Byla 2SA-88-603/2013
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis V. M. ir Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Loreta Lipnickienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolio V. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 14 d. nutarties, kuria tenkintas pareiškėjo D. A. skundas dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis V. M. ir Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba,

Nustatė

2pareiškėjas D. A. (toliau - pareiškėjai) pareikalavo antstolio V. M. (toliau – antstolis) panaikinti 2012 m. balandžio 18 d. antstolio priimtą patvarkymą, kurio pagrindu pradėtas priverstinis skolos išieškojimas, nurodydamas, kad 2012 m. balandžio 25 d. gavęs skundžiamą patvarkymą sužinojo, jog jam adminitracinės teisės pažeidimo byloje Nr. 10N-1408474-12 2012 m. sausio 31 d. nutarimu paskirta 200,00 Lt bauda, o pats vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti antstoliui. Pareiškėjo teigimu, antstolis neturėjo teisės priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, kadangi nėra suėjęs 40 dienų terminas nuo nutarimo įteikimo pareiškėjui momento, per kurį jis turi pareigą sumokėti baudą. Pareiškėjas, sužinojęs apie paskirtą baudą, ją sumokėjo.

3Antstolis 2012 m. gegužės 22 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą motyvuodamas tuo, kad pareiškėjui adminitracinės teisės pažeidimo potokolas buvo įteiktas pažeidimo vietoje. Pareiškėjui per nustatytą terminą nesumokėjus baudos ir neapskundus nutarimo, vykdomasis dokumentas pagrįstai priimtas vykdyti.

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. birželio 14 d. nutartimi pareiškėjo skundą tenkino ir panaikino antstolio 2012 m. balandžio 18 d. ir 2012 m. balandžio 22 d. patvarkymus vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/00681. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad antstolis 2012 m. balandžio 2 d. patvarkymu priėmė vykdyti Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos 2012 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 10N-1408474-12 dėl 200,00 Lt baudos išieškojimo iš skolininko D. A. išieškotojos Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos naudai. Pareiškėjo darbo vietos adresu 2012 m. balandžio 22 d. įteiktas patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo, kuriuo pareiškėjo darbdavys įpareigotas išskaičiuoti iš pareiškėjo darbo užmokesčio baudą ir vykdymo išlaidas. Pareiškėjui sumokėjus baudą, antstolis 2012 m. balandžio 22 d. patvarkymu išieškojimą iš pareiškėjo darbo užmokesčio nukreipė tik vykdymo išlaidų dalyje. Pirmosios instancijos teismas nenustatęs, kad pareiškėjui būtų įteiktas arba bent jau išsiųstas Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos 2012 m. sausio 31 d. nutarimas Nr. 10N-1408474-12 konstatvo, kad antstolis priėmė ir vykdė vykdomąjį dokumentą dar nesuėjus terminui, per kurį pareiškėjas privalėjo sumokėti paskirtą baudą, kai pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 651 straipsnio 1 dalį,privalėjo grąžinti vykdomąjį dokumnetą jį padavusiam asmeniui.

5Atskirajame skunde antstolis prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 14 d. nutartį panakinti ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų. Nurodė, kad teismas visiškai nevertino Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus 2012 m. gegužės 11 rašte Nr. 10-10-S-5001 išdėstytų aplinkybių, kad 2012 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 10N-1408474-12 nuorašas pareiškėjui buvo išsiųstas registruota pašto siunta jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Pareiškėjas, žinodamas apie jo atžvilgiu pradėtą administracinio tesiės pažeidimo bylą, net ir negavęs nutarimo, turėjo pasidomėti dėl jo atžvilgiu priimto nutarimo, tačiau to nepadarė, tokiu būdu siekdamas išvengti administracinės atsakomybės.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 14 d. nutartį palikti nepakeistą ir antstolio atskirojo skundo netenkinti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog situacija, kuomet institucija, priėmusi nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje ir jį išsiuntusi registruota pašto siunta bei gavusi atgal su atžyma, kad pašto siunta adresato nepasiekė, laikoma akivaizdžia kliūtimi vykdomajam dokumentui priimti ir vykdomiesiems veiksmams pradėti.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyrius prašė antstolio skundą tenkinti. Nurodė, kad 2012 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 10N-1408474-12 nuorašas pareiškėjui buvo išsiųstas registruota pašto siunta jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 2571 straipsnio, 288 straipsnio 2 dalies nuostatas.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

10Įvertinus bylos duomenis, atskirojo skundo bei atsiliepimų į jį teisinius argumentus spręstina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino pareiškėjo prašymą panaikinti antstolio 2012 m. balandžio 18 d. ir 2012 m. balandžio 22 d. patvarkymus vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/00681. Skundžiamą teismo nutartį panaikinti ar pakeisti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

11Pagal CPK 651 straipsnio 1 dalį, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą antstolis patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu tokių kliūčių yra, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Vykdymo proceso nuostatų, reglamentuojančių atskirų vykdymo procesinių veiskmų atlikimą, nesilaikymas antstoliui atliekant konkretų vykdymo veiksmą, lemia tokio veiksmo neteisėtumą. CPK 651 straipsnio 2 dalyje pateiktas nebaigtinis sąrašas aplinkybių, kurias turi patikrinti antstolis, spręsdamas, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti ir vykdymo veiksmams pradėti. Pagal to paties straipsnio 8 dalį, antstolis privalo patikrinti, ar nėra kitokių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti.

12Nutarimų skirti baudą administracinių teisės pažeidimų bylose vykdymui reglamentuoti skirta speciali teisės norma – ATPK 314 straipsnis, kuri nustato, kad tuo atveju, jeigu pažeidėjas nesumoka baudos per šio kodekso nustatytą terminą, nutarimą skirti baudą priėmęs organas (pareigūnas) šį nutarimą siunčia antstoliui vykdyti. Pagal ATPK 313 straipnsio 1 dalį, patrauktas administracinėn atsakomybėn asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundus tokį nutarimą – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, jog tik nustačius, kada pagal ATPK 313 straipsnį prasidėjo nustatytas terminas baudai sumokėti geruoju ir kada jis baigėsi, galima daryti išvadą, ar nebuvo kliūčių vykdomajam dokumentui priimti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2007).

13Vykdomosios bylos Nr. 13-681/12 duomenimis nustatyta, kad antstolis pradėjo vykdymo veiksmus pagal Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos 2012 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 10N-1408474-12, kurio turinys patvirtina, kad antstoliui pateiktas vykdyti dokumentas turėjo akivaizdžių formos trūkumų: nutarimas nepasirašytas jį priėmusio pareigūno; neužpildytos nutarimo grafos, žyminčios administracinėn atsakomybėn patraukto asmens nutarimo nuorašo gavimo arba išsiuntimo jam datas (ATPK 286 straipsnio 6 dalis, 288 straipsnio 2, 3 dalys). Esant šiems trūkumams, antstolis privalėjo atsisakyti nutarimą priimti.

14Byloje esantys įrodymai suponuoja išvadą, kad antstolio veiksmų atlikimo metu vykdomojoje byloje nebuvo duomenų, patvirtinančių preiškėjo supažindinimą su Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos 2012 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 10N-1408474-12, nors antstolis turėjo galimybę ir privalėjo išsiaiškinti aplinkybes dėl termino pareiškėjui baudai geruoju sumokėti pasibaigimo (ATPK 313 straipsnio 1 dalis), nes tik šiam terminui pasibaigus, išieškotojas įstatymų nustatyta tvarka įgyja teisę į priversinį išieškojimą ir išnyksta kliūtys vykdomajam dokumentui pradėti vykdyti pagal CPK 651 straipsnio 2 dalį. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos 2012 m. gegužės 11 d. raštas Nr. 10-10-S-5001 neįrodo, kad pareiškėjas 2012 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 10N-1408474-12 buvo gavęs ir, kad ATPK 313 straipsnio 1 dalyje numatytas terminas buvo pasibaigęs. Kadangi antstolis gautą iš Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos 2012 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 10N-1408474-12 2012 m. balandžio 2 d. patvarkymu priėmė vykdyti, nors pagal CPK 651 straipsnį privalėjo patvarkymu atsisakyti priimti vykdyti ir grąžinti jį pateikusiam asmeniui, nurodant grąžinimo priežastis, akivaizdu, kad antstolio 2012 m. balandžio 18 d. ir 2012 m. balandžio 22 d. patvarkymai vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/00681 yra neteisėti, nes nagrinėjamu atveju antstolis negalėjo atlikti jokių vykdymo veiksmų.

15Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas netenkintinas. Netenkinus atskirojo skundo, iš antstolio priteistinos pareiškėjo advokato pagalbai atsiliepimui į atskirąjį skundą parengti patirtos išlaidos (CPK 98 straipsnis).

16Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 336 - 339 straipsniais,

Nutarė

17Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Priteisti iš antstolio V. M. pareiškėjo D. A., asmens kodas ( - ) 400,00 Lt (keturis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai