Byla 2-1195-715/2011

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Silvai Plungienei, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Lilijai Drizgienei,

2dalyvaujant ieškovei D. B., jos atstovei advokatei Liudmilai Žiubikienei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. B. ieškinį atsakovui E. B. dėl priteisto nepilnamečiui vaikui išlaikymo dydžio pakeitimo.

4Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

5Ieškovė prašė 1) pakeisti (padidinti) Mažeikių rajono apylinkės teismo 2000-11-20 nutarimu civilinėje byloje iš atsakovo E. B. jo nepilnamečiui sūnui M. B., gim. 1995-11-24, priteistą išlaikymą, padidinant vaikui išlaikymą ir priteisiant išlaikymą iš atsakovo E. B. jo nepilnamečiui sūnui M. B. periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 600 Lt iki vaiko pilnametystės nuo ieškinio teismui padavimo dienos; 2) paskirti ieškovę išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise; 3) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje ji nurodė, jog Mažeikių rajono apylinkės teismo 2000-11-20 nutarimu buvo pakeistas 1997-11-11 Mažeikių rajono apylinkės teismo nutarimas ir nutarta iš atsakovo E. B. išieškoti alimentus jo nepilnamečio sūnaus M. B. išlaikymui – 1/4 dalį visų rūšių atsakovo uždarbio (pajamų), bet ne mažiau 1 MGL kas mėnesį iki sūnaus Modesto pilnametystės. Jos ir atsakovo ištuoka yra įregistruota Mažeikių rajono Civilinės metrikacijos skyriuje 2001-09-04. Ieškovė viena augina nepilnametį sūnų Modestą kuris gyvena kartu su ja. Pagal vaiko socialinę brandą ir jo amžių, nepilnamečio sūnaus Modesto išlaikymui teismo priteistos sumos iš atsakovo tikrai nebepakanka ir nepilnamečio sūnaus išlaikymui būtina skirti žymiai daugiau lėšų, nes labai padidėjo vaiko poreikiai. Atsakovas šiuo metu, kai vaikas yra brandaus amžiaus, jo išlaikymui papildomai lėšų neskiria. Kas mėnesį sūnaus išlaikymui būtina skirti apie 1200 Lt. Šią sumą sudaro lėšos, skiriamos kas mėnesį nepilnamečio sūnaus Modesto maitinimui, jo aprangai, avalinei, higienos priemonėms, mokslo reikmenims, apmokėti už muzikos mokyklos ir sporto komplekso lankymą, už papildomas matematikos žinių tobulinimo pamokas, už mobilaus telefono ir interneto naudojimąsi, kišenpinigiai, laisvalaikio užsiėmimams ir kt. Ieškovės pajamų nepakanka išlaikyti sūnų, ir pragyventi pačiai. Be sūnaus Modesto, ieškovė augina nepilnametę dukrą Orintą, gim. 2005-08-10, prie kurios išlaikymo taip pat reikia prisidėti, todėl šiuo metu ieškovės turtinė padėtis yra išties sunki.

6Ieškovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti jame išdėstytais motyvais.

7Ieškinys tenkintinas.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys yra M. B., gim. 1995-11-24, tėvai (b. l. 5); 1998-03-05 Mažeikių rajono apylinkės teismo papildomu sprendimu ieškovės ir atsakovo sūnaus gyvenamoji vieta nustatyta su ieškove (b. l. 6); 2000-11-20 Mažeikių rajono apylinkės teismo nutarimu iš atsakovo ieškovės naudai buvo išieškota ¼ dalis visų rūšių uždarbio (pajamų), bet ne mažiau 1 MGL kas mėnesį iki sūnaus Modesto pilnametystės (b. l. 6); šalys 2001-09-04 nutraukė santuoką (b. l. 7); ieškovės grynųjų pajamų vidurkis per mėnesį sudaro apytiksliai 1030,43 Lt (b. l. 8-9); ieškovės mėnesio išlaidos sūnaus išlaikymui siekia apie 1246,12 Lt (b. l. 13, 16-22); VĮ Registrų centras duomenimis, nuosavybės teisės į nekilnojamuosius daiktus ieškovei neįregistruotos (b. l. 15).

9Lietuvos Respublikos CK 3.192 straipsnyje numatyta, jog išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. To paties kodekso 3.201 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo, iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Išlaikymo dydžio ir formos peržiūrėjimas galimas ir iš esmės pasikeitus nepilnamečių vaikų poreikiams (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. J. v. P. J., byla Nr. 3K-7-96/2003).

10Vaikui augant didėja ir jo poreikiai, todėl, atsižvelgiant į nuolat augančią infliaciją bei didėjančius augančio vaiko poreikius, akivaizdu, jog 2000-11-20 šalių nepilnamečiam vaikui priteisto išlaikymo dydis nebėra adekvatus. Taigi, laikytina, jog M. B. poreikiai pasikeitė.

11Ieškovės prašomas išlaikymas sūnui, mokamas periodinėmis išmokomis po 600 Lt kas mėnesį, yra proto ribose ir, turint omenyje, jog vienodą pareigą išlaikyti sūnų Modestą turi tiek atsakovas, tiek ieškovė, laikytina, jog 1200 Lt (po 600 Lt iš tėvo ir motinos atskirai) kas mėnesį pakaktų sūnaus būtiniesiems poreikiams tenkinti. Todėl ieškovės reikalavimas dėl priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo yra tenkintinas.

12Motina, su kuria lieka gyventi vaikas, skirtina vaiko išlaikymui skirto turto tvarkytoja (LR CK 3.190 str.), nes gyvenimo skyrium atveju išlaikymą tvarko tas iš tėvų, su kuriuo lieka gyventi vaikas. Vaikui skirtas išlaikymas turi būti naudojamas tik jo interesams (LR CK 3.203 str.). Išlaikymas negali būti naudojamas tėvo (motinos), kitų asmenų asmeniniams poreikiams tenkinti. Išlaikymą teikiantis tėvas turi teisę kontroliuoti išlaikymo panaudojimą.

13Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (LR CPK 96 str. 1 d.). Kadangi ieškovė įstatymo yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (LR CPK 83 str. 1 d. 2 p.), patenkinus ieškinį visiškai, žyminis mokestis (216,00 Lt) ir išlaidos už suteiktą valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą (400,00 Lt) priteistini iš atsakovo valstybei (LR CPK 80 str. 1 d. 1p., 85 str. 1 d. 6 p., 96 str. 1 d.).

14Iš atsakovo ieškovei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo spaudoje būdu (137,94 Lt) (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

15Be to, nagrinėjant bylą, susidarė 2,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas, šios išlaidos priteistinos iš atsakovo valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str. 2 d., 96 str.).

16Teismo sprendimas dėl lėšų nepilnamečio vaiko išlaikymui išieškojimo vykdytinas skubiai (LR CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

17Vadovaujantis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti visiškai.

19Pakeisti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2000-11-20 nutarimu iš atsakovo E. B. jo sūnui M. B. priteistą išlaikymą, ir priteisti iš atsakovo E. B. išlaikymą jo nepilnamečiam sūnui M. B. po 600,00 Lt (šešis šimtus litų 00 ct) periodinėmis išmokomis, mokomomis kas mėnesį, nuo ieškinio teismui padavimo dienos (2011-04-19) iki sūnaus pilnametystės.

20Ieškovę D. B. paskirti vaiko išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja.

21Priteisti iš atsakovo E. B. 216,00 Lt (du šimtus šešiolika litų 00 ct) žyminio mokesčio, 2,00 Lt (du litus 00 ct) pašto išlaidų ir 400,00 Lt (keturis šimtus litų 00 ct) išlaidų už antrinę teisinę pagalbą valstybei.

22Priteisti iš atsakovo E. B. 137,94 Lt (vieną šimtą trisdešimt septynis litus 94 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei D. B..

23Patirtos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

24Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.

25Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Silvai... 2. dalyvaujant ieškovei D. B., jos atstovei advokatei... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 5. Ieškovė prašė 1) pakeisti (padidinti) Mažeikių rajono apylinkės teismo... 6. Ieškovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti jame išdėstytais... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys yra M. B., gim.... 9. Lietuvos Respublikos CK 3.192 straipsnyje numatyta, jog išlaikymo dydis turi... 10. Vaikui augant didėja ir jo poreikiai, todėl, atsižvelgiant į nuolat... 11. Ieškovės prašomas išlaikymas sūnui, mokamas periodinėmis išmokomis po... 12. Motina, su kuria lieka gyventi vaikas, skirtina vaiko išlaikymui skirto turto... 13. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 14. Iš atsakovo ieškovei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 15. Be to, nagrinėjant bylą, susidarė 2,00 Lt išlaidų, susijusių su... 16. Teismo sprendimas dėl lėšų nepilnamečio vaiko išlaikymui išieškojimo... 17. Vadovaujantis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 18. Ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Pakeisti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2000-11-20 nutarimu iš atsakovo... 20. Ieškovę D. B. paskirti vaiko išlaikymui priteistų... 21. Priteisti iš atsakovo E. B. 216,00 Lt (du šimtus... 22. Priteisti iš atsakovo E. B. 137,94 Lt (vieną šimtą... 23. Patirtos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos mokamos į... 24. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine...