Byla 1-536-170/2014

Nustatė

1A. G. 2012m. liepos 17d., apie 14.00 val., Vilniuje, ( - ), užlauždamas nukentėjusiajam S. P. kairę ranką sukėlė jam nesunkų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį kairės plaštakos V-o delnakaulio galvos skeveldriniu intrasąnariniu lūžiu.

2Kaltinamasis A. G. kaltu prisipažino ir paaiškino, kad su nukentėjusiuoju susipažino ir jis prašęs bokso pirštinių žadėdamas atsilyginti. Pirštines gavo, bet neatsilygino, todėl 2012m. liepos 17d. jis ruošėsi [parodai, o nukentėjusysis ėjo pro šalį kalbėdamas telefonu. Paaiškino, kad jis S. P. sustabdęs ir pareiškęs pretenzijas, o S. P. jį griebęs, o jis S. P. rankas, kuriom buvo įsikabinęs į jį, atplėšęs nuo savęs ir stūmęs nuo savęs. S. P. iškritęs telefonas ir jį atidavęs tik tada, kai S. P. jam atidavęs 100Lt. Paaiškino, kad jis rankas buvo užkišęs, tai tuo metu galėjo gautis laužimas; nurodė, kad gydymo išlaidas sutinkantis atlyginti; su nukentėjusiuoju susitaikęs, jo atsiprašęs.

3Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta nukentėjusiojo parodymais bei kita bylos medžiaga.

4Nukentėjusysis S. P. paaiškino, kad su kaltinamuoju pažįstami iš matymo seniai Paaiškino, kad kaltinamajam buvo užsiminęs, kad studijai reikalingos bokso pirštinės ir kaltinamasis supratęs, kad norintis pirkti pirštines.. Kaltinamasis radęs pirštines, bet jam už 100Lt buvo brangu ir atsisakęs pirkti ir kaltinamasis supratęs, kaip susitarimo nesilaikymą, tai gatvėje sutikęs pareikalavo pinigų ir ištraukęs iš kišenės telefoną. Paaiškino, kad tiesęs ranką atsiimti telefoną, kai kaltinamasis griebęs jam už rankos ir matyt per smarkiai pasukęs pirštą žemyn ir paleido. Tuo metu suskaudėjęs pirštas Kaltinamajam davęs 100Lt, jis atidavęs telefoną. Manęs, kad nustos skaudėti, bet kai nenustojo skaudėti, tai sekančią dieną nuvažiavęs į ligoninę ir paaiškėjo, kad jis lūžęs Paaiškino, kad kaltinamasis atsiprašė, jis atsiprašymą priėmęs ir prašo bylą nutraukti, o dalį civilinio ieškinio atlygino ir nieko neprašantis priteisti.

5Iš specialisto išvados nustatyta, kad S. P. nustatyta kairės plaštakos V-o delnakaulio galvos skeveldrinis lūžis, padarytas nuo trauminio poveikio kietu buku daiktu tiek suduodant smūgį, tiek ir staigiu judesiu palenkiant-pasukant pirštą delnakaulinio pirštakaulio srityje galimai 2012-07-17 ir kvalifikuojamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu; sužalojimas padarytas vienu trauminiu poveikiu /25-26 b.l./

6Tokiu būdu byloje įrodyta, kad kaltinamasis A. G. užlauždamas ranką S. P. padarė jam nesunkų sveikatos sutrikdymą ir jo veika pagal LR BK 138 str.1d. kvalifikuota teisingai, įrodyta. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis padarė nesunkų nusikaltimą, prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, nukentėjusiajam padarytą žalą atlygino savo noru, susitaikė su nukentėjusiuoju, todėl jis atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės /LR BK 38 str.1d./, o baudžiamoji byla nutrauktina /LR BPK303 str.4d./

7Atsižvelgiant į tai, kad nukentėjusysis S. P. paaiškino, kad jam kaltinamasis dalį padarytos žalos atlygino, kitos dalies neprašantis priteisti, t.y. atsisako, todėl procesas pagal jo ieškinį dėl žalos išieškojimo nutrauktinas, o dėl ligonių kasos pareikšto ieškinio atlyginimo kaltinamasis neprieštarauja, bet kol kas neatlygino, todėl priteistina /34 b.l./.

8Vadovaudamasis LR BPK 297-307 str., teismas

9(S)

Nutarė

10A. G. ,padariusį veiką, numatytą LR BK 138 str.1d. nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti jam susitaikius su nukentėjusiuoju /LR BK 38 str.1d./ ir baudžiamąją bylą nutraukti /LR BPK 303str.4d./

11Procesą dėl žalos išieškojimo pagal S. P. ieškinį nutraukti;

12Vilniaus teritorinei ligonių kasai priteisti iš A. G. 153/vieną šimtą penkiasdešimt tris/Lt 70ct gydymo išlaidų.

13Nuosprendis per 20d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilnius apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus m. apylinkės teismą

Proceso dalyviai