Byla 2S-927-230/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Nijolios Indreikienės, kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko ir Egidijaus Tamašausko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo A. B. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 1 d. nutarties, kuria atmestas ataskovo uždarosios akcinės bendrovės „First autologistic company“ direktoriaus A. B. prašymas dėl jam teismo nutartimi paskirtos baudos panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-343-301/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kapratas logistic“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „First autologistic company“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010 m. vasario 17 d. nutartimi paskyrė po 100 Lt baudą atsakovo UAB „First autologistic company“ direktoriui A. B. ir ieškovo UAB „Kapratas logistic“ direktorei I. N. už neatvykimą į teismo posėdį, vykusį 2010 m. vasario 17 d. 8:45 val. Teismas nurodė, kad į posėdį neatvyko abi šalys, kurioms apie posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta tinkamai. Šalių dalyvavimas būtinas, nes esant priimtam, bet neįsiteisėjusiam preliminariam teismo sprendimui, CPK 430 straipsnio 6 dalies tvarka teismas, išnagrinėjęs bylą priima galutinį sprendimą ir tik po to gali sustabdyti bylą ir perduoti ją bankroto bylą nagrinėjančiam teismui.

4A. B. pateikė prašymą dėl jam skirtos baudos panaikinimo (b.l. 160). Nurodė, kad bauda paskirta neteisėtai. Pagal CPK 246 straipsnio 3 dalį baudos skyrimas galimas tik tuo atveju, jei įstatymai pripažįsta šalies dalyvavimą teismo posėdyje būtinu ir negalima priimti sprendimo už akių. A. B. nebuvo įstatyme numatytos pareigos dalyvauti teismo posėdyje, teismas jo dalyvavimo taip pat nebuvo pripažinęs būtinu. Teismo posėdis atidėtas ne dėl jo atvykimo, o dėl kitų priežasčių.

5Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010 m. kovo 1 d. nutartimi atmetė atsakovo UAB „First autologistic company“ direktoriaus A. B. prašymą dėl baudos panaikinimo. Teismas nurodė, kad bauda astakovo direktoriui buvo paskirta už neatvykimą į 2010 m. vasario 17 d. teismo posėdį, šaliai apie posėdį pranešta tinkamai. Šalies neatvykimas vilkina bylos nagrinėjimą, nes esant priimtam ir neįsiteisėjusiam preliminariam teismo sprendimui, CPK 430 straipsnio 6 dalies tvarka, teismas išnagrinėjęs bylą, priima galutinį sprendimą ir tik po to gali sustabdyti bylą ir perduoti ją bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Šiuo atveju teismas negalėjo priimti sprendimo už akių. A. B. savo prašyme nenurodė svarbių neatvykimo į teismo posėdį priežasčių ir nepateikė įrodymų, todėl prašymas dėl baudos panaikinimo atmestinas.

6A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 1 d. nutartį ir išpsręsti klausimą iš esmės - Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartimi paskirtą 100 Lt baudą panaikinti. A. B. nurodo, kad nei įstatymuose nebuvo nustatyta jo pareiga dalyvauti teismo posėdyje, nei teismas buvo pripažinęs jo dalyvavimą būtinu. Teismas buvo informuotas apie atsakovui UAB „First autologistic company“ iškeltą bankroto bylą Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutartimi. Iškėlus bankroto bylą, A. B. buvo atleistas iš direktoriaus pareigų ir teismo posėdyje atsakovo atstovauti negalėjo. Teismo argumentai, jog šalies neatvykimas vilkina procesą ir kliudo spręsti klausimą dėl bylos sustabdymo ir perdavimo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, esant priimtam preliminariam sprendimui, yra nepagrįsti. Teismas turėjo taikyti CPK 246 straipsnio 4 dalį ir ieškinį palikti nenagrinėtą.

7Atskirasis skundas tenkintinas. Kolegija nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis), tačiau dėl netinkamo procesinės teisės normų taikymo konstatuoja skundžiamos nutarties nepagrįstumą.

8Teismas baudas skiria CPK numatytais atvejais. Atidėdamas bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę neatvykusiai šaliai paskirti iki 1000 litų baudą, jeigu įstatymai nustato šios šalies pareigą dalyvauti teismo posėdyje arba teismas pripažįsta šalies dalyvavimą teismo posėdyje būtinu ir negalima sprendimo priimti už akių. Kai be svarbių priežasčių neatvyksta į teismo posėdį šalies atstovas ir dėl to teismas atideda bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę skirti jam, taip pat juridinio asmens vadovui, dėl kurio kaltės atstovas neatvyko į teismo posėdį, iki 1000 litų baudą (CPK 246 straipsnio 3 dalis).

9Ieškovo ieškinys buvo nagrinėjmas pagal CPK XXII skyriuje nustatytas dokumentinio proceso taisykles ir patenkintas Marijampolės 2009 m. birželio 30 d. preliminariu sprendimu (b.l. 84-85). Dokumentinis procesas numato bendrosios ginčo teisenos išimtis, o kai supaprastino proceso procedūras nustatančios normos tam tikrų klausimų nereglamentuoja, yra taikomos bendrosios ginčo teisenos taisyklės. Atsakovui pareiškus prieštaravimus, procesas peraugo į įprastinę ginčo teiseną. Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje 2010 m. vasario 17 d. nutartimi šalių - juridinių asmenų - vadovams buvo paskirtos baudos už neatvykimą į teismo posėdį. Byloje yra Juridinių asmenų registro 2010 m. sausio 25 d. išrašas, kuriame yra žyma apie bankroto bylos iškėlimą atsakovo įmonei (b.l. 139).

10Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad teismas baudą paskyrė A. B., kaip atsakovo UAB UAB „First autologistic company“ direktoriui. Iškėlus bankroto bylą, įmonės vadovo įgaliojimai pasibaigia, todėl A. B. nebuvo tinkamas atsakovo atstovas. Be to, teismas nebuvo priėmęs nutarties, kuria atsakovo dalyvavimą teismo posėdyje būtų pripažinęs būtinu. Teismo bauda paskirta nesant tam objektyvaus pagrindo, nes nebuvo CPK 246 straipsnio 3 dalyje numatytų sąlygų.

11Teisėjų kolegija sutinka su A. B. atskirojo skundo motyvu, jog iš esmės teismo posėdis buvo atidėtas ne dėl jo neatvykimo. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai šalies neatvykimą laikė bylos vilkinimu. Paaiškėjus informacijai apie bankroto bylos iškėlimą, teismas negali bylos nagrinėti iš esmės, o privalo spręsti procesinį klausimą dėl bylos sustabdymo ir perdavimo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Šalių neatvykimas nesudarė kliūčių teismui šioje bylos nagrinėjimo stadijoje priimti procesinį sprendimą pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles.

12Byloje esančių duomenų pagrindu darytina išvada, jog taikyti CPK 246 straipsnio 3 dalyje numatytą sankciją A. B. dėl neatvykimo į teismo posėdį nebuvo pagrindo. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai atmetė A. B. prašymą dėl baudos panaikinimo. Išdėstytų motyvų pagrindu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, klausimą išsprendžiant iš esmės – patenkinant A. B. prašymą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartimi paskirtos baudos panaikinimo (CPK 337 straipsnio 2 punktas).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

14Atskirąjį skundą patenkinti.

15Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 1 d. nutartį panaikinti. Klausimą išspręsti iš esmės - panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartimi paskirtą baudą atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „First autologistic company“ direktoriui A. B..

Proceso dalyviai