Byla P2-206-776/2014
Dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimų; asmuo nevykdantis antstolio reikalavimų – skolininkas K. Š., suinteresuotas asmuo byloje išieškotojas UAB „Administravimas“

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Ričardo Kudrausko pareiškimą dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimų; asmuo nevykdantis antstolio reikalavimų – skolininkas K. Š., suinteresuotas asmuo byloje išieškotojas UAB „Administravimas“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3antstolis Ričardas Kudrauskas pareiškimu prašo buvusį bankrutuojančios UAB „Jaujupis“ bankroto administratorių K. Š. už antstolio reikalavimų nevykdymą nubausti pinigine bauda. Pareiškėjas nurodo, kad jo kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 98-1148/14 pagal Šiaulių apygardos teismo 2014-07-08 vykdomąjį raštą, išduotą civilinėje byloje Nr. B2-217-l57/2014, įpareigojant buvusį bankrutavusios UAB „Jaujupis“ bankroto administratorių K. Š. per 10 dienų nuo nutarties priėmimo dienos perduoti naujai paskirtam bankroto administratoriui UAB „Administravimas“ bankrutuojančios UAB „Jaujupis“ turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis (2013-08-27), ir visus dokumentus. 2014-07-22 priimtas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir įpareigojimas, kuriuo atstatydintas iš bankroto administratoriaus pareigų K. Š. įpareigotas per 10 dienų nuo nutarties priėmimo dienos perduoti naujai paskirtam bankroto administratoriui UAB „Administravimas“ bankrutavusios UAB „Jaujupis“ turtą pagal balansą, sudarytą 2013-08-27 duomenimis ir visus dokumentus, ir apie įpareigojimo įvykdymą informuoti antstolį iki 2014-07-31. Patvarkymas ir įpareigojimas išsiųsti K. Š. jo gyvenamosios vietos adresu įteikti asmeniškai 2014-07-23. Skolininkas K. Š. antstolio įpareigojimo per nustatytą terminą neįvykdė ir antstolio apie įpareigojimo neįvykdymo priežastis neinformavo. 2014-10-02 skolininkui K. Š. buvo parengtas ir išsiųstas reikalavimas atvykti pas antstolį ir pateikti informaciją apie 2013-12-02 įsiteisėjusios Šiaulių apygardos teismo nutarties (civilinė byla Nr. B2-217-154/2014) vykdymą. Reikalavimas skolininkui įteiktas 2014-10-04, tačiau ir šio, pakartotinio antstolio reikalavimo, skolininkas iki šiol neįvykdė.

4Suinteresuotiems asmenims: skolininkui K. Š., išieškotojui UAB „Administravimas“ apie rašytinio teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, atsiliepimų, prašymų papildyti bylos medžiagą iki teismo posėdžio pradžios negauta.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Už minėtame straipsnyje nustatytų reikalavimų nevykdymą teismas gali skirti iki 1 000,00 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.).

7Iš antstolio pareiškimo, vykdomosios bylos Nr. 98-1148/14 medžiagos matyti, kad antstolio Ričardo Kudrausko kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 98-1148/14 dėl įpareigojimo buvusį bankrutavusios UAB „Jaujupis“ bankroto administratorių K. Š. per 10 dienų nuo nutarties priėmimo dienos perduoti naujai paskirtam bankroto administratoriui UAB „Administravimas“ bankrutuojančios UAB „Jaujupis“ turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis (2013-08-27), ir visus dokumentus. Vykdant išieškojimą antstolis Ričardas Kudrauskas 2014-07-22 priėmė įpareigojimą ir išsiuntė skolininkui gyvenamosios vietos adresu. Šiuo įpareigojimu buvo reikalaujama iš atstatydinto iš bankroto administratoriaus pareigų K. Š. per 10 dienų nuo nutarties priėmimo dienos perduoti naujai paskirtam bankroto administratoriui UAB „Administravimas“ bankrutavusios UAB „Jaujupis“ turtą pagal balansą, sudarytą 2013-08-27 duomenimis ir visus dokumentus, ir apie įpareigojimo įvykdymą informuoti antstolį iki 2014-07-31. Nevykdant minėto įpareigojimo 2014-10-02 antstolis priėmė reikalavimą Nr. S-19847-14 dėl atvykimo ir informacijos pateikimo ir išsiuntė skolininkui gyvenamosios vietos adresu. Minėtame reikalavime buvo prašoma iki 2014 m. spalio 11 d. atvykti pas antstolį Ričardą Kudrauską ir antstoliui suteikti išsamią informaciją apie teismo nutarties vykdymą. Kaip nurodė pareiškėjas, 2014-07-22 įpareigojimo ir 2014-10-02 reikalavimo skolininkas iki šiol neįvykdė.

8Skolininkas K. Š. atsiliepimo dėl antstolio pareiškimo nepateikė, nenurodė aplinkybių, dėl kokių priežasčių antstolio reikalavimai nėra vykdomi, ir nepateikė jas pagrindžiančių įrodymų.

9Kadangi antstolio Ričardo Kudrausko įpareigojimas perduoti naujai paskirtam bankroto administratoriui UAB „Administravimas“ bankrutuojančios UAB „Jaujupis“ turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis (2013-08-27), ir visus dokumentus bei reikalavimas antstoliui suteikti išsamią informaciją apie teismo nutarties vykdymą nebuvo vykdomi, neįvykdymo priežastys nenurodomos, prašymas pratęsti ar atnaujinti nurodymo įvykdymo terminą nepareikštas, Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis skundas dėl antstolio veiksmų nepateiktas, skolininkas K. Š. buvo įspėtas dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą, todėl skolininkui K. Š., atsižvelgiant į nevykdomų reikalavimų apimtį, jų nevykdymo laikotarpį, skirtina 200,00 Lt dydžio bauda (CPK 585 str. 1, 2, 3 d.).

10Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585, 593 straipsniais,

Nutarė

11pareiškimą tenkinti.

12K. Š., a. k. ( - ) skirti 200,00 Lt (dviejų šimtų litų 00 ct) (57,92 Eur (penkiasdešimt septynių eurų 92 euro ct)) dydžio baudą.

13Nutarties kopiją išsiųsti antstoliui ir suinteresuotiems asmenims.

14Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui vykdomąją bylą Nr. 98-1148/14.

15Ši nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai