Byla 2-496/2011
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutarties bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Pajūrio takas“ bankroto byloje Nr. B2-675-479/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Artūro Driuko ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus T. P. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutarties bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Pajūrio takas“ bankroto byloje Nr. B2-675-479/2010.

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi BUAB „Pajūrio takas“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Simpatija“.

6Atsakovo kreditorių susirinkimas 2010 m. liepos 9 d. nutarimu nustatė įmonės turto pirkėjų eilę bei atsiskaitymo už parduodamą turtą tvarką. Kreditorių susirinkimas 2.1 punkte nustatė, kad pirkėjas po šio kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo datos, bet ne anksčiau kaip po termino, nustatyto Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalyje, per 10 darbo dienų įneša pradinę įmoką, lygią 10 proc. nuo pasiūlytos pirkimo kainos į LUAB ,,pajūrio takas“ atsiskaitomąją sąskaitą, o likusią sumą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pradinės įmokos įnešimo datos. Pirkėjui nesumokėjus pasiūlytos kainos pradinė įmoka negrąžinama, o sklypas parduodamas paskesnės eilės pirkėjui. Nutarimo 2.2 punkte nurodyta, kad 2.1 punkte nustatyta tvarka galioja visiems paskesnės eilės pirkėjams.

7Trečiasis asmuo kreditorius T. P. 2010 m. liepos 26 d. kreipėsi į teismą su skundu dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo iš dalies. Nurodė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo nustatyta atsiskaitymo tvarka, pažeidžia įstatymo reikalavimus, nes atsiskaitymo tvarka nebuvo viešai paskelbta. Be to, susirinkimo nutarimas pažeidžia trečiojo asmens teises, nes nustatyta atsiskaitymo tvarka numato per trumpus kainos sumokėjimo terminus.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. spalio 19 d. nutartimi netenkino T. P. skundo, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis T. P. skyrė 5 000 Lt baudą. Nurodė, kad T. P. skunde nurodytas argumentas, kad nustatyta atsiskaitymo tvarka, pažeidžia įstatymo reikalavimus, nes atsiskaitymo tvarka nebuvo viešai paskelbta, nepagrįstas, nes ĮBĮ 33 straipsnyje nustatyta, kad nepardavus įmonės turto dviejose varžytynėse, turto pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Įstatyme nėra nurodyta, kad kreditorių susirinkimo nustatyta turto pardavimo tvarka turi skelbiama viešai. Todėl teismas sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, jog atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimas parduoti turtą pagal įmonėje gautų pasiūlymų eilę pažeidžia įstatymo ar kito norminio akto reikalavimus.

11Teismas taip pat atmetė T. P. skundo argumentus, susijusius su per trumpais kainos sumokėjimo terminais, pažeidžiančiais kreditorių interesus. Nurodė, kad T. P. 2010 m. birželio 11 d. pateikė savo pasiūlymo pirkti atsakovo turtą kopiją, pagal kurią jis sutiko įsigyti atsakovo turtą už 1 000 000 Lt, kainą sumokant per 45 dienas. Teismas pažymėjo, kad įmonės kreditoriai nustatė, kad turto pirkėjas už įsigyjamą turtą turi sumokėti per 44 dienas, nes 10 procentų kainos pirkėjas privalo sumokėti per 24 dienas nuo kreditorių nutarimo priėmimo dienos, o likusią kainos dalį turi sumokėti per 20 dienų nuo pradinės įmokos sumokėjimo dienos. Todėl teismas sprendė, kad kreditorių susirinkimui nustačius atsiskaitymo tvarką, kuri atitinka trečiojo asmens T. P. pasiūlymą, trečiojo asmens skundas negali būti laikomas pagrįstu.

12Teismas konstatavo, kad trečiasis asmuo T. P. , pateikęs pasiūlymą pirkti įmonės turtą, ne tik kad nevykdo savo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų, bet, panaudodamas procesines priemones, siekia neleisti kitiems pirkėjams įsigyti įmonės turtą bei siekia užvilkinti bankroto bylos procedūras. Teismo nuomone, tokie T. P. veiksmai įrodo ne pažeistų teisių gynybą, bet piktnaudžiavimą procesine teise ir tai sudaro pagrindą T. P. skirti 5 000 Lt baudą.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Kreditorius T. P. atskiruoju skundu prašo 2010 m. spalio 19 d. teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės, skundą tenkinti. Taip pat prašo panaikinti paskirtą baudą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas neatskleidė nagrinėjamo klausimo esmės, nes 2010 m. liepos 26 d. skundu nebuvo skundžiama aplinkybė, susijusi su turto pardavimo tvarkos viešu paskelbimu. Skunde buvo nurodoma, kad klausimas dėl turto pardavimo tvarkos turėjo būti išspręstas iki viešo turto pardavimo varžytynių paskelbimo tam kad asmenys galėtų realiai ir objektyviai įvertinti savo galimybes įvykdyti mokėjimą. Teismas dėl šio argumento nepasisakė. Kadangi kreditorių susirinkimas įvyko jau po to, kai buvo gauti pirkėjų pasiūlymai dėl kainos, taigi šių pasiūlymų teikimo tvarka nebuvo nustatyta ir tuo buvo pažeistas ĮBĮ 33 straipsnis. Be to, apeliantas savo pasiūlyme nurodė, kad galimas atsiskaitymo terminas – 45 dienos. Pirmosios instancijos teismas neįvertino tos aplinkybės, jog po pasiūlymo pateikimo per 10 dienų apeliantas turėjo sumokėti 10 proc., t. y. 100 000 Lt, ko šis kreditorius neplanavo ir negalėjo objektyviai tikėtis.
  2. Teismas nepasisakė dėl 2010 m. liepos 26 d. skunde išdėstytų argumentų, jog ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu buvo sudarytos palankios sąlygos su atsakovo didžiausiu kreditoriumi AB ,,Swedbank“ susijusiai įmonei, dėl ko AB ,,Swedbank“ turėjo nusišalinti nuo balsavimo.
  3. Teismas nepagrįstai skyrė apeliantui baudą, nes kiekvienas asmuo, manąs, kad jo teisės pažeistos, turi teisę į teisminę gynybą. Apeliantas neatliko jokių veiksmų, kuriuos galima būtų laikyti nesąžiningais, be to, apeliantas neveikė prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, nei viena iš šalių nepateikė teismui įrodymų dėl atsiradusių nuostolių. Atkreiptinas dėmesys, kad teismui, skiriančią apeliantui baudą, buvo žinoma apie sunkią jo finansinę padėtį.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą LUAB ,,Pajūrio takas“ administratoriaus UAV ,,Simpatija“ įgaliotas asmuo S. Š. prašo skundžiamą teismo nutartį dalyje dėl skundo netenkinimo palikti nepakeistą, o klausimą dėl baudos skyrimo paliko spręsti teismo nuožiūra.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Ektornet Land Lithuania“ prašo skundo netenkinti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Pažymi, kad kreditorių susirinkimas iš esmės nustatė visas būtinas atsakovo turto pardavimo sąlygas, kurios leido atsakovui teisėtai įgyvendinti ir vykdyti turto pardavimą viešo paskelbimo būdu. Apeliantas nepagrįstai nurodė, jog negalėjo tikėtis, kad per 10 dienų reikės sumokėti 10 procentų turto kainos, nes teisės aktai, reglamentuojantys bankrutuojančių įmonių turto pardavimą, visuomet numato 10 proc. dydžio avansinę įmoką. Be to, apeliantas neginčijo 2010 m. gegužės 12 d, kreditorių susirinkimo, kuriame nustatyta viešo pardavimo tvarka.

17IV.

18Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Apeliacinis procesas dalyje dėl baudos panaikinimo nutrauktinas.

21Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai, pilnai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias materialinės bei proceso teisės normas ir, atmesdamas kreditoriaus T. P. skundą dėl LUAB „Pajūrio takas“ kreditorių 2010 m. liepos 9 d. susirinkimo nutarimo, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį (CPK 302, 338 str., 263 str. 1 d.).

22Bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu likviduoti įmonės skolininkės skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio uždelsimo atsiskaityti. Pagal ĮBĮ nustatytą reglamentavimą bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas laikantis nustatytų reikalavimų ir kuo didesne kaina. Tai lemia tiek pačios įmonės, tiek jos kreditorių interesai. Pagal ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalį bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas parduodamas šio įstatymo nustatyta tvarka, nekilnojamasis turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinto Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 33 punkte nurodyta, kad kaip panaudoti varžytynėse neparduotą turtą, sprendžia kreditorių susirinkimas. Įstatymas taip pat nustato, kad nepardavus turto dvejose varžytynėse, kreditorių susirinkimas turėtų svarstyti klausimą dėl turto vertinimo ir pardavimo tvarkos (ĮBĮ 33 str. 1 d. 3 p., 5 d.). Tiek ĮBĮ, tiek Aprašas kreditoriams suteikia plačias teises dėl bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto valdymo ir disponavimo juo, kurie nustato, už kiek ir kokia tvarka gali būti parduodamas atsakovo turtas.

23Iš T. P. 2010 m. liepos 26 d. skundo bei atskirojo skundo turinio matyti, kad jis 2010 m. liepos 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimą ginčija dėl to, kad, trečiojo asmens nuomone, nebuvo nustatyta tvarka, kuria naudodamiesi potencialūs atsakovo turto pirkėjai galėjo teikti savo kainos pasiūlymus, taip pat nebuvo nustatyta tvarka, kaip turėtų vykti atsakovo turto pardavimas, t. y., kaip pirkėjas turėtų atsiskaityti už perkamą atsakovo turtą.

24Iš bylos medžiagos matyti, kad kreditorių susirinkimas, pasinaudodamas Aprašo 33 punkto bei ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalies nuostatomis, 2010 m. gegužės 12 d. priėmė sprendimą parduoti atsakovo nekilnojamąjį turtą (žemės sklypą) viešo skelbimo būdu skelbiant respublikinėje ir vietinėje spaudoje, nustatant pardavimo kainą (473 110 Lt), skelbimo galiojimo laiką (10 dienų) (b. l. 26). Šis kreditorių susirinkimas nebuvo apskųstas. Kaip nurodoma atsiliepime į atskirąjį skundą, 2010 m. birželio 1 d. dienraščiuose ,,Vakarų ekspresas“ ir ,,Respublika“ buvo išspausdinti skelbimai apie parduodamą turtą, per nustatytą 10 dienų terminą buvo gauti 3 pasiūlymai (T. P. , UAB ,,Ektornet Land Lithuania“ ir H. J. ) įsigyti turtą. Tai reiškia, kad, priešingai nei teigia apeliantas, 2010 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimu buvo išspręstas pasiūlymų pateikimo tvarkos klausimas, iš esmės nustatytos visos tam būtinos sąlygos, visi trys potencialūs pirkėjai šią tvarką ir sąlygas suprato, byloje nėra duomenų, jog pasiūlymų pateikimo metu potencialiems pirkėjams (tame tarpe ir apeliantui) būtų kilę klausimų tiek dėl pasiūlymo pateikimo, tiek dėl apmokėjimo tvarkos. Pats apeliantas T. P. 2010 m. birželio 11 d. pasiūlyme nurodė, kad apmokėjimą garantuoja per 45 dienas (b. l. 42). Pasisakydama dėl pardavimo (atsiskaitymo už įsigyjamą turtą) tvarkos, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nei ĮBĮ, nei aprašas nenumato, jog ši tvarka privalo būti nustatyta dar prieš pateikiant pasiūlymus, todėl kreditorių susirinkimas galėjo ją svarstyti ir po pasiūlymų pateikimo (ĮBĮ 33 str.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiamu 2010 m. liepos 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimu (b. l. 33) nustatyti terminai iš esmės atitinka apelianto pasiūlyme nustatytus terminus. Kaip minėta, 2010 m. birželio 11 d. apeliantas apmokėjimą už nekilnojamąjį turtą garantavo per 45 dienas. Atkreiptinas dėmesys, jog, visų pirma, apeliantas šiame pasiūlyme nenurodė, kad 45 dienų terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo bus nustatyta apmokėjimo tvarka, priėmimo, antra, apeliantas pasiūlyme neakcentavo, kad jis siūlomą kainą galės sumokėti tik po 45 dienų. Netgi tuo atveju, jei 45 dienų terminas būtų skaičiuojamas nuo ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo dienos, byloje nėra duomenų, jog šiame nutarime iš esmės nustatytas 44 dienų terminas pažeistų apelianto teises – t. y., byloje nėra įrodymų, kad apeliantui būtų nepakakę vienos dienos savo pasiūlymui įgyvendinti (CPK 185 str.).

25Pasisakydama dėl ginčijamame kreditorių susirinkimo nutarime nustatyto 10 proc. dydžio (100 000 Lt) nuo pasiūlymo kainos pradinės įmokos sumokėjimo (šio sumokėjimo terminas ne trumpesnis nei 24 dienos), teisėjų kolegija sutinka su atsiliepimo į atskirąjį skundą teiginiais, jog apeliantas, teikdamas pasiūlymą, galėjo tikėtis, kad reikės sumokėti tam tikro dydžio avansą. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad teisės aktai, reglamentuojantys bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių turto pardavimą, reikalauja sumokėti pradinį įnašą (pvz., Apyrašo 16 p.), kadangi, siekiant įgyvendinti bankrutuojančiai įmonei ypač aktualų greitą procesą, tokiu būdu iš dalies yra galimybė įsitikinti turtą perkančiojo asmens ketinimų rimtumu.

26Apeliantas taip pat teigia, jog teismas neįvertino aplinkybės, jog skundžiamas nutarimas buvo priimtas trečiojo asmens AB ,,Swedbank“, turinčio 51,67 procentus visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, balsų dauguma. Tačiau teisėjų kolegijos nuomone, vien aplinkybė, kad nutarimas priimtas pagrindinio kreditoriaus, turinčio daugumą kreditorių balsų, nesudaro pagrindo teigti, jog skundžiamas nutarimas yra neteisėtas ar kad šis kreditorius elgiasi nesąžiningai, siekia pats ar per susijusias įmones perimti atsakovo turtą nuosavybės teise kuo mažesne kaina. Apeliantas nepateikė įrodymų, jog trečiasis asmuo elgiasi nesąžiningai (CPK 178 str.). Kiti apelianto nurodyti teiginiai, susiję su AB ,,Swedbank“ sąžiningumu, taip pat nepaneigia teismo išvados teisingumo (CPK 185 str.).

27Esant tokioms aplinkybėms, atskirasis skundas dalyje dėl kreditorių susirinkimo nutarimo atmetamas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 338, 302 str., 263 str. 1 d.).

28Apeliantas atskiruoju skundu taip pat prašė panaikinti skundžiama nutartimi jam paskirtą baudą. Tokio pobūdžio prašymą turi nagrinėti pirmosios instancijos teismas (CPK 107 str. 1 d.), todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl skundžiamos teismo nutarties dalies, kuria T. P. paskirta bauda ir procesą šioje dalyje nutraukia.

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

30Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutraukti apeliacinį procesą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutarties dalies, kuria T. P. paskirta bauda.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi BUAB... 6. Atsakovo kreditorių susirinkimas 2010 m. liepos 9 d. nutarimu nustatė... 7. Trečiasis asmuo kreditorius T. P. 2010 m. liepos 26 d. kreipėsi į teismą su... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. spalio 19 d. nutartimi netenkino T. P.... 11. Teismas taip pat atmetė T. P. skundo argumentus, susijusius su per trumpais... 12. Teismas konstatavo, kad trečiasis asmuo T. P. , pateikęs pasiūlymą pirkti... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Kreditorius T. P. atskiruoju skundu prašo 2010 m. spalio 19 d. teismo nutartį... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą LUAB ,,Pajūrio takas“ administratoriaus... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Ektornet Land... 17. IV.... 18. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Apeliacinis procesas dalyje dėl baudos panaikinimo nutrauktinas.... 21. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia,... 22. Bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš... 23. Iš T. P. 2010 m. liepos 26 d. skundo bei atskirojo skundo turinio matyti, kad... 24. Iš bylos medžiagos matyti, kad kreditorių susirinkimas, pasinaudodamas... 25. Pasisakydama dėl ginčijamame kreditorių susirinkimo nutarime nustatyto 10... 26. Apeliantas taip pat teigia, jog teismas neįvertino aplinkybės, jog... 27. Esant tokioms aplinkybėms, atskirasis skundas dalyje dėl kreditorių... 28. Apeliantas atskiruoju skundu taip pat prašė panaikinti skundžiama nutartimi... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.... 31. Nutraukti apeliacinį procesą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d....