Byla e2-15367-566/2020
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Makveža“ ieškinį atsakovei UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“ dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovė ieškinyje nurodo, kad UAB „Makveža“ ir atsakovė 2019 m. kovo 29 d. sudarė didmeninio pirkimo – pardavimo sutartį Nr. V-14-20190329SR-0829, pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovei jos užsakytas prekes, o atsakovė įsipareigojo prekes priimti ir už jas sumokėti sutartyje nustatyta tvarka. Atsakovė nupirko iš ieškovo prekių pagal išrašytas PVM sąskaitas-faktūras 2860,10 Eur sumai. Atsakovė pagal ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras atsiskaitė iš dalies ir liko skolinga ieškovui 2256,00 Eur sumą. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2256,00 Eur skolos, 126,26 Eur palūkanų, 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei ieškinio, jo priedų kopija ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovės prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2019 m. kovo 29 d. sudarė didmeninio pirkimo – pardavimo sutartį Nr. V-14-20190329SR-0829, pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovei jos užsakytas prekes, o atsakovė įsipareigojo prekes priimti ir už jas sumokėti sutartyje nustatyta tvarka. Atsakovė nupirko iš ieškovės prekių pagal 2019 m. balandžio 10 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3243985 507,38 Eur, 2019 m. balandžio 10 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3243985 507,38 Eur, 2019 m. balandžio 10 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3503426 15,66 Eur, 2019 m. balandžio 10 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3503567 38,97 Eur, 2019 m. balandžio 11 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3417018 125,16 Eur, 2019 m. balandžio 11 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3503679 19,33 Eur, 2019 m. balandžio 12 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3503843 77,35 Eur, 2019 m. balandžio 15 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3504061 8,16 Eur, 2019 m. balandžio 16 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3502360 38,75 Eur, 2019 m. balandžio 17 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3504330 21,90 Eur, 2019 m. balandžio 17 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3504482 22,77 Eur, 2019 m. balandžio 18 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3502196 16,20 Eur, 2019 m. balandžio 24 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3417206 111,12 Eur, 2019 m. balandžio 24 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3502206 63,75 Eur, 2019 m. balandžio 24 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3502208 748,52 Eur, 2019 m. balandžio 26 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3508500 17,21 Eur, 2019 m. gegužės 8 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3502665 11,58 Eur, 2019 m. gegužės 14 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3511366 11,38 Eur, 2019 m. gegužės 27 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3515034 17,00 Eur, 2019 m. gegužės 27 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3515051 13,11 Eur, 2019 m. gegužės 30 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3515655 29,47 Eur, 2019 m. rugpjūčio 2 d. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MAK3296220 945,33 Eur, iš viso 2860,10 Eur sumai. Atsakovė pagal ieškovo pateiktas PVM sąskaitas - faktūras atsiskaitė iš dalies ir liko skolinga ieškovei 2256,00 Eur sumą. Duomenų, patvirtinančių, kad atsakovė būtų apmokėjusi ieškovei susidariusį įsiskolinimą, byloje nėra (CPK 178 straipsnis).

7CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata - kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Duomenų apie tai, kad atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus ieškovei įvykdė tinkamai nėra, todėl, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovė pažeidė savo sutartines prievoles, t. y. nepagrįstai nemoka už parduotas prekes. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 2256,00 Eur skolą ir 126,26 Eur palūkanų yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.210 straipsnis, 6.205 straipsnis).

8Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, jog kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40,00 Eur sumą. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovės priteistina 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų.

9Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, jog skolininkas (verslininkas) privalo mokėti 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovės reikalavimas tenkintinas ir šioje dalyje, iš atsakovės priteisiant 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2422,26 Eur (2256,00 Eur + 126,26 Eur +40,00 Eur) dydžio sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2020 m. balandžio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Remiantis LR CPK 93 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 55.0 Eur žyminis mokestis bei 60,00 Eur išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti, iš viso 115,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 9,23 Eur. Remiantis LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (nauja redakcija nuo 2020 m. sausio 23 d.) bei CPK 92 straipsniu, valstybės naudai iš atsakovo priteistina 9,23 Eur.

12Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsniu, 285-288 straipsniais, 307 straipsniu, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovei UAB „Makveža“, į. k. 161621777, iš atsakovės UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“, į. k. 303252529, 2256,00 Eur (du tūkstančius du šimtus penkiasdešimt šešis eurus 0 ct) skolos, 126,26 Eur (vieną šimtą dvidešimt šešis eurus 26 ct) palūkanų, 40,00 Eur (keturiasdešimt eurų 00 ct) skolos išieškojimo išlaidų, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 2422,26 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. balandžio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 115,00 Eur (vieną šimtą penkiolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Priteisti valstybės naudai iš atsakovės UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“, į. k. 303252529, 9,23 Eur (devynis eurus 23 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, a/s Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660.

16Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

17Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

18Ieškovė turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai