Byla 2-683-153/2015
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės BUAB „Adreka“ ieškinį atsakovei „Swedbank lizingas“, UAB, tretieji asmenys R. R., S. R., dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės BUAB „Adreka“ ieškinį atsakovei „Swedbank lizingas“, UAB, tretieji asmenys R. R., S. R., dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir

Nustatė

2Ieškovė BUAB „Adreka“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiomis tarp šalių sudarytas 2008-05-15 Laidavimo sutartį Nr. LT074067/L ir 2008-07-17 Laidavimo sutartį Nr. LT074068/L.

3Neišnagrinėjus bylos iš esmės, šalys sudarė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti, prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo išnagrinėti rašytinio proceso tvarka.

4Iš pateiktos šalių 2015-04-28 taikos sutarties matyti, kad šalys ginčą byloje sutarė baigti tokia tvarka: ieškovė atsisako savo ieškinio reikalavimų dėl Laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, šalys susitaria dėl atsakovės finansinio reikalavimo dydžio ieškovės bankroto byloje ir kreipimosi į teismą dėl jo patvirtinimo. Taip pat šalys susitarė dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, nurodė, kad joms yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės.

5Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį, šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Taikos sutarties sudarymas yra dispozityvumo principo civiliniame procese įgyvendinimo išraiška. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnis). Teismas gali atsisakyti tvirtinti šalių taikos sutartį, jei jos sąlygos prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Patvirtinęs taikos sutartį, teismas nutraukia bylą (CPK 293 straipsnio 5 punktas), vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

6Teismas, įvertinęs pateiktos šalių 2015-04-28 sudarytos taikos sutarties turinį bei sąlygas, konstatuoja, kad šalių veiksmai dėl taikos sutarties sudarymo neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui, todėl 2015-04-28 taikos sutartis tvirtintina ir byla nutrauktina (CPK 42 straipsnis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas).

7Vadovaudamasis LR CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, teismas

Nutarė

8patvirtinti ieškovės BUAB „Adreka“ (kodas 148100869) ir atsakovės „Swedbank lizingas“, UAB (kodas 111568069) 2015 m. balandžio 28 d. sudarytą Taikos sutartį:

 1. ( - )
 2. Šalims yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos LR CPK 140 str., 293 - 294 str., Šalys jas supranta ir remdamosi LR CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., prašo teismo rašytinio proceso tvarka priimti nutartį, kuria ši Taikos sutartis būtų patvirtinta.
 3. Kiekviena Šalis patvirtina ir garantuoja viena kitai, kad:
  1. Taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įformintas ir Šalis įpareigojantis susitarimas, kurio vykdymas Šalims yra privalomas ir užtikrinamas vadovaujantis šios Taikos sutarties sąlygomis;
  2. Šalys geranoriškai, nesant apgaulės, grasinimų, prievartos, ir savo laisva valia sudarė šią Taikos sutartį ir tarp Šalių nėra nelygybės;
  3. Nei šios Taikos sutarties sudarymas, nei jos sąlygų vykdymas neprieštaraus ir nereikš nė vieno iš žemiau išvardintų dokumentų, terminų, sąlygų ar nuostatų nesilaikymo ar pažeidimo: (i) jokio teismo, valstybinės ar vietinės valdžios institucijos bet kokio sprendimo, nuosprendžio, įsakymo, draudimo, nutarties, nutarimo, potvarkio ar nurodymo taikytino atitinkamai Šaliai; (ii) jokio susitarimo, sutarties, sandorio įsipareigojimo ar leidimo, kurių Šalimi atitinkama Šalis yra; (iii) atitinkamos Šalies kreditorių teisių ar interesų; ir (iv) jokių atitinkamai Šaliai taikytinų įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų;
  4. Taikos sutartis atitinka įstatymus ir kitus teisės aktus ir nepažeidžia jokių trečiųjų Šalių interesų ginamų įstatymo;
  5. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad šalims pasirašius Taikos sutartį, ji šalims turės įstatymo galią (LR CK 6.189 str. 1 d.) ir Šalims bus privaloma, o Taikos sutartį patvirtinus teismui ji turės teismo sprendimo (res judicata) galią;
  6. Šalys susitaria, kad bet kuri šalis turi teisę reikalauti kitą Šalį vykdyti Taikos sutartyje numatytus atitinkamos Šalies įsipareigojimus, o Šaliai nevykdant savo įsipareigojimų - taikyti visus šioje Taikos sutartyje ir/ar teisės aktuose numatytus savo teisių gynimo būdus, net Taikos sutarties nepatvirtinus teisme.

9Nutraukti civilinę bylą Nr. 2-683-153/2015 pagal ieškovės BUAB „Adreka“ ieškinį atsakovei „Swedbank lizingas“, UAB dėl dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

10Ši nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai