Byla 2S-1021-230/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Nijolės Indreikienės, kolegijos teisėjų Aušros Baubienės ir Egidijaus Tamašausko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės V. A. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-510-652/2008, kuria paliktas nenagrinėtu ieškovės V. A. ieškinys atsakovams Alytaus miesto savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei „Gailestis“, Marytei Arlauskaitei, L. K., tretiesiems asmenims Jadvygai Siečkienei ir viešajai įstaigai Visuomenės sveikatos centrui dėl perlaidojimo ir žalos atlyginimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovė V. A. patikslintu ieškiniu prašė: 1) pripažinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus 2007 m. gegužės 3 d. išduotą leidimą Nr. 118 neteisėtu; 2) įpareigoti atsakovus norminių aktų nustatyta tvarka perlaidoti O. K. į kitą kapavietę per vieną mėnesį nuo procesinio sprendimo įsiteisėjimo dienos; 3) iš atsakovų solidariai priteisti 3000 Lt turtinės ir 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimui; 4) įpareigoti atsakovus po O. K. palaikų iškėlimo sutvarkyti kapavietę, atstatant ją į pradinę padėtį; 5) priteisti iš atsakovų bylos vedimo išlaidas.

4Alytaus rajono apylinkės teismas 2008 m. gegužės 22 d. parengiamojo posėdžio metu paaiškėjus ieškinio trūkumams protokoline nutartimi įpareigojo ieškovę patikslinti ieškinio reikalavimų 2 ir 4 punktus, juos konkretizuojant, nurodant konkrečius atliktinus darbus ir tam reikalingas išlaidas susiejant su trečiuoju reikalavimu, taip pat atsižvelgiant į Leidimo ekshumuoti ir perlaidoti žmonių palaikus taisykles ir kitas teisės normas, pagrindžiančias reikalavimų teisėtumą, bei nustatė 7 dienų terminą šiems trūkumams pašalinti (b.l. 101).

5Ieškovė pateikė ieškinio reikalavimų patikslinimą (b.l. 105), kuriuo suformulavo šiuos reikalavimus: 1) Pripažinti 2007 m. gegužės 3 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus išduotą leidimą Nr. 118 neteisėtu. 2) Įpareigoti atsakovus norminių aktų nustatyta tvarka perlaidoti O. K. į kitą kapavietę: 2.1. atsakovę Alytaus miesto savivaldybę įpareigoti ne vėliau kaip iki 2009 m. gegužės 4 d. išduoti leidimą laidoti O. K. kitoje Klevų gatvės kapinių kapavietėje; 2.2. atsakoves Alytaus miesto savivaldybę, L. K. ir M. A. įpareigoti ne vėliau kaip iki 2009 m. gegužės 4 d. kreiptis į VšĮ Visuomenės sveikatos centrą dėl leidimo perlaidoti išdavimo; 2.3. atsakovą UAB „Gailestis“ įpareigoti atkasti palaikus ir juos perlaidoti į naujai suteiktą kapavietę; 2.4. atsakovę Alytaus miesto savivaldybę įpareigoti perlaidojus palaikus įrengti kapo vietą žymintį laikinąjį ženklą; 2.5. atsakovę Alytaus miesto savivaldybę įpareigoti organizuoti ir koordinuoti patį palaikų perlaidojimo procesą. 3) Iš atsakovų solidariai priteisti 3000 Lt turtinės ir 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimui. 4) Įpareigoti atsakovus po O. K. palaikų iškėlimo sutvarkyti kapavietę, t.y. užlyginti buvusio kapo vietą. 5) priteisti iš atsakovų bylos vedimo išlaidas.

6Alytaus rajono apylinkės teismas 2008 m. birželio 9 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą. Teismas nurodė, kad ieškovė pateiktame ieškinio reikalavimų patikslinime nurodė konkrečius atliktinus darbus, bet nenurodė tam reikalingų išlaidų ir šių reikalavimų nesusiejo su 3 punkte suformuluotu reikalavimu. Teismas laikė, kad ieškovė per teismo nustatytą terminą pašalino tik dalį ieškinio trūkumų, o dalies ieškinio trūkumų pašalinimas pripažįstamas netinkamu teisės kreiptis į teismą realizavimu. Kadangi ieškinys neatitiko procesinio dokumento turiniui keliamų reikalavimų, teismas jį paliko nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punkto ir 2 dalies pagrindu ir nurodė, kad pašalinus aplinkybes, kurios buvo pagrindas ieškinį palikti nenagrinėtą, ieškovė vėl turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu bendra tvarka (CPK 297 str. 2 d.).

7Ieškovė V. A. atskiruoju skundu prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti ieškovės patikslintus ieškinio reikalavimus ir tenkinti prašymą dėl Laimutės Klimaitės įtraukimo į procesą atsakove. Nurodo, kad teismo išvada, jog ieškinys neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimų, yra nepagrįsta, nes nutartyje nenurodytas nei vienas CPK 111 ir 135 straipsniuose nurodytas punktas. Ieškovė, vykdydama 2008 m. gegužės 22 d. nutartį dėl trūkumų šalinimo, patikslino ieškinio 2 ir 4 punktų reikalavimus. Ieškinio 2 punkto reikalavimus ieškovė patikslino pagal Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-39 patvirtintas „Leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus taisykles“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 144 patvirtintas „Kapinių tvarkymo taisykles“ ir konkrečiai nurodė kiekvieno atsakovo pareigas, kurias jie turėtų atlikti teismui patenkinus ieškinį. Ieškovė nesutinka su teismo vertinimu, kad ji tik iš dalies pašalino trūkumus, nes nenurodė konkretiems darbams atlikti reikalingų išlaidų. Teismo reikalavimas nurodyti šiems darbams atlikti būtinas išlaidas faktiškai negali būti įvykdytas, kadangi jas galima nurodyti tik įvertinus jau atlikto konkretaus darbo sąnaudas. Ieškovė įvykdė teismo reikalavimą ir nurodė konkrečius įpareigojimus atsakovams, susijusius su perlaidojimu. Trečiasis reikalavimas dėl turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl neteisėto O. K. palaidojimo ieškovės prižiūrimoje kapavietėje, yra savarankiškas ir visiškai nesusijęs su antruoju reikalavimu, kuriame nurodyti konkretūs veiksmai, būtini perlaidojant palaikus. Su antruoju reikalavimu susijęs ketvirtasis reikalavimas, kurį ieškovė susiaurino, prašydama įpareigoti atsakovus po palaikų iškėlimo tik užlyginti buvusią kapo duobę. Nurodo, kad ieškovė nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, o tik siekė apginti savo teises. Ieškovės pateiktą patikslintą ieškinį teismas jau buvo priėmęs, parengiamojo posėdžio metu ji ir jos atstovė paaiškino ginčo esmę, nurodė įrodymus, kuriais grindžiami reikalavimai.

8Atsakovas Alytaus miesto savivaldybė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, kadangi teismo priimta nutartis yra pagrįsta.

9Tretysis asmuo Alytaus visuomenės sveikatos centras atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo centrą nelaikyti suinteresuotu asmeniu, kadangi leidimą perlaidoti žmonių palaikus išduoda savivaldybės arba seniūnijos.

10Atsakovas UAB „Gailestis“ prašo skundą atmesti, o nutarties nekeisti, kadangi ji pagrįsta ir teisėta, o ieškovės pretenzijos UAB „Gailestis“ atžvilgiu nepagrįstos.

11Atskirasis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį paliko nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punkto pagrindu, kuris numato, kad teismas pareiškimą palieką nenagrinėtą, jeigu bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu paaiškėja, kad pareiškimas neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimų. Teismas skundžiamąja nutartimi konstatavo, kad ieškovė, kuriai buvo nustatytas terminas pašalinti ieškininio pareiškimo trūkumus, juos pašalino tik iš dalies. Tačiau negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog šalinant trūkumus ieškovės pateiktame ieškinio patikslinime suformuluotas 3-čiasis reikalavimas, o būtent reikalavimas priteisti 3000 Lt turtinei ir 5000 Lt neturtinei žalai atlyginti, yra ydingas ir jo negalima nagrinėti ir kad šį reikalavimą būtina susieti su ieškovės reikalavimais įpareigoti atsakovus šalinant ieškovės teisių pažeidimą atlikti konkrečius veiksmus. Ieškovės reikalavimas priteisti turtinę ir neturtinę žalą yra savarankiškas reikalavimas, jis suformuluotas visiškai aiškiai, nurodant atsakingus asmenis ir žalos dydį, ieškinyje nurodytas šio reikalavimo pagrindas – žalos padarymo aplinkybės ir pateikti įrodymai šiam reikalavimui pagrįsti. Ieškovė reiškiamu ieškiniu siekia apginti savo pažeistas teises (CPK 5 straipsnis), todėl jos teisė savo nuožiūra reikšti tokius reikalavimus, kokius ji mano esant tikslingu pareikšti. Reiškiamą reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo ji grindžia jau patirtomis išlaidomis, sutvarkant kapavietę, o reikalavimo atlyginti būsimas išlaidas ji nereiškia. Todėl nesuprantama, kodėl apylinkės teismas reikalauja ieškovės taip formuluoti reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo, kad jis būtų susietas su būsimomis išlaidomis perlaidojant asmenį. Be to, jei ieškinys bus patenkintas ir atsakovai bus įpareigoti atlikti konkrečius veiksmus, teismo sprendimas šiuo atveju turės būti vykdomas CPK 771 straipsnyje numatyta tvarka. Kolegija taip pat sutinka su apeliantės argumentais, kad ji šiuo metu negali nustatyti būsimų atsakovams vykdant įpareigojančius veiksmus išlaidų, ir tai ne ieškovės (būsimos išieškotojos) pareiga, nes tam tikrus įpareigojančius veiksmus, patenkinus ieškinį, turėtų atlikti atsakovai.

12Dėl nurodytų aplinkybių kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas padarė visiškai nepagrįstą išvadą, jog ieškovės pateiktas ieškinio patikslinimas su jame suformuluotais reikalavimais, turi trūkumų. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punktą, dėl ko priimta nutartis naikintina, o byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 337 straipsnio 2 punktas). Atsižvelgtina ir į tai, kad byloje jau buvo priimtas ieškovės pirminis patikslintas ieškinys, nuo bylos iškėlimo praėjo beveik vieneri metai, byla buvo ne kartą nagrinėjama parengiamuosiuose teismo posėdžiuose, todėl be esminio pagrindo negali būti ribojama ieškovės teisė į teisminę gynybą (CPK 5 straipsnis).

13Ieškovės prašymas įtraukti atsakove L. K. nesvarstytinas, kadangi ieškovė pateikdama ieškinio patikslinimą (b.l. 105) pati yra įtraukusi ją atsakove ir jai net reiškia reikalavimą, įpareigojantį atlikti tam tikrus veiksmus. Teismas net negalėtų be ieškovės sutikimo pakeisti jos nurodyto atsakovo (CPK 45 straipsnio 3 dalis).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

15Atskirąjį skundą patenkinti.

16Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai