Byla 2A-832-450/2015
Dėl naudojimosi laiptais tvarkos nustatymo bei atlikto paprastojo remonto įteisinimo be bendraturčio sutikimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Andriaus Ignoto, Astos Radzevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Zitos Smirnovienės,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje, Bendrijos ieškinį atsakovui A. S. dėl savavališkai pastatytos mūrinės ienos su durimis nugriovimo, ir atsakovo priešieškinį dėl naudojimosi laiptais tvarkos nustatymo bei atlikto paprastojo remonto įteisinimo be bendraturčio sutikimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilnius, Bendrija nurodė, jog Laisvės pr. 88, Vilniuje yra prekybos paskirties pastatas, unikalus Nr. ( - ), 2E3p pažymėtas kadastrinių matavimų plane 2E3p. Pastato rūsyje esančias šešias atskiras negyvenamąsias patalpas, kadastrinių matavimų byloje pažymėtas indeksais R-8, R-9, R-10, R-11, R-19 ir R-21, valdo atsakovas. Į pastato rūsį (patalpą R-8), yra patenkama iš pirmame aukšte esančios fojė (unikalus Nr. 1-27), per bendro naudojimo patalpą laiptinę. Atsakovas savavališkai, be kitų bendraturčių ar bendrijos pirmininko leidimo, laiptinės aikštelėje tarp pirmojo aukšto ir rūsio bei laiptų, pastatė mūrinę sieną su šarvuotomis durimis, kurios yra laikomos užrakintos. Ieškovas prašė įpareigoti atsakovą savo lėšomis per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti be bendraturčių sutikimo įrengtą mūrinę sieną su šarvuotomis durimis, esančią pastate Laisvės pr. 88, Vilnius, unikalus Nr. ( - ), 2E3p, laiptinės aikštelėje tarp pirmo aukšto ir rūsio bei laiptatakių, pažymėtų indeksais Nr. 1-27 ir R-8; atsakovui neįvykdžius teismo įpareigojimo per nustatytą terminą, suteikti ieškovui teisę Bendrijai pačiai likviduoti savavališkai įrengtą mūrinę sieną su šarvuotomis durimis, esančią nurodyto pastato laiptinės aikštelėje tarp pirmo aukšto ir rūsio bei laiptatakių, u/n Nr. 1-27 ir R-8, pasitelkiant tokius darbus atliekančių trečiųjų asmenų pagalbą, reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovo.

6Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad įrengtos durys niekam netrukdo, kadangi jos veda į patalpą R-8, kuri priklauso atsakovui nuosavybės teise. Bendro naudojimo laiptai baigiasi kaip tik prie ginčo durų, toliau eina privati atsakovo teritorija. Ginčo durys buvo įrengtos daug anksčiau nei įsikūrė Bendrija, atsakovas patalpas įsigijo su durimis. Plane R-8 matomais laiptais realiai naudotis gali tik atsakovas kaip patalpos R-8 savininkas, nes laiptai funkcionaliai susiję su patalpa ir yra neatskiriama patalpos dalis, nes be šių laiptų neįmanomas normalus patekimas į patalpą R-8.

7Atsakovas A. S. pateikė priešieškinį, kuriame prašo nustatyti, kad bendro naudojimo laiptais, vedančiais iš pirmo aukšto aikštelės 1-27 į patalpą R-8, naudojasi atsakovas bendraturtis A. S., leisti įteisinti atliktą paprastąjį remontą, įrengus sieną su durimis, vedančias į patalpą R-30 pagal matininkės R.Kavaliauskaitės 2014-02-12 parengtą planą be kitų pastato bendraturčių sutikimo. Nurodė, kad laiptų atskyrimui durimis buvo reikalingas bendraturčių sutikimas, tačiau buvęs savininkas to nepadarė.

8Ieškovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriame prašė priešieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovui priklausančiose patalpose yra įrengtas gaisrinis čiaupas, kuris būtų panaudotas gaisro atveju. Pastatyta ginčo siena pažeidžia Bendruosius gaisrinės saugos reikalavimus. Atsakovas nepateikia įrodymų, kad kreipėsi į kitus bendraturčius dėl naudojimosi tvarkos nustatymo. Jei atsakovas būtų kreipęsis į pastato bendraturčius su prašymu suteikti leidimus įteisinti įrengtą ginčo sieną, atsakovas turėtų galimybę kreiptis į teismą su ieškiniu bei siekti įrodyti, kad atsisakymai suteikti leidimus yra nepagrįsti.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. birželio 9 d. sprendimu ieškinį patenkino, priešieškinį atmetė.

11Teismas nustatė, kad pastato, unikalus Nr. ( - ), ( - ), rūsyje yra šešios atskiros negyvenamos patalpos, kadastrinių matavimų byloje pažymėtos indeksais R-8, R-9, R-10, R-11, R-19 ir R-21, jas nuosavybės teise valdo atsakovas. Į pastato rūsį (patalpą R-8), yra patenkama iš pirmame aukšte esančios foje (unikalus Nr. 1-27), per bendro naudojimo patalpą laiptinę. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyriaus 2013-06-13 aktas ir 2013-07-03 raštas patvirtina, kad atsakovas A. S. bendro naudojimo patalpų 1-27 laiptinės aikštelėje tarp pirmojo aukšto ir rūsio pastatė mūrinę sieną su šarvuotomis durimis.

12Pagal byloje nustatytą esančią faktinę situaciją, atsakovas (ar buvęs dabar atsakovui priklausančių patalpų savininkas) bendrojo naudojimo patalpose yra įrengęs atitvarą. Atitverdamas dalį bendro naudojimo patalpų be kitų bendraturčių sutikimo, atsakovas pažeidė kitų bendraturčių nuosavybės teisę. Pažeidimo faktą patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai – išrašai iš kadastrinių matavimų bylos, fotonuotraukos. Iš priešieškinio turinio matyti, jog atsakovas sutinka su tuo, kad bendro naudojimo objektas galėjo būti atskirtas durimis tik gavus bendraturčių sutikimą.

13Atsakovas procesiniuose dokumentuose nurodė, jog bandė kalbėtis su kitais patalpų savininkais dėl atitvaros įteisinimo. Jokių tai patvirtinančių įrodymų byloje nėra, todėl teismas sprendė, jog atsakovas neįrodė bandęs tartis su kitais bendraturčiais dėl sutikimo įteisinti atitvarą gavimo bei naudojimosi tvarkos nustatymo. Nesant įrodymų, negalima konstatuoti, kad tarp bendraturčių yra nesutarimų dėl bendrosios nuosavybės teisių įgyvendinimo, kurie galėtų būti vertinami ir išsprendžiami teismo.

14Esant nustatytam bendraturčių nuosavybės teisių pažeidimui - atsakovui atitvėrus bendro naudojimo patalpas be bendraturčių sutikimo, yra pagrindas ieškinį tenkinti. Atsakovui pasirinkus neteisėtai atliktų darbų įteisinimo būdą, nesilaikant įstatymo nustatytos veiksmų sekos ir neatsižvelgiant į kitų pastato bendraturčių interesus, priešieškinio reikalavimus atmetė.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą grąžinti pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

17Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

181) Atsakovo manymu, pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, nesilaikydamas teismų praktikos, suformuotos nagrinėjant ginčus dėl bendrosios dalinės nuosavybės, neatskleidė bylos esmės.

192) Svarbu nustatyti ne pertvaros įrengimo faktą, kurio atsakovas neginčijo, o tai ar realiai ši pertvara trukdo bendraturčiams naudotis laiptais, vedančiais tik į atsakovui priklausančias patalpas rūsyje, ar tokiu naudojimu realiai yra pažeidžiamos bendraturčių teises, kaip šie pažeidimai pasireiškia. Pirmosios instancijos teismas turėjo išsiaiškinti, kas bus po to, kai pertvara bus nugriauta.

203) Teismas neatsižvelgė į atsakovo argumentus, kad Bendrijos įsteigimo metu jau egzistavo faktiškai susiklosčiusi naudojimosi laiptais tvarka, kuri niekam netrukdė. Patalpas atsakovas įsigijo jau su įrengta pertvara 2011 m. gegužės mėnesį. Iki bendrijos įsteigimo (2011 m. lapkričio mėnesio) nei vienas bendraturčių niekada nebuvo pareiškęs noro naudotis laiptais arba pasakęs, kad jam trukdo durys.

214) Realiai sienos su durimis nugriovimas reikštų tos pačios sienos ir durų įrengimą laiptų apačioje, nes patalpa negali būti palikta atvira, kadangi patalpoje R-8 yra asmeninės atsakovo patalpos - įmonės ofisas, sujungtas su autodetalių sandėliu. Laiptų naudojimo paskirtis nepasikeistų, laiptais ir toliau niekas kitas, išskyrus atsakovą A. S., nesinaudotų.

225) Nebuvo nustatyta jokių požymių, pagal kuriuos nebūtų galima leisti atsakovui A. S. naudotis laiptais ir įrengti įėjimą laiptų viršutinėje dalyje. Naudojimasis laiptais nedidina ir nemažina atsakovo A. S. dalies bendrojoje dalinėje nuosavybėje.

236) Atsakovo reikalavimas leisti jam naudotis į rūsį vedančiais laiptais ir įrengti įėjimą neprieštarauja socialinės taikos, proporcingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, nes laiptai naudojami tik patekimui į patalpą R - 8. Naudojimasis laiptais nepažeis jokių trečiųjų asmenų interesų, nes jokie kiti asmenys šiais laiptais nesinaudoja.

247) Privalu atsižvelgti ir į susiklosčiusius faktinius bendro daikto naudojimo santykius (faktinių nuosavybės teisinių santykių stabilumo kriterijus). Kaip minėta aukščiau, atsakovas rūsio patalpas įsigijo su siena ir durimis 2011 metais iki bendrijos įsteigimo.

25Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad apeliacinis skundas yra netenkintinas, bei pirmos instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistu.

26Atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai:

271) Apeliantas konkrečių aplinkybių, kuriomis siekia pagrįsti savo apeliacinio skundo teiginius, nenurodė. Atsakovo išsakyti teiginiai yra tik bendro, pamąstomojo pobūdžio.

282) Teismui atsiranda teisė nustatyti naudojimosi tvarką tik tada, kai bendraturčiai to nesugeba padaryti savo iniciatyva. Ginčo teisena savaime preziumuoja faktą, kad tarp šalių yra ginčas. Tačiau šios bylos atveju yra svarbu, jog nesutarimas būtų kilęs dar iki ieškinio pareiškimo ir šaliai atsiranda pareiga įrodyti tokį nesutarimą. Atsakovas į bylą įrodymų, kad būtų su ieškovu bandęs nustatyti naudojimosi tvarką nepateikė, o tai reiškia, kad nepateikė ir įrodymų, jog tarp šalių buvo ginčas dar iki to laiko, kol ieškovas gindamas savo teises kreipėsi į teismą.

293) Atsakovas turi įrodyti, jog jo elgesys visiškai atitinka teisės aktų reikalavimus. Byloje yra konstatuota, kad ieškovas yra pastato (unikalus Nr. 1099-7010-5029:0002) savininkas ir kad jo teisės yra pažeistos. Pastarąjį faktą pripažino ir pats atsakovas.

304) Teismas nurodė, kad atsakovo teiginys apie ankstesnio savininko veiksmus liko neįrodytas, o net ir tuo atveju, jei jis būtų pasitvirtinęs, neturėtų jokios įtakos ginčo dalykui, nes negalėtų būti vertinamas kaip atsakovo elgesį pateisinančiu motyvu.

315) Atsakovas neįžvelgia skirtumo tarp „naudojimosi laiptais“ ir „laiptų užtvėrimo siena“. Atsakovas laisvai galėjo naudotis laiptais ir to daryti jam niekas netrukdė.

326) Atsakovas maišo priklausinius su bendro naudojimo objektais. Bendro naudojimo objektai yra bendroji dalinė bendraturčių nuosavybė, skirta tenkinti bendraturčių poreikiams, o priklausiniai yra pagrindiniam daiktui tarnaujantys antraeiliai daiktai. Šiuo atveju, laiptai nėra priklausinys, tad išsireiškimas, kad jie tarnauja tik atsakovo tikslui patekti į rūsį yra klaidingas. Atsakovas pats nusistato ir įvardina laiptų naudojimo paskirtį ir maksimalias gaunamas naudas. Vadovaujantis atsakovo pateikiama logika, laiptų funkcinė paskirtis yra ne iš pirmo aukšto patekti į rūsį, bet iš rūsio patekti į pirmą aukštą.

337) A. S. laikosi pozicijos, kad laiptų plotai neįskaičiuojami į vidaus plotus, dėl to, teoriškai atsitvėrus dalį laiptų ir laiptinės aikštelių, bendraturčiai žalos nepatirtų, nes praktiškai vidaus plotas, išreikštas kvadratiniais metrais, nesumažėtų. Su tokia interpretacija, ieškovas nesutinka. Remiantis Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. prie pastato konstrukcijų yra priskiriamos tarpaukštinių laiptų konstrukcijos. Konstrukcijos yra laikomos pastato bendro naudojimo objektais. Laiptų įvardinimas ne kaip objekto, o kaip patalpos, šiuo atveju neturi esminės reikšmės, nes „objektas“ subordinuoja „patalpą“, tad laiptai turi būti valdomi ir disponuojami visų bendraturčių sutarimu.

348) Norminiai aktai nenumato konkretaus bendro naudojimo laiptelių skaičiaus, kurį būtų galima savavališkai užimti ir nepažeisti kitų bendraturčių teises.

359) Teismas neturėjo pareigos išsiaiškinti: „<...> kas bus po to, kai <...> bus“, nes teismas nesprendžia hipotetinių situacijų. Visgi, nugriovus pertvarą, ji bus nugriauta ir bus atstatyta pažeista bendraturčių teisė naudotis bendro naudojimosi objektais. Papildomų tyrimų šioje situacijoje nevertėtų atlikti.

3610) Nurodė, kad CK 1. 137 str. 2 d. įtvirtinta nuostata, kad įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. Šio straipsnio 3 d. nustatyti draudimai piktnaudžiauti savo teise bei tokio piktnaudžiavimo pasekmės - teismas gali atsisakyti ginti asmens subjektinę teisę.

37IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

38Apeliacinis skundas netenkinamas.

39Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

40Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą (CPK 320 str. 1 d.), atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas tinkamai taikant ir aiškinant materialinės teisės normas, visapusiškai vertinant į bylą pateiktus įrodymus, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, nenustatyta.

41Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinius skundus, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Nagrinėjamu atveju apeliaciniame skunde yra iš esmės atkartojamos tos pačios faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai, į kuriuos išsamiai atsakyta skundžiamame sprendime, naujų įrodymų ar kitų aplinkybių, kurios paneigtų skundžiamo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, nepateikta, todėl teisėjų kolegija, neatkartodama pirmosios instancijos teismo argumentų, pritaria šio teismo priimto sprendimo motyvams, pasisakydama dėl kai kurių esminių šios bylos faktinių aplinkybių bei jų vertinimo.

42Bylos medžiaga nustatyta, kad 2011 m. lapkričio 9 d. buvo įkurta Negyvenamųjų patalpų savininkų, Laisvės pr. 88, Vilniuje, bendrija, kurios nariu yra ir atsakovas A. S.. Adresu Laisvės pr. 88, Vilniuje yra prekybos paskirties pastatas. Pastato rūsyje esančias atskiras negyvenamąsias patalpas, kadastrinių matavimų byloje pažymėtas indeksais R-8, R-9, R-10, R-11, R-19 ir R-21, valdo atsakovas. Į pastato rūsį (patalpą R - 8) patenkama iš pirmame aukšte esančio fojė (unikalus Nr. 1 – 27), per bendro naudojimo patalpą – laiptinę. Atsakovas savavališkai, be kitų bendraturčių, laiptinės aikštelėje tarp pirmojo aukšto ir rūsio bei laiptų, pastatė mūrinę sieną su šarvuotomis durimis.

43Savininkas savo teises gali ginti reikalaudamas pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu (CK 4.98 straipsnis). Pagal Daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., laiptinių laiptų (tarpaukštinių) konstrukcijos priskiriamos prie bendrųjų pastato konstrukcijų. To paties punkto 3 papunktyje nurodoma, kad pastato bendrojo naudojimo patalpos, be kitų patalpų, yra ir pastato laiptinės. Pirmos instancijos teismas, nagrinėdamas tarp Bendrijos ir atsakovo kilusį ginčą, pagrįstai nustatė, kad pastato laiptinė yra bendroji dalinė šio namo savininkų nuosavybė bei savininkai turi teisę bendro naudojimo objektais naudotis pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeidžiant kitų bendrasavininkų teisių ir teisėtų interesų (CK 4.82 str., 4.83 str.). Šiuo atveju atsakovas mūrinę sieną su šarvuotomis durimis laiptinės aikštelėje tarp pirmo aukšto ir rūsio pastatė savavališkai, neturint bendraturčių sutarimo (CK 4.75 str.). Sienos įrengimo faktas yra konstatuotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos departamento Būsto renovavimo skyriaus 2013-06-13 aktu Nr. A32-1323. Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 18 p., statinio bendrojo naudojimo objektų paprastojo naudojimo darbai gali būti vykdomi tik gavus statinio bendraturčių sutikimą. Kaip jau pasisakyta, sutikimo atsakovas įrengti duris iš bendro naudojimo patalpų 1 - 27 laiptinės aikštelės į rūsį, neturėjo, o toks sutikimas buvo būtinas. Kaip matyti iš Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje Įstatų 6.6.7 p., yra numatytas ir bendrijos pirmininko sutikimas. 2012-11-23 Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje, Bendrijos susirinkimas svarstė klausimą dėl pastato bendro naudojimo patalpų, inžinerinių sistemų bei komunikacijų naudojimo ir buvo priimtas nutarimas Nr. 2, sudaryti teisinių paslaugų sutartį ir kreiptis į teismą dėl pastatytos sienos su šarvuotomis durimis nugriovimo. Atmestinas apelianto argumentas, kad realiai atsakovo padaryta pertvara (siena) su įrengtomis durimis netrukdo naudotis laiptais, vedančiais į atsakovui priklausančias patalpas rūsyje. Kaip jau pasisakyta, tokiais atsakovo veiksmais buvo pažeista bendraturčių teisė naudotis bendro naudojimo patalpomis, bendraturčiai susirinkime šį klausimą svarstė ir nutarė dėl jų pažeistų teisių gynimo kreiptis į teismą, tuo pagrindu ir buvo pateiktas ieškinys. Teisėjų kolegija pritaria pirmos instancijos teismo išvadai, kad neturi reikšmės kas, atsakovas (dabartinis patalpų bendrasavininkas) ar buvęs savininkas, įrengė sieną su durimis. Pažymėtina ir tai, kad atsakovui nedraudžiama naudotis laiptais, tačiau be bendraturčių sutikimo jis negalėjo ir neturėjo teisės atitverti laiptų siena ir įrengti duris. Kaip jau pasisakyta, bendroji dalinė nuosavybė (laiptinė) yra skirta visų bendraturčių poreikiams, todėl naudotis laiptais vienas atsakovas be kitų bendraturčių sutikimo, negali, net jeigu šie laiptai ir veda į jam priklausančias nuosavybės teise patalpas.

44Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Dėl kitų apeliaciniame skunde nurodytų motyvų, kurie nesusiję su nagrinėjamos bylos dalyku ir neturi teisinės reikšmės vertinant skundžiamo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atskirai teisėjų kolegija nepasisako. Teisėjų kolegija pažymi, kad nugriovus mūrinę sieną su šarvuotomis durimis, bus pašalintas bendraturčių teisių pažeidimas.

45Remdamasis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 326 str. d. 1 p.).

46Dėl bylinėjimosi išlaidų

47Atmetus apeliacinį skundą, apelianto (atsakovo) A. S. patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlygintinos (CPK 93 str. 1 d.).

48Ieškovas pateikė duomenis, jog už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą jis patyrė 604,99 EUR (2088, 94 Lt) bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b. l. 128). Atsižvelgiant į bylos dalyką, aplinkybę, jog apeliaciniame skunde nurodomi iš esmės tapatūs argumentai, jau išsakyti bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme, bei vadovaujantis „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“, LR Teisingumo ministro Įsakymo 2004 m. balandžio 2 d. Nr. 1R-85, 8.11 p. numato, kad už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą numatytas1,5 dydžio koeficientas, kurio pagrindu imama LR Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, bei atsižvelgiant į bendruosius teisingumo ir protingumo principus (CK 1.5 p.), laikytina pagrįsta ir teisinga ieškovui priteisti iš apelianto 463.40 EUR bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

49Teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 93 str.

Nutarė

50Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

51Priteisti ieškovui Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje, bendrijai, įm. k. 302684945, iš atsakovo A. S., a/k ( - ) 463,40 EUR (keturis šimtus šešiasdešimt tris eurus ir 40 euro centų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilnius, Bendrija... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad įrengtos durys niekam netrukdo,... 7. Atsakovas A. S. pateikė priešieškinį, kuriame prašo nustatyti, kad bendro... 8. Ieškovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriame prašė... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. birželio 9 d. sprendimu ieškinį... 11. Teismas nustatė, kad pastato, unikalus Nr. ( - ), ( - ), rūsyje yra šešios... 12. Pagal byloje nustatytą esančią faktinę situaciją, atsakovas (ar buvęs... 13. Atsakovas procesiniuose dokumentuose nurodė, jog bandė kalbėtis su kitais... 14. Esant nustatytam bendraturčių nuosavybės teisių pažeidimui - atsakovui... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 17. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 18. 1) Atsakovo manymu, pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą,... 19. 2) Svarbu nustatyti ne pertvaros įrengimo faktą, kurio atsakovas neginčijo,... 20. 3) Teismas neatsižvelgė į atsakovo argumentus, kad Bendrijos įsteigimo metu... 21. 4) Realiai sienos su durimis nugriovimas reikštų tos pačios sienos ir durų... 22. 5) Nebuvo nustatyta jokių požymių, pagal kuriuos nebūtų galima leisti... 23. 6) Atsakovo reikalavimas leisti jam naudotis į rūsį vedančiais laiptais ir... 24. 7) Privalu atsižvelgti ir į susiklosčiusius faktinius bendro daikto... 25. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad apeliacinis skundas... 26. Atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai:... 27. 1) Apeliantas konkrečių aplinkybių, kuriomis siekia pagrįsti savo... 28. 2) Teismui atsiranda teisė nustatyti naudojimosi tvarką tik tada, kai... 29. 3) Atsakovas turi įrodyti, jog jo elgesys visiškai atitinka teisės aktų... 30. 4) Teismas nurodė, kad atsakovo teiginys apie ankstesnio savininko veiksmus... 31. 5) Atsakovas neįžvelgia skirtumo tarp „naudojimosi laiptais“ ir... 32. 6) Atsakovas maišo priklausinius su bendro naudojimo objektais. Bendro... 33. 7) A. S. laikosi pozicijos, kad laiptų plotai neįskaičiuojami į vidaus... 34. 8) Norminiai aktai nenumato konkretaus bendro naudojimo laiptelių skaičiaus,... 35. 9) Teismas neturėjo pareigos išsiaiškinti: „<...> kas bus po to, kai... 36. 10) Nurodė, kad CK 1. 137 str. 2 d. įtvirtinta nuostata, kad įgyvendindami... 37. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 38. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 39. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 40. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes,... 41. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 42. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2011 m. lapkričio 9 d. buvo įkurta... 43. Savininkas savo teises gali ginti reikalaudamas pašalinti bet kuriuos jo... 44. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Dėl kitų apeliaciniame... 45. Remdamasis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 47. Atmetus apeliacinį skundą, apelianto (atsakovo) A. S. patirtos bylinėjimosi... 48. Ieškovas pateikė duomenis, jog už atsiliepimo į apeliacinį skundą... 49. Teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 50. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 9 d. sprendimą palikti... 51. Priteisti ieškovui Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88,...