Byla 2-2490-239/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant pareiškėjai I. P. Bagdzevičei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. P. Bagdzevičės pareiškimą Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jai asmeninės nuosavybės teise priklausančiame 12,1000 ha ploto žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - )., esančiame ( - ), buvo sodyba – gyvenamasis namas.

3Pareiškėja pareiškimą palaikė ir paaiškino, jog 1996-11-26 Vilniaus apskrities valdytojo administracijos sprendimu Nr. 79-3131 G. S. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 12,1000 ha ploto žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - )., esantį ( - ), priklausiusį jos tėvui J. S.. ( - )dovanojimo sutarties, reg. Nr. 11-829, pagrindu nuosavybės teisę į šį sklypą, esantį Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje, įgijo L. K., kuri 2004-02-18 mainų sutarties pagrindu nuosavybės teisę į šį žemės sklypą perleido pareiškėjai. Įsigyjant žemės sklypą pareiškėja buvo patikinta, nurodant vietą, jog anksčiau šio sklypo teritorijoje, jo pietinėje pusėje stovėjo gyvenamasis namas. Lietuvos valstybiniame archyve duomenų apie buvusią sodybą nerasta, todėl pareiškėja kreipėsi į Trakų istorijos muziejaus Archeologijos skyrių, prašydama atlikti archeologinius tyrimus. Archeologinių tyrimų metu buvo ištirtas 22 m2 dydžio plotas ir konstatuota, kad aptikti XX a. pirmosios pusės gyvenamojo pastato pamatai. Su turimais dokumentais pareiškėja kreipėsi dėl specialiųjų sąlygų projektavimui sodybos atkūrimui, tačiau Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsisakė išduoti specialiąsias projektavimo sąlygas, motyvuodama archyvinių pažymų nebuvimu. 2013 m. internete buvo aptiktas 1950 m. topografinis žemėlapis, apimantis ir įgyto sklypo teritoriją, su joje pavaizduota sodybviete. Pareiškėja kreipėsi į Vilniaus Gedimo technikos universiteto Geodezijos institutą su prašymu atlikti sodybvietės, buvusios žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - )., identifikavimą kartografinėje medžiagoje. Tyrimo metu nustatyta, jog archeologinių tyrimų metu rasti pamatai sutampa su 1950 m. topografiniame žemėlapyje pavaizduota sodybviete. 2013-06-20 aktu konstatuota, jog pamato kertė (26) nuo žemės sklypo kraštinės 3-4 nutolusi 41,05 metrų, o pamato kertė (24) nuo kraštinės 4-5 nutolusi per 28,26 metro, darant išvadą, kad šiame žemės sklype buvo sodyba. Turint nenuginčijamus įrodymus apie buvusią sodybą žemės sklype, pareiškėjos atstovai kreipėsi į Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją su žodiniu paklausimu, ar esant aukščiau išvardintiems įrodymams, nebus prieštaraujama gyvenamojo namo atkūrimui, tačiau Direkcijos atstovė paaiškino, jog nesant duomenų iš Lietuvos valstybinio archyvo apie sodybos buvimą, be teismo sprendimo specialiųjų sąlygų neišduos. Pareiškėja nurodė, jog Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. numatytas draudimas statyti draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose, o numatytą išimtį galima taikyti tik tuo atveju, jei yra išlikusių buvusių statinių liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, o taip pat ir nustatant juridinį faktą. Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003-11-21 įsakymu Nr. ĮV-436, 5 punkte nurodyta, kad buvusi sodyba tai sodyba, kurios buvimo faktas įrodytas archyviniais dokumentais, moksliniais tyrimais ar teismo sprendimu. Pareiškėja paaiškino, jog sodybos, žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - )., buvimo faktą neabejotinai patvirtina archeologinių tyrimų Trakų r. , Akmenos k., sklypo unikalus Nr. ( - ), išvados, ( - )esančio sklypo archeologinių tyrimų ataskaita ir 2013-06-20 sodybvietės žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), identifikavimo aktas.

4Suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką suinteresuotam asmeniui pranešta tinkamai, raštu prašė bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant. Suinteresuotas asmuo pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, jog dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo neprieštarauja.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Byloje esantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2013-07-22 išrašas (b.l. 12-13) patvirtina, jog pareiškėjai asmeninės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus numeris Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )., esantis ( - ). Žemės sklypas yra Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje.

7Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, konstatuoja, jog pareiškėjos prašomas nustatyti faktas gali sukelti jai teisines pasekmes – suteikti galimybę atkurti buvusią sodybą (gyvenamąjį namą) (CPK 444 str. 1 d.).

8Teismas, ištyręs ir įvertinęs šių byloje esančių įrodymų visetą – pareiškėjos paaiškinimus bei pareiškime išdėstytus argumentus (b. l. 1-3), 1995-09-12 Trakų rajono Trakų agrarinės reformos tarnybos išvados kopiją (b.l. 4), Lietuvos Respublikos Vilniaus apskrities valdytojo administracijos 1996-11-26 sprendimo Nr. 79-3131 dėl pil. G. S. nuosavybės teisės į žemę (mišką) atstatymo kopiją (b.l. 5), ( - )žemės sklypo dovanojimo sutarties kopiją (b.l. 6), 2004-02-18 mainų sutarties kopiją (b.l 7-10), 2012-06-20 Lietuvos centrinio valstybės archyvo rašto Nr. R4-961 kopiją (b.l. 14), 2007-10-31 Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos rašto Nr. S-620 dėl specialiųjų sąlygų projektavimui kopiją (b.l. 15), 2007-08-02 archeologinių tyrimų ( - )., sklype unikalus Nr. ( - ) išvados kopiją (b.l. 16-19), ( - ) esančio sklypo archeologinių tyrimų ataskaitos kopiją (b.l. 20-39), 2013-06-20 Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geodezijos instituto sodybvietės žemės sklype (kadastrinis numeris ( - )) identifikavimo akto, kuriame be kita ko nurodyta, jog žemės sklype (kadastrinis numeris ( - )), buvo sodyba, kopiją (b.l. 40-43), – daro išvadą, jog pareiškėjai priklausančiame 12,1000 ha ploto žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - )., esančiame ( - ), buvo sodyba - gyvenamasis namas.

9Pareiškėja negali kitokia tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių, jog minėtame sklype buvo sodyba - gyvenamasis namas (CPK 445 str.).

10Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, nustatytinas pareiškėjos prašomas juridinę reikšmę turintis faktas.

11Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas sodybos (gyvenamojo namo) atkūrimo istoriniame nacionaliniame parke tikslu.

12Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministrės 2011-11-07 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, 6,29 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentu įteikimu, iš pareiškėjos nepriteistinos.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 96, 176-178, 442-448 str. str., teismas

Nutarė

14pareiškimą patenkinti.

15Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad I. P. B., asmeninės nuosavybės teise priklausančiame 12,1000 ha ploto žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - )., esančiame ( - ), buvo sodyba – gyvenamasis namas.

16Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas sodybos – gyvenamojo namo atkūrimo istoriniame nacionaliniame parke tikslu.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai