Byla 3K-3-190/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdo Čaikos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Sigito Gurevičiaus ir Egidijaus Laužiko, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo 483-iosios daugiabučio namo savininkų bendrijos kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2005 m. gegužės 30 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo 483-iosios daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškinį atsakovams antstolei Ingai Karalienei, UAB „Bendruva“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, dalyvaujant trečiajam asmeniui AB „Rytų skirstomieji tinklai“, dėl arešto turtui panaikinimo bei įpareigojimo perduoti turtą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas 483-ioji DNSB CPK 603 straipsnyje nustatyta tvarka pareiškė ieškinį, kuriuo prašė panaikinti 186,22 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), areštą ir įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybą perduoti šias patalpas valdyti ir naudoti Vilniaus 483-iajai daugiabučio namo savininkų bendrijai. Ieškovas nurodė, kad antstolė I. Karalienė, vykdydama teismo sprendimą, kuriuo trečiajam asmeniui AB „Rytų skirstomieji tinklai“ iš atsakovo UAB „Bendruva“ priteista 1 941 894 Lt, areštavo negyvenamąsias patalpas, esančias (duomenys neskelbtini). Ieškovo teigimu, areštuoto turto savininkas yra ne skolininkas UAB „Bendruva“, bet Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Nekilnojamojo turto registre ginčijamas turtas įregistruotas UAB „Bendruva“ vardu, tačiau tai neturi teisinės reikšmės, nes Vilniaus apygardos teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kitoje civilinėje byloje nagrinėdami ginčą tarp tų pačių asmenų, konstatavo, kad areštuoto turto savininkas yra ne UAB „Bendruva“, o Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Kadangi antstolė areštavo skolininkui nepriklausantį turtą, tai turto areštas turi būti panaikintas. Savo teisę reikšti ieškinį ieškovas grindė tuo, kad atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba dar 1997 m. vasario 27 d. priėmė sprendimą perduoti ginčo patalpas valdyti ir naudoti ieškovui, tačiau šio sprendimo nevykdo dėl to, jog turtas yra areštuotas. Ieškovas taip pat prašė įpareigoti atsakovą Vilniaus miesto savivaldybės tarybą įvykdyti 1997 m. vasario 27 d. sprendimą perduoti 483-iajai DNSB valdyti ir naudoti 131,9 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, esančias (duomenys neskelbtini).

5Atsakovė antstolė I. Karalienė nurodė, kad turtą areštavo vykdydama teismo sprendimą. Skolininkui geruoju neįvykdžius teismo sprendimo, jo turtas buvo areštuotas vykdymui užtikrinti (CPK 675 straipsnis). Areštuoto turto vertė neviršija neišieškotos sumos.

6Atsakovas UAB „Bendruva“ nurodė, kad areštuotos patalpos UAB „Bendruva“ priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise kartu su UAB „Daivera“, tai patvirtina nekilnojamojo turto registro duomenys. UAB „Bendruva“ nuosavybės teisę įgijo savivaldybės aktų pagrindu. Ginčijamas turtas areštuotas vykdant skolos išieškojimą kreditoriui AB „Rytų skirstomieji tinklai“.

7Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad, kol ginčijamos patalpos yra areštuotos, jos negali būti perduotos ieškovui. Patalpos galės būti perduotos tik panaikinus turto areštą. Atsakovas nesutiko su ieškovo teiginiu, kad ginčijamos patalpos yra Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nuosavybė. Nuspręsdama perduoti šį turtą, Vilniaus miesto savivaldybės taryba veikė ne kaip turto savininkas, o kaip turto savininko UAB „Bendruva“ akcijų savininkas.

8II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

9Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2005 m. gegužės 30 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas pripažino nepagrįstu ieškovo teiginį, kad areštuoto turto – 131,9 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), – savininkas yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Teismas rėmėsi nekilnojamojo turto registro duomenimis, pagal kuriuos areštuoto turto savininkas yra UAB „Bendruva“ (UAB „Bendruva“ priklauso 70/100 dalių bendrosios dalinės nuosavybės teise kartu su UAB „Daivera“ valdomų 186,22 kv. m bendro ploto patalpų). Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 ir 30 straipsnius registro duomenys yra teisingi ir išsamūs, kol nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybė 1997 m. vasario 27 d. sprendimu nutarė perduoti ginčijamas patalpas ieškovui valdyti ir naudoti, bet ne nuosavybėn. Savivaldybės, kaip turto savininko vienintelio akcininko, prisiimti įsipareigojimai galėtų būti įvykdyti tik tuo atveju, jei būtų panaikintas turto areštas. Teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių turto areštas būtų negalimas. Panaikinus turto areštą, būtų pažeistas išieškotojo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ teisėtas interesas siekti įvykdyti teismo sprendimą. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas, teigdamas, kad areštuotas turtas yra Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nuosavybė, nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-1179/2003. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas toje byloje nesprendė ginčo dėl turto priklausymo nuosavybės teise, todėl nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodytos aplinkybės neturi prejudicinės galios nagrinėjamojoje byloje. Teismas taip pat nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, kaip bendrovės akcininko, sprendimą perduoti turtą privalo vykdyti UAB „Bendruva“. UAB „Bendruva“ disponavimo ginčijamu turtu teisei esant apribotai, šis turtas negali būti ieškovui perduotas ne dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos neteisėto atsisakymo vykdyti savo įsipareigojimus, bet dėl antstolio pritaikyto turto savininko teisių apribojimo išieškojimo procese. Teismas negali įpareigoti atsakovo atlikti neteisėtus veiksmus.

10Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi bylą pagal ieškovo 483-iosios DNSB apeliacinį skundą, 2005 m. rugsėjo 13 d. nutartimi skundą atmetė ir pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais ir konstatavo, kad ieškovas neįrodė savo reikalavimų pagrįstumo. Teisėjų kolegija papildomai nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr.244-720-2003, kuriuo iš UAB „Bendruva“ ieškovui AB „Rytų skirstomieji tinklai“ buvo priteista 1 941 894 Lt skola už sunaudotą elektros energiją, pagal CPK 18 straipsnį yra privalomas visiems asmenims ir turi būti vykdomas. Išieškotojui AB „Rytų skirstomieji tinklai“ kreipusis į antstolį dėl sprendimo vykdymo ir CPK 662 straipsnio nustatyta tvarka nurodžius skolininko UAB „Bendruva“ turtą, į kurį turi būti nukreiptas išieškojimas, antstolė I. Karalienė teisėtai areštavo ginčijamą UAB „Bendruva“ turtą. Antstolės veiksmai, kuriuos skundžia ieškovas, atitinka CPK 18, 675 straipsnius, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2, 3, 21 straipsnių nuostatas. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą dėl 2004 m. gegužės 7 d. turto arešto akto panaikinimo, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Teisėjų kolegija, konstatavusi, kad atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba nėra ginčijamų patalpų (duomenys neskelbtini), savininkas, sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovo reikalavimas įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybą perduoti jam ginčijamas patalpas yra nepagrįstas ir netenkintinas.

11III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą teisiniai argumentai

12Kasaciniu skundu ieškovas 483-ioji DNSB prašo Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2005 m. gegužės 30 d. sprendimą ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 13 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

131. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 30-888 buvo nuspręsta negyvenamąsias 131,9 kv. m ploto patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), įrašyti į Vilniaus miesto savivaldybės negyvenamųjų patalpų apskaitą. UAB „Bendruva“ sutiko su bendrovės įstatinio kapitalo mažinimu ir patalpų perdavimu į savivaldybės balansą ir nurodyto įsakymo neskundė. Dėl tokių aplinkybių ieškovas šioje byloje neginčijo negyvenamųjų patalpų teisinės registracijos UAB „Bendruva“ vardu, nes tai neturi įtakos šio civilinio ginčo išsprendimui.

142. Teismai netinkamai aiškino CPK 675 straipsnio 1, 2 dalis, netaikė CPK 681 straipsnio 1 dalies, 688 straipsnio 1 dalies. Antstolis, vykdydamas teismo sprendimą, privalo įsitikinti, kad turtas, į kurį nukreipiamas išieškojimas, nuosavybės teise priklauso skolininkui ir kad kiti asmenys neturi daiktinių teisių į tą turtą. Antstolės I. Karalienės areštuotos negyvenamosios patalpos, esančios (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklauso ne skolininkui UAB „Bendruva“, bet Vilniaus miesto savivaldybei, kuri yra įsipareigojusi perduoti patalpas ieškovui valdyti ir naudoti.

153. Teismai netinkamai taikė ir aiškino CPK 18 straipsnio nuostatas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2003 m. gruodžio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-1179/2003 paliko nepakeistus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir apeliacinės instancijos teismo nutartį, kuriais Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1997 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 309V, kuriuo nutarta perduoti patalpas valdyti ir naudoti ieškovui, pakeitimai pripažinti netekusiais galios. Taigi ieškovas įgijo valdymo ir naudojimo teises, tačiau nurodytos patalpos nebuvo jam perduotos, t. y. įsiteisėjęs teismo sprendimas nebuvo įvykdytas. Šioje byloje teismai netinkamai taikė CPK 182 straipsnio 2 punktą. Nurodytoje civilinėje byloje teismai nustatė, kad ginčijamos patalpos nuosavybės teise priklauso atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai. Apylinkės teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad teismai toje byloje nesprendė ginčo dėl nuosavybės teisės į turtą. Be to, iš bylos aplinkybių matyti, kad šioje byloje dalyvaujantiems asmenims buvo žinoma teismo pozicija dėl ginčijamo turto savininko.

164. Teismai netaikė CK 1.81 straipsnio nuostatų, pagal kurias delsimas perduoti ieškovui ginčijamas patalpas pripažintinas prieštaraujančiu viešajai tvarkai ir gerai moralei.

17Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba prašo kasacinį skundą atmesti. Atsakovas nurodo, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai priėmė teisėtus bei pagrįstus sprendimą ir nutartį. Savivaldybei, kaip UAB „Bendruva“ akcininkei, nuosavybės teise priklauso bendrovės akcijos, o ne jos turtas. Iš VĮ Registrų centro išduoto pažymėjimo matyti, kad ginčijamos patalpos nuosavybės teise priklauso UAB „Bendruva“, todėl antstolė, siekdama užtikrinti išieškojimą iš skolininko UAB „Bendruva“, šias patalpas areštavo teisėtai.

18Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas UAB „Bendruva“ tai pat prašo kasacinį skundą atmesti ir nurodo, kad kasatoriaus teiginys, jog ginčijamų patalpų savininkas yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba, yra nepagrįstas ir prieštarauja nekilnojamojo turto registro duomenims.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

21Ieškovas kreipėsi į teismą CPK 603 straipsnio pagrindu, nurodydamas, kad, antstolei I. Karalienei areštavus negyvenamąsias patalpas (duomenys neskelbtini), buvo pažeistos jo teisės į šį turtą, tačiau nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių šias teises. Negyvenamosios patalpos, esančios (duomenys neskelbtini), nekilnojamojo turto registre įregistruotos kaip UAB „Bendruva“ nuosavybė. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai teisingai nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnį visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Ieškovas registro duomenų neginčijo, todėl pripažintina, kad UAB „Bendruva“ nuosavybės teisė į negyvenamąsias patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), yra įrodyta. Tokia pat pozicija dėl Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnio aiškinimo yra išdėstyta ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 51 patvirtintoje Teismų praktikos, taikant Civilinio proceso kodekso normas, reglamentuojančias įrodinėjimą, apžvalgoje.

22Antstolė I. Karalienė, priėmusi vykdyti vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal Vilniaus apygardos teismo sprendimą, dėl 1 941 894,50 Lt išieškojimo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ naudai iš skolininko UAB „Bendruva“, vadovaudamasi CPK VI dalies („Vykdymo procesas“) normomis ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432 patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija, ėmėsi įstatymo numatytų priemonių skolininko turtui, į kurį būtų galima nukreipti išieškotinos sumos išieškojimą, išaiškinti, ir, gavusi nekilnojamojo turto registro duomenis apie skolininkui UAB „Bendruva“ nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), priėmė patvarkymą dėl šio turto arešto. Taigi teismai padarė teisingą išvadą, kad antstolės veiksmai areštuojant ginčijamą turtą buvo teisėti. Kasatoriaus teiginiai, kad teismai, pažeidė CPK 675, 681 ir 688 straipsnius, yra nepagrįsti.

23Nepagrįstu pripažintinas ir kasacinio skundo trečiasis argumentas, nes kasatorius nenurodė, kokiu pagrindu 483-ioji DNSB įgijo teisę valdyti ir naudoti ginčijamas patalpas. Turto valdymo ir naudojimo teisės gali atsirasti įgijus į tą turtą nuosavybės teisę (kaip šios teisės sudedamosios dalys), taip pat nuomos, panaudos sutarčių, patikėjimo teisės ir kt. pagrindais. Kasatorius tokio pagrindo nenurodė. Teismai, neturėdami teisinio pagrindo, negalėjo įpareigoti savivaldybę perduoti ginčijamas patalpas valdyti ir naudoti ieškovui 483-iajai DNSB.

24Kasacinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad kasatoriaus argumentai dėl CPK 182 straipsnio 2 punkto nuostatų pažeidimo yra klaidingi. Iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-1179/2003 matyti, kad toje byloje ieškovu buvo Vilniaus 483-ioji daugiabučio namo savininkų bendrija, atsakovu – Vilniaus miesto savivaldybės valdyba, trečiuoju asmeniu – UAB „Bendruva“. Nagrinėjamoje byloje dalyvauja dar ir kiti asmenys – AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir antstolė I. Karalienė. Pagal CPK 182 straipsnio 2 punkto nuostatas prejudicinę reikšmę turi faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys. Taigi kasatorius nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutartimi nustatytomis aplinkybėmis.

25Konstatavus, kad ieškovas 483-ioji DNSB neįrodė savo teisių į ginčijamą turtą, kasacinis skundas pripažintinas nepagrįstu ir atmestinas. Tokiomis aplinkybėmis kiti kasacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir dėl jų kasacinio teismo teisėjų kolegija nepasisako.

26Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas 483-ioji DNSB CPK 603 straipsnyje nustatyta tvarka pareiškė... 5. Atsakovė antstolė I. Karalienė nurodė, kad turtą areštavo vykdydama... 6. Atsakovas UAB „Bendruva“ nurodė, kad areštuotos patalpos UAB... 7. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba su ieškiniu nesutiko ir... 8. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2005 m. gegužės 30 d. sprendimu... 10. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 11. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 12. Kasaciniu skundu ieškovas 483-ioji DNSB prašo Vilniaus miesto 3-iojo... 13. 1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m.... 14. 2. Teismai netinkamai aiškino CPK 675 straipsnio 1, 2 dalis, netaikė CPK 681... 15. 3. Teismai netinkamai taikė ir aiškino CPK 18 straipsnio nuostatas. Lietuvos... 16. 4. Teismai netaikė CK 1.81 straipsnio nuostatų, pagal kurias delsimas... 17. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba... 18. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas UAB „Bendruva“ tai pat prašo... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 21. Ieškovas kreipėsi į teismą CPK 603 straipsnio pagrindu, nurodydamas, kad,... 22. Antstolė I. Karalienė, priėmusi vykdyti vykdomuosius dokumentus, išduotus... 23. Nepagrįstu pripažintinas ir kasacinio skundo trečiasis argumentas, nes... 24. Kasacinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad kasatoriaus argumentai dėl... 25. Konstatavus, kad ieškovas 483-ioji DNSB neįrodė savo teisių į ginčijamą... 26. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m.... 28. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...