Byla 2-509/2012
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų uždarosios akcinės bendrovės „Premmier LT“, uždarosios akcinės bendrovės „Premmier“ ir A. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutarties dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovai UAB „Doleta“ ir UAB „Vilniaus Doleta“ kreipėsi į teismą, prašydami: 1) priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Premmier LT“, UAB „Premmier“ ir A. D. lygiomis dalimis 133 332 Lt nuostolių atlyginimą; 2) priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Premmier LT“ ir UAB „Premmier“ 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas; 3) priteisti iš atsakovo A. D. 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas; 4) priteisti solidariai iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas; 5) įpareigoti atsakovus: a) uždrausti naudoti ieškovo UAB „Doleta“ prekės ženklą; b) uždrausti naudoti ieškovų UAB „Doleta“ ir UAB „Vilniaus Doleta“ žymenį „Doleta“; c) uždrausti naudoti ieškovų UAB „Doleta“ ir UAB „Vilniaus Doleta“ komercinę paslaptį sudarančią informaciją; d) uždrausti siūlyti ieškovų darbuotojams nutraukti darbo sutartis ir pereiti dirbti pas atsakovus. Ieškovai nurodė, kad atsakovai be ieškovo sutikimo naudojo ieškovo vardu registruotą prekės ženklą „Doleta“ bei „Doleta“ žymenį, kuris yra sudėtinė prekės ženklo dalis, be ieškovų sutikimo naudojo informaciją, kuri yra ieškovų komercinė paslaptis, perviliojo darbuotojus bei atliko kitus nesąžiningos konkurencijos veiksmus. Atsakovų gauta nauda pripažintina ieškovų netiesioginiais nuostoliais.

6Ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi ieškovų prašymą tenkino ir areštavo atsakovų UAB „Premmier LT“, UAB „Premmier“ ir A. D. nekilnojamąjį ir (ar) kilnojamąjį turtą ieškovų reikalavimų sumai, t. y. 133.332 Lt sumai, o jo nepakankant, – pinigines lėšas.

7Atsakovas UAB „Premmier LT“ pateikė teismui prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Atsakovas prašė įpareigoti ieškovus įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą 1 199 951,52 Lt arba pateikti šiai sumai Lietuvoje registruoto banko garantiją. Prašymą grindė aplinkybe, jog taikytos laikinosios apsaugos priemonės varžo įmonės komercinę veiklą ir gali jai sukelti nuostolių, nes dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių nebuvo sudaryta eilė planuotų sandorių, sutriko įmonės mokėjimai, išsibalansavo įmonės veikla.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 14 d. nutartimi prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo atmetė.

10Teismas nurodė, kad atsakovas neįrodė, jog tarp ieškovo iniciatyva pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir nuostolių, galinčių atsirasti dėl konkretaus turto arešto, egzistuoja priežastinis ryšys. Kaip patvirtina antstolės turto aprašo aktas, atsakovui UAB „Premmier LT“ pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė – transporto priemonės areštas (97 700 Lt mastas) ir banko sąskaitoje esančių lėšų areštas (36 632 Lt). Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad dėl šio turto apribojimo atsakovas patiria ar gali patirti nuostolių, juo labiau, kad areštuotos transporto priemonės saugotoju yra paskirtas pats atsakovas. Taip pat atmestinas kaip nepagrįstas argumentas, jog dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių tiekiamos produkcijos atsisakė keli užsakovai, t. y. nebuvo sudaryta planuotų sandorių 1 048 940,20 Lt sumai. Iš teismui pateiktų užsakovų laiškų turinio spręstina, jog užsakymų jie atsisakė dėl inicijuotų teisminių ginčų su akcininkais ir partneriais, bet ne dėl byloje taikyto arešto atsakovo turtui. Be to, teismo nutartis taikyti atsakovams laikinąsias apsaugos priemones priimta 2011 m. rugpjūčio 8 d., tuo tarpu dalis pasiūlymų užsakovams atsakovo teikti jau priėmus teismui nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Tai reiškia, kad atsakovas, pateikdamas užsakovams pasiūlymus ar jų svarstymo laikotarpyje, jau žinojo apie apribotas savo teises disponuoti atitinkamu turtu ir jo mastu.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Apeliantai UAB „Premmier LT“, UAB „Premmier“ ir A. D. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir prašymą tenkinti. Skunde nurodoma, kad konkretaus nuostolių dydžio pagrįsti nebūtina, reikia pateikti tik galimų nuostolių preliminarų paskaičiavimą. Būtina įrodyti nuostolių neišvengiamumą. Vien dėl areštuotų atsakovų lėšų bus patirtas 4 396 Lt nuostolis. Dėl užvestos bylos atsakovai prarado dalį užsakymų ir dėl to patirs 1 048 970,20 Lt nuostolių. Atsakovas UAB „Premmier LT“ prarado galimybę gauti paramą.

13Ieškovas prašo atmesti atskirąjį skundą.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Pagal CPK 146 straipsnio 1 dalį šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Šių nuostolių atlyginimas gali būti užtikrinamas ir banko garantija. Teismas savo iniciatyva gali pareikalauti užtikrinti nuostolių atlyginimą tais atvejais, kai tai yra būtina siekiant apginti viešąjį interesą ir nesiėmus šios priemonės būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

17Atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo tikslai yra tokie patys kaip ir pačių laikinųjų apsaugos priemonių – siekiama garantuoti realų ir tinkamą nuostolių atlyginimą teismui atmetus ieškinį. Todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių ir teismui atmetus ieškinį atsakovo patirtas žalos atlyginimo išieškojimas iš ieškovo gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

18Nagrinėjamoje byloje pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė – transporto priemonės areštas (97 700 Lt mastas) ir banko sąskaitoje esančių lėšų areštas (36.632,00 Lt). Dėl automobilio arešto patys apeliantai jokių argumentų nenurodo.

19Piniginių lėšų areštas objektyviai daro nuostolius. Patys apeliantai nurodo, kad dėl lėšų arešto jie gali patirti 4 396 Lt nuostolių. Kaip minėta, atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimu siekiama garantuoti realų ir tinkamą nuostolių atlyginimą iš ieškovo teismui atmetus ieškinį. Nagrinėjamoje byloje dalyvaujantys juridiniai asmenys yra didelės, plačiai žinomos ir vykdančios didelio masto ūkinę veiklą, bendrovės. Todėl nėra pagrindo manyti, jog nedidelės sumos – 4 396 Lt – galimų nuostolių išieškojimas būtų kaip nors apsunkintas.

20Apeliantų teigimu, dėl užvestos bylos atsakovai prarado dalį užsakymų ir dėl patirs 1 048 970,20 Lt nuostolių, atsakovas UAB „Premmier LT“ prarado galimybę gauti paramą. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad iš teismui pateiktų užsakovų laiškų turinio spręstina, jog užsakymų jie atsisakė dėl inicijuotų teisminių ginčų su akcininkais ir partneriais, bet ne dėl byloje taikyto arešto atsakovo turtui, teismo nutartis taikyti atsakovams laikinąsias apsaugos priemones priimta 2011 m. rugpjūčio 8 d., tuo tarpu dalis pasiūlymų užsakovams atsakovo teikti jau priėmus teismui nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su šiais argumentais. Jokių naujų su šiuo prašymu susijusių įrodymų apeliacinės instancijos teismui apeliantai nepateikė. Kolegija sutinka su apeliantų argumentu, kad konkretaus nuostolių dydžio pagrįsti nebūtina, reikia pateikti tik galimų nuostolių preliminarų paskaičiavimą. Tačiau būtina pateikti įrodymus apie realius nuostolius ir tikėtiną jų dydį. Tokių įrodymų byloje nepateikta. Atsisakymas sudaryti sutartis yra dažnai versle pasitaikanti aplinkybė. Tai lemia daugelis priežasčių. Nėra pagrindo manyti, kad vien transporto priemonių ir 36 632 Lt lėšų areštas galėjo būti esmine priežastimi atsisakyti sutarčių.

21Dėl aukščiau nurodytų motyvų teisėjų kolegija neturi pagrindo pripažinti ginčijamą nutartį neteisėta.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų uždarosios... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovai UAB „Doleta“ ir UAB „Vilniaus Doleta“ kreipėsi į teismą,... 6. Ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Vilniaus apygardos... 7. Atsakovas UAB „Premmier LT“ pateikė teismui prašymą dėl nuostolių,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 14 d. nutartimi prašymą dėl... 10. Teismas nurodė, kad atsakovas neįrodė, jog tarp ieškovo iniciatyva... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Apeliantai UAB „Premmier LT“, UAB „Premmier“ ir A. D. prašo panaikinti... 13. Ieškovas prašo atmesti atskirąjį skundą.... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Pagal CPK 146 straipsnio 1 dalį šalies prašymu teismas nutartimi gali... 17. Atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 18. Nagrinėjamoje byloje pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė – transporto... 19. Piniginių lėšų areštas objektyviai daro nuostolius. Patys apeliantai... 20. Apeliantų teigimu, dėl užvestos bylos atsakovai prarado dalį užsakymų ir... 21. Dėl aukščiau nurodytų motyvų teisėjų kolegija neturi pagrindo... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą....