Byla 2YT-11073-793/2018
Dėl sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo, fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikrose srityse

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant Agnei Baranauskaitei, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui V. V., suinteresuoto asmens M. U. atstovui advokatui Kęstučiui Kanišauskui, institucijos, teikiančios išvadą byloje, viešosios įstaigos Klaipėdos psichikos sveikatos centro atstovui S. L.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pareiškimą suinteresuotiems asmenims M. U., V. V., institucija, teikianti išvadą byloje, viešoji įstaiga Klaipėdos psichikos sveikatos centras dėl sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo, fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikrose srityse.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti M. U. neveiksniu pareiškime nurodytose turtinių santykių ir asmeninių neturinių santykių srityse, globėja paliekant 2011 m. spalio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-14723-792/2011 jo globėja paskirtą V. V. (U.). Nurodė, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1085-792/2011 M. U. pripažintas neveiksniu, o 2011 m. spalio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-14723-792/2011 jo globėja paskirta V. V. (U.). Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) pakeitimai, kurių pagrindu iki šio įstatymo įsigaliojimo priimti teismo sprendimai, kuriais asmenys pripažinti neveiksniais, turi būti peržiūrėti per dvejus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Nurodė, kad UAB „Nefrida“ klinikos pateiktoje bendroje informacijoje apie asmenį nurodyta, jog M. U. dėl esamos psichinės sveikatos yra reikalinga kito žmogaus pagalba, nes jis negeba atlikti jokių kasdieninių veiksmų savarankiškai. M. U. negeba savarankiškai priimti sprendimų nei vienoje srityje.

5Suinteresuotas asmuo V. V. teismo posėdžio metu su pareiškimu sutiko visiškai. Patvirtino, jog M. U. visiškai nekalba, visiškai neprotauja, jam yra cerebralinis paralyžius, jis tiktai ryja seiles ir tai ne visada. Sūnus visiškai negali judėti, negali apsiversti nuo vieno šono ant kito. Paaiškino, kad negali paprašyti pavalgyti, kartais net nevalgo. Negeba išreikšti savo norų, ji tik iš sūnaus emocijų supranta, kokia televizijos laida jam patinka. Paaiškino, kad atpažįsta artimuosius – mamą, seserį. Patvirtino, jog nuo 2011 metų, kai sūnus buvo pripažintas neveiksniu, jo psichinės sveikatos būklė visiškai nepasikeitė tik priaugo svorio.

6Suinteresuoto asmens M. U. atstovas advokatas Kęstutis Kanišauskas teismo posėdyje pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad M. U. mama teismo posėdžio metu nurodė, kad sūnus nuo gimimo serga, yra fiziškai neįgalus, serga psichine liga. Jokių psichikos sveikatos pagerėjimų neįvyko. Byloje esantys įrodymai ir teismo posėdžio metu duoti suinteresuoto asmens paaiškinimai bei institucijos išvada sudaro pagrindą pareiškimą tenkinti visiškai – pripažinti M. U. neveiksniu visose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse, ir jo globėja palikti V. V., kuri geriausiai supranta ir prižiūri sūnų. Teigė, kad tokiu būdu būtų teisinėmis priemonėmis užtikrintas M. U. saugumas.

7Institucijos, teikiančios išvadą byloje, VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro atstovas S. L. su pareiškimu sutiko ir prašė jį tenkinti, pripažinti M. U. neveiksniu visose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse. Nurodė, kad M. U. serga psichikos liga nuo vaikystės (įgimta liga) ir nėra jokių požymių, kad jo sveikatos būklė galėtų pagerėti. Patvirtino, jog skirti ekspertizę yra netikslinga, nes nėra pagrindo tikėtis, kad kas nors būtų pasikeitę. Patvirtino, kad esama globėja V. V. tinkamai atlieka globėjos pareigas, todėl pritaria, kad ji ir toliau liktų sūnaus M. U. globėja.

8Teismas

konstatuoja:

9pareiškimas tenkintinas.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1085-792/2011 M. U. pripažintas neveiksniu, o Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2011 m. spalio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-14723-792/2011 jo globėja paskirta mama V. V.

11Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse asmens veiksnumas apibrėžiamas kaip fizinio asmens galimybė savarankiškai ir visa apimtimi įgyti, įgyvendinti savo teises ir prisiimti pareigas bei savarankiškai atsakyti už jų nevykdymą (CK 2.5 straipsnis). CK 2.10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad fizinis asmuo, kuris dėl psichikos sutrikimo negali suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu toje srityje.

12CK pakeitimo įstatymo Nr. XII-1566 72 straipsnis reglamentuoja, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo 2016 m. sausio 1 d. (išskyrus šio įstatymo 72 straipsnio 5 dalis) priimti teismo sprendimai, kuriais asmenys pripažinti neveiksniais, turi būti peržiūrėti per dvejus metus nuo įstatymo įsigaliojimo dienos CK nustatyta tvarka. Dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pripažinto neveiksniu asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu per vienerius metus nuo įstatymo įsigaliojimo dienos į neveiksniu pripažinto asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismą turi kreiptis neveiksniu pripažinto asmens globėjas, taip pat gali kreiptis kiti šio įstatymo 5 straipsnyje išdėstyto CK 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys. Jei per vienerius metus nuo įstatymo įsigaliojimo dienos šioje dalyje nurodyti asmenys nesikreipia dėl iki įstatymo įsigaliojimo pripažinto neveiksniu asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu, dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo į neveiksniu pripažinto asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismą turi kreiptis neveiksnaus asmens gyvenamosios vietos savivaldybės administracija ar jos įgaliota įstaiga.

13Atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reglamentavimą, pareiškėja kreipėsi į teismą dėl sprendimo, kuriuo M. U. pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo, siekdama, kad teismas nustatytų sritis, kuriose M. U. būtų pripažintas neveiksniu.

14Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 469 straipsnio 1 dalį, šios kategorijos bylose teismo psichiatrijos ekspertizės galima neskirti, jei teismui pakanka kitų įrodymų apie asmens psichinę būklę. Iš civilinės bylos Nr. 2-1085-792/2011, kuriuo M. U. pripažintas neveiksniu, medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos teismo psichiatrijos skyriaus Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akto Nr. 85TPK-147/2011 išvadose nurodyta, jog M. U. nustatytas gilus protinis atsilikimas (įgimta silpnaprotystė) F 73; dėl ryškių silpnaprotystės reiškinių, defektinio intelekto, nesusiformavusių visų psichinės veiklos sferų M. U. negali suprasti savo veiksmų esmės ir negli jų valdyti. Nuo 2010 m. rugsėjo 4 d. iki 2055 m. kovo 3 d. M. U. nustatytas 5 (penkių) procentų darbingumas. Nagrinėjamu atveju byloje nėra pateikta duomenų, kad M. U. psichinė būklė po 2011 metais atliktos ekspertizės pagerėjo. Šią aplinkybę patvirtina ne tik į bylą pateikti medicininiai dokumentai (asmens sveikatos istorija), bet ir suinteresuoto asmens V. V. paaiškinimai, duoti teismo posėdžio metu, bei institucijos pateikta išvada. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad šiuo atveju nėra tikslinga atlikti ekspertizę, be to, skirti ekspertizę neprašė ir byloje dalyvaujantys asmenys.

15Iš byloje esančios 2018 m. gegužės 22 d. išvados „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus“ Nr. 6 matyti, kad M. U. negeba pasirūpinti savimi ir priimti kasdienių sprendimų šiose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse: asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais (maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas ir pan.); asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu ir pan.; nekilnojamojo turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo (nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ar kt.); paveldėjimo teisiniai santykiai (palikimo priėmimas, testamento sudarymas ir kt.); kilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (kilnojamojo turto pirkimo-pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ar kt.); paveldėjimo teisiniai santykiai (palikimo priėmimas, testamento sudarymas ir kt.); dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, vertimasis individualia veikla ir kt.); savitvarkos įgūdžių srityje (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra ir pan.); sveikatos priežiūros (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.); socialinių paslaugų (kreipimasis dėl socialinių paslaugų, gebėjimas naudotis socialinėmis paslaugomis, reikiamų socialinių paslaugų poreikių įvertinimas ir pan.); šeimos santykių (santuokos sudarymas, asmens gebėjimas įgyvendinti tėvų valdžią – auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, įvaikius ir kt.); gebėjimo būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus; darbo teisinių santykių (asmens gebėjimas sudaryti darbo sutartį, atitinkančią jo galimybes, poreikius ir pan.). Minėtoje išvadoje taip pat nustatyta, jog M. U. dėl ligos negali pasirūpinti savimi, jis nekalba, nevaikšto nesiorientuoja laike nei aplinkoje, negali pasirūpinti savo higiena, yra maitinamas trintu maistu. M. U. nustatytas cerebralinis paralyžius, psichinis atsilikimas, kalbos neišsivystymas. Jis negeba suprasti informacijos ir priimti sprendimus, įvertinti aplinkybes, todėl jam reikalinga nuolatinė pagalba buityje bei priimant sprendimus.

16Byloje esančioje 2018 m. gegužės 22 d. bendroje informacijoje apie asmenį nurodyta, kad M. U. negali savarankiškai priimti sprendimus nei vienoje srityje, dėl ligos negali atlikti jokių kasdieninių veiksmų, sutrikusi jo psichinė veikla, kalba, judėjimas. Jis negali atlikti savirūpos veiksmų, jam reikalinga kito žmogaus pagalba.

17Įvertinus byloje esančių duomenų visumą, teismo posėdžio metu duotus suinteresuoto asmens V. V., M. U. atstovo paaiškinimus ir institucijos pateiktą išvadą konstatuotina, kad M. U. negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti visose prieš tai išvardintose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse. Vadovaujantis CPK 469 straipsnio 3 dalimi teismas sprendžia, jog nėra pagrindo panaikinti arba pakeisti teismo sprendimą, kuriuo M. U. buvo pripažintas neveiksniu, todėl nustatytinos turtinių santykių ir asmeninių neturtinių santykių sritys, kuriose M. U. pripažintinas neveiksniu. Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir jas pagrindžiantiems įrodymams M. U. pripažintinas neveiksniu visose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse.

18Asmenį pripažinus neveiksniu tam tikrose srityse, jam nustatytina globa bei skirtinas globėjas ir turto administratorius (CK 2.10 straipsnis, 3.242 straipsnio 1 dalis, 3.245 straipsnio 1 dalis, CPK 468 straipsnio 4 dalis). Pareiškėja prašė nustatyti M. U. globą ir jo globėja palikti V. V. Byloje nėra duomenų, leidžiančių manyti, kad V. V. palikimas M. U. globėja neatitiktų globotinio interesų. V. V. yra M. U. mama, todėl puikiai pažįstanti savo sūnų, ir žinanti jo poreikius. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos prašymas tenkintinas – M. U. nustatytina globa visose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse, ir jo globėja paliktina mama V. V.. Ši sprendimo dalis vykdytina skubiai (CPK 496 straipsnis).

19Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 10 straipsnio 2 dalis nustato, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai reikia apsaugoti žmogaus asmens, jo privataus gyvenimo ir nuosavybės slaptumą, informacijos apie žmogaus sveikatą konfidencialumą, taip pat jeigu yra pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar kita įstatymų saugoma paslaptis.

20Atsižvelgiant į nagrinėjamos civilinės bylos specifiką, t. y. jog byloje yra pateikti duomenys apie asmens sveikatą, taip pat vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu darytina išvada, kad yra pagrindas civilinėje byloje esančius medicininius duomenis, susijusius su M. U. sveikatos būkle, pripažinti nevieša bylos medžiaga – šie dokumentai negali būti teikiami susipažinimui ir kopijavimui.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270, 468, 469 straipsniais, teismas

Nutarė

22pareiškimą tenkinti.

23Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1085-792/2011, kuriuo M. U., asmens kodas ( - ) pripažintas neveiksniu, papildyti ir nustatyti turtinių ir asmeninių neturtinių santykių sričių, kuriose M. U., asmens kodas ( - ) pripažįstamas neveiksniu, sąrašą:

24- asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais (maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas ir pan.);

25- asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu ir pan.;

26- nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ar kt.);

27- kilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (kilnojamojo turto pirkimo-pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ar kt.);

28- paveldėjimo teisiniai santykiai (palikimo priėmimas, testamento sudarymas ir kt.);

29- dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, vertimasis individualia veikla ir kt.);

30- savitvarkos įgūdžių (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra ir pan.);

31- sveikatos priežiūros (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.);

32- socialinių paslaugų (kreipimasis dėl socialinių paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.);

33- šeimos santykių (santuokos sudarymas, asmens gebėjimas įgyvendinti tėvų valdžią – auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, įvaikinti ir kt.);

34- asmens gebėjimas būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus;

35- darbo teisinių santykių (asmens gebėjimas sudaryti darbo sutartį, atitinkančią jo galimybes, poreikius ir pan.);

36Nustatyti M. U., asmens kodas ( - ) globą šio sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse, jo globėja paliekant V. V., asmens kodas ( - ) gyvenančią ( - ). Šią sprendimo dalį vykdyti skubiai.

37Pripažinti nevieša bylos medžiaga byloje esančius medicininius dokumentus, susijusius su M. U. sveikatos būkle, nustatant, kad šie dokumentai negali būti teikiami susipažinimui ir kopijavimui.

38Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo įsiteisėjimo sprendimo duomenis pateikti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tvarkymo įstaigai Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti M. U. neveiksniu... 5. Suinteresuotas asmuo V. V. teismo posėdžio metu su pareiškimu sutiko... 6. Suinteresuoto asmens M. U. atstovas advokatas Kęstutis Kanišauskas teismo... 7. Institucijos, teikiančios išvadą byloje, VšĮ Klaipėdos psichikos... 8. Teismas... 9. pareiškimas tenkintinas.... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto... 11. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse asmens veiksnumas apibrėžiamas kaip... 12. CK pakeitimo įstatymo Nr. XII-1566 72 straipsnis reglamentuoja, kad iki šio... 13. Atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reglamentavimą, pareiškėja kreipėsi... 14. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 469 straipsnio 1 dalį,... 15. Iš byloje esančios 2018 m. gegužės 22 d. išvados „Dėl asmens gebėjimo... 16. Byloje esančioje 2018 m. gegužės 22 d. bendroje informacijoje apie asmenį... 17. Įvertinus byloje esančių duomenų visumą, teismo posėdžio metu duotus... 18. Asmenį pripažinus neveiksniu tam tikrose srityse, jam nustatytina globa bei... 19. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 10 straipsnio 2 dalis nustato,... 20. Atsižvelgiant į nagrinėjamos civilinės bylos specifiką, t. y. jog byloje... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270,... 22. pareiškimą tenkinti.... 23. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto... 24. - asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais... 25. - asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, daiktų... 26. - nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (nekilnojamojo... 27. - kilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (kilnojamojo turto... 28. - paveldėjimo teisiniai santykiai (palikimo priėmimas, testamento sudarymas... 29. - dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas,... 30. - savitvarkos įgūdžių (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra ir pan.);... 31. - sveikatos priežiūros (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų,... 32. - socialinių paslaugų (kreipimasis dėl socialinių paslaugų, gebėjimas... 33. - šeimos santykių (santuokos sudarymas, asmens gebėjimas įgyvendinti tėvų... 34. - asmens gebėjimas būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį... 35. - darbo teisinių santykių (asmens gebėjimas sudaryti darbo sutartį,... 36. Nustatyti M. U., asmens kodas ( - ) globą šio sprendimo rezoliucinėje dalyje... 37. Pripažinti nevieša bylos medžiaga byloje esančius medicininius dokumentus,... 38. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo įsiteisėjimo sprendimo... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...