Byla I-4021-561/2007
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, susipažinęs su G.-P. M., R. B., S. I., L. J., L. Ž., D. D. skundu dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo,

Nustatė

2pareiškėjai padavė skundą teismui, kuriuo prašo priteisti atlyginimų skirtumus, susidariusius tarp pareiškėjams faktiškai išmokėtų atlyginimų ir atlyginimų, kuriuos nuo 2003-09-01 buvo privalu mokėti, bei priteisti delspinigius, susidariusius dėl ne laiku sumokėtos atlyginimo dalies.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 7 p. numatyta, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą) jeigu skundą (prašymą) suinteresuoto asmens vardu paduoda neįgaliotas vesti bylą asmuo.

5Advokato padėjėjas J. V. pasirašė skundą ir pateikė teisę pasirašyti skundą patvirtinančius dokumentus-Lietuvos darbo federacijos narių sąrašą, įgaliojimą dėl atstovavimo teisme ir sutartį dėl teisinės pagalbos. Administracinių bylų teisenos įstatymo 49 str. 3 d. numato, kad advokato arba advokato padėjėjo įgaliojimai patvirtinami advokato arba advokato padėjėjo orderiu arba su klientu pasirašyta sutartimi. Tačiau pareiškėjų pateiktoje sutartyje dėl teisinės pagalbos nėra numatyta advokato padėjėjo J. V. teisė pasirašyti skundą pareiškėjų vardu. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 57 str. 2 d.numatyta, kad fizinių asmenų duodami įgaliojimai patvirtinami notarine tvarka. Pareiškėjų įgaliojimas notarine tvarka nėra patvirtintas.

6Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 7 p., teisėjas

Nutarė

7atsisakyti priimti G.-P. M., R. B., S. I., L. J., L. Ž., D. D. skundą.

8Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjams.

9Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai