šilumos tinklai“ (toliau – Ieškovė) kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus patikslintu ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės A. L. (toliau – Atsakovė) 1 831,72 Eur skolos, 60,89 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Patikslintame ieškinyje Ieškovė nurodė (elektroninės bylos apyrašo b. l. 29-30), kad su Atsakove 2016 m. vasario 24 d. pasirašė Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo su buitiniu vartotoju ir Karšo vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis. Karšto vandens vartojimo sutarties 3.1 punkto pagrindu Ieškovė įsipareigojo Atsakovės butui, esančiam ( - ), tiekti karštą vandenį, kurį sudaro geriamas šaltas vanduo ir šiluma jam sušildyti, o Atsakovė įsipareigojo už tai laiku atsiskaityti. Šilumos vartojimo sutarties 3.1 punkto pagrindu Ieškovė įsipareigojo tiekti šilumą Atsakovės butui ir kitoms pastato bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, o Atsakovė įsipareigojo laiku atsiskaityti už suteiktas šilumos energijos tiekimo paslaugas. Atsakovė vengia atsiskaityti su Ieškove, nesiima priemonių savo įsiskolinimui padengti, į priminimus nereaguoja, pagal mokesčių paskaičiavimo pažymą už suteiktas komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2017 m. vasario mėn. iki 2018 m. birželio mėn. liko skolinga Ieškovei 1 831,72 Eur.

6Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui pateikti įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu (elektroninės bylos apyrašo b. l. 66-67). Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir, esant Ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.

9Pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja tiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už tiektą šilumos energiją sumokėti, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 straipsnio 1 dalis). Abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK) 6.388 straipsnio 1 dalis). CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

10Patikslintame ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus pagrindžia šie Ieškovės pateikti įrodymai: Karšo vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis su buitiniu šilumos vartotoju Nr. ( - ) ir 2016 m. vasario 24 d. Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis su buitiniu vartotoju Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo b. l. 32-35, 38-41); mokesčių paskaičiavimo pažyma už 2015 m. rugsėjo mėn. – 2018 m. rugpjūčio mėn. laikotarpį, iš kurios matyti, jog Atsakovė už karštą vandenį bei šildymą laikotarpiu nuo 2017 m. vasario mėn. iki 2018 m. birželio mėn. įskaitytinai Ieškovei liko skolinga iš viso 1 831,72 Eur (elektroninės bylos apyrašo b. l. 42-47). Be to, bylos duomenimis matyti, jog Atsakovė 2018 m. rugpjūčio 14 d. Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), pardavė trečiajam asmeniui (elektroninės bylos apyrašo b. l. 68-71).

11Atlikus formalų byloje Ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, Atsakovei nepateikus duomenų, kad Ieškovės prašoma priteisti skola sumokėta, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti, kadangi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus (CK 6.386 straipsnis, 6.256 straipsnis). Atsakovė praleido sutartyje numatytą terminą atsiskaityti su Ieškove, todėl turi Ieškovei mokėti sutartyje numatytas netesybas – delspinigius (CK 6.261 straipsnis). Ieškinys pagrįstas byloje surinktais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai. Iš Atsakovės priteistina Ieškovei 1831,72 Eur skolos ir 60,89 Eur delspinigių.

12Atsakovei, praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti Ieškovei įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis), todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis.

13Visiškai patenkinus ieškinį Ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos – 43,00 Eur žyminio mokesčio ir 326,70 Eur advokato pagalbai apmokėti priteistinos iš Atsakovės (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnis).

14Valstybė šioje byloje patyrė 6,00 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra didesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną sumą, 6,00 Eur suma už procesinių dokumentų įteikimą priteistina iš Atsakovės (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

16Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės A. L., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“, įmonės kodas 170759250, buveinės adresas Statybininkų g. 6, Prienai, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), Swedbank AB bankas, banko kodas 73000, naudai 1 831,72 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus trisdešimt vieną eurą 72 ct) skolos, 60,89 Eur (šešiasdešimt eurų 89 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. rugsėjo 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 43,00 Eur (keturiasdešimt tris eurus 00 ct) žyminio mokesčio, 326,70 Eur (tris šimtus dvidešimt šešis eurus 70 ct) išlaidų už teisines paslaugas.

18Priteisti iš atsakovės A. L., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), 6,00 Eur (šešis eurus 00 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovės pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB... 3. Teismas... 4. Ieškovė AB „Prienų šilumos tinklai“ (toliau – Ieškovė) kreipėsi į... 5. Patikslintame ieškinyje Ieškovė nurodė (elektroninės bylos apyrašo b. l.... 6. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas,... 7. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 8. Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos... 10. Patikslintame ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus... 11. Atlikus formalų byloje Ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, Atsakovei... 12. Atsakovei, praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę, kyla sutarties... 13. Visiškai patenkinus ieškinį Ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos –... 14. Valstybė šioje byloje patyrė 6,00 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 16. Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovės A. L., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma... 18. Priteisti iš atsakovės A. L., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma... 19. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...