Byla 2S-496-798/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Finiens“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutarties civilinėje pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui UAB „Finiens“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas atsakovo UAB „Finiens“ apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-04 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3401-937/2013 pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui UAB „Finiens“ dėl įsiskolinimo priteisimo. Teismas 2013-07-04 sprendimu patenkino ieškovo ieškinį ir nutarė priteisti iš atsakovo UAB „Finiens“ 52 790 Lt skolą, 1 568,08 Lt palūkanas, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2012-11-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas prašė teismo atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą ir teigė, kad bendrovė nėra pajėgi sumokėti 1 631 Lt žyminį mokestį, kadangi ji dengia įsiskolinimus bankams, privalo mokėti eilines kredito naudojimo įmokas, dėl to patiria žymias finansines išlaidas. Atsakovas pažymėjo, kad jis neturi pakankamai apyvartinių lėšų, tai patvirtina jo pateikiami sąskaitų galutiniai likučiai apeliacinio skundo padavimo laikotarpiu. Atsakovas pateikė banko sąskaitos 2013-08-01 dienai išrašą, nurodė, jog su juo neatsiskaito skolininkai, kurių skolos sudaro 194 568 Lt. Įmonė yra veikianti ir atgavus įsiskolinimus iš skolininkų, įmonė ateityje galės sumokėti žyminį mokestį.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-08-07 nutartimi nustatė atsakovui terminą apeliacinio skundo trūkumams šalinti: pateikti įrodymus, pagrindžiančius prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo.

5Teisme 2013-09-23 gautas atsakovo raštas dėl apeliacinio skundo trūkumų šalinimo, kuriame jis nurodo, kad teikia teismui banko sąskaitos išrašą už 2013 m. birželio mėnesį, teikia pasirašytą 2013-08-01 lentelę „Pirkėjų skolos“. Nurodo, kad „kiti skolininkai“ yra fiziniai asmenys, kurių atskleidimas konfidencialumo sumetimais nėra priimtinas, kad su šiais skolininkais yra derinamai skolų grąžinimai grafikai, kad teisminis skolų išieškojimas šiuo metu nėra palankus dėl finansinių ir laiko resursų, be to, atsakovas imasi priemonių išieškoti vieną skolą teisminiu keliu.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartimi atsakovo UAB „Finiens“ prašymo dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo netenkino. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad remdamasis byloje esančiais duomenis, negali daryti išvados, kad atsakovo finansinė padėtis yra prasta, kad ji vėliau pagerės, kas sudarytų pagrindą atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimą. Pirmos instancijos teismas pažymėjo, kad nors pats atsakovas ir nepateikė išsamių duomenų apie savo finansinę padėtį, tačiau, kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro 2013-09-24 išrašo, atsakovas turi nekilnojamojo turto visoje Lietuvoje, atsakovo vardu registruoti 74 nekilnojamojo turto objektai (žemės sklypai, statiniai, butai; didžioji turto dalis Vilniaus mieste, Trakų raj.), o pagal Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto registro išrašą tik atsakovo turtui, esančiam Kuršių g. 5, Kaune, yra taikytas areštas (apribojimo mastas 2,55 mln.). Iš byloje esančio VĮ „Regitra“ kelių transporto priemonių registro 2013-09-24 išrašo matyti, jog atsakovui priklauso 2007 m. transporto priemonė VW PASSAT. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, pirmos instancijos teismas priėjo prie išvados, kad atsakovas disponuoja didelės vertės turtu. Teismo nuomone, atsakovo pateikti duomenys apie sąskaitos likutį negali patvirtinti sunkios atsakovo finansinės padėties. Taip pat pirmos instancijos teismas nurodė, kad prašyme dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo atsakovas nurodė, kad jis priverstas padengti atsiradusius įsiskolinimus bankams ir mokėti eilines kredito naudojimo įmokas, tačiau susipažinus su pateiktu atsakovo išrašu iš banko sąskaitos už visą 2013 m. birželį, duomenų apie mokėjimus bankams nebuvo rasta. Be to, teismas pažymėjo, kad nors atsakovas rašte dėl skundo trūkumų šalinimo nurodė, kad su skolininkais fiziniais asmenimis derina skolų grąžinimo grafikus, tačiau nepateikė jokių tai patvirtinančių duomenų.

7Atsakovas UAB „Finiens“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki Vilniaus apygardos teismo sprendimo priėmimo nagrinėjamoje byloje. Apelianto nuomone, pirmos instancijos teismas atmesdamas atsakovo prašymą, neteisingai įvertino į bylą pateiktus duomenis. Apeliantas tvirtina, kad pateiktas banko išrašas parodo, kad vieno iš pastarųjų mėnesių lėšų cirkuliacija banko sąskaitoje yra laikytina neginčijamai mažo masto, o tai leidžia laikyti mokėtiną žyminio mokesčio sumą atsakovo atžvilgiu didele. Taip pat atsakovas atkreipia dėmesį, kad jo nekilnojamasis turtas yra įkeistas bankams, todėl vien faktas, kad atsakovas turi daug turto negali įrodyti aplinkybės, kad apelianto finansinė padėtis yra gera. Be to, atsakovas teigia, kad jis privalo vykdyti savo finansinius įsipareigojimus, mokėti eilines kredito naudojimo įmokas bankams. Atsakovo nuomone, teismo argumentas, kad apeliantas nepateikė teismui jokių skolų derinimo grafikų, yra nepagrįstas, kadangi apeliantas negali teismui teikti dokumentų, susijusių su fizinių asmenų duomenimis ir įsiskolinimais bei jų dydžiais, kadangi atsakovas yra atsakingas už šią informaciją, o tie asmenys nėra niekaip susiję su nagrinėjama byla. Apeliantas paaiškina, kad teisminis skolų išieškojimas iš skolininkų jam nėra palankus materialiniu požiūriu, pateikti išsamių duomenų apie skolų derinimą apeliantas negali, nes tai dažniausiai vyksta šalims derintis laisva forma. Apelianto nuomone, atmetus jo prašymą dėl žyminio mokesčio atidėjimo, būtų apribota jo teisė į teisminę gynybą.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

10Nagrinėjamu atveju atsakovas skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo atsisakyta tenkinti jo prašymą dėl žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo.

11Konstitucijos 30 str. 1 d. nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą, tačiau ši teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Žyminis mokestis – tai įstatymo nustatyta suma, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus. Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminio mokesčio sumokėjimą kaip vieną iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: įpareigoti asmenis, paduodančius teismui pareiškimus, kuriais siekiama jiems palankaus teismo sprendimo priėmimo, pateikti užtikrinimą, siekiant apsaugoti kitus asmenis nuo aiškiai nepagrįstų pareiškimų (ieškinių); padengti tam tikrą valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti, dalį; skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan.

12Pažymėtina, kad žyminio mokesčio dydis, atleidimo nuo viso ar dalies mokesčio bei žyminio mokesčio atidėjimo sąlygos yra imperatyviai įtvirtintos CPK ir taip visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės padėties, užtikrinamos vienodos galimybės kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos.

13Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė užtikrinti konstitucinę teisę į realią teisminę gynybą sudaro prielaidas proceso įstatyme įtvirtinti atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo dalies ir šio mokesčio sumokėjimo atidėjimo institutus (CPK 83 str. 3 d., 84 str.). Pagal CPK 84 str. motyvuotu asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę atidėti žyminio mokesčio mokėjimą. Šių nuostatų tikslas – užtikrinti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai dėl susiklosčiusios sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti įstatymo reikalaujamo žyminio mokesčio. Pažymėtina, jog tai yra ne teismo pareiga, o teisė, kuria jis gali pasinaudoti, jei mano, kad esant tam tikrai besikreipiančio į teismą asmens turtinei padėčiai, įstatyme įtvirtintas žyminio mokesčio dydis gali būti per sunki našta besikreipiančiajam. Pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo pagrįstumą, tai yra reikalingumą atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, tenka to prašančiam asmeniui (CPK 178 str.).

14Taigi šį klausimą teismas išsprendžia, įvertinęs dalyvaujančio byloje asmens pateiktus ir kitus byloje esančius įrodymus, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apeliantas neįrodė, jog įstatyme nustatytas žyminio mokesčio sumokėjimas už apeliacinio skundo padavimą jam yra per didelė finansinė našta, dėl kurios būtų pagrindas atidėti dalies žyminio mokesčio sumokėjimą iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) priėmimo (CPK 84 str., 178, 185 str.).

15Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro 2013-09-24 išrašo, atsakovas turi nemažai nekilnojamojo turto visoje Lietuvoje, atsakovo vardu registruoti net 74 nekilnojamojo turto objektai, o pagal Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto registro išrašą, tik vienam iš nekilnojamojo turto objektų yra taikomas areštas (b.l. 161-164, 166-168). Iš VĮ „Regitra“ kelių transporto priemonių registro 2013-09-24 išrašo matyti, kad atsakovui priklauso 2007 m. transporto priemonė VW PASSAT (b.l. 165). Taigi į bylą pateikti duomenys patvirtina, kad įmonė vykdo veiklą, yra moki, todėl nėra jokio objektyvaus pagrindo išvadai, kad 1 631,00 Lt žyminio mokesčio sumokėjimas apeliantui – juridiniam asmeniui, turinčiam minimalų 10 000 Lt įstatinį kapitalą yra neįmanomas. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino apelianto pateiktus jo turtinę padėtį įrodančius dokumentus bei padarė pagrįstą išvadą, kad apelianto finansinė padėtis nėra tokia bloga, kad jis nebūtų pajėgus sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą, kuris sudaro tik 1 631 Lt.

16Esant nurodytoms aplinkybėms, dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kaip neturinčių esminės reikšmės nagrinėjamam klausimui, nepasisakoma. Pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

17Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi įpareigodamas apeliantą sumokėti žyminį mokestį, nepažeidė civilinio proceso normų ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas terminas žyminio mokesčio sumokėjimui pasibaigė, apeliantui nustatytinas naujas terminas sumokėti žyminį mokestį.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Nustatyti atsakovui UAB „Finiens“ (į.k. 148770045) terminą iki 2014 m. kovo 21 d. žyminiam mokesčiui – 1 631,00 Lt (tūkstantis šeši šimtai trisdešimt vienas litas), už apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 4 d. sprendimo sumokėti ir dokumentui, įrodančiam žyminio mokesčio sumokėjimo faktą, pateikti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas atsakovo UAB „Finiens“ apeliacinis... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-08-07 nutartimi nustatė atsakovui... 5. Teisme 2013-09-23 gautas atsakovo raštas dėl apeliacinio skundo trūkumų... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartimi atsakovo... 7. Atsakovas UAB „Finiens“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 8. Atskirasis skundas atmestinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 10. Nagrinėjamu atveju atsakovas skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį,... 11. Konstitucijos 30 str. 1 d. nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės... 12. Pažymėtina, kad žyminio mokesčio dydis, atleidimo nuo viso ar dalies... 13. Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė... 14. Taigi šį klausimą teismas išsprendžia, įvertinęs dalyvaujančio byloje... 15. Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro 2013-09-24 išrašo, atsakovas... 16. Esant nurodytoms aplinkybėms, dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kaip... 17. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329,... 19. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartį palikti... 20. Nustatyti atsakovui UAB „Finiens“ (į.k. 148770045) terminą iki 2014 m....