Byla e2-640-831/2017
Dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir kitų reikalavimų

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Krivičius, sekretoriaujant: G. B., dalyvaujant ieškovės atstovui advokato padėjėjui K. Ž., nedalyvaujant ieškovei D. K., nedalyvaujant atsakovui V. K., (teismo šaukimas įteiktas tinkamai)

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-640-831/2017 pagal ieškovės D. K. ieškinį atsakovui V. K., tretiesiems asmenims UAB „Gotas“; Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui; Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; Kauno teritorinei muitinei; Lindorff Oy, veikiančiam per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą; Savivaldybės įmonei „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“; antstolei I. B.; UAB „ARN group“; UAB „4finance“; UAB „Minibank“; UAB „S. I. C..lt“, dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir kitų reikalavimų.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ieškovė ieškiniu prašo teismą nutraukti santuoką tarp jos ir atsakovo, sudarytą 2011-12-30 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje (akto įrašo Nr. 221), dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Po santuokos nutraukimo palikti ieškovei santuokinę pavardę. Priteisti iš atsakovo ieškovei patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė, atstovaujama advokato padėjėjo K. Ž. ieškinyje nurodė ir teismo posėdžio metu ieškovės atstovas papildomai paaiškino, kad Santuoka tarp V. P., a.k. ( - ) ir D. K., a.k. ( - ), įregistruota 2011 m. gruodžio mėn. 30 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 221. Šalys gyvendamos santuokoje bendrų vaikų nesusilaukė. Su atsakovu nuo 2016 metų vasario mėnesio 23 dienos neveda bendro ūkio ir nebegyvena sutuoktinių gyvenimo. Materialinės teisės normos sutuoktinio kaltę dėl santuokos iširimo apibrėžia kaip santuokinių pareigų pažeidimą iš esmės. Būtent šių pareigų pažeidimas iš esmės gali būti laikomas kaltu sutuoktinio elgesiu. Mano, kad kaip tik tokios priežastys ir sąlygojo šeimos iširimą. Santuoką laiko nutrūkusia dėl abipusės mūsų kaltės. Šalys bendrų įsipareigojimų kreditoriams neturi – visi šalių įsipareigojimai kreditoriams yra asmeninio pobūdžio. V. K. yra skolingas: UAB „Gotas“, juridinio asmens kodas 121769394, pagal 2014 m. vasario mėnesio 07 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-168-305/2014; Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (Vilniaus rajono PK ir Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Kelių policija yra netekę savo juridinio subjektiškumo, todėl jų teises yra perėmęs Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas); Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (šis subjektas taip pat atstovauja Lietuvos Respublikai); Kauno teritorinei muitinei; Lindorff Oy, veikiančiam per savo struktūrini padalinį Lindorff Oy filialą,; Savivaldybės įmonei „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“; G. S. ir K. V., atstovaujamiems antstolės I. B.. D. K. yra skolinga: UAB „ARN group“; UAB „4finance“; UAB „Minibank“; UAB „S. I. C..lt“. Kreditoriams apie santuokos nutraukimą pranešta tinkamai. Nekilnojamojo turto Šalys santuokos metu neįsigijo. Kilnojamasis turtas pasidalintas dar iki Šalims apsigyvenant skyriumi. Ieškovė dėl to pretenzijų atsakovui neturi. 9.

  5Ieškovė pripažįsta, kad autotransporto priemonės - DAIMLER CHYSLER C240 , valstybinis Nr. ( - ) ir JEEP GRAND CHEROKEE, valstybinis Nr. ( - ) atsakovo yra įsigyti už jo asmenines lėšas ir dėl to jokių pretenzijų nereiškia. šalys bendrų nepilnamečių vaikų neturi, todėl su nepilnamečiais vaikais susiję klausimai šioje byloje sprendžiami nebus. Ieškovė augina gimusį ankstesnėje santuokoje su R. D., jo sūnų V. D., gimusį 2001 metų liepos 11 dieną. Po santuokos nutraukimo pasiliks santuokos metu turėtą pavardę. Išlaikymo sau iš atsakovo ji nereikalauja ir mano, kad ir iš ieškovės atsakovui išlaikymas nėra priteistinas.

 3. Atsakovas V. K. atsiliepimų teismui nepateikė. Procesinius dokumentus sutiko gauti elektroniniu paštu.
 4. Tretysis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teismui pateiktuose atsiliepimuose nurodė, kad Pagal Trečiojo asmens turimus 2017 m. kovo 3 d. mokesčių apskaitos informacinės sistemos duomenis matyti, kad Ieškovė turi mokestine prievole valstybės biudžetui - 2,26 EUR Gyventojų pajamų mokesčio delspinigių, kuri Ieškovės Ieškinyje nenurodyta kaip kreditorinis įsipareigojimas Trečiojo asmens atžvilgiu ir neaptartas jos tolimesnis vykdymas po santuokos tarp Ieškovės ir Atsakovo nutraukimo. Iš 2017 m. kovo 3 d. antstolių informacinės sistemos išrašo matyti, kad šiuo metu Ieškovės atžvilgiu nėra antstolių vykdomi jokie vykdomieji dokumentai valstybės naudai. Pagal Trečiojo asmens turimus 2017 m. kovo 3 d. mokesčių apskaitos informacinės sistemos duomenis Atsakovas mokestinės prievolės neturi ir valstybės biudžetui neskolingas, tačiau iš 2017 m. kovo 3 d. antstolių informacinės sistemos išrašo matyti, kad Atsakovo atžvilgiu šiuo metu vykdomi priverstinio vykdymo veiksmai penkiose vykdomosiose bylose Lietuvos Respublikos (Suinteresuoto asmens) naudai. Taigi, Atsakovas pagal šiuo metu vykdomus vykdomuosius dokumentus yra skolingas valstybės biudžetui žemiau nurodytas sumas, kurios Ieškovės Ieškinyje taip pat nenurodytos ir neaptartos kaip kreditoriniai (skoliniai) įsipareigojimai, t. y.: 115,85 EUR, vykdomosios bylos Nr. 0135/13/01973 (išieškojimą vykdo antstolis A. M.); 8,70 EUR, vykdomosios bylos Nr. 0240/12/00156 (išieškojimą vykdo antstolis V. M.); 11,58 EUR, vykdomosios bylos Nr. 0171/09/03613 (išieškojimą vykdo antstolė B. P.); 21,72 EUR, vykdomosios bylos Nr. 0171/09/00379 (išieškojimą vykdo antstolė B. P.); 86,89 EUR, vykdomosios bylos Nr. 0178/08/01772 (išieškojimą vykdo antstolis D. Š.). Trečiasis asmuo, susipažinęs su Ieškovės Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis bei jo duomenų bazėse esančiais aukščiau nurodytais duomenimis bei atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, nesutinka, kad Ieškovės pareikštas Ieškinys Teismui būtu tenkintinas visoje apimtyje ir santuoka tarp Ieškovės ir Atsakovo būtu nutrauktina Ieškinyje aptartomis sąlygomis kreditoriniu (skoliniu) įsipareigojimu valstybės atžvilgiu apimtimi. Visų pirma, Ieškovė Ieškinyje nėra nurodžiusi aukščiau šiame atsiliepime Trečiojo asmens pažymėtos Ieškovės esamos mokestinės prievolės valstybės biudžetui, taip pat nėra nurodžiusi konkrečiai aukščiau šiame atsiliepime Trečiojo asmens pažymėtų Atsakovo atžvilgiu priverstinai antstolių vykdomų išieškojimų iš jo valstybės naudai ir tolimesnių jų vykdymo po santuokos nutraukimo, o Ieškovei nepasisakius dėl visų sutuoktinių esamų kreditoriniu (skolinių) įsipareigojimų, kurie turėtų būti tenkinami iš priklausančios sutuoktinių turto dalies, valstybės atžvilgiu ir Ieškinyje neišsprendus jų paskirstymo naštos vienam ar kitam sutuoktiniui po santuokos nutraukimo, Trečiojo asmens vertinimu toks Ieškinys visoje apimtyje neturėtų būti Teismo tenkintinas. Antra, tokio Ieškinio patenkinimas visoje apimtyje Teismui priimant sprendimą nutraukti sudarytą santuoką, iš esmės pažeistų valstybės teises ir jos teisėtus turtinius interesus, kadangi liktų neišspręstas Ieškovės ir Atsakovo, kaip sutuoktinių, piniginio pobūdžio prievolių įvykdymo klausimas valstybei.
 5. Tretysis asmuo Kauno teritorinė muitinė teismui pateiktuose atsiliepimuose nurodė, kad sutinka, kad teismui pareikštas ieškinys būtų tenkinamas.
 6. Tretysis asmuo UAB „Gotas“ teismui pateiktuose atsiliepimuose nurodė, kad sutinka, kad teismui pareikštas ieškinys būtų tenkinamas.
 7. Tretieji asmenys Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatas; Lindorff Oy, veikiantis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą; Savivaldybės įmonė „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“; antstolė I. B.; UAB „ARN group“; UAB „4finance“; UAB „Minibank“; UAB „S. I. C..lt“, atsiliepimų teismui nepateikė.

6Teismas

konstatuoja:

 1. Dėl ieškovės ir atsakovo santuokos nutraukimo
 1. Teismas, išklausęs ieškovės atstovo paaiškinimus, ištyręs ir įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, nustatė, kad ieškovė ir atsakovas 2011 m. gruodžio 30 d. sudarė santuoką, santuoka įregistruota Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 221 (santuokos liudijimas AA Nr. 444600). Teismas, atsižvelgdamas į ieškovės atstovo paaiškinimus, sprendžia, kad šiuo metu ieškovės ir atsakovo santuoka yra faktiškai ir galutinai iširusi, kadangi jie jau daugiau kaip 1 metai laiko negyvena santuokinio gyvenimo, neveda bendro ūkio ir nėra pagrindo tikėtis, kad kada nors vėl pradės gyventi kartu (b.l. 3-4, garso įrašas nuo 02.45 min. ir nuo 09.34 min.). Ieškovei tvirtai ir galutinai apsisprendus santuoką nutraukti, o atsakovui neišreiškus pozicijos dėl santuokos nutraukimo, jų santuoka nutrauktina. Atsižvelgiant į tai, kad nei viena šalis neginčija savo kaltės dėl santuokos iširimo, pripažintina, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.61, 3.63 straipsniai).
 1. Dėl nepilnamečių vaikų.
 1. Ieškovė ir atsakovas vaikų santuokoje nesusilaukė.
 1. Dėl tarpusavio išlaikymo.
 1. Išlaikymo sau nereikalauja nei ieškovas, nei atsakovė.
 1. Kiti su santuokos nutraukimu susiję klausimai.
 1. Gyvendami santuokoje ieškovė ir atsakovas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ar registruotino kilnojamojo turto neįgijo (b.l. 7, 8).
 2. Kreditorinių įsipareigojimų turi tiek ieškovė tiek ir atsakovas. (b.l. 3-4, 10-11, 27-29), tačiau teismui pateikti duomenys patvirtina, kad tiek ieškovės teik ir atsakovo įsiskolinimai yra asmeninio pobūdžio, todėl teismas neturi pagrindo spręsti dėl tolimesnio kreditorinių įsipareigojimų vykdymo po santuokos nutraukimo, juo labiau, kad Ieškovė ir Atsakovas bendro dalintino turto santuokos metu neįgijo.
 3. Po santuokos nutraukimo, ieškovei pageidaujant, ieškovei paliktina santuokinė pavardė „K.“, o atsakovui neišreiškus pozicijos palieka jo santuokinė pavardė – „K.“ (CK 3.69 straipsnio 1 dalis).
 1. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.
 1. Pagal bylos duomenis ieškovė, šioje byloje patyrė sekančias bylinėjimosi išlaidas – sumokėjo 31 Eur žyminio mokesčio (b.l. 18), duomenys apie kitas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui pateikti nebuvo. Atsakovas bylinėjimosi išlaidų šioje byloje neturėjo. Ieškimį patnkinus visa apgintimi, šios Ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos jai priteistinos iš atsakovo (CPK 93 str. 1 d.)

7VII. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas valstybei.

 1. Valstybės išlaidas šioje civilinėje byloje sudaro 11,55 Eur teismo turėtų bylos nagrinėjimo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b.l. 2). Kadangi ieškinys tenkintas visiškai, šios valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 307 ir 310 straipsniais,

Nutarė

9Ieškinį tenkinti visiškai.

10Nutraukti ieškovės D. K., a.k. ( - ), ir atsakovo V. K., a.k. ( - ) santuoką, sudarytą 2011 m. gruodžio 30 d., įregistruotą Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 221, pripažįstant, kad ji iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

11Po santuokos nutraukimo ieškovei D. K., a.k. ( - ), palikti pavardę „K.“, o atsakovui V. K., a.k. ( - ) palikti jo santuokinę pavardę „K.“.

12Priteisti iš atsakovo V. K., a.k. ( - ) ieškovės D. K., a.k. ( - ) naudai 31 Eur (trisdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų.

13Priteisti iš atsakovo V. K., a.k. ( - ) valstybės naudai 11,55 Eur (vienuolika eurų ir 55 ct) bylinėjimosi išlaidų (išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu). (Mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas: „Swedbank“, AB Nr. ( - ), AB „Citadele“ Nr. ( - ), AB DNB bankas Nr. ( - ), AB SEB bankas Nr. ( - ), Akcinė bendrovė Šiaulių bankas Nr. ( - ), D. B. A/S Lietuvos filialas Nr. ( - ), N. B. AB Lietuvos skyrius Nr. ( - ), Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5660).

14Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Vilkaviškio rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai