Byla B2-390-777/2016
Dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, RUAB „Leteka“ restruktūrizavimo byloje

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Gailevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi restruktūrizuojamos UAB „Leteka“ restruktūrizavimo administratorės UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ (toliau – administratorė) prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, RUAB „Leteka“ restruktūrizavimo byloje,

Nustatė

2

  1. 2016-05-27 teisme (per EPP sistemą 16:08 val.) gautas administratorės prašymas nutraukti RUAB „Leteka“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad 2016-02-15 vyko RUAB „Leteka“ kreditorių susirinkimas, kurio metu priimtas nutarimas įpareigoti RUAB „Leteka“ restruktūrizavimo administratorę ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo šio kreditorių susirinkimo kreiptis į teismą dėl RUAB „Leteka“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Nurodė ir tai, kad šis kreditorių susirinkimo nutarimas buvo apskųstas, 2016-05-10 nutartimi skundas atmestas.

3Restruktūrizavimo byla nutrauktina.

  1. RUAB „Leteka“ 2014-11-20 nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla, jos administratore paskirta UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. 2015-01-19, 2015-03-06 nutartimis patvirtinti RUAB „Leteka“ kreditorių finansiniai reikalavimai. 2015-07-28 nutartimi patvirtintas RUAB „Leteka“ restruktūrizavimo planas. 2016-02-15 RUAB „Leteka“ kreditorių susirinkime 72,67 procento balsų dauguma nutarta įpareigoti RUAB „Leteka“ restruktūrizavimo administratorių ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo šio kreditorių susirinkimo dienos kreiptis į Klaipėdos apygardos teismą dėl RUAB „Leteka“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo. 2016-05-10 nutartimi pareiškėjo (kreditoriaus) A. A. skundas dėl RUAB „Leteka“2016-02-15 kreditorių susirinkimo nutarimo atmestas. 2016-05-10 nutartis įsiteisėjo 2016-05-28.
  2. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 25 str. 1 d. 8 p. nustatyta, kad restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę pritarti restruktūrizavimo administratoriaus siūlymui kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo, jeigu nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas, arba kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, jeigu tam pritaria kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos.
  3. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, administratorės prašymas tenkintinas, RUAB „Leteka“ restruktūrizavimo byla nutrauktina (ĮRĮ 25 str. 1 d. 8 p.; 28 str. 1 d. 4 p.).
  4. Nutarčiai įsiteisėjus, naikintinos 2014-11-10 ir 2014-11-20 nutartimis taikytos laikinosios apsaugos priemonės (LR CPK 150 str. 2 d.)

4Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290–291 straipsniais,

Nutarė

5restruktūrizuojamos UAB „Leteka“, įmonės kodas 301852742, buveinės adresas: Artojų g. 10, Girkalių k., Klaipėdos raj., restruktūrizavimo bylą nutraukti.

6Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014-11-10 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. UAB „Leteka“, į. k. 301852742, adresas Artojų g. 10, Girkalių k., Klaipėdos raj., turto bei pinigų realizavimo ir (ar) išieškojimo iš įmonės bei jos sąskaitų banke pagal vykdomuosius dokumentus sustabdymą, UAB „Leteka“ turto ir lėšų, taip pat esančių pas trečiuosius asmenis, areštą iki teismo nutarties iškelti ar atsisakyti iškelti UAB „Leteka“ restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos bei nustatymą, kad iš UAB „Leteka“ sąskaitų Nr.

7( - ) (LTL), ( - ) (LTL), ( - ) (LTL), ( - ) (EUR), ( - ) (EUR), ( - ) (LTL), ( - ) (EUR), ( - ) (EUR) AB Šiaulių banke gali būti mokami visi įmonės ūkinės komercinei veiklai reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant ir privalomąsias įmokas, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti apribojimai.

8Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014-11-20 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. nustatymą, kad iš UAB „Leteka“ sąskaitų Nr.

9( - ) (LTL), ( - ) (LTL), ( - ) (LTL), ( - ) (EUR), ( - ) (EUR), ( - ) (LTL), ( - ) (EUR), ( - ) (EUR) AB Šiaulių banke gali būti mokami visi įmonės ūkinės komercinei veiklai reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant ir privalomąsias įmokas, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti apribojimai.

10Neįsiteisėjusią nutarties kopiją išsiųsti administratorei, RUAB „Leteka“ (buveinės adresu).

11Įsiteisėjusią nutarties kopiją išsiųsti administratorei, RUAB „Leteka“ (buveinės adresu)., Juridinių asmenų tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Turto arešto aktų registrui antstolių A. Selezniovo ir

12S. Selezniovienės kontorai, antstolės L. Neniškienės kontorai, antstolei Marijai Blauert.

13Įpareigoti administratorę per 3 (tris) darbo dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 11 (nenurodytiems šios nutarties rezoliucinėje dalyje) ir 12 dalyse nurodytiems asmenims apie teismo nutartį nutraukti restruktūrizavimo bylą.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai