Byla 2A-161/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Marytės Mitkuvienės (pranešėja), teisėjų: Donato Šerno ir Kazio Kailiūno, sekretoriaujant Ernestai Jevaitytei, dalyvaujant ieškovui D. P., atsakovo atstovei adv. Aidai Lilijai Krukonienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. P. ir atsakovo D. D. apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2005 m. lapkričio 7 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-926-378/2005 pagal ieškovo D. P. ieškinį atsakovams D. D. ir UAB DK ,,Baltic Polis“ dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas D. P. kreipėsi į Kauno apygardos teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB DK ,,Baltic Polis“ 6200 Lt žalos atlyginimo, o iš atsakovo D. D. 27200 Lt turtinės ir 110400 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Ieškovas nurodė, kad Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, priėmė nuosprendį, kuriuo atsakovą D. D. pripažino kaltu padarius nusikaltimą dėl autoįvykio, kurio metu sunkiai sužalotas ieškovas. Ieškovas nurodė, kad autoįvykio metu neteko 1200 Lt vertės asmeninių daiktų, dėl autoįvykio turėjo 7000 Lt gydymo išlaidų bei negavo pajamų. Ieškovas nurodė, kad dėl autoįvykio buvo keletą kartų operuotas, neteko kai kurių organų, tapo raišu, patyrė fizinį skausmą ir didelius emocinius išgyvenimus, nes tapo invalidu.

4Kauno apygardos teismas 2005 m. lapkričio 7 d. ieškinį iš dalies patenkino ir priteisė ieškovo naudai iš UAB DK ,,Baltic Polis“ 2 718 Lt žalos, o iš atsakovo D. D. 4 832,71 Lt turtinės ir 50 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Teismas nurodė, kad civilinės atsakomybės draudimo atveju yra du asmenys, kuriems kyla pareiga atlyginti padarytą žalą – žalą padaręs asmuo (draudėjas) ir draudikas. Žalą padaręs asmuo turi atlyginti žalą, kiek jos nepadengia draudimo atlyginimas (draudimo išmoka), taip pat tais atvejais, kai draudiko pareiga mokėti draudimo išmoką neatsiranda. Nurodė, kad draudikui visiškas nuostolių atlyginimo principas netaikomas ir pagal draudimo sutarties sąlygas (Taisyklių 50.3 punktas) žalą, padarytą kelių eismo įvykių metu, sudaro nukentėjusiojo gydymo išlaidos, išskyrus nemokamą gydymą, todėl draudikui kyla pareiga atlyginti ieškovo gydymo išlaidas. Teismas įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, liudytojų parodymus, ieškovo traumų sunkumą, jų pasekmes ir gydimosi trukmę, ieškovui iš atsakovo UAB DK ,,Baltic Polis“ priteisė 1 952,83 Lt gydymo ir 866 Lt papildomų maitinimo išlaidų. Teismas, vadovaudamasis CK 6.283 straipsnio 2 dalimi, iš atsakovo D.D. ieškovo naudai priteisė 4832,71 Lt turtinei žalai atlyginti. Teismas ieškovo prašymą priteisti iš atsakovo D. D. 110 4000 Lt neturtinės žalos patenkino iš dalies ir priteisė ieškovui 50 000 Lt neturtinės žalos. Nurodė, kad ieškovas būdamas jaunas žmogus, buvo stipriai sužalotas, ir tai iš esmės pakeitė ieškovo gyvenimą. Spręsdamas žalos atlyginimo klausimą, teismas taip pat atsižvelgė ir į atsakovo turtinę, šeimyninę padėtį bei į tai, kad atsakovo kaltė pasireiškė neatsargia forma.

5Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2005 m. lapkričio 7 d. sprendimo dalį, kuria priteista iš atsakovo D. D. 50 000 Lt neturtinės žalos ir priimti naują sprendimą – iš atsakovo priteisti 110 400 Lt neturtinės žalos. Ieškovas nurodo, kad teismo sprendimas turėtų būti panaikintas, nes:

61. Teismas sprendime akcentuoja, kad kriterijus neturtinės žalos dydžiui nustatyti yra žalą padariusio asmens kaltė, kuri pasireiškė neatsargia kaltės forma, tačiau CK 6.250 straipsnio 2 dalis numato, kad civilinė atsakomybė atsiranda pažeidus pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Baudžiamojoje byloje D. D. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą. Jeigu jis nebūtų pažeidęs teisės aktų nuostatų, nebūtų ieškovo sužalojęs ir ieškovas būtų galėjęs gyventi pilnavertį gyvenimą.

72. Teismas nurodė, kad atsižvelgė į atsakovo turtinę padėtį, tačiau teismui nebuvo pateikta pažyma apie gaunamą darbo užmokestį. Be to, atsakovo žmona nedirbo ir nusprendė įsidarbinti darbo biržoje tik kai ieškovas pateikė atsakovui ieškinį, todėl iš to seka, kad atsakovo žmona sąmoningai nedirba ir yra labai gera materialinė padėtis. Atsakovas būdamas jaunas vyras ir vidutiniškai uždirba tik 664,8 Lt, todėl ieškovas mano, kad atsakovas sąmoningai nesistengia gauti didesnį darbo užmokestį, nes yra labai gera šeimos materialinė padėtis.

83. Atsakovo atstovė teismui nurodė, jog neturtinė žala jau atlyginta, tačiau tai neatitinka tikrovės. Atsakovo atstovė teismui nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių šį teiginį.

94. Teismas sprendime nurodė, kad neturtinę žalą nustatė atsižvelgdamas į esamą teisminę praktiką panašiose bylose, tačiau ieškovo duomenimis paprastai tokiais atvejais priteisiama kur kas didesnė neturtinė žala.

10Apeliaciniu skundu atsakovas D. D. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2005 m. lapkričio 7 d. sprendimo dalį, kuria iš atsakovo D. D. priteista ieškovui 50 000 Lt neturtinės žalos ir priimti naują sprendimą ieškovo reikalavimams atmesti. Nurodo, kad Kauno apygardos teismo sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas, nes:

111. Teismas nustatydamas neturtinės žalos dydį neteisingai įvertino ieškovo sužalojimų sunkumą. Teismas neįvertino, kad ieškovas dėl sužalojimų tapo trečios grupės invalidu ir, kad gali dirbti lengvus darbus atitinkančius jo kvalifikaciją. Be to, teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovo invalidumas terminuotas ir numatytas iki 2005 m. lapkričio mėnesio bei į prognozes pasveikimo atžvilgiu, todėl atlygintinos žalos dydis neatitinka protingumo kriterijų (CK 6.205 str. 2 d. pažeidimas).

122. Teismas numatydamas neturtinės žalos dydį nurodė, kad būsimos būtinos plastinės operacijos irgi gali būti vertinamos kaip realius dabarties išgyvenimus sukeliantys faktai, tačiau byloje nėra jokių įrodymų, kad ieškovui reikalingos plastinės operacijos.

133. Teismas neįskaičiavo į atlygintinos žalos dydį atsakovo D. D. atlygintą 3000 Lt žalą. Dėl minėtos aplinkybės ginčo tarp šalių nebuvo.

14Apeliaciniai skundai netenkintini.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.).

16Teisėjų kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

17Šalys apeliaciniais skundais ginčija tik neturtinės žalos dydį.

18Byla nagrinėjama apeliacinių skundų ribose, t.y. dėl priteistinos neturtinės žalos dydžio.

19LR CK 6.250 str. nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais.

20Pagal LR CK 6.250 str. 2 d., teismas nustatydamas neturtinės žalos dydį atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį, bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat ir į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

21Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas neturtinę žalą atsižvelgė į nurodytas aplinkybes ir teisėjų kolegijos nuomone, teisingai nustatė neturtinės žalos dydį.

22Neturtinė žala skiriasi nuo turtinės tuo požiūriu, kad nėra metodo, kuriuo remiantis būtų galima įvertinti, kokia suma turi būti atlyginama.

23Taikant LR CK 6.250 str. 2 d. nurodytus neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus, nustatant žalos dydį, turi būti atsižvelgta į visumą įstatyme nurodytų kriterijų. Taip pat į kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, nes įstatyme nurodytas kriterijų sąrašas nėra baigtinis.

24Kaip jau buvo minėta, ieškovas nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo priteistu neturtinės žalos dydžiu – 50 000 Lt, savo apeliacinį skundą grindžia šiomis aplinkybėmis: žala padaryta nusikaltimu, atsakovas nesistengia dirbti ir uždirbti didesnį darbo užmokestį, o jo žmona sąmoningai nedirba. Ieškovo trauma yra sunki, jo sveikata niekada neatsistatys. Taip pat nurodo, kad jo žiniomis yra priteista iš Marijampolės ligoninės dvynukams daug didesnės sumos. Todėl mano, kad jo prašoma priteisti 110 400 Lt neturtinė žala nėra per didelė.

25Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo nurodytomis aplinkybėmis, kad žala padaryta nusikaltimu, kad trauma sunki, tačiau neturtinės žalos įvertinimas nereiškia asmens išgyvenimų, skausmo, kančios, prarasto džiaugsmo, suvokimo, kad jo gyvenimas subjaurotas, kainos. Tiesiog neegzistuoja formulės kaip nustatyti ir įvertinti neturtinę žalą, nes jos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Įstatymai numato piniginę statisfakciją, kuria siekiama kiek įmanoma tiksliau kompensuoti nukentėjusiojo patirtą dvasinį bei fizinį skausmą, išgyvenimus ir kt., tačiau tuo pačiu neturtinės žalos samprata neturi būti pernelyg išplečiama. Pagal LR CK 6.250 str. 1 d. prasmę, neturtinė žala turi subjektyvų pobūdį. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju, nustatant neturtinės žalos dydį, turi būti atsižvelgiama į neturtinę žalą patyrusio asmens išgyvenimus, patirtą fizinį skausmą, nepatogumus ir kt., o ne į kitose bylose priteistą žalos dydį, kaip kad nurodo ieškovas.

26Atsakovas savo apeliacinį skundą iš esmės grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė LR CPK 185 straipsnį, t.y. netinkamai vertino įrodymus dėl sužalojimo pasekmių sunkumo. Atsižvelgiant į sužalojimo pasekmes, atlygintinos žalos dydis neatitinka protingumo kriterijų. Teismas neįskaičiavo į neturtinės žalos dydį atsakovo atlygintą 3000 lt sumą, ir dėl to prašė ieškinį atmesti.

27Su šiais atsakovo teiginiais teisėjų kolegija negali sutikti.

28Neturtinės žalos atlyginimui turi reikšmės, kai ji atlyginama pačiam dėl įvykio nukentėjusiajam asmeniui. Nustatant neturtinę žalą ir ją vertinant turi būti atsižvelgiama ir į sužaloto asmens subjektyvius kriterijus, jo vidinę subjektyvią būseną, išgyvenimus dėl patirtų sužalojimų.

29Bylos medžiaga yra nustatyta, kad ieškovas sužalotas sunkiai, jam atlikta daug operacijų. Atsižvelgtina ir į ieškovo jauną amžių (sužalojimo metu jam buvo 22 m.), prarastas galimybes.

30Todėl atsakovo atlyginta 3000 Lt suma nėra pakankamas neturtinės žalos atlyginimas.

31Neturtinė žala turi būti atlyginama kiek įmanoma teisingai, nustatant protingą jos dydį, siekiant išlaikyti nukentėjusiojo ir žalą padariusio asmens interesų pusiausvyrą.

32Teisėjų kolegija, įvertinusi LR CPK 6.250 str. 2 d. nustatytus žalos dydžio nustatymo kriterijus bei bylos medžiagą, atsižvelgdama į tai, kad ieškovas buvo sunkiai sužalotas dėl atsakovo kaltės, t.y. ieškovas buvo sužalotas dėl nusikaltimo, kurį įvykdė atsakovas, taip pat į ieškovo jauną amžių ir kitas byloje nustatytas ir aukščiau aptartas aplinkybes, laiko, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė atlygintinos neturtinės žalos dydį – 50 000 Lt.

33Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas bylos medžiaga ir šalių apeliacinių skundų motyvais nėra pagrindo jį keisti ar naikinti.

34Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

35Kauno apygardos teismo 2005 m. lapkričio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas D. P. kreipėsi į Kauno apygardos teismą prašydamas priteisti iš... 4. Kauno apygardos teismas 2005 m. lapkričio 7 d. ieškinį iš dalies patenkino... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2005 m.... 6. 1. Teismas sprendime akcentuoja, kad kriterijus neturtinės žalos dydžiui... 7. 2. Teismas nurodė, kad atsižvelgė į atsakovo turtinę padėtį, tačiau... 8. 3. Atsakovo atstovė teismui nurodė, jog neturtinė žala jau atlyginta,... 9. 4. Teismas sprendime nurodė, kad neturtinę žalą nustatė atsižvelgdamas į... 10. Apeliaciniu skundu atsakovas D. D. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 11. 1. Teismas nustatydamas neturtinės žalos dydį neteisingai įvertino ieškovo... 12. 2. Teismas numatydamas neturtinės žalos dydį nurodė, kad būsimos būtinos... 13. 3. Teismas neįskaičiavo į atlygintinos žalos dydį atsakovo D. D.... 14. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Teisėjų kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.... 17. Šalys apeliaciniais skundais ginčija tik neturtinės žalos dydį.... 18. Byla nagrinėjama apeliacinių skundų ribose, t.y. dėl priteistinos... 19. LR CK 6.250 str. nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas,... 20. Pagal LR CK 6.250 str. 2 d., teismas nustatydamas neturtinės žalos dydį... 21. Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas neturtinę žalą atsižvelgė į... 22. Neturtinė žala skiriasi nuo turtinės tuo požiūriu, kad nėra metodo,... 23. Taikant LR CK 6.250 str. 2 d. nurodytus neturtinės žalos dydžio nustatymo... 24. Kaip jau buvo minėta, ieškovas nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo... 25. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo nurodytomis aplinkybėmis, kad žala... 26. Atsakovas savo apeliacinį skundą iš esmės grindžia tuo, kad pirmosios... 27. Su šiais atsakovo teiginiais teisėjų kolegija negali sutikti.... 28. Neturtinės žalos atlyginimui turi reikšmės, kai ji atlyginama pačiam dėl... 29. Bylos medžiaga yra nustatyta, kad ieškovas sužalotas sunkiai, jam atlikta... 30. Todėl atsakovo atlyginta 3000 Lt suma nėra pakankamas neturtinės žalos... 31. Neturtinė žala turi būti atlyginama kiek įmanoma teisingai, nustatant... 32. Teisėjų kolegija, įvertinusi LR CPK 6.250 str. 2 d. nustatytus žalos... 33. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 34. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą ir vadovaudamasi Lietuvos... 35. Kauno apygardos teismo 2005 m. lapkričio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą....