Byla 1-2617-725/2018
Dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu byloje, kurioje

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Živilė Bliūdžiuvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros prokuroro J. B. pareiškimą dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu byloje, kurioje

2R. R., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vidurinio išsilavinimo, išsituokęs, dirbantis UAB ( - ) darbininku, gyvenantis ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalį,

Nustatė

4R. R. 2018 m. balandžio 14 d. apie 10.40 val., būdamas neblaivus, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, ( - ), tyčia sudavė ranka ne mažiau kaip penkis smūgius į galvos sritį sugyventinei E. B., dėl ko ji visu kūnu atsitrenkė į medinį lovos kraštą, taip padarydamas jai odos nubrozdinimą ir poodinę kraujosruvą dešinėje alkūnėje, poodinę kraujosruvą dešiniame klube, taip nežymiai sutrikdė sveikatą.

5Kaltinamasis R. R. parodė, kad 2018 m. balandžio 14 d. abu su sugyventine E. B. buvo neblaivūs, kilus tarpusavio konfliktui jis tyčia sugyventinei trenkė, gali būti kad penkis kartus, į galvos sritį. Neatsimena, ar trenkė kumščiu, ar delnu. Sugyventinės atsiprašė, jie susitaikė. Dėl savo veiksmų labai gailisi (b. l. 112-113, 118-119).

6Kaltinamojo R. R. kaltė įrodyta byloje surinktais įrodymais:

7nukentėjusioji E. B., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2018 m. balandžio 14 d. sugyventinis R. R., būdamas neblaivus, pradėjo ją plūsti necenzūriniais žodžiais, kumščiu ar delnu trenkė jai per veidą ne mažiau penkis kartus. Nuo šių smūgių ji atsitrenkė į lovos medinį kraštą dešine alkūne ir dešiniu klubu, tose vietose liko kraujosruvos. Jai buvo sukeltas fizinis skausmas. Kai atvyko iškviesti policijos pareigūnai, sugyventinis jau buvo pabėgęs iš buto. Ją nuvežė į Kauno klinikas, kur buvo apžiūrėta ir paleista namo. Jokių sužalojimų nenustatė, tik jai labai skaudėjo galvą (b. l. 56-58);

8tarnybiniame pranešime dėl smurto artimoje aplinkoje atvejo nurodyta, kad 2018 m. balandžio 14 d. R. R. sumušė sugyventinę E. B., suduodamas ranka apie penkis kartus jai į galvą, tuo sukeldamas jai fizinį skausmą (b. l. 11-14);

9Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus specialisto 2018 m. balandžio 20 d. išvadoje Nr. G1270/2018(02) nurodyta, kad E. B. konstatuota odos nubrozdinimas ir poodinė kraujosruva dešinėje alkūnėje, poodinė kraujosruva dešiniame klube, padarytos kietais bukais daiktais, galimai griuvimo metu, atsitrenkiant į kietus paviršius. Sužalojimai atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą (b. l. 39);

10pristatyto asmens testo alkoholiui protokole fiksuota, kad 2018 m. balandžio 15 d. 14.31 val. R. R. nustatytas 2,07 promilių girtumas (b. l. 66).

11Įvertinus byloje surinktus įrodymus, darytina išvada, kad kaltinamasis R. R. savo šeimos narės – sugyventinės E. B. atžvilgiu smurtavo – tyčia sudavė ranka ne mažiau kaip penkis smūgius į galvos sritį, dėl ko ji visu kūnu atsitrenkė į medinį lovos kraštą, taip padarydamas E. B. odos nubrozdinimą ir poodinę kraujosruvą, dešinėje alkūnėje, poodinę kraujosruvą dešiniame klube, taip padarydamas nežymų sveikatos sutrikdymą. Teismas sprendžia, kad kaltinamojo veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį.

12Kaltinamasis R. R. su proceso užbaigimu teismo baudžiamuoju įsakymu ir siūloma bausme bei jos dydžiu sutiko (b. l. 124-125).

13Atsižvelgiant į tai ir esant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418 straipsnio 1 dalyje numatytiems pagrindams, darytina išvada, jog procesas gali būti baigiamas priimant baudžiamąjį įsakymą.

14Kaltinamojo R. R. atsakomybę sunkinanti aplinkybė – nusikalstamą veiką jis padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas būtent ir turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.), jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė – pripažino padaręs nusikalstamą veiką, nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.).

15R. R. padarė nusikalstamą veiką, kuri priskiriama nesunkiems nusikaltimams, veikdamas tiesiogine tyčia, nusikalstama veika baigta. Vertinant R. R. asmenybę, pažymėtina, kad jis neteistas (b. l. 67-68), administracine tvarka baustas vieną kartą už alkoholinių gėrimų vartojimą viešoje vietoje (b. l. 76), dirbantis (b. l. 64), Kauno apskrities Priklausomybės ligų centre R. R. įrašytas nuo 1999 m. rugpjūčio 4 d. dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant alkoholį, priklausomybės sindromas (b. l. 79), Viešosios įstaigos Respublikinės Kauno ligoninės Psichiatrijos klinikos stacionare gydėsi dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant alkoholį (b. l. 81, 84), 2018 m. gegužės 8 d. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos specialisto išvadoje Nr. 93TPK-578/2018 nurodyta, jog R. R. skirti teismo psichiatrijos ekspertizę netikslinga (b. l. 89),

16Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, R. R. skirtina viena švelniausių BK 140 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta bausmė – laisvės apribojimas.

17Kadangi kaltinamasis R. R. savo kaltę pripažino visiškai ir procesas užbaigtas baudžiamuoju įsakymu, jam skirtina bausmė mažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.)

18Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 103-105), baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus pradėjus bausmės vykdymą, naikintina.

19Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytinas laikiname sulaikyme išbūtas laikas nuo 2018 m. balandžio 15 d. 14.20 val. iki 2018 m. balandžio 16 d. 15.53 val. (b. l. 99, 101).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418 straipsniu, 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu, 422 straipsniu, teismas

Nutarė

21R. R. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti jam laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams, įpareigojant tęsti darbą, neatlygintinai per 4 (keturis) mėnesius nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, per mėnesį išdirbant ne mažiau kaip po 20 valandų.

22Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir R. R. skirti 8 (aštuonių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant tęsti darbą, neatlygintinai per 4 (keturis) mėnesius nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, per mėnesį išdirbant ne mažiau kaip po 20 valandų.

23Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaityti laikiname sulaikyme išbūtą laiką nuo 2018 m. balandžio 15 d. 14.20 val. iki 2018 m. balandžio 16 d. 15.53 val. (dvi paras), vieną laisvės atėmimo dieną prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms.

24Vadovaujantis BK 67 straipsnio 3 dalimi, 72² straipsniu, skirti R. R. baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose, įpareigojant tai padaryti per šešis mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

25Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus pradėjus bausmės vykdymą – panaikinti.

26R. R. išaiškinti, kad:

27nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo jam įteikimo dienos paduoti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Tokiu atveju šis teismo baudžiamasis įsakymas neįgis teisinės galios;

28išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą, teismas nėra saistomas teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, tai yra, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu;

29nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja per 14 dienų nuo jo įteikimo kaltinamajam dienos ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

30Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Živilė Bliūdžiuvienė,... 2. R. R., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140... 4. R. R. 2018 m. balandžio 14 d. apie 10.40 val., būdamas neblaivus, kas turėjo... 5. Kaltinamasis R. R. parodė, kad 2018 m. balandžio 14 d. abu su sugyventine E.... 6. Kaltinamojo R. R. kaltė įrodyta byloje surinktais įrodymais:... 7. nukentėjusioji E. B., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2018 m.... 8. tarnybiniame pranešime dėl smurto artimoje aplinkoje atvejo nurodyta, kad... 9. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus specialisto 2018 m.... 10. pristatyto asmens testo alkoholiui protokole fiksuota, kad 2018 m. balandžio... 11. Įvertinus byloje surinktus įrodymus, darytina išvada, kad kaltinamasis R. R.... 12. Kaltinamasis R. R. su proceso užbaigimu teismo baudžiamuoju įsakymu ir... 13. Atsižvelgiant į tai ir esant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 14. Kaltinamojo R. R. atsakomybę sunkinanti aplinkybė – nusikalstamą veiką... 15. R. R. padarė nusikalstamą veiką, kuri priskiriama nesunkiems nusikaltimams,... 16. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, R. R. skirtina viena švelniausių BK 140... 17. Kadangi kaltinamasis R. R. savo kaltę pripažino visiškai ir procesas... 18. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 19. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytinas laikiname... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418... 21. R. R. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 140 straipsnio 2... 22. Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu... 23. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaityti laikiname... 24. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 3 dalimi, 72² straipsniu, skirti R. R.... 25. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti –... 26. R. R. išaiškinti, kad:... 27. nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi... 28. išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą,... 29. nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo... 30. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas....