Byla 2S-656-520/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjos Alma Urbanavičienė, Tatjana Žukauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. R. Ž. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2008 m. gegužės 13 d. nutarties, kuria ieškinys civilinėje byloje pagal ieškovės A. R. Ž. ieškinį atsakovui Advokatų profesinei bendrijai „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ dėl arbitražinės išlygos pripažinimo negaliojančia paliktas nenagrinėtas,

Nustatė

2Ieškovė A. R. Ž. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti teisinių paslaugų teikimo sutarties, sudarytos tarp jos ir atsakovo Advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“, priedo „Sąlygos“ 19 p. nurodytą arbitražinę išlygą niekine ir negaliojančia. Nurodė, kad teisinių paslaugų sutarties priedo „Sąlygos“ 19 p. „bet koks ginčas ir/ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties, ar su ja susijęs, ar kylantis iš šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo bus sprendžiamas arbitraže pagal Vilniaus komercinio arbitražo teismo reglamentą trijų arbitrų, paskirtų pagal šį reglamentą“ prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, nes pažeidžia prioritetinį konstitucinį teisminės gynybos principą, yra niekinė bei negalioja. Tokia sąlyga, kad bet koks ginčas ir/ar reikalavimas, kylantis iš sudarytos tarp šalių sutarties, ar su ja susijęs, ar kylantis iš šios sutarties nutraukimo ar negaliojimo bus sprendžiamas arbitraže yra išskirtinai naudinga tik atsakovui, siekiančiam paslėpti nesąžiningą paslaugų teikimą.

3Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2008 m. gegužės 13 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą. Teismas, įvertinęs tai, jog ieškovė į parengiamąjį posėdį neatvyko, nors jai apie bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą buvo tinkamai pranešta šaukimu į teismo posėdį, o atsakovas nesutiko, kad būtų priimtas sprendimas už akių ir prašė ieškinį palikti nenagrinėtą, paliko ieškinį nenagrinėtą. Teismas, ieškovės prašyme atidėti bylos nagrinėjimą nurodytas aplinkybes dėl kasmetinių atostogų ieškovei suteikimo, nepripažino svarbia ieškovės neatvykimo į teismo posėdį priežastimi, kadangi ieškovė iki teismo posėdžio datos nepateikė teismui įrodymų, jog ji tuo laikotarpiu bus išvykusi iš Lietuvos.

4Ieškovė A. R. Ž. atskiruoju skundu prašo panaikinti nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas neteisingai ir nepagrįstai nutartyje nurodė, jog ji nepateikė dokumentų, kad bus išvykusi iš Lietuvos, nes kiekvienais metais tuo pačiu metu ji vyksta kasmetinių atostogų į Izraelį sveikatos priežiūrai, todėl dar 2008 m. kovo mėn. užsisakė skrydžio lėktuvu bilietus. Asmens teisė į atostogas yra konstitucinė asmens teisė, ji laiku ir nurodydama priežastis informavo teismą apie negalėjimą dalyvauti teismo posėdyje, prašė posėdį atidėti, todėl teismas privalėjo šį prašymą išspręsti iki teismo posėdžio. Teismas nesiekė, kad byla būtų išnagrinėta, formaliai vertino neatvykimo į teismo posėdį priežastis ir neteisingai taikė palikimo ieškinį nenagrinėtą institutą, pažeidė jos teisę į teisminę gynybą. Teismas piktnaudžiavo CPK 246 str. 1 d., kadangi byloje nėra įrodymų, jog ji būtų vilkinusi procesą ar nesąžiningai naudojusis savo procesinėmis teisėmis.

5Atsakovas Advokatų profesinė bendrija „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, nustatyti, kad civilinės bylos medžiaga yra nevieša. Nurodo, kad ieškovės nurodytos aplinkybės nėra ypatingos ar neeilinės, galinčios nulemti atostogų kvalifikavimą svarbia neatvykimo į teismo posėdį priežastimi, todėl teismas teisingai taikė CPK 246 str. 1 d. ir pagrįstai paliko ieškinį nenagrinėtą. Ieškovė pirmosios instancijos teismui nepateikė jokių įrodymų, kad atostogų metu ji bus išvykusi iš Lietuvos, neinformavo jo (atsakovo), todėl jis posėdžiui ruošėsi, rūpinosi bylos išnagrinėjimu bei patyrė nuostolių. Teismas teisingai nustatė, kad teisė į atostogas nėra absoliuti, naudojimasis šia teise negali pažeisti šalių teisių ir interesų pusiausvyros. Ieškovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, nes siekia išvengti arbitražo teismo sprendimo dėl skolos priteisimo. Pagal tarp šalių sudarytą teisinių paslaugų sutartį, visi ginčai, tame tarpe ir arbitražinio susitarimo galiojimo, turi būti sprendžiami arbitraže. Kadangi su atsiliepimu buvo pateikti priedai, kuriuose yra informacijos, sudarančios advokato profesinę paslaptį, t.y. apie atsakovo įkainius, paslaugų apskaičiavimo tvarką, kiti duomenys, susiję su advokatų profesinės bendrijos veikla, prašo priimti nutartį, kad bylos medžiaga yra nevieša.

6Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

7Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas teisėtai pagrįstai vadovaudamasis CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p. ieškovės A. R. Ž. ieškinį paliko nenagrinėtą dėl to, kad ieškovė neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį ne dėl svarbių priežasčių.

8Byloje nustatyta, kad į 2008-05-13 įvykusį parengiamąjį teismo posėdį civilinėje byloje pagal ieškovės A. R. Ž. ieškinį atsakovui Advokatų profesinei bendrijai „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ neatvyko ieškovė A. R. Ž.. Ieškovei apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą buvo pranešta teismo šaukimu 2008-04-16 (b. l. 47). 2008-05-06 ieškovė A. R. Ž. pateikė teismui prašymą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo, kuriame nurodė, kad nuo 2008-04-28 iki 2008-05-16 kasmetinių atostogų metu bus išvykusi iš Lietuvos, todėl negalės dalyvauti nagrinėjant bylą, ir prašė atidėti bylos nagrinėjimą (b. l. 56). Pagal CPK 246 str. 1 d. bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovui pateikus prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir neatvykimą pateisinančius dokumentus iki teismo posėdžio pradžios bei teismui neatvykimo priežastis pripažinus svarbiomis. Prie 2008-05-06 ieškovės pateikto prašymo teismui nebuvo pateikti jokie dokumentai, patvirtinantys, jog ieškovė negalės atvykti į teismo posėdį dėl to, kad 2008-05-13 bus išvykusi iš Lietuvos. Pirmosios instancijos teismui ieškovė pateikė 2008-04-21 teisingumo ministro įsakymą Nr.8P-44 dėl antstolės A. R. Ž. pavadavimo, kuriame buvo nurodoma, kad ieškovei suteikiamos kasmetinės atostogos nuo 2008-04-28 iki 2008-05-16, tačiau šis dokumentas nepagrindė ieškovės nurodomų aplinkybių, jog ji negalės atvykti į 2008-05-13 posėdį dėl svarbių priežasčių. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovės prašymo dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo.

9Atskirajame skunde ieškovė nurodė, jog trejus metus iš eilės ji atostogauja tuo pačiu laiku ir vyksta sveikatos priežiūrai į Izraelį, atostogas planuoja iš anksto, skrydžio bilietą į Izraelį užsisakė 2008 m. kovo mėn., tačiau šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai nebuvo pateikti pirmosios instancijos teismui iki teismo posėdžio pradžios, nors iki teismo posėdžio pradžios buvo pakankamai laiko pateikti tokius įrodymus. CPK 246 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, jog paprastai neatvykimas į posėdį dėl atostogų nepripažintina svarbia priežastimi, todėl ieškovė, kuri pagal bylos duomenis yra kvalifikuota teisininkė, turėjo pateikti teismui įrodymus, pagrindžiančius, kodėl jos buvimas kasmetinėse atostogose turėtų teismo būti pripažintas svarbia priežastimi. Ieškovė, pageidaujanti, jog būtų atidėtas bylos nagrinėjimas, turėjo teismui ne vien nurodyti neatvykimo priežastį, t.y. buvimą kasmetinėse atostogose, išvykimą iš Lietuvos, bet ir įrodyti, kad įprastomis pastangomis, kurias dėtų sąžiningas, apdairus, atidus asmuo, neatvykimo į teismo posėdį priežasčių nepavyktų pašalinti, nes jos kasmetinės atostogos yra susijusios su būtina sveikatos priežiūra vykdoma ne Lietuvoje. Ieškovė, kuri, kaip pati nurodė ir apeliacinės instancijos teismui pateikė įrodymus, kasmetines atostogas planavo iš anksto, t.y. 2008-04-02 rezervavo skrydžio bilietus (b.l. 76-77), 2008-04-07 kreipėsi į teisingumo ministrą dėl pavaduojančio antstolio skyrimo (b.l. 70), todėl, būdama apdairi, rūpestinga ir atidi bei žinodama apie 2008-05-13 įvyksiantį posėdį, turėjo pateikti įrodymus pirmosios instancijos teismui. Be to, ieškovė turėjo galimybę pasirūpinti būti atstovaujama ir vesti savo bylą teisme per atstovą (CPK 51 str.). CPK 7 str. 2 d. imperatyviai įpareigoja dalyvaujančius byloje asmenis rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, ieškovės veiksmai neleidžia teigti, kad ji tinkamai įgyvendino šią pareigą, todėl apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai 2008-05-13 nutartimi nustatė, jog ieškovė A. R. Ž. į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių ir atsakovui neprašant priimti sprendimo už akių, vadovaudamasis CPK 296 str. 1 d. 5 p., ieškovės A. R. Ž. ieškinį paliko nenagrinėtą. Atskirajame skunde apeliantė nurodo, jog teismas jos prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo turėjo išnagrinėti iki teismo posėdžio datos. Šis argumentas nepripažintinas pagrįstu, nes prašymas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo sprendžiamas teismo posėdyje.

10Dėl aukščiau nurodytų argumentų pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

11Atsakovas Advokatų profesinė bendrija „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškė prašymą priimti nutartį, kad bylos medžiaga yra nevieša. Šis atsakovo prašymas netenkintinas. CPK 10 str. 2 d. nustatyta, kad priimdamas viešame teismo posėdyje sprendimą ar procesą užbaigiančią nutartį, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai reikia apsaugoti žmogaus asmens, jo privataus gyvenimo ir nuosavybės slaptumą, informacijos apie žmogaus sveikatą konfidencialumą, taip pat jeigu yra pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar kita įstatymų saugoma paslaptis. Atsakovas prašo pripažinti visą bylos medžiagą nevieša, kadangi su atsiliepimu į atskirąjį skundą yra pateikti duomenys bei informacija apie arbitražo bylą, atsakovo įkainius, paslaugų apskaičiavimo tvarką bei kiti advokatų profesinės bendrijos veiklos duomenys, sudarantys profesinę paslaptį. Su atskiruoju skundu buvo pateiktas atsakovo ieškinys, kuris buvo paduotas Vilniaus komercinio arbitražo teismui, kuriame nurodomi tam tikri duomenys iš šalių sudarytos sutarties priedo „Kaina ir apmokėjimas“ 1 p. Ginčas tarp šalių yra kilęs dėl teisinių paslaugų teikimo sutarties, sudarytos tarp ieškovės ir atsakovo Advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“, priedo „Sąlygos“ 19 p. nurodytos arbitražinės išlygos, byloje nėra pateikta teisinių paslaugų sutartis, nėra duomenų, kad šalys yra susitarusios, jog sutarties ir priedo sąlygos yra konfidencialios. Kitų byloje dokumentų, kuriuose būtų detaliai nurodyti atsakovo įkainiai, paslaugų apskaičiavimo tvarka bei kiti advokatų profesinės bendrijos veiklos duomenys, sudarantys profesinę paslaptį, nepateikti, todėl atsakovo prašymas pripažinti visą bylos medžiagą nevieša, nepripažintinas pagrįstu, ir todėl netenkintinas. Atsiliepime į atskirąjį skundą nenurodomi argumentai, dėl kurių visa bylos medžiaga turėtų būti pripažinta nevieša dėl to, jog pateikti duomenys apie arbitražo bylą.

12Vilniaus apygardos teismui 2008-08-29 atsakovas Advokatų profesinė bendrija „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ pateikė pranešimą dėl sprendimo priėmimo Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitražiniame teisme ir Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2008-07-11 sprendimą arbitražinėje byloje pagal Advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ ieškinį antstolei A. R. Žičkuvienei. CPK 314, 338 str. numato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsakovas nenurodė jokių motyvų bei priežasčių, dėl kurių jam iškilo būtinybė pateikti papildomus įrodymus (pranešimą ir Vilniaus komercinio arbitražo sprendimą) apeliacinės instancijos teismui. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių atsisakytina priimti atsakovo Advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ pranešimą dėl sprendimo priėmimo Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitražiniame teisme, Vilniaus komercinio arbitražo 2008-07-11 sprendimą ir šie dokumentai grąžintini atsakovui.

13Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 314, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str.,

Nutarė

14Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2008 m. gegužės 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Atmesti atsakovo Advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ prašymą pripažinti bylos medžiagą nevieša.

16Atsakovo Advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ 2008-08-29 pranešimą ir Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2008-07-11 sprendimą atsisakyti priimti ir grąžinti juos padavusiam asmeniui.

Proceso dalyviai