Byla 2-6855-911/2013
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Serdiukienė, sekretoriaujant Gretai Simonavičienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Jaukurai“ atstovui advokatui Valdui Pumpučiui, nedalyvaujant atsakovo UAB „Statra“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Jaukurai“ ieškinį atsakovui UAB „Statra“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovo atstovas prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš atsakovo UAB „Statra“ 27120,13 Lt skolą, 612,92 Lt delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovas vykstant bylos nagrinėjimui teisme 2013-08-31 pasirašė skolų suderinimo aktą, kuriame sutiko, jog yra skolingas ieškovui 27 663,51 Lt. Ieškovas iš šios sumos išskaičiavo 543,38 Lt palūkanas pagal 2013-04-16 sąskaitą – faktūrą DS Nr. 268, todėl prašo priteisti iš atsakovo 27120,13 Lt skolą. Paaiškino, kad paduodant ikiteisminiam išieškojimui buvo dar viena neapmokėta skola - 2012-12-31 dienos sąskaita, skolos suma buvo 2535, 33 Lt, kurią atsakovas apmokėjo pervesdamas 10 000 Lt sumą. Skolų valdymo partneris atsakovui siuntė pranešimus sumokėti įsiskolinimą, atsakovo atžvilgiu buvo atliekami ikiteisminio skolos išieškojimo veiksmai, dėl ko atsakovas sumokėjo dalį įsiskolinimo. Atlyginimo dydis skolų valdymo partneriui yra skaičiuojamas tam tikrais procentais, kuris taikomas visiems skolininkams vienodas. Ieškovo reikalavimas dėl palūkanų priteisimo yra susijęs su atsakovo pažeista prievole sumokėti įsiskolinimą, jis yra pagrįstas. Šalys sutarties 4.9 punkte numatė, kad, jeigu pirkėjas vėluoja atsiskaityti už prekes, tiekėjas turi teisę už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuoti palūkanas, kurios sudaro 0,02 procento nuo sumos. Prašo ieškinį tenkinti.

4Atsakovo UAB „Statra“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašymų negauta, neatvykimo priežastys nežinomos. Esant šioms aplinkybėms byla nagrinėjama iš esmės (CPK 246 str. 2 d.).

5Civilinė byla ieškovo prašymu buvo išnagrinėta dokumentinio proceso tvarka. 2013-08-19 preliminariuoju sprendimu ieškinys buvo patenkintas visiškai (29-30 b.l.).

6Atsakovas UAB „Statra“ pareiškė prieštaravimus, kuriuose prašė panaikinti priimtą preliminarų sprendimą. Nurodė, kad ieškovas turi tikslinti skolos sumą, kadangi atsakovas jam skolingas yra 26 362,15 Lt, tačiau ieškovas prašo priteisti iš jo 27 120,13 Lt. Teigia, kad ieškovo reikalavimas dėl 612,92 Lt delspinigių priteisimo yra nepagrįstas, kadangi šalys sutartyje nesusitarė dėl netesybų kaip sutartinės civilinės atsakomybės formos. Šalys sutartyje susitarė dėl palūkanų, o ne dėl delspinigių, todėl ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas. Teigia, kad ieškovo pateiktas skolos dengimo grafikas yra visiškai nesusijęs su ieškovo pateiktomis PVM sąskaitomis – faktūromis, iš kurių ieškovas kildina savo reikalavimus dėl piniginių prievolių vykdymo. Taip pat nurodo, kad 700 Lt dydžio išlaidos patirtos dėl skolos išieškojimo yra nepagrįstos, taip pat ieškovas nesilaikė lėšų įskaitymo eiliškumo tvarkos. Kadangi ieškovo reikalavimas dėl skolos priteisimo yra nepagrįstas, todėl turi būti atmesti ir šalutiniai reikalavimai, t.y. reikalavimas dėl procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo (37-39 b.l.).

7Atsiliepime į prieštaravimus ieškovas prašė preliminarų teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad atsakovas nutyli vieną aplinkybę, jog iki 2013-07-09 jam atliekant 10 000 Lt mokėjimo pavedimą, buvo neapmokėta dar viena 2012-12-31 PVM sąskaita – faktūra Nr. JAU 236420-21 (sąskaitos suma 3765,95 Lt, tuomet neapmokėta sąskaitos suma – 2535,33 Lt), o 2013-01-31 PVM sąskaita – faktūra Nr. JAU 238449 buvo iš dalies apmokėta 2013-02-07 (1777,35 Lt) ir skola pagal ją sudarė 9214,68 Lt. Pateikiant ieškovui išieškoti iš atsakovo skolą UAB „Skolų valdymo partneris“ atsakovo skola buvo 37120,13 Lt, neįskaitant 2013-04-16 palūkanų sąskaitos – faktūros DS 268. 2013-08-31 atsakovo buhalterija suderino, kad atsakovas yra skolingas ieškovui 27 663,51 Lt, į šią sumą įeina 2013-04-16 palūkanų sąskaita – faktūra DS 268, o atsakovo skola be palūkanų sąskaitos yra 27 120,13 Lt. Nurodė, kad šalys sutartyje susitarė dėl palūkanų mokėjimo už pavėluotą atsiskaitymą, todėl ieškovo reikalavimas dėl 612,92 Lt palūkanų priteisimo yra pagrįstas. Šalių sutarties 4.8 punktas numatė, kad ieškovas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis dėl skolos sugrąžinimo iš atsakovo, todėl atsakovui tenka pareiga atlyginti skolos išieškojimo išlaidas. Teigia, kad 700 Lt išlaidos įsiskolinimui išieškoti yra pagrįstos. Nors atsakovas prašo panaikinti preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti, tačiau akivaizdu, jog atsakovas neatsiskaitymo faktą pripažįsta, nėra aišku dėl kokių priežasčių ieškinys turėtų būti atmestas (50-52 b.l.).

8Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

9Bylos nagrinėjimo metu iš ieškovo atstovo paaiškinimų bei byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys 2012-03-28 sudarė tiekimo sutartį Nr. P1/12-0042, pagal kurią ieškovas įsipareigojo nustatyta tvarka ir terminais parduoti prekes atsakovui, o atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka priimti nurodytas prekes ir už jas atsiskaityti su ieškovu per nustatytą terminą (b.l. 8-12). Byloje esančios PVM sąskaitos - faktūros Nr. 238436, 236418, 238437, 238438, 238439, 238449 patvirtina, kad ieškovas tinkamai įvykdė savo įsipareigojimą – perdavė prekes 36 362,15 Lt sumai atsakovui (b.l. 14-19), tačiau atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimo atsiskaityti su ieškovu už pateiktas prekes ir ieškovo pateiktas sąskaitas-faktūras apmokėjo iš dalies. Atsakovas 2013-06-26 padengė dalį įsiskolinimo, t.y. sumokėjo ieškovui 10 000 Lt, tačiau likusios skolos negrąžino (b.l. 2-4, 24, 50-52). Iš ieškovo atstovo paaiškinimų bei byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovo skola ieškovui sudaro 27 120,13 Lt (b. l. 21, 25). 2013-08-31 šalys pasirašė tarpusavio atsikaitymų suderinimo aktą, kuriame nurodė, kad atsakovas ieškovui yra skolingas 27 663,51 Lt (53 b.l.). Iš šio akto matyti, kad atsakovas ieškovui yra skolingas 543,38 Lt pagal 2013-04-16 PVM sąskaitą – faktūrą DS Nr. 268 (53 b.l.), išskaičiavus šią sumą iš šalių suderintos bendros įsiskolinimo 27 663,51 Lt sumos, akivaizdu, jog atsakovo skola ieškovui yra 27 120,13 Lt. Iš atsakovo prieštaravimų matyti, jog atsakovas pripažįsta įsiskolinimo faktą ieškovui 26 362,15 Lt sumai (37 b.l.). Atsakovo nurodytos aplinkybės, jog jis ieškovui yra skolingas tik 26 362,15 Lt sumą yra nepagrįstos, kadangi 2013-08-31 šalys pasirašė tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kuriame nurodė, kad atsakovas pripažino, jog ieškovui yra skolingas 27 663 ,51 Lt (53 b.l.). Iš šio akto matyti, kad skolos likutis iki 2013-01-01 yra 9382,28 Lt. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas paaiškino, kad atsakovas buvo neapmokėjęs 2012-12-31 PVM sąskaitos – faktūros, skolos suma buvo 2535, 33 Lt. Atliekant ikiteisminį išieškojimą šis įsiskolinimas buvo atsakovo apmokėtas. Atsakovas sumokėjo 10 000 Lt, todėl likutis yra 27 120,13 Lt. Tą atsakovai pripažino, pateikdami tarpusavio suderinimo aktą. Teismui nėra jokių pagrindo netikėti šiais ieškovo atstovo paaiškinimais, kuriuos pagrindžia byloje esantys rašytiniai įrodymai – PVM sąskaitos – faktūros, aktas, suvestinė (b.l. 14-22, 25, 53).

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 612,92 Lt dydžio palūkanas. CK 6.189 straipsnio 1 dalis numato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Tiekimo sutarties 4.9 punktu ieškovas su atsakovu susitarė, kad šalis, vėluojanti atsiskaityti su kita šalimi pagal sutarties nuostatas, nukentėjusios šalies reikalavimu privalo pastarajai mokėti 0,02 procentų palūkanas už kiekvieną uždelstą dieną, todėl atsakovui už uždelstą laikotarpį paskaičiuotos 612,92 Lt palūkanos (b.l. 8-10, 25). Atsakovas savo prievolę grąžinti įsiskolinimą ieškovui neįvykdė. Teismas, išklausęs ieškovo atstovo paaiškinimus bei ištyręs byloje esančius rašytinius įrodymus, daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas priteisti skolą ir palūkanas yra teisėtas ir pagrįstas. Dėl šios priežasties ieškovui iš atsakovo priteisiama 27120,13 Lt skola ir 612,92 Lt palūkanos (CK 6.1-6.4, 6.38, 6.59 straipsniai, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.71, 6.72 straipsniai, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200, 6.305, 6.306, 6.314, 6.317, 6.344 straipsniai).

11Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6. 210 str. 2 d.). Todėl ieškovui priteistinos palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2013-08-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

12Atsakovo argumentas dėl 700 Lt skolos išieškojimo išlaidų, jog jos yra nepagrįstos, yra atmetamas. Šalys 2012-03-28 sutarties Nr. P1-12/0042 4.8 punkte susitarė, kad visos išlaidos, susijusios su įsiskolinimo susigrąžinimu, yra padengiamos pirkėjo (UAB „Statra“) sąskaita. Tiekėjas (UAB „Jaukurai“) turi teisę skolos susigrąžinimui pasitelkti trečiuosius asmenis, kuriems tiekėjo (UAB „Jaukurai“) turėtas išlaidas atlygina skolininkas (b.l. 9). Teismo manymu, šios išlaidos yra pagrįstos ir jos buvo būtinos ieškovui, kad atsakovas įvykdytų bent dalį savo prievolės, jas pagrindžia byloje esantis pavedimas išieškoti skolą, PVM sąskaita – faktūra, paskaičiavimas, pranešimas (b.l. 22-24,54) (CPK 88 str. 1 d. 9 p.).

13Ieškovui iš atsakovo priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas – 416 Lt žyminis mokestis (b.l. 5), 700 Lt skolos išieškojimo išlaidos (b.l. 22-24,54) bei 690 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (b.l. 55-57, 68) (LR CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6, 9 punktas, 93, 98 straipsniai).

14Kadangi ieškovas už ieškinio padavimą sumokėjo 426 Lt žyminį mokestį, tačiau nustatyta, kad ieškinys turi būti apmokamas 416 Lt dydžio žyminiu mokesčiu, todėl ieškovui grąžinamas permokėtas 10 Lt dydžio žyminis mokestis (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

15Iš atsakovo priteistinos valstybei 14 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92 str.).

16Vadovaudamasis LR CPK 270, 430 str. 6 d., teismas

Nutarė

17Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013-08-19 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

18Ieškinį tenkinti.

19Priteisti iš atsakovo UAB „Statra“, įmonės kodas 149645114, 27120,13 Lt (dvidešimt septynių tūkstančių vieno šimto dvidešimties litų 13 centų) skolą, 612,92 Lt (šešių šimtų dvylikos litų 92 centų) palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 27733,05 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-08-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 416 Lt (keturių šimtų šešiolikos litų) žyminį mokestį, 700 Lt (septynių šimtų litų) skolos išieškojimo išlaidas, 690 Lt (šešių šimtų devyniasdešimties litų) išlaidas advokato pagalbai apmokėti ieškovui UAB „Jaukurai“, įmonės kodas 147923287.

20Grąžinti ieškovui UAB „Jaukurai“, įmonės kodas 147923287, 10 Lt žyminio mokesčio permoką, sumokėtą 2013 m. rugpjūčio 8 d. AB SEB banke mokėjimo nurodymu Nr. 6441. Mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM.

21Priteisti iš UAB „Statra“ 14 Lt (keturiolikos litų) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (įmokos kodas 5660).

22Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Kristina... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovo atstovas prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą ir... 4. Atsakovo UAB „Statra“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos... 5. Civilinė byla ieškovo prašymu buvo išnagrinėta dokumentinio proceso... 6. Atsakovas UAB „Statra“ pareiškė prieštaravimus, kuriuose prašė... 7. Atsiliepime į prieštaravimus ieškovas prašė preliminarų teismo sprendimą... 8. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.... 9. Bylos nagrinėjimo metu iš ieškovo atstovo paaiškinimų bei byloje esančių... 10. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 612,92 Lt dydžio palūkanas.... 11. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai... 12. Atsakovo argumentas dėl 700 Lt skolos išieškojimo išlaidų, jog jos yra... 13. Ieškovui iš atsakovo priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas – 416... 14. Kadangi ieškovas už ieškinio padavimą sumokėjo 426 Lt žyminį mokestį,... 15. Iš atsakovo priteistinos valstybei 14 Lt išlaidos, susijusios su procesinių... 16. Vadovaudamasis LR CPK 270, 430 str. 6 d., teismas... 17. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013-08-19 preliminarų sprendimą palikti... 18. Ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovo UAB „Statra“, įmonės kodas 149645114, 27120,13 Lt... 20. Grąžinti ieškovui UAB „Jaukurai“, įmonės kodas 147923287, 10 Lt... 21. Priteisti iš UAB „Statra“ 14 Lt (keturiolikos litų) išlaidas, susijusias... 22. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio...