Byla e2-2551-259/2017
Dėl skolos, palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Flow technologies“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba“ dėl skolos, palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Flow technologies“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės UAB „Kauno dujotiekio statyba“ 83 848,81 Eur skolą, 1 597,04 Eur palūkanų, 8,00 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (85 445,85 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinio reikalavimai grindžiami tomis aplinkybėmis (faktinis ieškinio pagrindas), jog ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Flow technologies“ (toliau sprendime ieškovė) ir atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Kauno dujotiekio statyba“ (toliau sprendime atsakovė) 2016 m. rugsėjo 19 d. sudarė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. PAR.S.2016/09/19-01/FT16-106-5 (toliau sprendime sutartis) (ieškinio priedas Nr. 2), pagal kurią šalys susitarė, jog ieškovė įsipareigoja perduoti nuosavybės teises į sutartyje nurodytas prekes, o atsakovė įsipareigojo tinkamai ir laiku pateiktas prekes priimti ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Šalys susitarė, jog prekių kaina, įskaitant PVM, 101 640,00 Eur. Prekės turėjo būti pristatytos adresu ( - ), AB „Klaipėdos nafta“ teritoriją. Teigiama, jog ieškovė pristatė sutartimi įsigytas prekes 2017-03-01 (ieškinio priedas Nr. 3) ir atitinkamai už šias prekes tą pačią dieną išrašė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą (ieškinio priedas Nr. 4). Atsakovė pristatytas prekes priėmė, jas sumontavo ir perdavė AB „Klaipėdos nafta“, tačiau iki šiol su ieškove neatsiskaitė.

4Nurodoma, kad vadovaujantis sutarties 4.1 punktu, atsakovė už prekes turėjo atsiskaityti sumokėdama 21 000 Eur avansą, o likusius 80 640,00 Eur turėjo sumokėti per 70 dienų nuo prekių pristatymo ir sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Prekės pristatytos 2017 m. kovo 1 d. ir tą pačią dieną išrašyta sąskaita faktūra (ieškinio priedai Nr. 3 ir 4), todėl atsakovė turėjo su ieškove pilnai atsiskaityti iki 2017 m. gegužės 10 d., tačiau nėra atsiskaičiusi iki šiol. Atsakovė 21 000 Eur avansinę įmoką sumokėjo, tačiau likusios 80 640,00 Eur sumos nėra sumokėjusi iki šiol, todėl ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 80 640,00 Eur skolą už pateiktas prekes.

5Be to atsakovė, montuodama gautas prekes, jas apgadino, todėl paprašė ieškovės jas suremontuoti. Ieškovė atitinkamas prekes suremontavo, ką patvirtina pridedamas atliktų darbų aktas (ieškinio priedas Nr. 5) ir už atliktus remonto darbus pagal savo patvirtintus darbų atlikimo įkainius pateikė atsakovei 3 208,81 Eur sąskaitą (ieškinio priedas Nr. 6), kurią atsakovė turėjo apmokėti per trisdešimt dienų, tačiau atsakovė ir šios sąskaitos neapmokėjo. Todėl ieškovė prašo priteisti 3 208,81 Eur skolą už atliktus remonto darbus. Viso atsakovė yra skolinga ieškovei už patiektas prekes ir atliktus darbus 83 848,81 Eur sumą.

6Ieškovė teigia, kad atsakovės 80 640,00 Eur suma už pateiktas prekes turėjo būti sumokėta iki 2017 m. gegužės 30 d. Iki ieškinio surašymo (2017 rugpjūčio 8 d.) atsakovė yra pradelsusi atsiskaityti su ieškove 90 dienų. Todėl ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovės sumokėti 1 590,71 Eur (80 640,00 x 8 / 100 x 90 d. / 365 d. = 1590,71) palūkanų už vėlavimą atsiskaityti už patiektas prekes. Už atliktus darbus ieškovė privalėjo atsiskaityti iki 2017 m. liepos 30 d., todėl ieškinio surašymo metu už atliktus darbus vėluoja atsiskaityti 9 dienas, už kurias priskaičiuotina 6,33 Eur palūkanų (3 208,81 x 8 / 100 x 9 d. / 365 d. = 6,33). Viso ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovės 1597,04 Eur palūkanų sumą.

7LR Civilinio kodekso 6.261 straipsnyje nustatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Atsižvelgiant į tai, kad sutartis buvo sudaryta tarp verslininkų, todėl apskaičiuojant palūkanų dydį reikia vadovautis LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymu. LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis, 3 straipsnio 1 ir 2 dalys numato, jog skolininkas, vėluojantis įvykdyti savo piniginę prievolę, privalo mokėti palūkanas, kurių norma nustatoma vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu, padidintus 8 procentiniais punktais. Šiuo metu (nuo 2016 m. kovo 16 d.) Europos centrinio banko nustatytos refinansavimo operacijos yra vykdomos fiksuotų palūkanų būdu ir jų dydis 0,00 %, todėl ieškovė turi teisę reikalauti 8,00 procento dydžio palūkanų. Dėl šios priežasties ieškovė turi teisę skaičiuoti 8,00 procento dydžio metinines palūkanas ir prašyti 8,00 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą 85 445,85 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Flow technologies“ ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Teismas nustatė, jog ieškovės ieškinys atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba“ buvo priimtas teisme 2017 m. rugpjūčio 10 d. teisėjo rezoliucija, atsakovei ieškinio ir jo priedų kopijos išsiųstos 2017 m. rugpjūčio 11 d., nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti. Ieškinio ir jo priedų nuorašai bei pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo atsakovei įteiktas pasirašytinai 2017 m. rugpjūčio 17 d. Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui, byloje priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

11Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą, pripažįsta, kad byloje esantys įrodymai, jeigu pasitvirtintų jų turinys, leidžia pareikštą ieškinį laikyti faktiškai ir teisiškai pagrįstu (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Byloje surinktų įrodymų visuma nustatyta, jog ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Flow technologies“ ir atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Kauno dujotiekio statyba“ 2016 m. rugsėjo 19 d. sudarė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. PAR.S.2016/09/19-01/FT16-106-5 (ieškinio priedas Nr. 2), pagal kurią šalys susitarė, jog ieškovė įsipareigoja perduoti nuosavybės teises į sutartyje nurodytas prekes, o atsakovė įsipareigojo tinkamai ir laiku pateiktas prekes priimti ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Šalys susitarė, jog prekių kaina, įskaitant PVM, 101 640,00 Eur. Prekės turėjo būti pristatytos adresu (duomenys neskelbitini), AB „Klaipėdos nafta“ teritoriją. Nustatyta, kad ieškovė pristatė sutartimi įsigytas prekes 2017 m kovo 1 d. (ieškinio priedas Nr. 3) ir už šias prekes tą pačią dieną išrašė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą (ieškinio priedas Nr. 4). Atsakovė pristatytas prekes priėmė, jas sumontavo ir perdavė AB „Klaipėdos nafta“, tačiau iki šiol su ieškove neatsiskaitė.

12Pagal sutarties 4.1 punktą, atsakovė už prekes turėjo atsiskaityti sumokėdama 21 000 Eur avansą, o likusius 80 640,00 Eur turėjo sumokėti ieškovei per 70 dienų nuo prekių pristatymo ir sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Byloje pateikti įrodymai liudija, kad prekės atsakovei pristatytos 2017 m. kovo 1 d. ir tą pačią dieną išrašyta sąskaita faktūra (ieškinio priedai Nr. 3 ir 4), todėl atsakovė turėjo su ieškove pilnai atsiskaityti iki 2017 m. gegužės 10 d., tačiau pagal pateiktus byloje įrodymus nėra atsiskaičiusi iki šiol.

13Byloje pateikti įrodymai pagrindžia ieškovės teiginius, jog atsakovė, montuodama gautas prekes, jas apgadino, todėl paprašė ieškovės jas suremontuoti. Ieškovė nurodomas prekes suremontavo, tai patvirtina pridedamas atliktų darbų aktas (ieškinio priedas Nr. 5) ir už atliktus remonto darbus pagal galiojančius darbų atlikimo įkainius pateikė atsakovei 3 208,81 Eur sąskaitą (ieškinio priedas Nr. 6), kurią atsakovė turėjo apmokėti per trisdešimt dienų, tačiau atsakovė ir šios sąskaitos neapmokėjo. Todėl ieškovė pagrįstai prašė priteisti 3 208,81 Eur skolą už atliktus remonto darbus. Viso atsakovė yra skolinga ieškovei už patiektas prekes ir atliktus darbus 83 848,81 Eur sumą, kuri priteisiama atsakovei (CK 6.1 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis).

14Byloje nustatyta, kad atsakovės 80 640,00 Eur suma už pateiktas prekes turėjo būti sumokėta iki 2017 m. gegužės 30 d. Iki ieškinio surašymo (2017 rugpjūčio 8 d.) atsakovė yra pradelsusi atsiskaityti su ieškove 90 dienų. Todėl ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovės sumokėti 1 590,71 Eur (80 640,00 x 8 / 100 x 90 d. / 365 d. = 1590,71) palūkanų už vėlavimą atsiskaityti už patiektas prekes. Už atliktus darbus ieškovė privalėjo atsiskaityti iki 2017 m. liepos 30 d., todėl ieškinio surašymo metu už atliktus darbus vėluoja atsiskaityti 9 dienas, už kurias priskaičiuotina 6,33 Eur palūkanų suma į dieną (3 208,81 x 8 / 100 x 9 d. / 365 d. = 6,33). Teismas nurodomų motyvų pagrindu priteisia ieškovei iš atsakovės 1597,04 Eur palūkanų sumą (CK 6.37 straispnis).

15LR Civilinio kodekso 6.261 straipsnyje nustatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Atsižvelgiant į tai, kad sutartis buvo sudaryta tarp verslininkų, todėl apskaičiuojant palūkanų dydį reikia vadovautis LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymu. LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis, 3 straipsnio 1 ir 2 dalys numato, jog skolininkas, vėluojantis įvykdyti savo piniginę prievolę, privalo mokėti palūkanas, kurių norma nustatoma vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu, padidintus 8 procentiniais punktais. Šiuo metu (nuo 2016 m. kovo 16 d.) Europos centrinio banko nustatytos refinansavimo operacijos yra vykdomos fiksuotų palūkanų būdu ir jų dydis 0,00 %, todėl ieškovė turi teisę reikalauti 8,00 procento dydžio palūkanų. Dėl šios priežasties ieškovė turi teisę skaičiuoti 8,00 procento dydžio metinines palūkanas (CK 6.37 straipsnio 1 dalis) ir prašyti priteisti 8,00 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 85 445,85 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugpjūčio 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

16Ieškovė pateikė įrodymus, kad turėjo 1544,19 Eur išlaidų žyminiam mokesčiui apmokėti (el. b. l. 6). Patenkinus ieškinį, šios bylinėjimosi išlaidos ieškovei priteistinos iš atsakovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 270 straipsniu, 285 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Flow technologies“, juridinio asmens kodas 111779550, iš uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“, juridinio asmens kodas 133276384, 83 848,81 Eur skolą, 1 597,04 Eur palūkanų, 8,00 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 85 445,85 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugpjūčio 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1544,19 Eur bylinėjimosi išlaidų.

20Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno dujotiekio statyba“ negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

21Uždaroji akcinė bendrovė „Flow technologies“ per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, išnagrinėjęs civilinę... 2. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Flow technologies“ kreipėsi į... 3. Ieškinio reikalavimai grindžiami tomis aplinkybėmis (faktinis ieškinio... 4. Nurodoma, kad vadovaujantis sutarties 4.1 punktu, atsakovė už prekes turėjo... 5. Be to atsakovė, montuodama gautas prekes, jas apgadino, todėl paprašė... 6. Ieškovė teigia, kad atsakovės 80 640,00 Eur suma už pateiktas prekes... 7. LR Civilinio kodekso 6.261 straipsnyje nustatyta, kad praleidęs piniginės... 8. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Flow technologies“ ieškinyje... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Teismas nustatė, jog ieškovės ieškinys atsakovei uždarajai akcinei... 11. Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą, pripažįsta, kad byloje... 12. Pagal sutarties 4.1 punktą, atsakovė už prekes turėjo atsiskaityti... 13. Byloje pateikti įrodymai pagrindžia ieškovės teiginius, jog atsakovė,... 14. Byloje nustatyta, kad atsakovės 80 640,00 Eur suma už pateiktas prekes... 15. LR Civilinio kodekso 6.261 straipsnyje nustatyta, kad praleidęs piniginės... 16. Ieškovė pateikė įrodymus, kad turėjo 1544,19 Eur išlaidų žyminiam... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 270... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Flow technologies“, juridinio... 20. Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno dujotiekio statyba“ negali šio... 21. Uždaroji akcinė bendrovė „Flow technologies“ per 20 dienų nuo šio...