Byla 2-1440/2010
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutarties, kuria patvirtinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Edija“ kreditorių finansiniai reikalavimai bankroto byloje Nr. B2-705-125/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Audronės Jarackaitės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Mirigita“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutarties, kuria patvirtinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Edija“ kreditorių finansiniai reikalavimai bankroto byloje Nr. B2-705-125/2010.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartimi UAB „Edija“ iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Viresita“ ir nustatė 45 dienų terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

42010 m. vasario 10 d. nutartimi teismas pratęsė terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

52010 m. kovo 10 d. teisme buvo gautas administratoriaus prašymas patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus, 2010 m. balandžio 1 d. gautas prašymas dėl patikslintų finansinių reikalavimų tvirtinimo.

6Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. balandžio 6 d. nutartimi patvirtino kreditorių finansinius reikalavimus dėl kurių nebuvo ginčo. Ta pačia nutartimi teismas išskyrė kreditorių UAB „Danės vartai“, D. M. , UAB „Peri“, UAB „Žvejų rezidencija“, E. J. finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimą į atskiras bylas, nes šių reikalavimų pagrįstumą ginčijo administratorius.

7Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,Mirigita“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį ir grąžinti kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Nurodo, jog administratorius, piktnaudžiaudamas jam Įmonių bankroto įstatymo suteiktomis teisėmis, tik formaliai ginčijo kreditorių reikalavimus, siekdamas, kad pirmame kreditorių susirinkime būtų priimti administratoriui ir tam tikriems kreditoriams palankūs sprendimai. Formaliai ginčydamas keleto kreditorių reikalavimus, administratorius siekė eliminuoti nenaudingus kreditorius. Teigia, kad teismas buvo pratęsęs terminą finansinių reikalavimų pateikimui, todėl administratorius galėjo per tą laiką pateikti teismui kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumui nustatyti būtinus įrodymus. Be to, pažymi, kad administratorius neinformavo kreditorių, jog kilo abejonių dėl jų pareikštų reikalavimų pagrįstumo, todėl nevykdė jam Įmonių bankroto įstatymo pavestų įpareigojimų.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB ,,Edija“ administratorius prašo apeliacinį procesą pagal kreditoriaus UAB ,,Mirigita“ atskirąjį skundą nutraukti. Tuo atveju, jei teismas nuspręstų, kad procesas prasidėjo teisėtai, prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, kad Įmonių bankroto įstatymas nesuteikia teisės kreditoriui skųsti nutartį, kuria patvirtintas ar atsisakyta tvirtinti kito kreditoriaus finansinį reikalavimą. Be to, apeliantas neskundžia nutarties dalies, kuria patvirtinti kreditorių reikalavimai, jis skundžia tik tą nutarties dalį kuria nepatvirtinti penkių kreditorių reikalavimai, tačiau šių kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumas dar nėra išspręstas, taigi apeliacinio apskundimo objektu negali būti dar neišspręstas klausimas, t.y. klausimas dėl kurio nėra priimta nutartis. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas nėra draudžiama kreditorių reikalavimus tvirtinti atskiromis nutartimis. Be to, administratorius prašo skirti UAB ,,Mirigita“ baudą už piktnaudžiavimą procesu.

9Apeliacinis procesas nutraukiamas.

10Bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus Įmonių bankroto įstatymo nustatytas išimtis. Pagal CPK 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis. Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktą, apeliacinis skundas (atskirasis skundas) nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymą negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Minėto straipsnio 5 dalis numato, kad jeigu minėta aplinkybė paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas.

11Pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo tik tada, kai tai numatyta CPK arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d.). Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.).

12Apeliantas skundžia Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutarties dalį, kuria teismas išskyrė kreditorių UAB „Danės vartai“, D. M. , UAB „Peri“, UAB „Žvejų rezidencija“ ir E. J. finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimą į atskiras bylas. Kaip matyti iš atskirojo skundo argumentų, apeliantas UAB ,,Mirigita“ neginčija pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria patvirtinti daugelio, įskaitant ir jo paties, kreditorių finansiniai reikalavimai, nepasisako dėl patvirtintų finansinių reikalavimų dydžio ar pagrįstumo, todėl teisėjų kolegija, negalėdama peržengti atskirojo skundo ribų, dėl šios pirmosios instancijos teismo nutarties dalies nepasisako, t. y. netikrina jos teisėtumo ir pagrįstumo. Tuo tarpu nutarties dalis, kuria kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimas išskirtas, nes yra ginčijamas jų pagrįstumas, apskritai nėra skundžiama atskiruoju skundu. Nei CPK, nei Įmonių bankroto įstatyme nėra numatyta galimybė apskųsti teismo nutartį (nutarties dalį), kuria ginčijamų finansinių reikalavimų pagrįstumo klausimas nėra išnagrinėtas iš esmės. Be to, skundžiama nutarties dalis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d. 2 p.), todėl nėra apeliacinio apskundimo objektas.

13Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinis procesas pagal trečiojo asmens UAB ,,Mirigita“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutarties nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.).

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB ,,Edija“ administratorius taip pat prašo skirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesu. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, jog šiuo atveju trečiojo asmens UAB ,,Mirigita“ veiksmai, pateikiant skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutarties, negali būti pripažįstami piktnaudžiavimu procesu, todėl negali būti pagrindas skirti baudą apeliantui.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi ir 338 straipsniu,

Nutarė

16nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Mirigita“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutarties.

Proceso dalyviai