Byla 2A-1174/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

3sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,

4dalyvaujant ieškovo atstovui direktoriui R. Z., advokatui Nedui Šilaikai,

5atsakovo atstovui L. U., viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Labtarna“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 20 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-94-560/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Labtarna“ ieškinį atsakovui Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo ir nuostolių atlyginimo, tretysis asmuo Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (buvęs pavadinimas - Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centras).

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

8I. Ginčo esmė

9Ieškovas UAB „Labtarna“ kreipėsi į teismą su ieškiniu bei patikslintu ieškiniu prašydamas:

101) pripažinti, kad atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos sprendimai – nustatyti pasiūlymų eilę (nepašalinant Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centro iš konkurso, kaip neatitinkančio kvalifikacinių reikalavimų), Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centro pasiūlymo pripažinimas laimėjusiu bei sutarties su Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centru sudarymas yra neteisėti;

112) priteisti iš atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos ieškovo UAB „Labtarna“ naudai 20322,90 Lt nuostolių.

12Ieškovas nurodė, kad atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija paskelbė supaprastintą mažos vertės Trakų rajono maudyklų vandens kokybės nustatymo paslaugų pirkimo konkursą, kurį 2009 m. balandžio 21 d. dėl pasiūlytos mažiausios kainos (16000 Lt be PVM) laimėtoju pripažintas tretysis asmuo Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centras, užėmęs pirmąją vietą eilėje, tuo tarpu ieškovas su 24097,50 Lt (įskaitant PVM) užėmė antrąją vietą. Ieškovas pažymėjo, kad 2009 m. liepos 3 d. Higienos institutas rašte Nr. 01-(1.28)-320 pateikė išaiškinimą, jog tiriant maudyklų vandens kokybę pagal konkurso sąlygų 2.1 p. nurodytą 2007 m. gruodžio 21 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1055 patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 92:2007 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, turi būti atliekami šie cheminiai tyrimai: spalva, naftos produktai, paviršiaus aktyvios medžiagos, fenoliai, skaidrumas, atliekos/nuolaužos. Pagal 2009 m. balandžio 24 d. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktą išaiškinimą, pagal turimą atestavimo pažymėjimą LA-12 tretysis asmuo nėra atestuotas atlikti didelės dalies Trakų rajono maudyklų vandens kokybės nustatymo paslaugų pirkime numatytų tyrimų – naftos produktų nustatymo, anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos nustatymo, fenolio skaičiaus nustatymo. Tretysis asmuo nėra akredituotas pagal LST EN ISO /IEC 17025 standartą kaip to reikalaujama konkurso sąlygų 3.1 p. Ieškovo nuomone trečiojo asmens pasiūlymas tūrėjo būti atmestas kaip neatitinkantis keliamų kvalifikacinių reikalavimų, vadovaujantis konkurso sąlygų 3.2 p. bei Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 6 d., 87 str. 1 d. Ieškovas pažymėjo, kad jo išvadą, jog konkursas organizuotas pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, patvirtina ir Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės 2009-06-11 raštas Nr. 4S-1918. Ieškovo teigimu atsakovas ne tik, kad nenagrinėjo ieškovo pretenzijos, ką turėjo padaryti pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, bet ir sudarė pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu nepasibaigus ieškinio pareiškimo terminui, ko pasekoje atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų 18 str. 9 d. nuostatas. Kaip nurodo ieškovas, dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, tai yra trečiojo asmens pripažinimo konkurso laimėtuoju bei sutarties su juo sudarymu, ieškovas patyrė nuostolius – negauta pajamų, kurias ieškovas būtų gavęs kaip tikrasis konkurso laimėtojas, su kuriuo būtų buvusi sudaryta paslaugų teikimo sutartis (CK 6.249 str. 1 d., Viešųjų pirkimų įstatymo 96 str.). Ieškovas teigimu iš viso negavo 20322,90 Lt pajamų, kurias paskaičiavo iš pasiūlymo kainos atėmęs papildomas sąnaudas, skirtas pajamoms uždirbti. Ieškovas nurodė, kad papildomų įmonės sąnaudų pajamoms uždirbti suma būtų buvus 3774,60 Lt, kurias sudaro cheminiai reagentai, mitybinės terpės, sąnaudinės medžiagos (3240 Lt) bei kuras (534,60 Lt). Visas kitas išlaidas ieškovas patiria nuolat ir nepriklauso nuo įmonės veiklos apimčių bei uždirbamų pajamų.

13Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti. Atsakovas nurodė, vadovaujantis protingumo ir proporcingumo kriterijais netikslinga atmesti pasiūlymą motyvuojant tuo, kad tiekėjas neturi sertifikato atlikti naftos produktų, paviršiaus aktyviųjų medžiagų bei fenolio skaičiaus nustatymo tyrimų, kai tokie ištyrimai atliekami vizualiai ir tyrimai atliekami tik susidarius išskirtinei situacijai, todėl atsakovas teigia, jog tretysis asmuo yra teisėtai pripažintas laimėtoju. Atsakovas nurodė, kad ieškovo reikalavimas padengti nuostolius yra neteisėtas, jokių įrodymų nepateikta apie realiai patirtus nuostolius, reikalavimas susietas su mėginimu nepagrįstai praturtėti.

14Tretysis asmuo Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (buvęs pavadinimas – Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centras) pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti ir nurodė, kad tretysis asmuo, žinodamas apie numatomus Higienos normų HN 92:2007 pakeitimus, kuriems įsigaliojus nereikės nustatinėti vandenilio jonų koncentracijos, spalvos, naftos produktų, paviršiaus aktyvių medžiagų, fenolių, deguonies soties, skaidrumo, galėjo pasiūlyti mažesnę vandens mėginio ištyrimo kainą, kas bene aktualiausia ekonominės krizės metu, juolab, kad tretysis asmuo yra ne pelno siekianti biudžetinė įstaiga.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

16Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 20 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Teismas pripažino, kad atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos sprendimai:

171. nustatyti pasiūlymų eilę (nepašalinant trečiojo asmens Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro (buvęs pavadinimas – Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centras, iš konkurso, kaip neatitinkančio kvalifikacinių reikalavimų);

182. pripažinti trečiojo asmens Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro (buvęs pavadinimas – Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centras) – pasiūlymą laimėjusiu yra neteisėti bei negaliojantys. Teismas taip pat pripažino, kad 2009 m. balandžio 30 d. tarp atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos bei trečiojo asmens Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro (buvęs pavadinimas – Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centras) sudaryta sutartis Nr. T1-42 yra niekinė ir negaliojanti. Restitucijos teismas netaikė ir kitoje dalyje ieškinį atmetė.

19Teismas nurodė, kad kaip matyti iš procesinių dokumentų bei byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų teismo posėdžio metu šiuo atveju tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar ieškovas buvo tinkamai informuotas apie viešo konkurso būdu perkamas paslaugas tam, kad galėtų pateikti tinkamą pasiūlymą (įskaitant pirkimo objekto kainos nustatymą) bei dėl to, ar tretysis asmuo turėjo tinkamą kvalifikaciją. Vadovaujantis protingumo principu, kuris reiškia, jog kiekvieno asmens veiksmus konkrečioje situacijoje būtina vertinti pagal apdairaus, rūpestingo ir racionalaus (bonus pater familias) žmogaus elgesio kriterijų (CK 1.5 str.), teismas sprendė, jog šiuo atveju kiekvienas atidus ir protingas tiekėjas, prieš siūlydamas perkančiajai organizacijai kainą už pirkimo objektą, būtų vertinęs fizikinių-cheminių preparatų tyrimų atlikimo skaičių ir apimtis kaip nurodyta konkurso organizavimo metu galiojusioje Lietuvos higienos normos HN 92:2007 redakcijoje. Šios išvados teismas priėjo atsižvelgdamas ir į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra viešai skelbiami ir galioja tik paskelbti teisės aktai (LR Konstitucijos 7 str.). Vadinasi, ieškovas privalėjo laikytis tik galiojančios Lietuvos higienos normos HN 92:2007 redakcijos, kaip protingas tiekėjas privalėjo įvertinti joje nurodytus tyrimus, apskaičiuodamas savo kainą už pirkimo objektą. Atitinkamai ieškovas pagrįstai galėjo tikėtis, kad kiti dalyvaujantys konkurse tiekėjai taip pat vadovausis konkurso metu galiojančia Lietuvos higienos normos HN 92:2007 redakcija, apskaičiuodami ir siūlydami savo kainą už pirkimo objektą. Tuo tarpu atsakovas kaip perkančioji organizacija, žinodamas apie rengiamą higienos normos pakeitimo projektą bei žinodamas, kad šis pakeitimo projektas bus priimtas ir įsigalios, taip pat žinodamas, kad šiam pakeitimui įsigaliojus iš esmės sumažės būtinų atlikti Trakų rajono maudyklų vandens cheminių tyrimų (tai yra dalies pirkimo objekto) kiekis, kas neabejotinai esmingai įtakos tiekėjų konkurso pasiūlymus (dalyje dėl kainos dydžio), privalėjo konkurso sąlygas patikslinti, tai yra nukreipti visus konkurse dalyvaujančius tiekėjus ne tik į Lietuvos higienos normą HN 92:2007 (konkurso metu galiojusią jos redakciją), bet ir įvardinti kokie pakeitimai šios higienos normos yra numatomi ir kokių tyrimų bei nuo kada, laimėjus konkursą, nebereikės tiekėjui atlikti. Atsakovui to nepadarius teismas padarė išvadą, kad jis pateikė netikslią pirkimo objekto techninę specifikaciją (funkcinius reikalavimus), ko pasekoje ieškovas neturėjo galimybės parengti tinkamo pasiūlymo, o tokiais savo neteisėtais veiksmais atsakovas pažeidė VPĮ 25 str. 3 d. 2 p. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad tretysis asmuo žinojo apie numatomą Lietuvos higienos normos HN 92:2007 pakeitimą bei kainą siūlė jau atsižvelgdamas į šį pakeitimą (priešingai nei ieškovas), teismas sprendė, jog šiuo atveju dėl atsakovo neteisėtų veiksmų buvo visiškai neužtikrinti konkurse dalyvavusių tiekėjų (ieškovo ir trečiojo asmens) konkurencija bei nediskriminavimas (VPĮ 3 str. 1 d. bei 25 str. 2 d.), iš ko seka, kad atsakovas, vykdydamas šį konkursą padarė esminius imperatyviųjų teisės normų pažeidimus. Teismas nurodė, kad tretysis asmuo nebuvo atestuotas atlikti dalį fizikinių-cheminių tyrimų (tai yra naftos produktų, fenolių bei paviršiaus aktyviųjų medžiagų nustatymo tyrimų), kuriuos buvo privaloma atlikti iki Lietuvos higienos normos HN 92:2007 pakeitimo įsigaliojimo. Pastarąją išvadą patvirtinta ir 2009-04-24 Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos raštas Nr. S-873, kuriame nurodoma, kad tretysis asmuo nebuvo atestuotas atlikti naftos produktų, anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos, fenolio skaičiaus nustatymo tyrimus (T1, b.l. 49). Atsakovas, atsižvelgdamas į tai, jog tretysis asmuo nėra atestuotas atlikti naftos produktų, anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos ir fenolio skaičiaus nustatymo tyrimų, privalėjo vadovaudamasis VPĮ 32 str. 6 d. bei konkurso sąlygų 3.1 p. - 3.2 p. ir trečiojo asmens kandidatūrą atmesti, kaip neatitinkančią pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Teismas taip pat nurodė, kad nepaisant to, jog trečiasis asmuo neatitiko konkurso sąlygų 3.1 p. įtvirtintų dalyvio kvalifikacijos reikalavimų, atsakovas jo kandidatūros neatmetė, vadinasi, tokiais neteisėtais savo veiksmais atsakovas iš esmės pažeidė VPĮ 32 str. 6 d. bei nepagrįstai suteikė trečiajam asmeniui, kaip konkurso dalyviui, prioritetą ieškovo, kaip kito konkurso dalyvio, atžvilgiu, tuo iš esmės pažeisdamas imperatyviuosius viešuosiuose pirkimuose privalomai taikomus tiekėjų (konkurso) dalyvių nediskriminavimo, lygiateisiškumo ir paties viešojo pirkimo organizavimo skaidrumo principus, įtvirtintus VPĮ 3 str. 1 d. Teismas taip pat nurodė, kad panaikinus sprendimus dėl imperatyviųjų teisės normų pažeidimų, sprendimų pagrindu sudarytos 2009-04-30 tarp atsakovo ir trečiojo asmens kaip konkurso laimėtojo sutarties galiojimas taip pat negali būti pateisinamas, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės. Taigi, šią sutartį teismas taip pat ex officio pripažino niekine ir negaliojančia kaip prieštaraujančia imperatyviosioms teisės normoms (CK 1.78 str. 5 d., 1.80 str.). Pripažinęs minėtą sutartį niekine ir negaliojančia, teismas atsižvelgė į tai, kad visi pagal pirkimo objektą numatyti tyrimai yra jau atlikti, todėl priėjo išvados, kad restitucijos taikymo atveju iš trečiojo asmens priteisiant apmokėjimą už suteiktą paslaugą, nepagrįstai pagerėtų atsakovo padėtis, o trečiojo asmens atitinkamai pablogėtų, nes paslauga faktiškai jau suteikta, todėl restitucija, kaip prieštaraujanti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, šiuo atveju netaikytina (CK 1.80 str. 3 d., 6.145 str. 2 d.).

20Teismas atmetė kaip nepagrįstą ieškinį dalyje dėl 20322,90 Lt nuostolių priteisimo ir nurodė, kad nėra aišku, ar vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais iš naujo atlikus viešojo konkurso procedūras laimėtoju būtų pripažintas būtent ieškovas bei atitinkamai būtent jis patirtų nuostolių (negautų pajamų) dėl to, kad su juo, kaip su konkurso laimėtoju, nebebūtų sudaryta sutartis dėl atsakovo neteisėtų veiksmų (CK 6.249 str. 1 d.). Be to, teismas pažymėjo, kad ieškovas neįrodė ir pačių nuostolių dydžio. Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, dėl pirkimo objekto netikslios techninės specifikacijos ieškovas negalėjo pateikti tinkamo pasiūlymo, kuris visų pirma pasireikštų mažesnės kainos už pirkimo objektą nustatymu, todėl teismas sprendė, kad ieškovo negautų pajamų (nuostolių) dydžio paskaičiavimas remiantis būtent netinkamai parengtame dėl atsakovo neteisėtų veiksmų pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina (24097,50 Lt), yra visiškai nepagrįstas.

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

22Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Labtarna“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 20 d. sprendimą dalyje, kurioje ieškinio reikalavimai buvo atmesti ir priteisti iš atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos ieškovo naudai 20322,90 nuostolių bei priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą ieškovas grindžia šiais motyvais:

231. Nagrinėjamoje byloje, tiek ieškovo, tiek trečiojo asmens pasiūlymai konkursui, tiek atsakovo sprendimai turi būti vertinami atsakovo paskelbtų Konkurso sąlygų kontekste, todėl bet kokie pirmosios instancijos teismo svarstymai apie tai, kas būtų, jei atsakovas būtų paskelbęs kitokias Konkurso sąlygas, yra nepagrįsti.

242. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškinio reikalavimus dėl 20322,90 Lt nuostolių atlyginimo tuo pagrindu, kad atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimas nesukūrė tokių teisinių pasekmių, jog automatiškai ieškovas būtų laikomas užėmusiu pirmą vietą pasiūlymų eilėje, jis būtų pripažintas konkurso laimėtoju bei su juo būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis.

253. Nei atsakovas, nei tretysis asmuo neginčijo tokio nuostolių apskaičiavimo būdo ir dydžio, teismas taip pat neišaiškino ieškovui teisės ir poreikio pateikti papildomus įrodymus apie nuostolių dydį, todėl laikome, kad ieškovo patirtų nuostolių suma yra tinkamai įrodyta.

264. Ieškovo patirtus nuostolius (negalėjimą sudaryti viešojo pirkimo sutarties) sąlygojo atsakovo ne tik LR VPĮ nuostatų ir Konkurso sąlygų pažeidimas, vertinant trečiojo asmens kvalifikaciją, tačiau ir grubus viešojo pirkimo ginčo procedūrų reikalavimų pažeidimas.

275. Tokia situacija, kai perkančioji organizacija, grubiai pažeisdama ginčų nagrinėjimo procedūras (nenagrinėdama pateiktų pretenzijų ir nesilaikydama įstatyme nustatytų terminų), sudaro viešojo pirkimo sutartį, pažeidžia ne tik konkurso dalyvio UAB „Labtarna“ interesus, bet ir viešąjį interesą.

286. Pirmosios instancijos teismo išvados apie tai, kad viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimas automatiškai nesukuria tokios teisinės situacijos, kurioje ieškovas būtų pripažintas Konkurso laimėtoju, apskritai paneigia bet kokią galimybę ieškovui ginti savo interesus. Kaip matyti, perkančioji organizacija, nesilaikydama ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos ir perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų apskundimo terminų, sudarė viešojo pirkimo sutartį, todėl ieškovui liko galimybė tik kreiptis dėl žalos atlyginimo pagal LR VPĮ 96 str. Tačiau tokią galimybę paneigė pirmosios instancijos teismo sprendimas, nurodydamas, kad reikalingi kažkokie papildomi perkančiosios organizacijos sprendimai tam, kad būtų galima daryti išvadą, kad pirkimo sutartį perkančioji organizacija privalėjo sudaryti su ieškovu. Todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas sprendime kelia nepagrįstus ir neįgyvendinamus reikalavimus ieškiniui dėl žalos atlyginimo pareikšti. Tokių reikalavimų iškėlimas ir ieškinio atmetimas šiuo pagrindu paneigia galimybę reikalauti nuostolių atlyginimo viešojo pirkimo teisiniuose santykiuose apskritai.

29Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą atsakovas grindžia šiais motyvais:

301. Teismas atmesdamas kaip nepagrįstą ieškinį dalyje dėl 20322,90 Lt nuostolių priteisimo, teisingai pažymėjo, kad pripažinus atsakovo sprendimą – nustatyti pasiūlymų eilę – neteisėtu, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę padėtį, kurioje perkančioji organizacija, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priskirtas funkcijas ir pareigas.

312. Teismas teisingai pažymėjo, kad ieškovas neįrodė ir pačių nuostolių dydžio. Visiško nuostolių atlyginimo principas (restitutio in integrum) reiškia, jog žalą būtina tiksliai įvertinti ir nukentėjusiajam žala turi būti atlyginta visiškai t. y. nukentėjusiajam atlyginama tiek, kiek jis iš tiesų prarado. Jeigu atlyginama daugiau nei iš tikrųjų padaryta žalos, šis principas pažeidžiamas, nes civilinė atsakomybė tokiu atveju atlieka, ne tik kompensavimo, bet ir baudimo funkciją.

32IV. Apeliacinio teismo argumentai

33Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 20 d. sprendimo dalis, kuria teismas atmetė ieškovo UAB „Labtarna“ reikalavimą priteisti iš atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos ieškovo naudai 20322,90 Lt nuostolių, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

34Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 str.).

35Byla nagrinėjama pagal ieškovo apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus.

36Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 20 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir nurodė, kad neteisėtais savo veiksmais atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija iš esmės pažeidė VPĮ 32 str. 6 d. bei nepagrįstai suteikė trečiajam asmeniui Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui, kaip konkurso dalyviui, prioritetą ieškovo, kaip kito konkurso dalyvio, atžvilgiu, tuo iš esmės pažeisdamas imperatyviuosius viešuosiuose pirkimuose privalomai taikomus tiekėjų (konkurso) dalyvių nediskriminavimo, lygiateisiškumo ir paties viešojo pirkimo organizavimo skaidrumo principus, įtvirtintus VPĮ 3 str. 1 d. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad atsakovo sprendimai – nustatyta pasiūlymų eilė, trečiojo asmens pripažinimas laimėjusiu bei sutarties su trečiuoju asmeniu sudarymas yra neteisėti. Teismas atsižvelgdamas, kad trečiojo asmens sprendimai pripažinti neteisėtais dėl imperatyviųjų teisės normų pažeidimo, juos ex officio pripažino negaliojančiais bei panaikino (CK 1.78 str. 5 d., 1.80 str.), taip pat pripažino niekine ir negaliojančia kaip prieštaraujančia imperatyviosioms teisės normoms tarp atsakovo ir trečiojo asmens kaip konkurso laimėtojo sudarytą sutartį. Tačiau teismas atmetė kaip nepagrįstą ieškinį dalyje dėl 20322,90 Lt nuostolių priteisimo. Būtent dėl šios sprendimo dalies ir yra pateiktas apeliacinis skundas.

37Įstatyme įtvirtinta, kad žala yra pripažįstamos asmens negautos pajamos, kurias jis būtų gavęs, jei nebūtų buvę neteisėtų kito asmens veiksmų (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Negautos pajamos atlyginamos tik nustačius visas būtinas civilinei atsakomybei atsirasti sąlygas (CK 6.246-6.249 straipsniai) ir atsižvelgiant į negautų pajamų dydžio buvimo realumą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarime V. Š. v. A. N. byloje Nr. 3K-P-382/2006 išaiškinta, kad turto sumažėjimas ar negautos pajamos yra kreditoriaus numatytos ir realiai tikėtinos gauti sumos, kurių jis negavo dėl neteisėtų skolininko veiksmų, arba dėl tokių veiksmų prarasta nauda. Teisės doktrinoje ir teismų praktikoje yra nurodoma, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų.

38Teisėjų kolegija pažymi, kad civilinei atsakomybei atsirasti būtinos šios sąlygos: neteisėti veiksmai, reali žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei žalą padariusio asmens kaltė. Neteisėti veiksmai – tai įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos neįvykdymas, arba atlikimas veiksmų, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti. Kaip jau buvo minėta, pirmosios instancijos teismas nustatė neteisėtus atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos veiksmus dėl imperatyviųjų teisės normų pažeidimo.

39Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Pagal formuojamą teismų praktiką priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirma, nustatomas faktinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antrajame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo. Tam, kad būtų konstatuotas priežastinio ryšio buvimas ar nebuvimas, būtina visapusiškai analizuoti atsakovo veiksmus ir bylos faktines aplinkybes. Kaip matyti iš bylos medžiagos nagrinėjamu atveju yra susiklosčiusi tokia faktinė situacija, kad pripažinus atsakovo sprendimą, nustatyti pasiūlymų eilę – neteisėtu, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę padėtį, kurioje perkančioji organizacija, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priskirtas funkcijas ir pareigas (VPĮ 7 str., 16 str. 3 d., 39 str.). Teisėjų kolegija pažymi, kad tik veiksmų neteisėtumas nėra pagrindas priteisti nuostolius potencialiems tiekėjams, nes asmuo, reikšdamas reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, privalo įrodyti nuostolių padarymo faktą ir dydį. Negautos pajamos yra lėšos, kurias realiai numatoma gauti, jeigu nebūtų pažeidimo. Dar būtina įgyti teisę vykdyti tiekimus po konkurso, t. y. reikia laimėti konkursą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, susiklosčius tokiai faktinei situacijai, kai atsakovas privalėtų patikslinti pirkimo objekto techninę specifikaciją tam, kad konkurse dalyvaujantys tiekėjai galėtų pateikti tinkamus pasiūlymus bei atsakovas iš naujo turėtų vertinti konkurse dalyvaujančių tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, todėl nėra aišku ar ieškovo pateikta kaina būtų mažiausia ir ar trečiojo asmens pateikti dokumentai, patvirtinantys jo kvalifikaciją, būtų vertinami kaip atitinkantys konkurso sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

40Pagal CK 6.249 straipsnį žala, įvertinta pinigais, laikoma nuostoliais, o šie taip pat, kaip ir žala, skirstomi į tiesioginius (realius) ir netiesioginius (negautas pajamas). Negautos pajamos yra asmens tikėtinos gauti lėšos, kurios negautos dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, sutrukdžiusių ieškovo veiklą, iš kurios buvo numatyta jas realiai gauti. Negautas pajamas, kaip nuostolius, apibūdina tokie požymiai, kaip pagrįstas tikėtinumas jas gauti, jeigu pažeidimo nebūtų, ir pajamas suprantant kaip sumą, kurią sudarytų lėšos, kuriomis asmuo praturtėtų iš teisėtos veiklos. Tai turi būti jo grynasis pelnas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Negautos pajamos, kaip nuostoliai, kurie suprantami kaip grynasis pelnas, turi būti įrodomos. Jos neturi būti suprantamos kaip visos tikėtinos gauti iš asmens veiklos sumos, neatskaičius sąnaudų. Atskaičius iš visų pajamų (įplaukų) sąnaudas, gaunamas ikimokestinis pelnas. Jis dar nesudaro negautų pajamų, kaip nuostolių, nes tik nuo šios sumos atskaičius pelno mokestį pagal Pelno mokesčio įstatymą, asmeniui liktų grynasis pelnas, t. y. tuo, kuo būtų pagerėjusi nukentėjusio asmens turtinė padėtis. Kaip matyti iš bylos medžiagos ieškovas teismui nepateikė pakankamai įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti dėl netiesioginių nuostolių dydžio. Atsižvelgiant į tą aplinkybę, kad visos konkurso procedūros turėtų būti vykdomos iš naujo, ir iš naujo turėtų būti vertinami visi konkurse dalyvaujantys tiekėjai bei jų pasiūlymai, todėl laikytina, kad tokia padėtis nesukuria situacijos, kad tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą sutartį pripažinus neteisėta, ieškovas yra laikomas užėmusiu pirmąją vietą pasiūlymų eilėje, jis yra pripažįstamas konkurso laimėtoju su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.

41Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo jį naikinti.

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 20 d. sprendimą.

44Priteisti iš UAB „Labtarna“ į valstybės biudžetą 2,70 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,... 4. dalyvaujant ieškovo atstovui direktoriui R. Z., advokatui Nedui Šilaikai,... 5. atsakovo atstovui L. U., viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 8. I. Ginčo esmė... 9. Ieškovas UAB „Labtarna“ kreipėsi į teismą su ieškiniu bei patikslintu... 10. 1) pripažinti, kad atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos... 11. 2) priteisti iš atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos ieškovo... 12. Ieškovas nurodė, kad atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija... 13. Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į... 14. Tretysis asmuo Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (buvęs... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 20 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 17. 1. nustatyti pasiūlymų eilę (nepašalinant trečiojo asmens Sveikatos mokymo... 18. 2. pripažinti trečiojo asmens Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro... 19. Teismas nurodė, kad kaip matyti iš procesinių dokumentų bei byloje... 20. Teismas atmetė kaip nepagrįstą ieškinį dalyje dėl 20322,90 Lt nuostolių... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 22. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Labtarna“ prašo panaikinti Vilniaus... 23. 1. Nagrinėjamoje byloje, tiek ieškovo, tiek trečiojo asmens pasiūlymai... 24. 2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškinio reikalavimus... 25. 3. Nei atsakovas, nei tretysis asmuo neginčijo tokio nuostolių apskaičiavimo... 26. 4. Ieškovo patirtus nuostolius (negalėjimą sudaryti viešojo pirkimo... 27. 5. Tokia situacija, kai perkančioji organizacija, grubiai pažeisdama ginčų... 28. 6. Pirmosios instancijos teismo išvados apie tai, kad viešojo pirkimo... 29. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą... 30. 1. Teismas atmesdamas kaip nepagrįstą ieškinį dalyje dėl 20322,90 Lt... 31. 2. Teismas teisingai pažymėjo, kad ieškovas neįrodė ir pačių nuostolių... 32. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 33. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 20 d.... 34. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK... 35. Byla nagrinėjama pagal ieškovo apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus.... 36. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 20 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 37. Įstatyme įtvirtinta, kad žala yra pripažįstamos asmens negautos pajamos,... 38. Teisėjų kolegija pažymi, kad civilinei atsakomybei atsirasti būtinos šios... 39. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su... 40. Pagal CK 6.249 straipsnį žala, įvertinta pinigais, laikoma nuostoliais, o... 41. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 20 d. sprendimą.... 44. Priteisti iš UAB „Labtarna“ į valstybės biudžetą 2,70 Lt išlaidų...