Byla 2S-263-267/2007

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Burbulienės, kolegijos teisėjų Jolantos Badaugienės, Petro Rimanto Brazio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens VšĮ „Vilties erdvė“ atskirąjį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 21 d. nutarties panaikinimo teismo inicijuotoje civilinėje byloje dėl globos neveiksniai J. Š. nustatymo, globėjo jai paskyrimo, turto administratoriaus paskyrimo, ir

Nustatė

22007 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimu J. Š. pripažinta neveiksnia. 2007-04-02 teismas inicijavo civilinę bylą dėl globos neveiksniai J. Š. nustatymo, globėjo jai paskyrimo, turto administratoriaus paskyrimo.

3Mažeikių rajono apylinkės teismas 2007 m. gegužės 21 d. nutartimi nustatė neveiksniai J. Š. globą, jos globėja paskyrė VšĮ „Vilties erdvė“, esančią Šerkšnės g. 2, Mažeikiuose, ir nustatė globos vietą ten pat. Tuo pačiu teismas VšĮ „Vilties erdvė“ paskyrė J. Š. turto administratoriumi. Teismas konstatavo, kad pagal bylos duomenis – teismo sprendimo nuorašą, išvadą dėl globėjo skyrimo - skirti globėją neveiksniai J. Š. nėra kliūčių, nes ji dėl savo būsenos pati nebegalės savarankiškai įgyvendinti savo teisių ir vykdyti pareigų. Nurodė, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius siūlė globėju skirti VšĮ „Vilties erdvė“, nes Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-318 „Dėl socialinių paslaugų skyrimo, vertinimo, finansinių galimybių mokėti už paslaugas ir paslaugų teikimo Mažeikių rajone tvarkos patvirtinimo“ 80.3.2 punkte numatyta, kad ilgalaikės socialinės globos paslaugos Mažeikių rajone teikiamos Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių globos namuose, VšĮ „Vilties erdvė“. Teismas atkreipė dėmesį, kad iš byloje esančio VšĮ „Vilties erdvė“ rašto matyti, kad J. Š. dar nėra jų įstaigos klientė. Nurodė, kad VšĮ „Vilties erdvė“ atitinka įstatymuose numatytus reikalavimus, kitų kandidatų nėra, todėl šią instituciją paskyrė J. Š. globėja ir turto administratore.

4Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo VšĮ „Vilties erdvė“ prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 21 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Pagal LR CK 3.242 str. globėjas gali būti skiriamas tik tuo atveju, kai yra jo rašytinis sutikimas. Byloje yra konkretus VšĮ „Vilties erdvė“ raštu išreikštas atsisakymas tapti J. Š. globėja. Todėl teismas negalėjo priverstinai VšĮ „Vilties erdvė“ paskirti J. Š. globėja.
  2. Byla išnagrinėta teismo posėdyje nedalyvaujant nei rekomenduojamam skirti globėjui, t.y. VšĮ „Vilties erdvė“, kurio dalyvavimas pagal LR CPK 507 str. 3 d. yra būtinas, nei pačiai J. Š. .

5Atsiliepimu į suinteresuoto asmens VšĮ „Vilties erdvė“ atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius prašo atmesti atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą Mažeikių rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 21 d. nutartį.

6Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais.

71. Pirmosios instancijos teismas suinteresuoto asmens VšĮ „Vilties erdvė“ veiksmus (neveikimą) teisingai traktavo kaip jo sutikimą būti neveiksnios J. Š. globėju ir jos turto administratoriumi. Pati J. Š. teismo posėdyje nedalyvavo ir savo nuomonės neišsakė dėl savo sveikatos būklės.

82. Suinteresuotas asmuo VšĮ „Vilties erdvė“ turi vietų, atitinka visus reikalavimus ir yra tinkamas kandidatas globoti J. Š. . Rašytinio sutikimo iš VšĮ „Vilties erdvė“ teismui nereikėjo, kadangi globos funkcijos VšĮ „Vilties erdvė“ yra priskirtos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2006-12-21 sprendimu Nr. T1-318.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Absoliučių Mažeikių rajono apylinkės teismo nutarties negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta (CPK 329 str.).

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

12Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė LR CK 3.242 str. 3 d., kadangi byloje nebuvo rašytinio rekomenduojamo globėjo sutikimo. Šis apelianto atskirojo skundo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas. Tokią savo išvadą teisėjų kolegija motyvuoja tuo, kad LR CK 3.242 str. 3 d. reikalavimai taikomi globėjui, kuriuo pretenduoja būti konkretus fizinis asmuo. Pažymėtina, kad apeliantas yra institucija, kuri Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-318 „Dėl socialinių paslaugų skyrimo, vertinimo, finansinių galimybių mokėti už paslaugas ir paslaugų teikimo Mažeikių rajone tvarkos patvirtinimo“ 80.3.2 punkte įvardinta kaip teikianti ilgalaikės socialinės globos paslaugas Mažeikių rajone (b.l. 29). Todėl konstatuotina, kad rašytinis VšĮ „Vilties erdvė“ sutikimas dėl institucinės globos skyrimo nebuvo būtinas.

13Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad byla dėl globos neveiksniai J. Š. nustatymo, globėjo jai paskyrimo, turto administratoriaus paskyrimo išnagrinėta nedalyvaujant nei rekomenduojamam skirti globėjui VšĮ „Vilties erdvė“, nei pačiai J. Š. . Tokiais veiksmais, apelianto nuomone, teismas pažeidė LR CPK 507 str. 3 d. nuostatas. Teisėjų kolegija nurodo, kad Mažeikių rajono apylinkės teismo 2007 m. balandžio 2 d. sprendimo, kuriuo J. Š. pripažinta neveiksnia, motyvuojamojoje dalyje nurodyta, jog J. Š. negali būti kviečiama į teismo posėdį ir būti apklausta dėl lėtinio psichinio sutrikimo (b.l. 2). Todėl konstatuotina, kad neveiksnia pripažintos J. Š. dalyvavimas teismo posėdyje dėl globos jai skyrimo objektyviai nebuvo galimas ir teismas pagrįstai išnagrinėjo bylą jai nedalyvaujant.

14Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą nedalyvaujant asmeniui, kuris rekomenduojamas skirti globėju, ir tuo pažeidė LR CPK 507 str. 3 d. nuostatas. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apie teismo posėdį Mažeikių rajono apylinkės teismas suinteresuotą asmenį VšĮ „Vilties erdvė“ informavo tinkamai (b.l. 34). Apeliantas 2007-05-21 vykusiame teismo posėdyje nedalyvavo be pateisinamos priežasties, nepateikė jokių prieštaravimų ar atsikirtimų, kodėl jis negalėtų būti skiriamas globėju, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad socialinės globos funkcijos jam yra pavestos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2006-12-21 sprendimu Nr. T1-318. Todėl, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino bylos medžiagą ir neveiksnios J. Š. globėju pagrįstai paskyrė VšĮ „Vilties erdvė“.

15Remiantis išdėstytais argumentais ir vadovaujantis LR CPK 328 straipsnio nuostata, draudžiančia naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą ar nutartį vien formaliais pagrindais teismas konstatuoja, kad naikinti skundžiamą Mažeikių rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 21 d. nutartį atskirojo skundo motyvais nėra įstatyminio pagrindo (CPK 263 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

17Mažeikių rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai