Byla 2A-467/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donato Šerno ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei prokurorei Ritai Dabužinskienei, atsakovo UAB ,,Klaipėdos technikos mokykla“ atstovei advokatei Jurgitai Judickienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Klaipėdos technikos mokykla“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. kovo 4 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-202-267/2008 pagal ieškovo Telšių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ir bendraieškio Lietuvos Respublikos Vyriausybės ieškinį atsakovams Telšių apskrities viršininko administracijai, uždarajai akcinei bendrovei ,,Telšių buitis“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Klaipėdos technikos mokykla“ ir Lietuvos techninio sporto draugijai, trečiasis asmuo Klaipėdos apskrities viršininko administracija, dėl įsakymo, turto panaudos bei nuomos sutarčių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas Telšių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, siekdamas apginti viešą interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Telšių apskrities viršininko administracijai, UAB ,,Klaipėdos technikos mokykla“, UAB ,,Telšių buitis“ ir Lietuvos techninio sporto draugijai, kuriuo prašė:

51. Panaikinti 1998 m. kovo 20 d. Telšių apskrities viršininko įsakymo Nr. 361 „Dėl nuosavybės teisių pripažinimo į pastatus ir statinius Telšių rajone“ 9 punktą dėl UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ nuosavybės teisės pripažinimo į statinius: technikos mokyklą 1C‘p, technikos mokyklą 2C2p, garažus 3G‘, sargo būdelę 4Bm, esančius ( - ).

62. Pripažinti negaliojančia 1998 m. gruodžio 2 d. tarp Lietuvos techninio sporto draugijos ir UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ sudarytą panaudos sutartį Nr. 6.

73. Pripažinti negaliojančia 2005 m. gegužės 31 d. tarp UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ ir UAB „Telšių buitis“ sudarytą minėtų pastatų ir statinių nuomos sutartį.

84. Įpareigoti atsakovą UAB „Telšių buitis“ grąžinti ginčo nekilnojamąjį turtą Lietuvos techninio sporto draugijai.

9Ieškovas paaiškino, jog Lietuvos Respublikos Seimas 1995 m. vasario 23 d. įstatymu Nr. I-815 „Dėl Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo” pakeitė Lietuvos Aukščiausios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimą ir nurodė subjektus, kuriems perduodamas minėtos draugijos turtas, o Vyriausybę įpareigojo su šiais subjektais sudaryti panaudos sutartis bei kontroliuoti jų laikymąsi. Vykdydama įstatymus Vyriausybė 1995 m. birželio 16 d. priėmė nutarimą Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolimesnio naudojimo”, kuriuo valstybės institucijos buvo įpareigotos perduoti, o perimančios institucijos perimti nutarimo prieduose išvardintą turtą, todėl 1996 m. sausio 22 d. akto Nr. 1 pagrindu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija perdavė Lietuvos techninio sporto draugijai „Klaipėdos technikos mokyklą“, buvusią Klaipėdos vairuotojų mokyklą. 1996 m. gegužės 29 d. turto panaudos sutartimi Lietuvos Respublikos ekonomikos ministerija perdavė Lietuvos techninio sporto draugijai neatlygintinai naudotis buvusios SDAALR turtą – Klaipėdos technikos mokyklos turtą, perduotą Krašto apsaugos ministerijos 1996 m. sausio 22 d. aktu Nr. I Lietuvos techninio sporto draugijai. Pagal 1996 m. lapkričio 13 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 1311 Klaipėdos apskrities viršininko administracija dėl minėto turto įformino naujas panaudos sutartis – panaudos davėja tapo Klaipėdos apskrities viršininko administracija.

10Ieškovas teigė, kad Telšių apskrities viršininko administracijai jokiais teisės aktais nebuvo patikėtas ginčo objektas, todėl ji neturėjo jokių teisių į ginčo turtą ir jo atžvilgiu negalėjo priiminėti jokių sprendimų. Dėl to, ieškovo nuomone, 1998 m. kovo 20 d. Telšių apskrities viršininko įsakymo Nr. 361 „Dėl nuosavybės teisių pripažinimo į pastatus ir statinius Telšių rajone“ 9 punktas, kuriuo buvo pripažinta UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ nuosavybės teisė į ginčo pastatus, yra neteisėtas, nes prieštarauja imperatyvioms paminėtų įstatymų normoms.

11Taip pat ieškovas nurodė, kad Ekonomikos ministerija 1996 m. gegužės 29 d. panaudos sutartimi perdavė panaudos gavėjui - Lietuvos techninio sporto draugijai - neatlygintinai naudotis UAB „Klaipėdos technikos mokyklos“ turtu. Šioje sutartyje imperatyviai buvo nustatyta sąlyga, kad valstybės turtas, Lietuvos techninio sporto draugijos gautas panaudos pagrindu, tretiesiems asmenims gali būti perduotas, įkeistas, parduotas ar juo laiduojama tik leidus Vyriausybei. Ieškovo teigimu, Lietuvos techninio sporto draugija, pažeisdama panaudos sutarties nuostatas bei neturėdama Vyriausybės leidimo, 1998 m. gruodžio 2 d. panaudos sutartimi Nr. 6 ginčo turtą perdavė neatlygintinai naudotis UAB „Klaipėdos technikos mokykla“, todėl ši sutartis turi būti pripažintina negaliojančia.

12Ieškovas nurodė, kad UAB „Klaipėdos technikos mokykla“, neturėdama jokių teisių į ginčo pastatus ir statinius, 2005 m. gegužės 31 d. neteisėtai sudarė nuomos sutartį su UAB “Telšių buitis“, kuriai iki 2048 m. birželio 2 d. išnuomojo ginčo objektus, nes sutinkamai su CK 4.37 straipsnio antrąja dalimi, tik turto savininkas turi teisę disponuoti turtu. Ši nuomos sutarti, ieškovo teigimu, prieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms – CK 6.477 straipsnio ketvirtajai daliai, Lietuvos Aukščiausios Tarybos 1990 m. kovo 22 d. nutarimui Nr. I-63, 1995 m. vasario 23 d. įstatymui Nr. I-815, Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimui Nr. 1629 „Dėl Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolimesnio naudojimo” dalinio pakeitimo”, todėl turi būti pripažintina negaliojančia. Taip pat ieškovas teigė, jog panaikinus administracinį aktą bei sutartis, turi būti panaikintos ir jų pagrindu atsiradusios teisinės pasekmės, tai yra ginčo pastatai turi būti perduoti Lietuvos techninio sporto draugija patikėjimo teise.

13Ieškovo nuomone, atsakovai UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ ir UAB „Telšių buitis“ negali būti laikomos sąžiningais įgijėjais. Šį teiginį ieškovas grindė nurodydamas, jog ginčo turtas buvo perduotas valstybei įstatymo pagrindu, su juo susiję įstatymai bei Vyriausybės nutarimai buvo skelbiami įstatymo nustatyta tvarka, o pagal CK 1.6 straipsnio nuostatas, įstatymų nežinojimas ar netinkamas jų nuostatų suvokimas neatleidžia nuo juose numatytų sankcijų taikymo ir nepateisina įstatymų reikalavimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo. Ieškovo nuomone, tiek UAB „Klaipėdos technikos mokykla“, tiek UAB „Telšių buitis“ buvo žinoma aplinkybė, kad turtą įgyja ne iš savininko. Atsakovui UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ buvo žinoma ta aplinkybė, kad jo turtas 1996 m. sausio 22 d. aktu Nr. 1 perduotas Lietuvos techninio sporto draugijai, be to, atsakovas 1998 m. gruodžio 2 d. pasirašė panaudos sutartį su Lietuvos techninio sporto draugija dėl ginčo objektų perdavimo. UAB „Telšių buitis“ daiktines teises įsigijo ne iš savininko, bet iš UAB „Klaipėdos technikos mokykla“, neturinčios jokių teisių į ginčo objektą.

14Ieškovas nurodė, kad ieškinio senaties terminas nepraleistas, nes jis tik 2006 m. liepos 18 d. sužinojo apie pažeistą viešąjį interesą.

15Atsakovai UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ ir UAB „Telšių buitis“ su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškinys paduotas praleidus ieškinio senaties terminą, todėl turi būti atmestas. Taip pat teigė, kad ieškinys nėra pagrįstas objektyviais įrodymais.

16Atsakovai Lietuvos techninio sporto draugija ir Telšių apskrities viršininko administracija bei tretysis asmuo Klaipėdos apskrities viršininko administracija su pareikštu ieškiniu sutiko ir prašė jį patenkinti.

17Šiaulių apygardos teismas 2008 m. kovo 4 d. sprendimu ieškinį patenkino: panaikino 1998 m. kovo 20 d. Telšių apskrities viršininkės įsakymo Nr. 361 9 punktą dėl UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ nuosavybės teisės pripažinimo į ginčo statinius; pripažino negaliojančia 1998 m. gruodžio 2 d. tarp Lietuvos techninio sporto draugijos ir UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ sudarytą panaudos sutartį Nr. 6 nuo jos sudarymo momento; pripažino negaliojančia 2005 m. gegužės 31 d. tarp UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ ir UAB „Telšių buitis“ sudarytą pastatų ir statinių nuomos sutartį nuo jos sudarymo momento dalyje dėl ginčo statinių bei pastatų nuomos; bei taikė restituciją – nusprendė grąžinti atsakovų valdomą ginčo turtą kaip valstybės turtą Lietuvos techninio sporto draugijai patikėjimo teise.

18Teismas sprendė, kad Telšių apskrities viršininko administracija neturėjo jokių teisių į ginčo turtą, neturėjo Vyriausybės sutikimo ar kito teisinio pagrindo, suteikiančio Vyriausybės vardu priimti sprendimus dėl ginčo pastatų. Dėl to, teismo nuomone, ginčo 1998 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 361 9 punktas, kuriuo buvo pripažinta UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ nuosavybės teisė į ginčo pastatus, yra neteisėtas ir prieštarauja imperatyvioms teisės normoms (1964 m. CK 47 str., CK 1.80 str. 1 d.).

19Teismas taip pat nurodė, kad Klaipėdos technikos mokyklos turtas, kaip valstybės turtas, 1996 m. gegužės 29 d. buvo perduotas panaudos sutartimi Lietuvos techninio sporto draugijai. Klaipėdos technikos mokykla iki 2003 m. liepos 21 d. buvo Valstybinė įmonė, kurios visas turtas, tame tarpe ir ginčo pastatai, nuosavybė teise priklausė Lietuvos Respublikai. Panaudos gavėjas Lietuvos techninio sporto draugija turėjo teisę perduoti gautąjį turtą tik gavęs panaudos davėjo, tai yra Vyriausybės, sutikimą. Tačiau 1998 m. gruodžio 2 d. panaudos sutartimi Nr. 6 Lietuvos techninio sporto draugija, pažeisdama panaudos sutarties nuostatas, neturėdama Vyriausybės leidimo, ginčo turtą perdavė neatlygintinai naudotis UAB „Klaipėdos technikos mokyklai“, todėl teismas sprendė, kad ši sutartis prieštarauja imperatyvioms teisės normoms (1964 m. CK 47 str., CK 1.80 str. 1 d.).

20Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas taip pat sprendė, kad UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ neturėjo jokių teisių 2005 m. gegužės 31 d. sudaryti nuomos sutartį su UAB “Telšių buitis“, nes tik turto savininkas turi teisę disponuoti turtu (CK 4.37 str. 2 d.). Dėl to teismas 2005 m. gegužės 31 d. nuomos sutartį ginčo pastatų dalyje pripažino negaliojančia kaip prieštaraujančią imperatyviosioms įstatymo normoms (CK 1.80 str. 1 d.).

21Teismas konstatavo, kad atsakovai UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ ir UAB „Telšių buitis“ nėra sąžiningi įgijėjai. Šią išvadą teismas grinė nurodydamas, jog ginčo turtas buvo perduotas valstybei įstatymo pagrindu, todėl atsakovams ne tik turėjo būti, bet ir buvo žinoma ta aplinkybė, kad jie turtą įgyja ne iš savininko. Todėl teismas taikė restitucija tiek atsakovo UAB „Klaipėdos technikos mokykla“, tiek UAB „Telšių buitis“ atžvilgiu ir sprendė, jog ginčo pastatai kaip valstybės turtas turi būti grąžinti Lietuvos techninio sporto draugijai patikėjimo teise.

22Teismas atmetė atsakovų argumentus, kad ginčo pastatai UAB „Klaipėdos technikos mokyklos“ vardu įregistruoti 1998 m. kovo 30 d. ir tebėra registruoti iki šiol Nekilnojamojo turto registre. Teismo nuomone, ši aplinkybė nėra svarbi, nes įregistravimo pagrindas yra ginčo apskrities viršininko 1998 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 361, kuris pripažintas neteisėtu ir prieštaraujantis imperatyvioms teisės normoms, todėl yra negaliojantis.

23Teismas atmetė atsakovų argumentus dėl nepateiktų priedų prie 1996 m. gegužės 29 d., 1998 m. gruodžio 1 d. ir 1998 m. gruodžio 2 d. sudarytų panaudos sutarčių. Teismas nurodė, kad iš Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos techninio sporto draugijos 1996 m. sausio 22 d. akto Nr. 1 matyti, kad, vykdant Lietuvos Respublikos 1995 m. vasario 23 d. įstatymą Nr. I-815 „Dėl Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti, turto tolesnio naudojimo” ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimą Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolimesnio naudojimo” bei Krašto apsaugos ministerijos 1995 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. 647, Krašto apsaugos ministerija perdavė Lietuvos techninio sporto draugijai 1996 m. sausio 1 d. balanso duomenimis valstybines įmones, kurių viena Klaipėdos technikos mokykla, buvusi Klaipėdos vairuotojų mokykla. Teismas sprendė, kad iš 1998 m. lapkričio 20 d. Klaipėdos technikos mokyklos ilgalaikio turto inventorizacijos aprašo 2 punkto matyti, kad pastatai, esantys ( - ), priklauso Klaipėdos technikos mokykla, o atsakovo UAB „Telšių buitis“ direktorius 2003 m. balandžio 28 d. prašyme Lietuvos techninio sporto draugijai nurodo, kad „Vairuotojų mokykla mokinių beveik nebesurenka...Jeigu nusipirkčiau pastatus, mokyklai leisčiau naudotis jai reikalingu plotu ir teritorijos dalimi pagal panaudos sutartį (nemokamai)“. Iš šių įrodymų teismas sprendė, jog visuose dokumentuos kalba eina apie vieną ir tą patį objektą – ginčo pastatus.

24Teismas atmetė atsakovų prašymą taikyti pareikštam reikalavimui ieškinio senaties terminą (1964 m. CK 84 str.) ir sprendė, jog terminas ieškiniui pareikšti nėra praleistas.

25Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Klaipėdos technikos mokykla“ prašo minėtą teismo sprendimą pakeisti ir ieškinį atmesti dalyse dėl 1998 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 361 9 punkto panaikinimo, dėl 2005 m. gegužės 31 d. nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia bei dalyje dėl restitucijos taikymo ir įpareigojimo UAB ,,Telšių buitis“ grąžinti technikos mokyklą Lietuvos techninio sporto draugijai. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

261. Teismas nepagrįstai rėmėsi CK 1.80 straipsniu. Nagrinėjamu atveju UAB ,,Klaipėdos technikos mokykla“ nuosavybės teisės į ginčo pastatus atsirado ne sandorio, o administracinio akto – Telšių apskrities viršininkės įsakymo – pagrindu. Individualių teisės aktų ginčyti remiantis CK 1.80 straipsniu negalima.

272. Teismas nepagrindė išvados, jog Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1629 draudė perleisti būtent Klaipėdos technikos mokyklos turtą. Šio Vyriausybės nutarimo 1-5 prieduose yra konkrečiai nurodyta, kokiam turtui yra taikomos šios nuostatos. Tik konkretus minėtuose prieduose nurodytas turtas laikytinas buvusios SDAALR turtu, į kurį išimtines nuosavybės teises turi Lietuvos Respublika. Klaipėdos technikos mokykla nėra paminėta nė viename iš priedų, o tai reiškia, kad apskritai negalėjo būti sudaryta jokių panaudos sutarčių dėl Klaipėdos techniko mokyklos. Taigi teismas nepagrįstai rėmėsi Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 855, 1995 m. vasario 23 d. įstatymu Nr. I-815 ir Lietuvos Aukščiausios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. I-787. Šiuose teisės aktuose nėra nei vienos imperatyvios teisės normos, kuriai prieštarautų teismo panaikintas 1998 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 361 ar 2005 m. gegužės 31 d. nuomos sutartis.

283. Atitinkamos Lietuvos Respublikos institucijos apskritai neturėjo nei pareigos, nei teisės disponuoti Klaipėdos technikos mokyklos turtu – ginčo pastatais, nes tam nebuvo ir nėra jokio teisinio pagrindo. Panaudos davėjas Ekonomikos ministerija 1996 m. gegužės 29 d. neteisėtai sudarė Turto panaudos sutartį su Lietuvos techninio sporto draugija, o Klaipėdos apskrities viršininko administracija 1998 m. gruodžio 1 d. neteisėtai sudarė Turto panaudos sutartį Nr. 1 su Lietuvos techninio sporto draugija. Vyriausybė 1995 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 855 nustatė konkretų terminą iki 1995 m. rugsėjo 1 d. perduoti ir perimti buvusios SDAALR turtą. Šio termino nustatymas yra imperatyvi nuostata, todėl kompetentingos institucijos turėjo pareigą tik iki nustatytos datos perduoti ir priimti minėtą turtą. Iki šios datos neįgyvendinus minėto nutarimo, minėtos institucijos prarastų ne tik pareigą, bet ir teisę perduoti ar priimti turtą. Nagrinėjamu atveju Klaipėdos technikos mokyklos turtas pirmą kartą buvo perleistas Lietuvos techninio sporto draugijai 1996 m. gegužės 29 d., taigi minėtas terminas buvo praleistas. Analogiškai iki 1995 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos techninio sporto draugijai ir kitoms nurodytoms organizacijoms neperdavus SDAALR turto visos kitos sudarytos panaudos sutartys, pagal kurias atitinkamos valstybinės institucijos perduoda kitoms organizacijoms buvusios SDAALR turtą, turi būti laikomos negaliojančiomis pagal CK 1.80 straipsnio pirmąją dalį ir Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 nuostatas. Dėl to negaliojančia turėtų būti pripažinta ir 1998 m. gruodžio 1 d. turto panaudos sutartis Nr. 1 dalyje dėl panaudos davėjo Klaipėdos apskrities viršininko administracijos perdavimo panaudos gavėjui Lietuvos techninio sporto draugijai Klaipėdos technikos mokyklą. Be to, pagal minėto Vyriausybės nutarimo Nr. 855 2.1 punktą apskričių valdytojams buvo pavesta tvirtinti turto perdavimo aktus, todėl nagrinėjamu atveju nesant patvirtintų turto perdavimo aktų, net ir esant sudarytoms turto panaudos sutartims, buvusios SDAALR turtas negali būtų laikomas tinkamai perduotu. Taip pat nagrinėjamu atveju yra tik 1996 m. gegužės 29 d. ir 1998 m. gruodžio 1 d. turto panaudos sutartys, tačiau nėra šių sutarčių papildančių turto perdavimo aktų. Tai reiškia, kad nėra įvykdyta Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 2.1 punkto imperatyvi nuostata, dėl ko buvusios SDAALR turtas (Klaipėdos technikos mokykla) laikytinas neperduotu atitinkamoms institucijoms. Minėtos sutartys laikytinos neįvykdytomis, nes šalys, tik susitarusios dėl būsimo turto perdavimo, paties turto perdavimo realiai neįvykdė.

294. Abejotinas teismo argumentas, kad Klaipėdos technikos mokykla ir tiesų tėra buvusi Klaipėdos vairuotojų mokykla. Prašymas įregistruoti Klaipėdos technikos mokyklą buvo pateiktas 1991 m. gegužės 14 d., o minėtas Vyriausybės nutarimas Nr. 855 priimtas 1995 m. birželio 16 d. Šiame nutarime minima tik Klaipėdos vairuotojų mokykla, o tai reiškia, kad nutarimo priėmimo dieną Klaipėdos vairuotojų mokykla egzistavo, kas patvirtina, jog Klaipėdos technikos mokykla ir Klaipėdos vairuotojų mokykla yra du atskiri savarankiški juridiniai asmenys.

30Atsakovas UAB ,,Telšių buitis“ prisidėjo prie apeliacinio skundo ir prašo jį patenkinti.

31Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Telšių rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras prašo skundą atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą. Prašymą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

321. Teismas pagrįstai taikė Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 22 d. nutarimą Nr. I-63 bei Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimą, nes būtent šių teisės aktų pagrindu buvo perimas SDAALR valdytas turtas bei konstatuota, kad SDAALR iki tol valdytas turtas yra Lietuvos valstybės nuosavybė. Teismas taip pat pagrįstai taikė 1995 m. vasario 23 d. įstatymą Nr. I-815 ir 1995 m. birželio 16 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 855, nes jų pagrindu buvo sprendžiamas šio turto tolesnio valdymo ir naudojimo klausimai. Vyriausybės nutarimuose nėra nuostatų, paneigiančių valstybės, kaip turto savininkės, nuosavybės teises. Šių aktų pagrindu Lietuvos techninio sporto draugijai buvo perduota Klaipėdos technikos mokykla.

332. Nepagrįsti apelianto argumentai dėl turto perleidimo termino praleidimo. Lietuvos valstybei nuosavybės teisė į SDAALR turtą buvo pripažinta įstatymu ir ji kaip turto savininkė teisės aktų pagrindu sprendė tolesnius tokio turto valdymo ir naudojimo klausimus. Be to, apelianto nurodyto termino negalima laikyti naikinamuoju terminu. Įstatymų leidėjas minėtą terminą nustatė tik tokiam SDAALR turtui, kuris yra perduodamas remiantis 1990 spalio 1 d. inventorizaciniais dokumentais. Klaipėdos technikos mokykla buvo perduota pagal 1995 m. liepos 1 d. inventorizacinius dokumentus, todėl teisės aktai tokiam perdavimui nenustatė jokių perdavimo terminų. Dėl to turtas perduotas teisėtai.

343. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad nėra panaudos sutartis papildančių turto perdavimo aktų. Klaipėdos apskrities viršininko administracijai nebuvo jokio reikalo sudaryti buvusios SDAALR turto perdavimo-priėmimo akto, nes to nereikalavo 1996 m. lapkričio 13 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 1311 dėl Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 redakcija.

354. Klaipėdos vairuotojų mokykla ir Klaipėdos technikos mokykla yra vienas ir tas pats juridinis asmuo, tik Klaipėdos technikos mokykla buvo įtraukta į teisės aktų priedus savo senuoju, tai yra Klaipėdos vairuotojų mokyklos, pavadinimu.

365. Teismas pagrįstai taikė CK 1.80 straipsnį, nes nagrinėjant bylas bendrosios kompetencijos teismuose, administracinių aktų galiojimas ir teisėtumas sprendžiamas remiantis CK numatytomis taisyklėmis, o teismas pripažino, kad minėtas ginčo įsakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, todėl pagrįstai rėmėsi CK 1.80 straipsniu.

37Apeliacinis skundas atmestinas.

38Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, tai yra, būtų priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitiktų materialinės bei proceso teisės normų reikalavimus. Sprendime išdėstytos teismo išvados dėl byloje nustatytų juridinių faktų bei kitų aplinkybių, turinčių reikšmės teisingam kilusio ginčo išsprendimui, privalo atitikti tikrovę, o šių faktų bei aplinkybių buvimas privalo būti patvirtintas teismo patikrintais ir įvertintais patikimais įrodymais. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacinio skundo apibrėžtose ribose, privalo patikrinti tiek faktinį, tiek teisinį šio skundo pagrindą, o taip pat teismo sprendimo negaliojimo absoliučius pagrindus (CPK 320 str. 1 d.).

39Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam ginčui, tinkamai išaiškino bei pritaikė teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų šioje byloje svarstomais klausimais nuostatų ir, patenkindamas ieškinį, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.). Absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė, todėl bylą nagrinėja neperžengdama apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 2 d.).

40Kaip minėta, apeliantas nurodė, kad pagal CK 1.80 straipsnį gali būti pripažinti negaliojančiais tik sandoriai. Remdamasis CK 1.63 straipsnio pirmąja dalimi bei 1.136 straipsnio 2 dalies 1, 3 punktais, Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 14 punktu, o taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 3 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-135/2008) išdėstytomis nuostatomis, apeliantas teigė, jog nagrinėjamuoju atveju atsakovo UAB „Klaipėdos technikos mokykla" nuosavybės teisės į ginčo pastatus, esančius ( - ), atsirado ne sandorio, o individualaus pobūdžio administracinio akto - Telšių apskrities viršininkės 1998 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 361 9 punkto pagrindu, tuo tarpu individualaus teisės akto negalima ginčyti remiantis CK 1.80 straipsniu. Todėl, apelianto nuomone, skundžiamo teismo sprendimo dalis dėl šio akto panaikinimo naikintina, o ieškovo reikalavimas atmestinas. Kadangi teismas, pripažindamas negaliojančia tarp UAB „Klaipėdos technikos mokykla" ir UAB „Telšių buitis" 2005 m. gegužės 31 d. sudarytą turto nuomos sutartį, rėmėsi minėto administracinio akto neteisėtumu ir principu, jog iš teisės teisė nekyla (ex iniuria ius non orifur), todėl, apelianto teigimu, naikintina ir ši teismo sprendimo dalis.

41Teisėjų kolegija šiuos apelianto argumentus laiko nepagrįstais ir juos atmeta.

42Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis paminėtais Lietuvos Aukščiausios Tarybos 1990 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. I-63 „Dėl Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti, esančios Lietuvoje“, Lietuvos Aukščiausios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto", 1995 m. vasario 23 d. įstatymo Nr. I-815 „Dėl Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti, turto tolesnio naudojimo”, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. gegužės 27 d. nutarimo „Dėl teisės aktų, kuriais buvo sprendžiami buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti (SDAALR) valdyto turto klausimai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ nuostatomis, konstatavo, jog įstatymo pagrindu SDAALR (buvusi DOSAAF) ir jai pavaldžios įmonės bei organizacijos, esančios Lietuvoje, perėjo Lietuvos Respublikos jurisdikcijon, buvo nustatyta, kad šios organizacijos turtas teisėtai priklauso visiems Lietuvos gyventojams, o įgyvendinant valstybės, kaip šio turto savininkės, teisę tokį turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti, Vyriausybei buvo pavesta perimti šios draugijos valdymą, visą turtą ir perduoti jį kuriamai Lietuvos techninio sporto draugijai. Teismas, rėmėsi nurodyto Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. gegužės 27 d. nutarimo išaiškinimu, jog Lietuvos Aukščiausios Tarybos nutarimo nuostata dėl tokio turto perdavimo kuriamai techninio sporto draugijai reiškė, kad turtas Lietuvos techninio sporto draugijai perduodamas juo naudotis ir valdyti, bet ne šios draugijos nuosavybėn. Taigi nustatyta, kad įstatymu buvo išspręstas SDAALR (buvusi DOSAAF) turto nuosavybės klausimas, nustatyta, jog tai – Lietuvos valstybės nuosavybė, o taip pat nustatyta tvarka, kaip šis valstybės turtas turi būti valdomas ir naudojamas. Ši tvarka vėlesniais Vyriausybės nutarimais tik buvo įgyvendinama. Todėl valstybės institucijų veiksmai ar neveikimas vykdant šias funkcijas, taip pat ir perskirstant tokį turtą, negali pakeisti nuosavybės teisinių santykių, nustatytų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio reikalavimus atitinkančiais įstatymais.

43Teismas teisingai nurodė, kad Vyriausybė, vykdydama įstatymo pavedimą sudaryti šio turto panaudos sutartis bei kontroliuoti jų laikymąsi, anksčiau paminėtu 1995 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 855 valstybės institucijas įpareigojo perduoti, o perimančias institucijas - perimti nutarimo prieduose išvardintą turtą, o Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1629 „Dėl Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolimesnio naudojimo” dalinio pakeitimo” buvo imperatyviai nurodyta, kad toks turtas tretiesiems asmenims gali būti perduotas, įkeistas, parduotas ar juo laiduojama tik leidus Vyriausybei. Taigi, Vyriausybė, kaip buvo minėta, vykdydama įstatymus, aiškiai ir imperatyviai apibrėžė reikalavimus, keliamus šios kategorijos, tame tarpe nagrinėjamos bylos ginčo objektu esančio turto valdymui. Apeliantas nenurodo įstatymų ar Vyriausybės nutarimų, kuriuose dėl ginčo turto būtų nuspręsta kitaip (CPK 178 str.).

44Kaip minėta apeliantas teigia, kad yra abejotina pirmosios instancijos teismo išvada, jog Klaipėdos technikos mokykla yra buvusi Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 priede minima SDAALR priklausiusi Klaipėdos vairuotojų mokykla, todėl, apelianto nuomone, be pagrindo nuspręsta, kad paminėtas specialus turto valdymo reglamentavimas yra taikytinas ir Klaipėdos technikos mokyklos turtui. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje surinktais įrodymais, laiko, jog teismo išvada, kad ginčo pastatai, esantys ( - ), yra turtas, kuriam galioja nurodytos įstatymų nuostatos, teisinga (CPK 185 str.). Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 1955 m. įkurtas Klaipėdos SDAALR automotoklubas 1974 m. kovo 14 d. buvo perregistruotas į Klaipėdos vairuotojų mokyklą, o ši 1991 m. sausio 1 d. perregistruota į Klaipėdos technikos mokyklą (t. 2, b. l. 147 - 148). Iš SDAALR perimto valstybinio turto pagrindu Klaipėdos miesto savivaldybėje 1991 m. gegužės 15 d. buvo įregistruota VĮ „Klaipėdos technikos mokykla", kuri iki 1996 m. sausio 22 d. buvo Krašto apsaugos ministerijos žinioje. Paminėtų 1995 m. vasario 23 d. įstatymo Nr. 1-815 pirmojo priedo 2 punkte bei Vyriausybės nutarimo Nr. 855 pirmojo priedo 2 punkte numatyta, jog siekiant atkurti vairuotojų mokymo sistemą ir ją plėtoti Lietuvos techninio sporto draugijai perduodamas buvusios SDAALR turtas - Klaipėdos vairuotojų mokykla. Iš byloje esančio Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos techninio sporto draugijos patvirtinto 1996 m. sausio 22 d. akto Nr. 1 10 dalies matyti, kad Lietuvos techninio sporto draugijai perduodama Klaipėdos technikos mokykla, kartu nurodant, jog tai yra buvusi Klaipėdos vairuotojų mokykla (t. 1, b. l. 98 – 99), o 1996 m. gegužės 29 d. Ekonomikos ministerija bei Lietuvos techninio sporto draugija sudarė šio valstybinio turto (Klaipėdos technikos mokyklos) panaudos sutartį (t. 1, b. l. 9). Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1311 pagrindu šio turto panaudos davėja tapo Klaipėdos apskrities viršininko administracija, kuri 1998 m. gruodžio 1 d. sutartimi minimą buvusios SDAALR turtą perdavė neterminuotai naudoti Lietuvos techninio sporto draugijai, o ši 1998 m. gruodžio 2 d. panaudos sutartimi - VĮ „Klaipėdos technikos mokykla" (t. 1, b. l. 14 - 18). Teismo išvados, teisingumą patvirtina taip pat ir 1996 m. gegužės 29 d. panaudos sutarties inventorizacijos aprašų duomenys bei kita bylos medžiaga. Įvertinus šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto argumentas, jog paminėtuose dokumentuose minima ir Klaipėdos vairuotojų mokykla, ir Klaipėdos technikos mokykla, neduoda pagrindo spręsti, jog minimu laikotarpiu egzistavo šie du juridiniai asmenys ir nurodytais įstatymais nustatytas teisinis rėžimas negali būti taikomas ginčo turtui, kuriuo naudojosi Klaipėdos technikos mokykla (CPK 178 str.). Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą teisingai nurodo, jog teismo išvados pagrįstumą patvirtina taip pat ta aplinkybė, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. vasario 24 d. sprendimu bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos 2005 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi konstatuota, kad Klaipėdos technikos mokykla yra įsteigta SDAALR turto ir nurodytų įstatymų pagrindu (administracinė byla Nr.A4-817-2005).

45Teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto argumentą, kad teismas neturėjo pagrindo spręsti, jog ginčo turtas buvo tinkamai perduotas minimoms institucijoms, nes, apelianto teigimu, byloje nėra duomenų, kad buvo įvykdyta Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 pirmosios dalies imperatyvi nuostata, jog valstybės institucijos miestų ir rajonų savivaldybės, vadovaudamiesi 1990 m. spalio 1 d. inventorizaciniais dokumentais, turėjo iki 1995 m. rugsėjo 1 d. perduoti, o Lietuvos techninio sporto draugija ir kiti - perimti buvusios SDAALR turtą pagal šio nutarimo 1 - 3 priedus, o taip pat 2.1. punkto imperatyvi nuostata, reikalaujanti, jog šio turto perdavimas būtų vykdomas pagal patvirtintus perdavimo aktus. Apeliantas teigia, kad šie reikalavimai neįvykdyti, todėl ginčo turto panaudos sutartys laikytinos negaliojančiomis (CK 1.80 str. 1 d.), be to, jos nebuvo įvykdytos. Nurodo, jog atitinkamos Lietuvos Respublikos institucijos neturėjo teisinio pagrindo disponuoti Klaipėdos technikos mokyklos turtu.

46Kaip jau buvo paminėta šioje nutartyje anksčiau, SDAALR (buvusi DOSAAF) turto nuosavybės klausimas buvo išspręstas įstatymu, konstatuojant, jog toks turtas yra Lietuvos valstybės nuosavybė, o vėlesniais Vyriausybės nutarimais tik buvo įgyvendinama tvarka, pagal kurią šis valstybės turtas turi būti valdomas ir naudojamas. Taigi konstatavus, kad ginčo turtui yra taikomos minimų įstatymų nuostatos, dėl kurių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui yra pasisakęs ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, apelianto argumentai, susiję su šių įstatymų įgyvendinamo tvarkos vykdymu bei su tuo siejamu panaudos sutarčių, kaip niekinių, negaliojimu, neduoda pagrindo išvadai, jog turto, kuriuo naudojosi Klaipėdos technikos mokykla, valdymo, naudojimosi bei disponavimo juo klausimai galėjo būti sprendžiami kitaip nei nustatyta šiuose specialiai šiam turtui taikomuose įstatymuose (CK 4.37 str. 2 d.).

47Taigi esant tokioms aplinkybėms, o taip pat nustačius, jog Telšių apskrities viršininko administracijai įstatymo nustatyta tvarka nebuvo perduotas nei ginčo turtas, nei teisė spręsti dėl tokio turto nuosavybės teisių, teismas turėjo pagrindą konstatuoti, jog Telšių apskrities viršininkės 1998 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 361 „Dėl nuosavybės teisių pripažinimo į pastatus ir statinius Telšių rajone" 9 punktas, kuriuo buvo pripažinta UAB „Klaipėdos technikos mokykla" nuosavybės teisė į statinius: technikos mokyklą ( - ), bendro 280,73 kv. m ploto, technikos mokyklą ( - ), bendro 250,03 kv. m ploto, garažą ( - ), bendro 163,04 kv. m ploto, sargo namelį ( - ), bendro 3,24 kv. m ploto, bei kitus statinius (šulinį, lauko tualetą, tvorą, estakadą) ( - ), yra neteisėtas, nes prieštarauja imperatyvioms paminėtų įstatymų normoms.

48Kaip buvo nurodyta, pirmosios instancijos teismas, panaikindamas šio įsakymo 9 punktą, vadovavosi 1964 m. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 47 straipsnio bei 2000 m. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.80 straipsnio pirmosios dalies nuostatomis. Apeliantas savo skunde teisingai teigia, kad šios normos taikomos tikrinant sandorių teisėtumą. Tačiau šis argumentas neduoda pagrindo tenkinti apeliacinį skundą bei naikinti teismo sprendimą, nes, kaip žinoma, imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantys aktai, taisyklės negali veikti teisinėje sistemoje, nes yra niekiniai iš principo ir teismai, priimdami sprendimus, neturi vadovautis tokiu aktu (CPK 3 str. 4 d.). Todėl apelianto argumentai, siejami su nurodytų 1964 m. CK 47 straipsnio bei galiojančio CK 1.80 straipsnio pirmosios dalies nuostatų taikymu taip pat neduoda pagrindo naikinti teismo sprendimą dėl šio teisės akto panaikinimo bei jo pagrindu sudarytų sandorių: Lietuvos techninio sporto draugijos ir UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ 1998 m. gruodžio 2 d. sudarytos panaudos sutarties Nr. 6, tarp UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ ir UAB „Telšių buitis“ 2005 m. gegužės 31 d. sudarytos turto nuomos sutarties, pripažinimo negaliojančiais (1964 m. CK 47 str., CK 1.80 str.).

49Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas taip pat teisingai išaiškino bei pritaikė Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalies taisykles dėl sandorių negaliojimo pasekmių taikymo ir, pripažinęs negaliojančiais paminėtus sandorius ab initio, grąžino turtą atsakovui Lietuvos techninio sporto draugijai patikėjimo teise (CK 4.96 str., 6.145 str.). Teismas, svarstydamas klausimą dėl atsakovų UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ ir UAB „Telšių buitis“ sąžiningumo, kruopščiai ir teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir pagrįstai konstatavo, jog ieškovas įrodė, kad atsakovai nebuvo sąžiningi, įgydami teises į ginčo turtą, o apeliantas savo skunde nenurodo argumentų, paneigiančių šių teismo išvadų pagrįstumą (CPK 178, 185 str.).

50Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad naikinti skundžiamą teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo, absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų, kaip minėta, nėra nustatyta, todėl atsakovo apeliacinis skundas atmetamas, o teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 302 str., 329 str. 1 d., 330 str.).

51Teisėjų kolegija, remdamasi CPK 88, 93 straipsniais priteisia valstybei iš apelianto atsakovo UAB ,,Klaipėdos technikos mokykla“ bei atsakovo UAB ,,Telšių buitis“, prisidėjusio prie šio apeliacinio skundo, po 12 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (t. 3, b. l. 71).

52Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu,

Nutarė

53Šiaulių apygardos teismo 2008 m. kovo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

54Priteisti iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Klaipėdos technikos mokykla“ bei uždarosios akcinės bendrovės ,,Telšių buitis“ valstybei po 12 Lt (dvylika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas Telšių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras,... 5. 1. Panaikinti 1998 m. kovo 20 d. Telšių apskrities viršininko įsakymo Nr.... 6. 2. Pripažinti negaliojančia 1998 m. gruodžio 2 d. tarp Lietuvos techninio... 7. 3. Pripažinti negaliojančia 2005 m. gegužės 31 d. tarp UAB „Klaipėdos... 8. 4. Įpareigoti atsakovą UAB „Telšių buitis“ grąžinti ginčo... 9. Ieškovas paaiškino, jog Lietuvos Respublikos Seimas 1995 m. vasario 23 d.... 10. Ieškovas teigė, kad Telšių apskrities viršininko administracijai jokiais... 11. Taip pat ieškovas nurodė, kad Ekonomikos ministerija 1996 m. gegužės 29 d.... 12. Ieškovas nurodė, kad UAB „Klaipėdos technikos mokykla“, neturėdama... 13. Ieškovo nuomone, atsakovai UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ ir UAB... 14. Ieškovas nurodė, kad ieškinio senaties terminas nepraleistas, nes jis tik... 15. Atsakovai UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ ir UAB „Telšių buitis“... 16. Atsakovai Lietuvos techninio sporto draugija ir Telšių apskrities viršininko... 17. Šiaulių apygardos teismas 2008 m. kovo 4 d. sprendimu ieškinį patenkino:... 18. Teismas sprendė, kad Telšių apskrities viršininko administracija neturėjo... 19. Teismas taip pat nurodė, kad Klaipėdos technikos mokyklos turtas, kaip... 20. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas taip pat sprendė, kad UAB... 21. Teismas konstatavo, kad atsakovai UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ ir UAB... 22. Teismas atmetė atsakovų argumentus, kad ginčo pastatai UAB „Klaipėdos... 23. Teismas atmetė atsakovų argumentus dėl nepateiktų priedų prie 1996 m.... 24. Teismas atmetė atsakovų prašymą taikyti pareikštam reikalavimui ieškinio... 25. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Klaipėdos technikos mokykla“ prašo... 26. 1. Teismas nepagrįstai rėmėsi CK 1.80 straipsniu. Nagrinėjamu atveju UAB... 27. 2. Teismas nepagrindė išvados, jog Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d.... 28. 3. Atitinkamos Lietuvos Respublikos institucijos apskritai neturėjo nei... 29. 4. Abejotinas teismo argumentas, kad Klaipėdos technikos mokykla ir tiesų... 30. Atsakovas UAB ,,Telšių buitis“ prisidėjo prie apeliacinio skundo ir prašo... 31. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Telšių rajono apylinkės... 32. 1. Teismas pagrįstai taikė Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 22... 33. 2. Nepagrįsti apelianto argumentai dėl turto perleidimo termino praleidimo.... 34. 3. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad nėra panaudos sutartis papildančių... 35. 4. Klaipėdos vairuotojų mokykla ir Klaipėdos technikos mokykla yra vienas ir... 36. 5. Teismas pagrįstai taikė CK 1.80 straipsnį, nes nagrinėjant bylas... 37. Apeliacinis skundas atmestinas.... 38. Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų... 39. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 40. Kaip minėta, apeliantas nurodė, kad pagal CK 1.80 straipsnį gali būti... 41. Teisėjų kolegija šiuos apelianto argumentus laiko nepagrįstais ir juos... 42. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis paminėtais Lietuvos... 43. Teismas teisingai nurodė, kad Vyriausybė, vykdydama įstatymo pavedimą... 44. Kaip minėta apeliantas teigia, kad yra abejotina pirmosios instancijos teismo... 45. Teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto argumentą, kad teismas neturėjo... 46. Kaip jau buvo paminėta šioje nutartyje anksčiau, SDAALR (buvusi DOSAAF)... 47. Taigi esant tokioms aplinkybėms, o taip pat nustačius, jog Telšių... 48. Kaip buvo nurodyta, pirmosios instancijos teismas, panaikindamas šio įsakymo... 49. Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas taip pat teisingai išaiškino bei... 50. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad naikinti... 51. Teisėjų kolegija, remdamasi CPK 88, 93 straipsniais priteisia valstybei iš... 52. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 53. Šiaulių apygardos teismo 2008 m. kovo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 54. Priteisti iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Klaipėdos technikos...