Byla AS-143-64-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Edvardo Sinkevičiaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 9 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovams Šiaulių apskrities viršininko administracijai, Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namams, trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K. dėl konkurso rezultatų ir įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėjas Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras 2005 m. lapkričio 7 d. su prašymu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą prašydamas pripažinti negaliojančiais 2002 m. sausio 29 d. Šiaulių apskrities viršininko administracijos skelbtą atvirą konkursą Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktoriaus pareigybei užimti bei Šiaulių apskrities viršininko 2002 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. 24-K ,,Dėl A. K.“ ir juos panaikinti.

4Pareiškėjas nurodė, kad skundžiami atviras konkursas ir įsakymas prieštarauja teisės aktų reikalavimams. Pažymėjo, jog apie neteisėtą konkursą prokuratūrai tapo žinoma 2005 m. spalio 19 d., iš Šiaulių apskrities viršininko administracijos gavus medžiagą apie konkursą. Teigė, kad į teismą kreipėsi gindamas viešąjį interesą.

5Šiaulių apygardos administracinis teismas 2005 m. lapkričio 9 d. nutartimi pareiškėjo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymą atsisakė priimti ir pasiūlė jam kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 37 str. 2 d. 2 p.).

6Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 2 straipsnio 1, 4 dalimis, 3 straipsnio 1 dalimi,

7padarė išvadą, kad Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai, kaip Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga (Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 23 str.), nėra viešojo administravimo subjektas (ABTĮ 2 str. 4 d.), todėl viešojo administravimo įgaliojimų neturi ir šios įstaigos vadovas (direktorius). Teismas konstatavo, kad Šiaulių apskrities viršininko administracija, skelbdama ir vykdydama viešą konkursą Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktoriaus, kuris neturi viešojo administravimo įgaliojimų (ABTĮ 2 str. 1 d.) ir kuriam netaikomas Valstybės tarnybos įstatymas (šio įstatymo 4 str. 5 d. 7 p.), pareigoms eiti, veikė vykdydama jai kaip steigėjui pavestas funkcijas (Apskrities valdymo įstatymo 7 str., Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 str. 1 d.), bet ne kaip viešojo administravimo subjektas. Todėl ginčas turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme, dėl to skundą atsisakytina priimti.

8Pareiškėjas Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 9 d. nutartį ir perduoti prašymą šiam teismui nagrinėti iš naujo.

9Pareiškėjas nurodo, kad Šiaulių apskrities viršininko administracija, veikdama kaip viešojo administravimo subjektas (ABTĮ 2 str. 4 d.), 2002 m. sausio 29 d. vykdydama ir skelbdama viešą konkursą Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktoriaus pareigybei užimti (ši įstaiga yra pavaldi apskričiai pagal Sveikatos apsaugos ministerijos

101997 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 455 ,,Dėl įstaigų pavaldumo sąrašų“ 5 priedą) pažeidė teisės aktų reikalavimus.

11Atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija atsiliepime į pareiškėjo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

12Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas netinkamai taiko materialinės teisės normas, reglamentuojančias darbo santykius viešųjų paslaugų teikimo srityje bei teisinius santykius tarp viešojo administravimo subjekto ir viešąsias paslaugas teikiančios institucijos vadovo. Pažymi, jog Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai yra biudžetinė įstaiga, teikianti jos nuostatuose, patvirtintuose steigėjo – Šiaulių apskrities viršininko, nurodytas viešąsias paslaugas. Viešojo administravimo įstatymo prasme šiai biudžetinei įstaigai taikytinos šio įstatymo

133 straipsnio 20 dalies, o ne 3 straipsnio 4 dalies ar ABTĮ 2 straipsnio 4 dalies nuostatos. Pagal ABTĮ 2 straipsnio 1 dalį, Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai neturi viešojo administravimo įgaliojimų, todėl šiai įstaigai ir jos direktoriui, taip pat ir kitiems darbuotojams, su kuriais visais yra sudarytos darbo sutartys Darbo kodekso nustatyta tvarka, nėra taikytinos Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių poįstatyminių aktų nuostatos. Kadangi Šiaulių apskrities viršininko administracija skelbė konkursą į pareigybę, kuri nepriskirtina viešojo administravimo subjektų pareigybių kategorijai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo prašymą kaip neteismingą šiam teismui ir pasiūlė kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą. Taigi priimant į darbą biudžetinės įstaigos, teikiančios viešąsias paslaugas, vadovą, nepaisant to, kad konkursą skelbė viešojo administravimo įgaliojimus turintis subjektas, tarp šio subjekto ir biudžetinės įstaigos vadovo susiklostantys teisiniai santykiai nėra valstybės tarnybos santykiai. Tai, jog atsakovu nurodytas viešojo administravimo subjektas, ginčo atveju neturi jokios reikšmės, nes pagal ABTĮ 3 straipsnio 1 dalį administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės tik viešojo ar vidaus administravimo srityje, o keliamas ginčas nelaikytinas ginču viešojo ar vidaus administravimo srityje, todėl nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai pagal ABTĮ 15 straipsnį.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15Atskirasis skundas atmestinas.

16ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 5 punktas nustato, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis yra valstybės ar savivaldybės tarnautojas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus (įskaitant pareigūnus ir įstaigų vadovus). ABTĮ

172 straipsnio 19 dalis tarnybinius ginčus apibūdina kaip valstybės tarnautojų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, ginčai su administracija, susiję su tarnautojo statuso įgijimu, pasikeitimu ar praradimu ir drausminio poveikio priemonių taikymu.

18Nagrinėjamuoju atveju ginčas kilo dėl Šiaulių apskrities viršininko administracijos paskelbto atviro konkurso Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktoriaus pareigybei užimti (b. l. 2 – 5).

19Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai nėra viešojo administravimo subjektas (ABTĮ 2 str. 4 d.), todėl viešojo administravimo įgaliojimų neturi ir šios įstaigos vadovas (direktorius) (ABTĮ 2 str. 1 d.).

20Kadangi Šiaulių apskrities viršininko administracija skelbė konkursą į pareigybę,

21kuri nepriskirtina viešojo administravimo subjektų pareigybių kategorijai (netarnybinis ginčas), pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymą kaip neteismingą šiam teismui ir pasiūlė kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.).

22Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Šiaulių apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis yra pagrįsta, o jos panaikinti nėra pagrindo.

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Pareiškėjo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą atmesti.

25Šiaulių apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. Pareiškėjas Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras... 4. Pareiškėjas nurodė, kad skundžiami atviras konkursas ir įsakymas... 5. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2005 m. lapkričio 9 d. nutartimi... 6. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 2 straipsnio 1, 4 dalimis, 3 straipsnio 1 dalimi,... 7. padarė išvadą, kad Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių... 8. Pareiškėjas Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras... 9. Pareiškėjas nurodo, kad Šiaulių apskrities viršininko administracija,... 10. 1997 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 455 ,,Dėl įstaigų pavaldumo sąrašų“... 11. Atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija atsiliepime į... 12. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas netinkamai taiko materialinės teisės... 13. 3 straipsnio 20 dalies, o ne 3 straipsnio 4 dalies ar ABTĮ 2 straipsnio 4... 14. Teisėjų kolegija... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 5 punktas nustato, kad administraciniai teismai... 17. 2 straipsnio 19 dalis tarnybinius ginčus apibūdina kaip valstybės... 18. Nagrinėjamuoju atveju ginčas kilo dėl Šiaulių apskrities viršininko... 19. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad Šiaulių apskrities... 20. Kadangi Šiaulių apskrities viršininko administracija skelbė konkursą į... 21. kuri nepriskirtina viešojo administravimo subjektų pareigybių kategorijai... 22. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Šiaulių apygardos administracinio... 23. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 24. Pareiškėjo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro... 25. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 9 d. nutartį... 26. Nutartis neskundžiama....