Byla e2S-2699-656/2018
Dėl įsakymo pripažinimo neteisėtu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės (apeliantės) UAB „Enifas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Enifas“ ieškinį atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl įsakymo pripažinimo neteisėtu.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2018 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 49VĮ-982-(14.49.2.) „Dėl 1997 m. liepos 7 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. 222 N01/97-13445, pakeistos 2009 m. lapkričio 5 d. susitarimu Nr. K01/2009-350, 2014 m. rugsėjo 26 d. susitarimu Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-312, nutraukimo prieš terminą“ (toliau – Įsakymas) neteisėtu. Ieškovė kartu su ieškiniu teismui pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Įsakymu atliktą valstybinės žemės nuomos sutarties vienašalio nutraukimo galiojimą bei uždrausti įgyvendinti iš šio nutraukimo kylančias teises. Ieškovė nurodė, kad netaikius prašomos laikinosios apsaugos priemonės teismo sprendimas šioje byloje gali tapti neįvykdomas, nes atsakovė turėtų galimybę turtą perleisti tretiesiems asmenims.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

72.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

93.

10Teismas preliminariai įvertinęs ieškovės pateikto ieškinio pagrįstumą – pasirinktą savo teisių gynybos būdą, pridedamus įrodymus, kuriais grindžiamas ieškinys, ieškovės ieškinį pripažino tikėtinai pagrįstu (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

114.

12Tačiau teismas padarė išvadą, kad nėra antrosios CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – grėsmės teismo sprendimo įvykdymui laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atveju. Teismas pažymėjo, kad valstybinės žemės naudojimo, valdymo bei disponavimo teisiniams santykiams yra taikomas specialusis teisinis reglamentavimas, kurį lemia ir su viešuoju interesu susijęs santykių objektas – valstybinė žemė. Šiam teisiniam reglamentavimui yra būdingas imperatyvusis pobūdis. Teismas konstatavo, kad laisvų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimai bei nuoma vykdomi tik aukciono tvarka, dėl ko padarė išvadą, kad ieškovė turėjo galimybę pateikti teismui duomenis apie realius atsakovės veiksmus vykdant ginčo žemės realizavimo ar nuomos aukcioną. Teismo vertinimu, ieškovė nenurodė ir nepateikė atsakovės realius ketinimus perleisti žemę pagrindžiančių duomenų. Vien ta aplinkybė, kad, atsakovei kaip valstybinės žemės patikėtinei įstatymu suteikta teisė disponuoti jai priklausančiu turtu, esamos grėsmės teismo sprendimo įvykdymui nepagrindžia.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

141.

15Ieškovė atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirojo skundo argumentai:

161.1.

17Ieškinio pagrindas ir jame išdėstytos faktinės ir teisinės aplinkybės patvirtina, kad juo siekiama, jog nebūtų nutraukta ir toliau būtų vykdoma valstybinio žemės sklypo nuomos sutartis, pripažįstant nuomos sutarties nutraukimą neteisėtu. Šiuo atveju yra aktualios konservacinės paskirties laikinosios apsaugos priemonės, užtikrinančios padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą, status quo išsaugojimą.

181.2.

19Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovei išliktų galimybė turtą, kurį ieškovė siekia valdyti ir naudotis nuomos pagrindu, perleisti tretiesiems asmenims ir nesvarbu, kad tam būtų vykdomas viešas aukcionas. Ieškovė dalyvauti aukcione neprivalo, nes jame dalyvaudama pripažintų nuomos sutarties nutraukimą teisėtu.

201.3.

21Kaip nurodė teismas, vieši aukcionai vykdomi dėl žemės sklypų, kuriuose nėra fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ar įrenginių. Tačiau iš Nekilnojamojo turto registrų centro išrašų matyti, kad ginčo žemėje yra ne tik ieškovės, bet ir tretiesiems asmenims priklausantys statiniai. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė turėtų galimybę žemės sklypą perleisti tretiesiems asmenims, kas pasunkintų teismo sprendimo įvykdymą.

222.

23Atsakovė padavė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimo argumentai:

242.1.

25Laisvų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, kuriuose nėra fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ar įrenginių, pardavimai vykdomi tik aukciono tvarka, aukcionai vykdomi viešai ir informacija apie juos prieinama visuomenei. Ieškovė nepateikė duomenų, kad būtų vykdomas aukcionas.

262.2.

27Ieškovė ieškinyje nurodo, kad ginčo žemės sklypo dalyje yra tretiesiems asmenims priklausantys statiniai, dėl ko atsakovė, būdama valstybinės žemės patikėtine, turi teisę perleisti žemės sklypo dalį nuomotis tretiesiems asmenims. Tačiau ieškovė nenurodo ir teismui nepateikia atsakovės realius ketinimus tai padaryti pagrindžiančių duomenų. Atsakovės tvirtinimu, Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte nustatyta, kad valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais (išskyrus laikinuosius statinius, inžinerinius tinklus bei neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui). Todėl aplinkybė, jog statinys yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, pati savaime nereiškia, kad statinys yra naudojamas. Pagal galiojančius teisės aktus žemės sklypo nuoma be aukciono siejama su konkrečios paskirties statinio naudojimu vykdant tam tikrą veiklą ir eksploatuojant jį pagal esamą (tiesioginę) paskirtį. Todėl Nacionalinei žemės tarnybai teisės aktai numato pareigą įvertinti visas teisės aktuose nustatytas aplinkybes ir priimti sprendimą dėl galimybės sudaryti valstybinės žemės nuomos ar pirkimo -pardavimo sutartį.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės

293.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

314.

32Bylos duomenys patvirtina, kad 1997 m. liepos 7 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartimi Nr. 222 N01/97-13445 (toliau – Sutartis) ir jos vėlesniais pakeitimais – 2009 m. lapkričio 5 d. susitarimu Nr. K01/2009-350 ir 2014 m. rugsėjo 26 d. susitarimu Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-312, ieškovei buvo išnuomota ( - ) bendro ploto valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), dalis, sudaranti 0,4463 ha. Sutartis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2018 m. liepos 25 d. Įsakymu buvo nutraukta. Ieškovė ieškiniu siekia Įsakymo panaikinimo bei grąžinimo šalis į pradinę padėtį, kuomet ieškovei būtų suteikta teisė naudotis valstybinės žemės sklypo dalimi ieškovei priklausantiems statiniams eksploatuoti.

335.

34Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

356.

36Civilinio proceso kodeksas (toliau – ir CPK) numato galimybę teismui dalyvaujančiųjų byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, jei šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos abi CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos – preliminarus ieškinio pagrįstumas ir teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimas, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos.

377.

38Byloje nėra ginčo, kad egzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga - ieškinys yra preliminariai pagrįstas. Šiuo atveju ginčas kilęs dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba pasidarymo neįmanomu - egzistavimo.

398.

40Pirmosios instancijos teismas atsisakymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė išimtinai tuo, kad nėra grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, nes ginčo žemės sklypo perleidimas galimas tik aukciono tvarka, o ieškovė nenurodė ir nepateikė atsakovės realius ketinimus perleisti žemę pagrindžiančių duomenų.

419.

42Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nesutinka.

4310.

44Kaip patvirtino pati atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą, pagal teisinį reglamentavimą galimi skirtingi valstybinės žemės sklypų (jų dalių) perleidimo (išnuomojimo) atvejai, priklausomai nuo to, ar šie žemės sklypai yra laisvi, ar užstatyti fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančiais statiniais. Pirmuoju atveju žemės perleidimas ar išnuomojimas vykdomas aukciono tvarka, antruoju – ne aukciono tvarka, valstybės įgaliotai institucijai (atsakovei) priimant administracinius aktus (Žemės įstatymo 9 straipsnis, 10 straipsnis). Atsakovė nepaneigė ieškovės argumento, kad ginčo valstybinės žemės sklype yra tretiesiems asmenims priklausančių statinių. Taip pat atsakovė nepagrindė, kad šiuo konkrečiu atveju nėra galimas ginčo valstybinės žemės išnuomojimas tretiesiems asmenims valstybinėje žemėje jiems priklausančių statinių eksploatavimui (CPK 178 straipsnis). Nurodytų aplinkybių kontekste darytina išvada, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovei išlieka galimybė imtis veiksmų, išnuomojant tretiesiems asmenims ginčo valstybinės žemės sklypą (ar jo dalį) tretiesiems asmenims priklausančių statinių eksploatavimui. Todėl laikytina, kad egzistuoja grėsmė teismo sprendimo įvykdymui (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

4511.

46Esant abiems CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatytoms sąlygoms, yra pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

4712.

48Ieškovė prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Įsakymu atliktą valstybinės žemės nuomos sutarties vienašalio nutraukimo galiojimą bei uždrausti įgyvendinti iš šio nutraukimo kylančias teises.

4913.

50Apeliacinės instancijos teismas prašymą tenkintina iš dalies. Teismo vertinimu, prašoma laikinoji apsaugos priemonė - Įsakymu atlikto valstybinės žemės nuomos sutarties vienašalio nutraukimo galiojimo sustabdymas – savo esme atitinka ieškinio reikalavimą. Teismo vertinimu, aplinkybių, kurios lemtų būtinumą taikyti iš esmės sutampančias su paties ieškinio reikalavimais laikinąsias apsaugos priemones, nenustatyta. Be to, antroji ieškovės prašoma laikinoji apsaugos priemonė – draudimas atsakovei įgyvendinti iš Sutarties nutraukimo kylančias teises - yra proporcinga, nepažeidžianti proceso šalių interesų pusiausvyros, be to užtikrinanti status quo padėties išsaugojimą. Taikius šias priemones, atsakovė negalėtų imtis veiksmų, susijusių su ginčo valstybinės žemės sklypo realizavimu (išnuomojimu).

5114.

52Dėl išdėstyto Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas iš dalies ir iki ginčo išnagrinėjimo iš esmės uždraustina atsakovei Nacionalinės žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos įgyvendinti jos teises, kylančias iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2018 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 49VĮ-982-(14.49.2.), susijusias su žemės sklypo disponavimu (perleidimu, išnuomojimu) (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

53Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

54Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

55Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės UAB „Enifas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti iš dalies ir iki ginčo išnagrinėjimo iš esmės uždrausti atsakovei Nacionalinės žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos įgyvendinti jos teises, kylančias iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2018 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 49VĮ-982-(14.49.2.) „Dėl 1997 m. liepos 7 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. 222 N01/97-13445, pakeistos 2009 m. lapkričio 5 d. susitarimu Nr. K01/2009-350, 2014 m. rugsėjo 26 d. susitarimu Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-312, nutraukimo prieš terminą“, susijusias su žemės sklypo disponavimu (perleidimu, išnuomojimu).

56Nutartis įsigalioja nuo priėmimo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti Nacionalinės žemės... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartimi prašymą... 9. 3.... 10. Teismas preliminariai įvertinęs ieškovės pateikto ieškinio pagrįstumą... 11. 4.... 12. Tačiau teismas padarė išvadą, kad nėra antrosios CPK 144 straipsnio 1... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 14. 1.... 15. Ieškovė atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m.... 16. 1.1.... 17. Ieškinio pagrindas ir jame išdėstytos faktinės ir teisinės aplinkybės... 18. 1.2.... 19. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovei išliktų galimybė turtą,... 20. 1.3.... 21. Kaip nurodė teismas, vieši aukcionai vykdomi dėl žemės sklypų, kuriuose... 22. 2.... 23. Atsakovė padavė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 24. 2.1.... 25. Laisvų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, kuriuose nėra fiziniams... 26. 2.2.... 27. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad ginčo žemės sklypo dalyje yra tretiesiems... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės... 29. 3.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 31. 4.... 32. Bylos duomenys patvirtina, kad 1997 m. liepos 7 d. valstybinės žemės nuomos... 33. 5.... 34. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti byloje... 35. 6.... 36. Civilinio proceso kodeksas (toliau – ir CPK) numato galimybę teismui... 37. 7.... 38. Byloje nėra ginčo, kad egzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 39. 8.... 40. Pirmosios instancijos teismas atsisakymą taikyti laikinąsias apsaugos... 41. 9.... 42. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija... 43. 10.... 44. Kaip patvirtino pati atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą, pagal... 45. 11.... 46. Esant abiems CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatytoms sąlygoms, yra pagrindas... 47. 12.... 48. Ieškovė prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti... 49. 13.... 50. Apeliacinės instancijos teismas prašymą tenkintina iš dalies. Teismo... 51. 14.... 52. Dėl išdėstyto Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 3 d.... 53. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas... 54. Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 55. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartį panaikinti ir... 56. Nutartis įsigalioja nuo priėmimo....