Byla 2S-1082-459/2016
Dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo F. G. (F. G.) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo F. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims S. J. (S. J.), antstoliui A. S. dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo,

Nustatė

2

 1. pareiškėjas prašė nustatyti, kad skolininkui S. J. priklauso ½ dalis jo sutuoktinės J. J. vardu registruotų transporto priemonių, ½ dalis sutuoktinės darbo užmokesčio ir lėšų bankuose, ½ dalis UAB „Klaipėdos teisininkų biuras“ akcijų.
 2. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-04-13 nutartimi prašymą atmetė.
 3. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju išieškojimas pradėtas vykdyti pagal Klaipėdos miesto 9-ojo notaro biuro notaro išduotus vykdomuosius įrašus. Įstatyme nenumatyta jokios galimybės ir procedūros, esant solidariajai sutuoktinių atsakomybei, vykdomajame vekselio įraše, be vekselio davėjo, nurodyti ir asmenį (sutuoktinį), kuris nėra pasirašęs vekselio, taip pat įstatyme nenumatyta galimybės tai padaryti teismo sprendimu. Šiuo atveju vykdomuosiuose įrašuose nurodyta, jog skola turi būti išieškoma iš S. J.. Notaras vykdomuosiuose įrašuose nurodė tik vieną asmenį, iš kurio turi būti išieškoma skola. Be to, teismas pažymėjo, jog byloje nėra duomenų, pagal kuriuos būtų galima konstatuoti, jog išieškojimas pagal minėtus vykdomuosius įrašus negali būti vykdomas iš skolininkui S. J. nuosavybės teise priklausančio turto.
 4. Pareiškėjas padavė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-04-13 nutarties ir prašo nutartį panaikinti bei prašymą tenkinti.
 5. Nurodo, jog teismas bylos nagrinėjimo metu neišsireikalavo vykdomųjų bylų, kuriose buvo visuma įrodymų apie skolininko ir jo sutuoktinės turtą. Teismas nenustatinėjo, kokį turtą skolininkas turi ar valdo asmeninės nuosavybės teise, ar tokio turto apskritai yra, koks turtas įgytas kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, nors nagrinėjamu atveju privalėjo tai padaryti.
 6. Iš vykdomųjų bylų matyti, jog skolininkas neturi jokio kilnojamojo, nekilnojamojo turto, iš kurio būtų galima išieškoti skolą.
 7. Nustatant skolininko turto dalį, laikomasi pozicijos, jog tokiu atveju išieškojimas vykdomas ne iš bendro sutuoktinių turto ar skolininko sutuoktinio asmeninio turto, o iš skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, todėl pirmosios instancijos teismo nutarties motyvai, susiję su skolininko prievolės pobūdžiu, visiškai nepagrįsti.
 8. Skolininko santuoka nėra nutraukta, sutuoktinių turtas nėra padalintas, nenustatyti ir kiti bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pagrindai, todėl santuokos metu įgytam turtui taikytinas įstatymų nustatytas teisinis režimas, pagal kurį turtas, įgytas po santuokos sudarymo, yra bendroji jungtinė nuosavybė.
 9. Tenkinant pareiškėjo skundą, prašo iš skolininko ir jo sutuoktinės priteisti 150 Eur bylinėjimosi išlaidų.

3Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog antstolis A. S. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0010/15/03805, užvestą pagal 2015-11-09 Klaipėdos miesto 9-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. VN9-3784 dėl 12806,73 Eur skolos išieškojimo iš skolininko S. J. išieškotojo F. G. naudai; vykdomąją bylą Nr. 0010/15/04210, užvestą pagal 2015-12-01 Klaipėdos miesto 9-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. VM9-4076 dėl 4927,95 Eur skolos išieškojimo iš skolininko S. J. išieškotojo F. G. naudai; vykdomąją bylą Nr. 0010/15/04211, užvestą pagal 2015-12-03 Klaipėdos miesto 9-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. VM9-4106 dėl 3922,95 Eur skolos išieškojimo iš skolininko S. J. išieškotojo F. G. naudai; vykdomąją bylą Nr. 0010/15/04212, užvestą pagal 2015-12-01 Klaipėdos miesto 9-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. VM9-4079 dėl 2917,93 Eur skolos išieškojimo iš skolininko S. J. išieškotojo F. G. naudai; vykdomąją bylą Nr. 0010/15/04224, užvestą pagal 2015-12-01 Klaipėdos miesto 9-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. VM9-4080 dėl 2917,93 Eur skolos išieškojimo iš skolininko S. J. išieškotojo F. G. naudai.
 3. 2016-01-11 turto arešto aktu Nr. Sla-1119 antstolis areštavo skolininkui S. J. priklausančių 100 vnt. UAB „Klaipėdos teisininkų biuras“ paprastųjų vardinių akcijų. 2016-01-11 turto arešto aktu Nr. Sla-1120 antstolis areštavo skolininko sutuoktinės J. J. vardu registruotas transporto priemones MERCEDES BENZ ML320, valst. Nr. ( - ) ir CHEVROLET AVEO, valstybinis Nr. ( - ) 2016-01-11 turto arešto aktu Nr. Sla-1121 antstolis areštavo skolininkui S. J. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą - darbo užmokestį, mokamą sutuoktinei J. J., įmonėje UAB „Klaipėdos teisininkų biuras“. 2016-02-22 antstolis turto arešto aktais Nr. Sla-8959, Nr. Sla-8952, Nr. Sla-8948 ir Nr. Sla-8939 areštavo skolininkui S. J. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančias pinigines lėšas, esančias sutuoktinės J. J. vardu atidarytose sąskaitose Pajūrio kredito unijoje, AB ,,Swedbank“, AB ,,Citadele" bankas ir Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje.
 4. Pareiškėjas F. G. prašė nustatyti, kad skolininkui S. J. priklauso ½ dalis jo sutuoktinės J. J. vardu registruotų transporto priemonių, ½ dalis sutuoktinės darbo užmokesčio ir lėšų bankuose, ½ dalis UAB „Klaipėdos teisininkų biuras“ akcijų. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-04-13 nutartimi pareiškėjo prašymą atmetė. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą dėl šios pirmosios instancijos teismo nutarties.
 5. Vykdymo proceso reglamentuojančios CPK nuostatos numato, jog išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 str. 1 d.). CPK 667 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo.
 6. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pagal veiklos ribas visų pirma nustato antstoliui pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Vienas iš tokių dokumentų – notarų biuro išduotas vykdomasis įrašas, kuriame, be kitų rekvizitų, turi būti nurodyti išieškotojas ir skolininkas (CPK 648 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 5 dalis). Antstolio patvarkymu vykdomojo dokumento pildymas nauju (papildomu) skolininku reikštų akivaizdų CPK 586 straipsnio pažeidimą, t. y. vykdymo veiksmai būtų atlikti be vykdomojo dokumento. Taip aiškindamas antstolio veiksmų kompetenciją, kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad net esant sutuoktinių solidariajai prievolei, jeigu jai įvykdyti nepakanka atsakovu byloje buvusio sutuoktinio (skolininko) asmeninio arba (ir) bendro sutuoktinių turto, nesant teismo sprendimo, antstolis neturėtų įstatyminio pagrindo nukreipti išieškojimą į kito sutuoktinio asmeninį turtą, t. y. jeigu sutuoktiniai kreditoriui atsako solidariai, išieškojimas iš asmeninio sutuoktinių turto yra galimas tik tuo atveju, kai dėl sutuoktinio (skolininko) yra priimtas teismo sprendimas (CK 3.113 straipsnis), ir tik tokiu atveju yra pagrindas išduoti vykdomąjį raštą, įgalinantį antstolį teisėtai įvykdyti išieškojimą iš asmeninio sutuoktinių turto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje AB bankas Hansabankas v. antstolis A. B., bylos Nr. 3K-7-114/2008; 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. T. v. antstolė N. Š., K. S., B. A. S., bylos Nr. 3K-3-81/2010).
 7. Nagrinėjamu atveju išieškojimas pradėtas vykdyti pagal Klaipėdos miesto 9-ojo notaro biuro notaro išduotus vykdomuosius įrašus. Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog įstatyme nenustatyta jokios galimybės ir procedūros, esant solidariajai sutuoktinių atsakomybei, vykdomajame vekselio įraše, be vekselio davėjo, nurodyti ir asmenį (sutuoktinį), kuris nėra pasirašęs vekselio, taip pat įstatyme nenustatyta galimybės tai padaryti teismo sprendimu ir kad šiuo atveju vykdomuosiuose įrašuose nurodyta, jog skola turi būti išieškoma iš S. J..
 8. Kita vertus, nustatant skolininko turto dalį, laikomasi pozicijos, kad išieškojimas tokiu atveju vykdomas ne iš bendro sutuoktinio ar skolininko sutuoktinio asmeninio turto, o iš skolininko turto dalies bendrojoje nuosavybėje, taigi nors pirmosios instancijos teismo nutarties motyvai, susiję su skolininko prievolės išieškotojui pobūdžiu, teisingi, tačiau teismas šių motyvų pagrindu padarė neteisingą išvadą apie tai, jog nėra pagrindo nustatyti, kad skolininkui priklauso dalis turto bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Teismas sutinka su pareiškėjo argumentu, jog tai, kad pareiškėjas teikia prašymą dėl skolininko turto dalies nustatymo, nereiškia, jog jis siekia įrodyti, kad skolininkas ir sutuoktinė yra solidarieji skolininkai: pagal Civilinio kodekso 3.112 straipsnio 1 dalį vykdant išieškojimą iš fizinio asmens pagal asmeninę turtinę prievolę gali būti išieškoma ne tik iš jam asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto, bet taip pat ir iš jo dalies, esančios bendrojoje dalinėje ar jungtinėje nuosavybėje.
 9. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, jog byloje nėra duomenų, pagal kuriuos būtų galima konstatuoti, jog išieškojimas pagal minėtus vykdomuosius įrašus negali būti įvykdomas iš skolininkui S. J. nuosavybės teise priklausančio turto. Pareiškėjas atskirajame skunde teigia, jog teismas nenustatinėjo, kokį turtą skolininkas valdo asmeninės nuosavybės teise, ar tokio turto apskritai yra, koks turtas yra įgytas kaip sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šiuo pareiškėjo argumentu. Teismas išvadą, jog byloje nėra duomenų pagal kuriuos būtų galima konstatuoti, kad išieškojimas pagal minėtus vykdomuosius įrašus negali būti įvykdomas iš skolininkui S. J. nuosavybės teise priklausančio turto, padarė neišsireikalavęs vykdomųjų bylų, kuriose esančios medžiagos pagrindu galėtų daryti išvadą dėl skolininko turto sudėties ir ar yra galimybė skolą išieškoti iš asmeninio skolininko turto. Taigi ši teismo išvada iš esmės yra faktiniais duomenis nepagrįsta prielaida. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, įpareigojant teismą išsiaiškinti ir nustatyti sutuoktinių turimo turto sudėtį ir tik tada daryti išvadą dėl galimybės nustatyti sutuoktinio dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje.
 10. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas perduotinas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335–339 str., teismas

Nutarė

5Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Ryšiai