Byla 2S-1204-260/2010

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimondo Buzelio, kolegijos teisėjų: Aušros Baubienės ir Birutės Bobrel, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo skolininko R. B. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-10502-748/2010 pagal pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos prašymą pakeisti išieškotoją vykdymo procese, ir

Nustatė

3pareiškėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos kreipėsi į teismą pakeisti vykdymo procese išieškotoją iš Kauno apskrities viršininko administracijos į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. balandžio 9 d. nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino ir pakeitė vykdymo procese išieškotoją iš Kauno apskrities viršininko administracijos į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos. Teismas nustatė, kad įsiteisėjus Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 23 d. nutarčiai, išieškotojui Kauno apskrities viršininko administracijai 2009 m. kovo 18 d. buvo išduotas vykdomasis raštas Nr.1 iš civilinės bylos Nr.2-12487-657/2008, kuris vykdymui pateiktas nebuvo. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 5, 32, 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymui, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12, 14, 15, 16, 22, 23, 231, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 35 ir 42 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45 straipsniu įstatymui ir Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymui, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nuo 2010 m. sausio 1 d. vykdo apskričių viršininkų administracijų iki 2009 m. gruodžio 31 d. vykdytas teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros funkcijas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 248 „Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1787 „Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidacinių komisijų sudarymo ir veiksmų likviduojant apskričių viršininkų administracijas" pripažinimo netekusiu galios" 5.3 p. nustatyta, kad esant ginčams dėl apskričių viršininkų priimtų sprendimų atliekant statybos valstybinės priežiūros, savivaldybės bendrojo, specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, detaliųjų planų valstybinės priežiūros funkcijas, valstybei teismuose atstovauja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Šio nutarimo 6 p. nustatyta, kad šio nutarimo 5.3 punktas taikomas ir tais atvejais, kai įstatymais atitinkamos apskričių funkcijos perduodamos iki apskričių viršininkų administracijų likvidavimo. Kauno apskrities viršininko administracijos funkcijas perdavus Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, vykdymo procese pakeistas išieškotojas vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 596 straipsniu.

5Atskiruoju skundu (b.l. 9-10) skolininkas R. B. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 9 d. nutartį. Skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neinformavo skolininko apie pareiškėjo prašymą pakeisti išieškotoją vykdymo procese, todėl buvo pažeistos skolininko procesinės teisės – šalių lygiateisiškumo principas, skolininkas negalėjo pateikti atsiliepimo. Todėl teismo nutartis buvo priimta atsižvelgiant tik į vienos šalies išsakytus motyvus. Apelianto nuomone, įsigaliojęs Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 5, 32, 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12, 14, 15, 16, 22, 23, 231, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 35 ir 42 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45 straipsniu įstatymas ir Lietuvos Respublikos apskrities valdymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymas pažeidžia ne vien apelianto, bet ir kitų Lietuvos Respublikos piliečių teises bei teisėtus interesus. Ekonominio sunkmečio laikotarpiu patenkinus tokį Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus prašymą, bus padaryta nepataisoma žala ne tik skolininkui (apeliantui), bet ir dar septynioms šeimoms, bus pažeisti teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principai.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l. 16-18) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo atskirąjį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad įsigaliojus įstatymų pakeitimams, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nuo 2010 m. sausio 1 d. vykdo apskričių viršininkų administracijų iki 2009 m. gruodžio 31 d. vykdytas statybos valstybinės priežiūros funkcijas. Šiuo atveju teisių perėmimą vykdymo procese lėmė būsimas juridinio asmens likvidavimas ir jo vykdytų funkcijų perdavimas kitam juridiniam asmeniui. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 596 straipsnio nuostatas teisė inicijuoti teisių perėmimą vykdymo procese priklauso antstoliui ar suinteresuotam asmeniui. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ginčo atveju tokia savo teise pasinaudojo. Kauno miesto apylinkės teismas turėjo teisę priimti nutartį dėl išieškotojo pakeitimo, kadangi byla išspręsta iš esmės ir teismo sprendimas turi būti vykdomas.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d. ). Absoliučių Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 9 d. nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė ( CPK 329 str. 2, 3 d. ).

9Apeliantas skundą grindžia dviem argumentais. Pirma, jog išieškotojas pakeistas neinformavus skolininko apie teismo posėdį, dėl ko skolininkas negalėjo pateikti atsiliepimo ir tokiu būdu buvo pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Antra, kad patenkinus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos prašymą pakeisti išieškotoją, bus padaryta nepataisoma žala ne tik skolininkui (apeliantui), bet ir dar septynioms šeimoms, bus pažeisti teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principai.

10Dėl prašymo pakeisti išieškotoją vykdymo procese išnagrinėjimo neinformavus skolininką teisėjų kolegija pažymi, jog pagal Lietuvos Respublikos CPK 593 straipsnio 2 dalį apylinkės teismas pareiškimą dėl išieškotojo pakeitimo išnagrinėja ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jo gavimo, t.y. rašytinio proceso tvarka. Nors šiuo atveju yra numatytas skolininko informavimas apie prašymo nagrinėjimą, tačiau šis procesinis pažeidimas laikytinas formaliu ir nesudaro pagrindo daryti išvadai, jog pirmosios instancijos teismas priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį.

11Nustatyta, jog pareiškėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos kreipėsi į teismą pakeisti vykdymo procese išieškotoją iš Kauno apskrities viršininko administracijos į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos ir pateikė 2009 m. liepos 7 d. Kauno miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą, kuris patvirtina, jog vykdymo procese išieškotojas yra Kauno apskrities viršininko administracija, o skolininkas R. B.. Šiuo atveju teisių perėmimą vykdymo procese lėmė būsimas juridinio asmens likvidavimas ir jo vykdytų funkcijų perdavimas kitam juridiniam asmeniui. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 596 straipsnio nuostatas teisė inicijuoti teisių perėmimą vykdymo procese priklauso antstoliui ar suinteresuotam asmeniui. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ginčo atveju tokia savo teise pasinaudojo. Kauno miesto apylinkės teismas patenkinęs pareiškėjo pareiškimą vykdymo procese pakeisti išieškotoją procesinių teisės normų nepažeidė.

12Apeliantas, teigdamas, jog patenkinus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos prašymą pakeisti išieškotoją, bus padaryta nepataisoma žala ne tik skolininkui (apeliantui), bet ir dar septynioms šeimoms, bus pažeisti teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principai, nenurodė kokia nepataisoma žala ir kokiu būdu bus padaryta jam ir septynioms šeimoms, nepateikė jokių įrodymų pagrindžiančių apelianto teiginius. Todėl teisėjų kolegijas šiuos apelianto argumentus laiko nepagrįstais.

13Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo 2010 m. balandžio 9 d. nutartis, kuria patenkintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareiškimas dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, yra pagrįsta ir teisėta, todėl atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo jos naikinti.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15atskirąjį skundą atmesti.

16Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai