Byla 2-63-672/2012
Dėl skolos priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jokubauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo AB bankas „SNORAS“ ieškinį atsakovui R. J. dėl skolos priteisimo

Nustatė

2Ieškovas AB bankas „SNORAS“ prašo priteisti iš atsakovo R. J. 2901,82 Lt negrąžintos paskolos, 222,71 Lt nesumokėtų palūkanų už naudojimąsi paskola, 392,74 Lt delspinigių, 20 Lt komisinių mokesčių už pranešimų apie įsiskolinimą siuntimą atsakovui ir 8 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 106 Lt žyminį mokestį. Ieškovas prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai ir pasirašytinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, bet atsakovo atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsniu teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

4Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnio 1 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Ištyrus byloje esančius įrodymus – 2007-04-12 Paskolos sutartį Nr. PL20070412S990003 (toliau - paskolos sutartis) ir jos priedą Nr. 1 – grąžinimo grafiką; ieškovo 2010-08-23, 2010-08-30, 2010-10-19, 2010-12-06, 2011-01-24, 2011-03-14, 2011-05-02, 2011-06-20 ir 2011-08-08 pranešimus atsakovui dėl įsipareigojimų nevykdymo, 2011-09-01 pranešimą dėl sutarties nutraukimo prieš terminą; skolos paskaičiavimo duomenis, skolos, susidariusios iki ir po sutarties nutraukimo detalizavimo lentelę, kurioje taip pat pateikiamos ir atsakovo ieškovui pagal sutartį sumokėtos sumos; atsakovo sąskaitos AB banke „Snoras“ išrašą už laikotarpį nuo 2007-04-12 iki 2007-04-13; matyti, kad ieškovas pagal nurodytą paskolos sutartį suteikė atsakovui 8000 Lt paskolą, bendra paskolos suma - 9394,95 Lt, kurią atsakovas įsipareigojo gražinti iki 2012-04-10, kiekvieno mėnesio 10 dieną mokant po 134 Lt, o likusią 94 Lt sumą grąžinant termino gale, t. y. 2012-04-10. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal paskolos sutartį tinkamai nevykdė ir įsiskolino ieškovui iš viso 3124,53 Lt negrąžintos paskolos ir nesumokėtų palūkanų. Atsakovui taip pat paskaičiuota 392,74 Lt delspinigių ir 20 Lt komisinių mokesčių už pranešimų apie įsiskolinimą siuntimą atsakovui, paskaičiuotų pagal patvirtintus įkainius.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 str. nustatytas draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad tarp šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, pagal kurią bankas (kreditorius) suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigojo gautą sumą grąžinti kreditoriui bei mokėti palūkanas (CK 6.881 str.; 6.886 str.). Pagal CK 6.873 str. - paskolos gavėjas turi grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą, kokią iš jo gavo ir procentus už naudojimąsi paskolos suma. CK 6.256 str. 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata - kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir laiku kredito įmokų bei palūkanų nemokėjo. Todėl, vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 3124,53 Lt skolą, 392,74 Lt delspinigius ir 20 Lt komisinių mokesčių yra tenkintinas.

8Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu bei 6.210 straipsniu, skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Procesinės palūkanos skaičiuotinos taip pat ir nuo priteistų sutartyje numatytų palūkanų, atliekančių mokėjimo funkciją. Iš ieškovo ir atsakovo sudarytos sutarties 20 punkto matyti, kad tuo atveju, jei ieškovas kreipiasi dėl bet kurios sumos pagal paskolos sutartį išieškojimo, atsakovas privalo nuo ieškovo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos mokėti ieškovui 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškovo išieškomos sumos. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Į priteistos sumos, nuo kurios yra priteisiamos procesinės palūkanos, sąvoką neįeina bylinėjimosi išlaidos.

9Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo ieškovui priteistinas 106 Lt žyminis mokestis, sumokėtas 2011-10-27 mokėjimo nurodymu Nr. 00015095.

10Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo”, byloje susidariusios 4,50 Lt dydžio pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei iš atsakovo nepriteistinos.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str. 1 d. ir 286 str. bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. ir 3 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 1 d. ir 2 d., 6.881 str. 2 d. teismas

Nutarė

12Ieškinį patenkinti visiškai.

13Priteisti ieškovui AB bankui SNORAS, juridinio asmens kodas 112025973, Vivulskio g. 7, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB bankas SNORAS, banko kodas 260101758, iš atsakovo R. J., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 3537,27 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus trisdešimt septynis litus 27 ct) skolos pagal 2007-04-12 paskolos sutartį Nr. PL20070412S990003, 8 % (aštuonių procentų) metines palūkanas nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme - 2011-11-03, - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 106 Lt (vieno šimto šešių litų) žyminį mokestį.

14Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

16Sprendimo nuorašus išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai