Byla 2A-492-601/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko bei pranešėjo Evaldo Burzdiko, kolegijos teisėjų Nijolios Indreikienės, Egidijaus Tamašausko, sekretoriaujant Audronei Stulginskaitei, dalyvaujant ieškovui V. G., ieškovo atstovui adv. Viliui Putkiui, atsakovės atstovei Bernadetai Navalinskienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. G. ir atsakovo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės apeliacinius skundus dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2616-292/2009 pagal ieškovo V. G. ieškinį atsakovui VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninei, trečiajam asmeniui Vilniaus teritorinei ligonių kasai dėl įsakymo materialinei žalai atlyginti pripažinimo neteisėtu bei išieškotų lėšų grąžinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas patikslintu ieškiniu teismo prašė (b. l. 13-16) dalinai panaikinti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 2009-02-11 direktoriaus įsakymą Nr. V-59 dėl žalos iš jo išieškojimo, pripažįstant, kad įsakymu išieškota 1 985,10 Lt suma yra nepagrįsta, įpareigojant atsakovą neteisėtai išieškotą sumą grąžinti ieškovui bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 3 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Teismas sprendime nustatė, kad ieškovas VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje nuo 2003-01-02 dirba gydytoju urologu (b. l. 17). Vilniaus teritorinė ligonių kasa VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje (toliau - ligoninė) atliko planinį patikrinimą dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimo pagrįstumo, teikiant apdraustiesiems antrinio lygio ambulatorines paslaugas nuo 2008-04-01 iki 2008-07-31 ir 2008-11-26 surašė patikrinimo pažymą Nr. 1-AP-75. 2009-01-09 ligoninei išsiųstas 2009-01-08 ekspertizės protokolas ir nurodyta atlyginti biudžetui padarytą žalą (b. l. 18-21). Ligoninė nurodytą žalą Valstybinei ligonių kasai atlygino. Ligoninė 2009-01-21 administracijos posėdžio protokolu nusprendė darbuotojams padariusiems ligoninei žalą, pasiūlyti žalą atlyginti gera valia. 2009-02-04 ieškovui raštu pasiūlyta atlyginti žalą gera valia (b. l. 64), o ieškovui to nepadarius, 2009-02-11 ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-59 įsakyta išieškoti iš ieškovo darbo užmokesčio 2 021,10 Lt žalai atlyginti (b. l. 63): 2009 m. sausio mėn. iš ieškovo išieškota 881,21 Lt, o 2009 m. vasario mėn. – 1 139,89 Lt žalai atlyginti (b. l. 3). Ieškovas įsakymą dėl žalos išieškojimo regreso tvarka ginčija dalyje dėl 1 985,10 Lt, pripažindamas, kad padarė tik 36 Lt žalą. Iš bylos medžiagos matyti, kad ligoninė regreso tvarka iš ieškovo nutarė išieškoti žalą dėl to, kad jis neteisingai užpildė ambulatorinio gydymo apskaitos korteles, dėl ko ligoninei be pagrindo buvo sumokėta už asmens sveikatos priežiūros paslaugas 2 021,10 Lt iš PSDF biudžeto, kurios neturėjo būti apmokamos, remiantis SAM 1998-06-18 įsakymu Nr. 329. Ligoninei lėšas pagal 2008-01-30 sutarties 7.1 p. sugrąžinus, teismas pripažino, kad ji nėra patyrusi realios žalos sugrąžintų pinigų apimtimi, išskyrus tą dalį, kuri buvo išmokėta ieškovui kaip jo darbo užmokestis - 12 Lt už kiekvieną konsultaciją (b. l. 27), t. y. tiesioginiai nuostoliai. Jei ieškovas būtų tinkamai daręs įrašus kortelėje, ligoninė lėšų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo nebūtų gavusi, priešingu atveju, ligoninė gautas lėšas jau panaudojusi savo poreikių tenkinimui ir pilna apimtimi jas išieškojusi iš žalą padariusių asmenų, nepagrįstai praturtėtų. Negali būti laikoma realia žala tos lėšos, kurias ligoninė gauna, prirašius paslaugas, kurių ji iš esmės nesuteikė ir už kurias negali būti apmokama. Iš Ligonių kasų už konsultaciją pervedus 42,10 Lt, gydytojo urologo darbo užmokesčiui tenka po 12 Lt už kiekvieną konsultaciją (b. l. 25-27). Teismas laikė įsakymo dalį dėl žalos išieškojimo iš ieškovo darbo užmokesčio tų lėšų apimtimi, kurios pagal sudarytą ligoninės sutartį su Ligonių kasa sugrąžintos į PSDF biudžetą, nepagristu, todėl šioje dalyje panaikino, nenustačius žalos fakto dėl PSDF biudžetui grąžintų lėšų, išskyrus dalyje dėl ieškovui iš PSDF biudžeto pervestų lėšų išmokėto darbo užmokesčio (48 konsultacijos po 12 Lt = 576 Lt. Iš atsakovo valstybei priteisė bylinėjimosi išlaidas, nuo kurių ieškovas buvo atleistas, proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai - žyminį mokestį ir išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

6Apeliaciniu skundu ieškovas prašo dalinai panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2009-10-03 sprendimą ir priimti naują sprendimą – sumažinant išieškotiną sumą iki 36 Lt bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Motyvuose nurodo kad Vilniaus teritorinė ligonių kasa neteisingai ekspertizės akte įvardijo pažeidimus, o atsakovas neteisingai paskaičiavo padarytą žalą, kadangi ieškovas nepadarė ekspertizės akte įvardintų pažeidimų ir žalos bei teisingai įformino visas konsultacijas.

7Apeliaciniu skundu atsakovas prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti. Motyvuose nurodo: 1) teismas nepagrįstai nustatė, kad atlygintinos žalos dydį sudaro tik konsultacijos kainos dalis, kurią ieškovas gavo už suteiktą konsultaciją kaip darbo užmokestį; 2) teismas nepagrįstai laikė, jog apmokėjimas už konsultaciją yra 12 Lt dydžio, kadangi patikrinimo laikotarpiui gydytojui urologui buvo mokama pagal 2008-01-29 įsakymą – 10 Lt už konsultaciją, o už konsultaciją su manipuliacija – 15 Lt; 3) iš konsultacijos kainos, kurią sumoka ligoninei teritorinė ligonių kasa, buvo mokami už ieškovą Sodros mokesčiai (kurie nebūtų buvę mokami, jei ieškovas būtų tinkamai tvarkęs medicininę dokumentaciją ir darbo užmokestis už konsultacijas jam nebūtų sumokėtas), kito personalo darbo užmokestis (kabineto, slaugytojo, medicinos registratorės ir kt.), kuris nebūtų išmokėtas, jeigu ginčijamos konsultacijos nebūtų pateiktos apmokėjimui; 4) didžioji dalis visos konsultacijos kainos (70,37 proc.) sudaro darbo užmokestis ir mokesčiai Sodrai, taip pat formuojamas kasmetinių atostogų rezervas, iš kurio ieškovui kasmetinių atostogų metu sumokamas darbo užmokestis, tuo tarpu medikamentams tenkanti konsultacijos kainos dalis, kuri suvartojama teikiant konsultacijas, sudaro 11 proc.; 5) teismas nustatydamas atlygintinos žalos dydį turėjo taikyti DK 257 str. 4 d.; 6) teismas nevertino atsakovo pateikto VSDFV Alytaus skyriaus ir atsakovo tarpusavio įsiskolinimų aktų, ligoninės darbo apmokėjimo tvarkos, patvirtintos 2007-05-28 įsakymu Nr. V-131, kurioje nustatyta, kokio dydžio atskaitymai daromi iš lėšų, gautų už atliktas paslaugas; 7) atsakovas kategoriškai nesutiko su 12 Lt žalos dydžiu bei tam įrodyti pateikė banko patvirtintus mokėjimo nurodymus apie atlygintos žalos dydį;

8Atsakovas atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo V. G. apeliacinį skundą atmesti. Motyvuose nurodo, kad ieškovas apeliaciniame skunde pripažindamas, kad vieną konsultaciją įformino neteisingai, pats pripažįsta, kad atlygintina žala 36 Lt yra visos konsultacijos kaina (35,40 Lt), nustatyta SAM įsakymu.

9Ieškovas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Motyvuose nurodo: 1) aplinkybė, jog atsakovas už ieškovą sumokėjo VSDFB įmokas neturi reikšmės nagrinėjamai bylai, kadangi bylos esmę sudaro tik suma, kuri buvo sumokėta atsakovui už ieškovą; 2) žalos atlyginimo dydis turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į atliekamų paslaugų specifika, kadangi ar ieškovui bus mokama už paslaugas ar ne, jis privalo priimti ligonį, jį apžiūrėti, gydyti ir pan.

10Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, atsakovo apeliacinis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

12Byloje nustatyta, kad Vilniaus teritorinė ligonių kasa VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje (toliau- ligoninė - atsakovas) atliko planinį patikrinimą dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimo pagrįstumo, teikiant apdraustiesiems antrinio lygio ambulatorines paslaugas nuo 2008-04-01 iki 2008-07-31, ir 2008-11-26 surašė patikrinimo pažymą Nr. 1-AP-75, pasiūlydama ligoninei ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pažymos gavimo pateikti pastabas, patikslinimus ir paaiškinimus. Atsakovas sutiko su patikrinimo išvadomis, pastabų nepareiškė. Ieškovas taip pat neginčijo pateiktų išvadų. 2009-01-09 atsakovui išsiųstas 2009-01-08 ekspertizės protokolas ir nurodyta atlyginti biudžetui padarytą žalą – 24 573,20 Lt (b. l. 18-21). Atsakovas nurodytą žalą Valstybinei ligonių kasai atlygino. Atsakovas nustatė, kad dėl ieškovo, dirbančio ligoninės Konsultacijų poliklinikoje gydytoju urologu neteisingo asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelių pildymo, pažeidžiant tiek lokalinius aktus - ligoninės direktoriaus įsakymus, tiek Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998-11-26 įsakymu patvirtintą medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo tvarką, atsakovui be pagrindo iš PSDF biudžeto, dėl ieškovo neteisingai padarytų atžymėjimų gydymo apskaitos kortelėse, buvo sumokėta už asmens sveikatos priežiūros paslaugas 2021,10 Lt (48 konsultacijos), kuriuos 2009-02-11 ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-59 įsakyta išieškoti iš ieškovo darbo užmokesčio.

13Lietuvos Respublikos CPK 78 str. numatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus <...>. CPK 185 str. numatyta, kad teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas, reiškiantis, kad teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tiems įrodymams, kurie suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę. Kodėl vienas įrodymas lemia didesnę tikimybę negu kitas, sprendžia teismas, remdamasis CPK 185 str. suformuluotomis įrodymų vertinimo taisyklėmis. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas apeliaciniame skunde nenurodė aplinkybių ir nepagrindė jų įrodymais, paneigiančiais jo kaltę dėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos nustatytų pažeidimų. Abejoti Vilniaus teritorinės ligonių kasos patikrinimo pažyma ir ekspertizės protokolu nėra pagrindo, su juo sutinka ir atsakovas, todėl darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino įrodymus ir pagrįstai sprendė, jog dėl ieškovo neteisėtų veiksmų atsakovui buvo nepagrįstai pervesta 2 021,10 Lt.

14Nepagrįstais laikytini atsakovo apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog atlygintinos žalos dydį sudaro tik ieškovui tenkanti atlyginimo dalis už konsultaciją. Lietuvos Respublikos DK 257 str. numatyta, kad atlygintinos žalos dydį sudaro tiesioginiai nuostoliai bei negautos pajamos (pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų neteisėtų darbuotojo veiksmų). Pažymėtina, kad žalos dydis visada turi būti nustatomas atsižvelgiant į faktinę nuostolių vertę, o padarytos žalos dydį turi pagrįsti, įrodyti darbdavys. Nagrinėjamu atveju, dėl ieškovo neteisėtų veiksmų, atsakovas buvo gavęs 2021,10 Lt iš PSDF biudžeto, kuriuos, nustačius pažeidimus, grąžino atgal į PSDF biudžetą, t. y. grąžino tai, ką neteisėtai gavo. Taigi konstatuoti, kad atsakovas patyrė tiesioginius nuostolius (turėjo sumokėti savo pinigus) ar negavo faktiškai gaunamų pajamų, nėra pagrindo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pagrįstai pirmosios instancijos teismas priteisė iš atsakovo ieškovui išmokėtą atlyginimą už 48 konsultacijas (už kurias nepagrįstai atsakovas gavo pinigus), nes ši suma (faktiniai atsakovo nuostoliai) buvo sumokėta ieškovui iš PSDF biudžeto gautų 2021,10 Lt. Ar buvo panaudota kita dalis (iš 2021,10 Lt) pinigų ir kokiam tikslui (mokesčiams, personalo darbo užmokesčiui, medikamentams ir pan.) bei kokia apimtimi (kiek iš jų mokesčiams, kiek personalo darbo užmokesčiui ir pan.), ieškovas įrodymų nepateikė, nors tokia pareiga tenka jam (CPK 178 str.), todėl spręstina, kad likusios prašomos priteisti žalos ieškovas nepagrindė ir neįrodė.

15Nepagrįstu laikytinas atsakovo argumentas, kad teismas turėjo taikyti DK 257 str. 4 d., kur numatyta, kad atlygintina žala nustatoma tokio dydžio, kurį darbdavys regreso teise įgijo dėl darbuotojo padarytos žalos atlyginimo. Regreso tvarka darbdavys įgytų teisę į žalos atlyginimą iš darbuotojo tuo atveju, jeigu darbdavys iš savo turto patenkintų už darbuotojo neteisėtą veiką trečiojo asmens reikalavimą. Nagrinėjamu atveju atsakovas iš savo turto netenkino trečiojo asmens reikalavimo, o tik grąžino į PSDF biudžetą tai, ką nepagrįstai gavo, todėl nėra jokio pagrindo spręsti, jog darbdavys įgijo regreso teisę, grąžintų pinigų sumoje, darbuotojo atžvilgiu.

16Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovo (urologo) konsultacijos kainą nurodė 12 Lt, nes pagal atsakovo pateiktus 2008 m. sausio 29 d. įsakymą ir prie jo esantį priedą (b. l. 160-164), ieškovo (urologo) konsultacija (laikotarpiu, kada buvo nustatyti pažeidimai) apmokama 10 Lt. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, sumažinant išieškotinos iš ieškovo žalos dydį iki 480 Lt (48 konsultacijos x 10 Lt).

17Kiti apeliacinių skundų argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

18Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė nei procesinių teisės normų, nei materialinių teisės normų ir iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti apeliacinių skundų motyvais nėra pagrindo. Teismo sprendimas keistinas tik dėl neteisingai pritaikyto įkainio, apmokant gydytojui už konsultacijas (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1 d. 3 p., 331 str.,

Nutarė

20Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

21Atsakovo apeliacinis skundas atmestinas.

22Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 3 d. sprendimą pakeisti ir išdėstyti taip: - panaikinti VšĮ Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninės direktoriaus 2009-02-11 įsakymo Nr. V-59 „Dėl žalos atlyginimo“ dalį dėl 2021,10 Lt išieškojimo iš V. G., nustatant, kad padarytos ir išieškotinos iš darbo užmokesčio žalos dydis yra 480 Lt; - priteisti iš VšĮ Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninės V. G. 1541,10 Lt išskaičiuotus iš jo darbo užmokesčio žalai atlyginti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas patikslintu ieškiniu teismo prašė (b. l. 13-16) dalinai panaikinti... 5. Alytaus rajono apylinkės teismas 6. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo dalinai panaikinti Alytaus rajono... 7. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo... 8. Atsakovas atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo V. G. apeliacinį... 9. Ieškovas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo atsakovo... 10. Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, atsakovo apeliacinis... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Byloje nustatyta, kad Vilniaus teritorinė ligonių kasa VšĮ Alytaus... 13. Lietuvos Respublikos CPK 78 str. numatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes,... 14. Nepagrįstais laikytini atsakovo apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios... 15. Nepagrįstu laikytinas atsakovo argumentas, kad teismas turėjo taikyti DK 257... 16. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 17. Kiti apeliacinių skundų argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos... 18. Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1... 20. Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 21. Atsakovo apeliacinis skundas atmestinas.... 22. Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 3 d. sprendimą pakeisti ir...