Byla 1-2420-827/2014

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Štuopienė, sekretoriaujant Laimai Banelytei, dalyvaujant prokurorei Loretai Martinaitytei, prokurorui Gediminui Juknai, kaltinamajam T. C., nukentėjusiajai A. P., nukentėjusiajam V. P.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje T. C., g. ( - ), Vilniuje, LR pilietis, vidurinio išsilavinimo, vedęs, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, gyvenantis ( - ), Vilniuje, deklaruota gyvenamoji vieta ( - )Vilniuje, neteistas, kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje, BK 140 straipsnio 2 dalyje, BK 140 straipsnio 2 dalyje ir

Nustatė

3T. C. 2013-10-28 apie 19.30 val., bute ( - ), Vilniuje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (jam nustatytas 2.67 promilių girtumas), konflikto metu sudavė nemažiau kaip devynis smūgius kumščiais per rankas ir galvą savo uošviui nukentėjusiajam V. P., taip sukeldamas fizinį skausmą ir padarydamas poodines kraujosruvas kaktoje, kairės pusės alkūnėje, dilbyje, rieše, odos nubrozdinimus kairiame smilkinyje ir kairiame dilbyje, taip padarydamas pastarajam nežymų sveikatos sutrikdymą,

4t. y. šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 2013-07-02 įstatymo Nr. XII-501 redakcija).

5T. C. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad 2012-10-26 apie 01 val., bute ( - ), Vilniuje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (jam nustatytas 3.60 promilių girtumas), griebė už gerklės ir pradėjo smaugti savo žmoną nukentėjusiąją A. P., tuo sukeldamas nukentėjusiajai fizinį skausmą,

6t. y. šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str. 1 d. (Lietuvos Respublikos 2003-07-04 įstatymo Nr. IX-1706 redakcija).

7T. C. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad 2013-10-31 apie 16.30 val., bute ( - ), Vilniuje, kilusio žodinio konflikto metu kumščiu sudavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą kiekį smūgių per galvą savo uošviui nukentėjusiajam V. P., taip padarydamas jam muštines kaktos kairės pusės ir pakaušio žaizdas, taip padarydamas pastarajam nežymų sveikatos sutrikdymą,

8t. y. šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 2013-07-02 įstatymo Nr. XII-501 redakcija).

9Kaltinamasis T. C. teismo posėdžio metu kaltu neprisipažino ir paaiškino, kad kai buvo muštynės, jo nebuvo namuose. 2012-10-26 buvusio įvykio metu nieko nedarė. Teigė, kad ikiteisminio tyrimo metu jį privertė pasirašyti, kad jis prisipažįsta padaręs 2012-10-26 nusikalstamą veiką, nes kitaip į Lukiškes išvežti žadėjo. Dėl 2012-10-26 įvykio nedaug ką gali paaiškinti, susikivirčijo su žmona. Per kitus du įvykius 2013-10-28 ir 2013-10-31 jis nebuvo namuose. Jis buvo lauke, kaimynė dar jo klausė, ką jis daro lauke. Jai sakė, kad namie barnis, todėl išėjo iš namų. Kai grįžo namo, juose nebuvo nei uošvio nei žmonos. Paskambino žmonai, ji pasakė, kad yra ligoninėje, vėliau ją pasitiko grįžtančią iš ligoninės. Tai buvo tada, kai buvo sumuštas uošvis, nežino tikslaus laiko, tai buvo ruduo, 2013 m., antroje dienos pusėje Tada namie įvyko nedidelis barnis ir kaltinamasis išėjo iš namų, kai grįžo namuose nieko nebuvo. Barnis vyko namuose koridoriuje, tarp jo žmonos ir uošvio. Dėl ko jis kilo, nežino, jam prasidėjus po 30 s. jis išėjo iš namų, nuėjo į krepšinio aikštelę, ten susitiko draugą, su juo kalbėjosi. Po to nuėjo pas savo tėvus ir tik tada grįžo namo, t. y. praėjus 2 valandom, buvo jau tamsoka. Grįžus namuose buvo kraujo, bet nežino, kieno tas kraujas buvo. Policijos pareigūnų buvo sulaikytas po pirmo įvykio. Neprisimena, ar uošvis sumuštas buvo pirmo įvykio metu, ar antro įvykio metu. Po žodinio konflikto su uošviu atvažiavo policija ir išvežė jį į areštinę, pralaikė pusantros paros, po to nuvežė į policijos komisariatą, kur rašė paaiškinimą. Žodinis konfliktas tarp kaltinamojo ir uošvio kilo dėl to, kad uošviui viskas nepatinka. Žodinio konflikto su uošviu metu fizinio smurto nenaudojo ir smūgių nesudavė. Muštynių nebuvo. Po šio konflikto jam skyrė 700 Lt baudą. To šio konflikto, daugiau kivirčų su uošviu nebuvo. Įvykis, kurio metu buvo sumuštas uošvis ir grįžęs namo kaltinamasis rado kraujo ant kilimo, įvyko po poros dienų, po žodinio konflikto su uošviu. Antrojo įvykio metu kaltinamasis smurto nenaudojo, niekas nesmurtavo. Iš kur kraujas ant kilimo atsirado, nežino. Žmona sužalota nebuvo.

102012-10-26 jis išgėrė alaus, žmona liepė eiti namo, o jis pasakė, ką negaliu išgerti alaus. Konflikto metu žmonai nieko nedarė, tik ją nubosavęs atstūmė, paimdamas už pečių, stūmė ją nuo savęs koridoriuje. Žmoną stūmė, nes ji norėjo jam trenkti. Konflikto lovoje tarp jo ir žmonos nebuvo. Žmona nufotografuota verkianti, nes jie konfliktavo. Santykiai su uošviu yra normalūs, jis su juo nebendrauja, nes jis išeina į mišką ir grįžta tik vakare. Su žmona santykiai geri. Pagarsinus parodymus, duotus 2012-10-26 įtariamojo apklausos metu (t. 1, b. l. 28). Kaltinamasis paaiškino, kad tai yra jo parodymai, jų neatsimena. Juos davė savo valia, pagarsinti parodymai surašyti teisingai. Nieko nemušė, nieko nedarė.

112012-10-26 9:10-9:25 val. apklaustas kaip įtariamasis T. C. savo kaltę dėl pareikšto įtarimo pripažino visiškai ir paaiškino, kad su žmona susituokęs 23 metus, gyvena jos namuose kartu su žmonos tėvu. Šeimoje būna barnių. Jo manymu didžiąją dalį barnių įtakoja uošvis, kuris kišasi į jo ir jo žmonos gyvenimą. Jam 80 metų, todėl paauklėti jis mėgsta. 2012-10-25 namuose gėrė alų, apie 17 val. namo grįžo jo sutuoktinė taip pat išgėrusi. Grįžusi pradėjo priekaištauti, dėl ko jis geria ir taip jie susibarė. Konfliktą išprovokavo ji, pradėjo abu stumdytis. T. C. paėmė žmoną už kaklo ir pastūmė nuo savęs. Tada atbėgo uošvis ir pradėjo šaukti, ką jis daro, iškvietė policiją, kurį jį išvežė. Konfliktas tarp jo ir žmonos vyko kambaryje, uošvis tuo metu buvo kitame kambaryje ar virtuvėje, tačiau kilus triukšmui atbėgo į jų kambarį, todėl kaip pastūmė sutuoktinę, nematė. Šiuo metu niekur nedirba, mėgsta išgerti, bet geria tik alų (t. 1, b. l. 28).

122012-11-07 pareiškime T. C. nurodė, kad dėl 2012-10-26 įvykio, kurio metu jis savo sutuoktinei A. P. paėmė už gerklės ir sukėlė fizinį skausmą, labai gailisi, jos atsiprašė, ji jam atleido, prašo ikiteisminį tyrimą nutraukti (t. 1, b. l. 40).

132013-10-29 apklaustas kaip įtariamasis T. C. paaiškino, kad kalti prisipažįsta iš dalies. 2013-10-28 vakare grįžo namo neblaivus ir parsinešė dar alaus. Atsisėdo savo kambaryje žiūrėti televizoriaus ir atsidarė alų. Bežiūrint televizorių į kambarį atėjo uošvis ir pardėjo priekaištauti, kad jis vartoja alkoholį ir niekur nedirba. Tarp jų kilo žodinis konfliktas, tačiau jo metu uošvio nemušė, netrenkė jam nei kumščiais, nei kažkuo kitu, Pinigų iš jo neprašė. Tai buvo tik žodinis konfliktas, dėl jo uošvis iškvietė policiją. Kai uošvis pradėjo rėkauti, jis paėmė telefoną ir pasakė, kad filmuoja, tačiau telefone nėra kameros (t. 1, b. l. 80).

14T. C. paaiškinime 2013-11-03 dėl 2013-10-31 įvykio paaiškino, kad minėtą dieną tarp uošvio ir jo žmonos kilo konfliktas, kurio jis nematė, nes išėjo į lauką. Kai grįžo namo, nieko namie nebuvo. Paskambinęs žmonai sužinojo, kad jei abu ligoninėj (t. 1, b. l. 97).

15Apklausta kaip liudytoja teisme nukentėjusioji A. P. paaiškino, kad byla yra dėl to, kad uošvis nesugyvena su žentu. Tėvą paliko žmona, nukentėjusiosios motina, todėl jam pakriko nervai, jis gydėsi, gėrė stiprius vaistus, ne visada būna adekvatus. Prisimena tik tą įvykį, kai tėvas ją sužeidė. 2012-10-26 įvykio neatsimena, jokio pareiškimo policijai nerašė. Pagarsinus 2012-10-26 pareiškimą (t. 1, b. l. 9), nukentėjusioji paaiškino, kad kitą dieną jai turėjo būti egzaminai Muzikos ir teatro akademijoje. Tai buvo konfliktas lengva forma. Iki 3 val. negalėjo miegoti, o 6+ val. turėjo keltis. Vyras tą dieną buvo išgėręs ir ją gąsdino. Jis sugriebė ją už pečių, nežino kodėl taip padarė. Vyras kartais alaus išgeria, būna neadekvatus. Smurto vyras 2012-10-26 nenaudojo. Tiesiog jai pasirodė, kad vyras ją smaugia, ji buvo streso būsenoje. Pagarsinus 2012-10-26 A. P. apklausos protokolą (t. 1, b. l. 21) paaiškino, kad apklausą prisimena, pagarsinti parodymai yra jos ir yra teisingi.

162013 metais buvo pasistumdymas tarp nukentėjusiosios ir jos tėvo, nes ji buvo komisariate ir sužinojo, kad tėvas duoda melagingus parodymus. Pasakė tėvui, kad jis meluoja, o tėvas pradėjo stumdytis. Tėvas po lova turi akmenų ir trenkė jai su akmeniu, pasakė baik jį nervinti. Ji neteko sąmonės ir trenkė tėvui su kumščiu ar kažkuo kitu. Abu buvo kruvini. Vyras iš karto išėjo prasidėjus konfliktui. Su tėvu stumdėsi koridoriuje, tarpduryje. Tėvas akmeniu trenkė tarp koridoriaus ir didžiojo kambario. Jis pašoko iš lovos, trenkė nukentėjusiajai su akmeniu ir pradėjo kivirčytis. Prieš susistumdymą su tėvu vyrui buvo paskirta 700 Lt bauda. Nukentėjusioji pasakė tėvui, kad vyras baudos nemokės, nes nedirba, tėvas pasiuto.

172013-10-28 buvo skandaliukas, vyras išgeria, neduoda miegoti, o jai reikėjo ruoštis egzaminams, nes Muzikos ir teatro akademijoje kas pusmetį būna egzaminai. Nežino, kodėl tėvas 2013-10-28 kreipėsi į medikus. Pagarsinus 2013-10-31 A. P. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (t. 1, b. l. 72-73). Paaiškino, kad tai jos parodymai. Neprisimena, kad nutiko 2013-10-28. Tėvas ją primušė, ji kumščiu trenkė tėvui. 2013-10-28 tėvui kumščiu trenkė į viršugalvį. Tėvas jai galvą praskėlė su akmeniu, o ji tėvui galvą praskėlė su kumščiu. Dabar jos santykiai su tėvu geri. Tėvas prie žento kabinėjosi 2012-2013 metais, nes žentas nedirba 20 metų. Dėl to tėvas jam kvietinėja policiją. Santykiai su sutuoktiniu geri. Konfliktų su sutuoktiniu pasitaiko, jis kartais išgeria alaus, o išgėręs turi bendravimo problemų, tampa agresyvus, neadekvatus, bumba, neduoda miegoti, tačiau fizinio smurto nenaudoja.

182012-10-26 04:10 -04-17 val. apklausta kaip liudytoja A. P. paaiškino, kad 2012-10-26 apie 1 val. neblaivus vyras T. C. reikalavo duoti pinigų, trukdė miegoti. Ji paprašė, kad jis nusiramintų, bet kai ji gulėjo lovoje, jis pradėjo ją smaugti. Tai išgirdo jos tėvas V. P., kuris girtą vyrą nuo jos patraukė. Jis nuolat reikalauja pinigų ir naudoja psichologinį smurtą. Vyras niekur nedirba, nuolat geria. Pas teismo medicinos specialistą nesikreips (t. 1, b. l. 20).

192012-11-07 pareiškime A. P. paaiškino, kad dėl 2012-10-26 įvykio, kuomet jos sutuoktinis T. C. sugriebė ją už gerklės ir sukėlė fizinį skausmą, pretenzijų neturi ir neturės. Sutuoktinis jos atsiprašė, ji jam atleido, su juo susitaikė ir prašo ikiteisminį tyrimą nutraukti (t. 1, b. l. 39).

20Apklausta kaip liudytoja A. P. 2013-10-31 apklausos metu paaiškino, kad apie 2013-10-28 įvykį neturi ką pasakyti. Jos tėvo ir jos vyro konfliktas vyko apie 19:00 val. -20:00 val. kilo dėl to, kad prieš savaitę vyrui buvo iškviesta policija ir jis gavo 700 Lt baudą. Tėvas jam pasakė, kad jis atidirbs tuos pinigus. Tada jos tėvas išėjo iš namų, liudytoja išėjo į parduotuvę, o vyras išėjo pas savo tėvus. Tėvas naktį grįžęs iš policijos apdraskė veidą. Tiesiog priėjo prie jos ir iš niekur nieko griebė už veido. Kas galėjo sumušti tėvą nežino, bet vyras jo tikrai nemušė. Klausė tėvo, kas jį sužalojo, bet jis sakė, kad neprisimena, jam buvo labai silpna (t. 1, b. l. 72-73).

212014-04-14 apklausta kaip liudytoja A. P. paaiškino, kad 2013-10-31 tarp jos ir tėvo kilo konfliktas dėl vyro, kurio tėvas nemėgsta. Tėvas nesutaria su liudytojos vyru. Kilusio konflikto metu tėvas iš kišenės išsitraukė akmenį ir juo trenkė per galvą, į kairę pusę. Tada liudytoja susinervinusi trenkė jam atgal, tik neprisimena su kuo. Kas buvo toliau neprisimena, nes bėgo kraujas ir galimai jis buvo praradusi sąmonę. Konflikto metu jos vyro namuose nebuvo, jis buvo pas savo tėvus Smėlio g. Vyras iš namų išėjo vos tik ji pradėjo ginčytis su savo tėvu. Po to iškvietė greitąją pagalbą. Dėl sužalojimo tėvui pretenzijų neturi. Mano, kad tėvui sunku susitaikyti su tuo, kad ji jam trenkė ir kad jis trenkė jai atgal, todėl visą kaltę nori suversti žentui (t. 1, b. l. 93).

22Apklaustas kaip liudytojas nukentėjusysis V. P. paaiškino, kad su dukra ir žentu sutaria vidutiniškai. 2013 metais jis buvo sužeistas. Jis buvo namie po ligoninės, miegojo. Išgirdo balsą: dėk 700 Lt ant stalo. Pasakė, kad neturi 700 Lt, pasipylė kraujai, jis iškvietė policiją. Norėjo duris atidaryti, kad greitoji ir policija žinotų, į kokį butą eiti, o dukra puolė duris uždarinėti. Lauko durys yra tvirtos, ąžuolinės, tada po susistumdymo prie durų pamatė, kad dukrai kraujas bėga. Nukentėjusiajam bėgo kraujas nes buvo prakirsta galva, prakirto žentas. Nežino, kiek kartų trenkė žentas. Jam tikrai trenkė žentas, nes jo balsą girdėjo dėl 700 Lt. Dukra pasakė, kad ji prakirto su kumščiu, nes norėjo dalį jo kaltės prisiimti. Su kaltinamuoju viename bute gyvena 20 metų. Konfliktuoja kai kaltinamasis būna išgėręs ir neduoda miegoti. Prieš įvykį dėl 700 Lt irgi kažkas panašaus buvo. 2013-10-28 nukentėjusysis irgi buvo sužeistas, jį sužeidė kaltinamasis. 2013-10-28 susistumdymas vyko koridoriuje, neatsimena jo. Jei žentas būna išgėręs, konfliktuoja ir su dukra. 2012-10-26 buvo konfliktas, nukentėjusysis išgirdo dukros šauksmą: gelbėk, įbėgo, atstūmė žentą nuo dukros ir skambino policijai. Nežino, ką žentas 2012-10-26 darė dukrai ir kodėl ji prašė pagalbos. Pagarsinus 2012-10-28 V. P. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (t. 1, b. l. 64) paaiškino, kad tai jo paaiškinimai, viskas gerai, tik porą smulkmenų negerai, nes policijos nerašė tiek daug, tik pusę lapo. 2013-10-28 jam greitąją iškvietė kaimynas, vyras iš 23 buto. Teigė, kad sužalojimus padarė žentas jo dukra nėra smurtavusi prieš jį (t. 1b. l. 180-181).

232013-10-28 22:20 – 22:45 val. apklaustas liudytoju V. P. paaiškino, kad bute gyvena jis, jo dukra ir žentas T. C.. Jis bute labai dažnai smurtauja prieš V. P. ir jo dukrą. Jis niekur nedirba, tik geria. 2013-10-28 apie 19 val. 30 min. liudytojas grįžo į namus, žentas buvo girtas, duktė taip pat buvo namie. Jam grįžus jis prisikabino prie liudytojo dėl 700 Lt, sakė dėk 700 Lt ant stalo, nes būsi prikultas. Tokį reikalavimą jis motyvavo tuo, kad žentui dėl ankstesnio liudytojo pareiškimo buvo paskirta 700 Lt baudą. Paklausė, už ką jis jam duos. Tada žentas pradėjo liudytoją mušti, mušė rankomis ir kumščiu jam per abi rankas, trenkė per galvą. Dar atrodo trenkė iš tuščio butelio, bet per kur, negalėjo pasakyti, nes gynėsi. Dar smurto metu liepė ir dukrai jį stumdyti, o pats viską filmavo. Mano, kad tai jis darė dėl to, kad įtrauktų ir dukrą, nes ji jo bijo. Liudytojui pavyko pabėgti pas kaimynus ir išsikvieti policiją. Jis bute užsirakino, o liudytojas buvo nuvežtas į Lazdynų ligoninę. Įvykio metu jam sumušta ranka ir kraujuoja iš galvos. Tikslaus smūgių skaičiaus pasakyti negalėjo (t. 1,b. l. 64). Iš 2013-10-28 21:00 val. paciento apžiūros lapo matyti, kad V. P. skundžiasi galvos skausmu. Traumos laikas 18 val. 30 min.. Anamnezė – sumušė žentas, sąmonės neprarado. Sužalojimų pobūdis, apžiūros duomenys: nubrozdinimai (raštas neįskaitomas), patinimas (t. 1, b. l. 67).

242013-11-01 apklaustas kaip liudytojas V. P. paaiškino, kad 2013-10-31 buvo savo namuose, gulėjo lovoje. Apie 16 val. į jo kambarį įbėgo T. C. ir pradėjo reikalauti 700 Lt už baudą, kuri jam buvo paskirta policijos. Sakė, kad jeigu neduos pinigų lai liudytoją sumals. Atsakė, kad pinigų neturi. Tuomet jis pradėjo liudytoją mušti. Neprisimena, ar jis mušė liudytoją rankomis ar kojomis ar su kokiu nors daiktu. Prisimena tik pirmus du smūgius į galvą. Po antro smūgio jam pradėjo svaigti galva , pamatė, kad iš galvos teka kraujas ant megztinio. T. C. p to greitai išėjo iš buto. Tuomet liudytojas paskambino policijai ir nuėjo prie durų, atidarė jas ir pardėjo šaukti pagalbos. Kol T. C. jį mušė, savo dukros nematė. Vėliau kai laukė prie durų ji liepė jam uždaryti duris. Kaip ant jos galvos atsirado sužalojimai, nežino, jis jos nemušė (t. 1, b. l. 90-91).

25Analogiškas aplinkybes V. P. nurodė ir 2013-11-05 apklausoje (t 1, b. l. 92).

26Apklausta kaip liudytoja F. P. paaiškino, kad kaltinamasis į jų namus atėjo 1990 metais, jis suardė jų šeimą, nes gėrė ir įtraukdavo gerti jos dukrą A. P.. Ji su vyru, žentu ir dukra gyveno iki 2011 metų, vėliau persikėlė gyventi į Jonavą. Apie įvykius nieko nežino. Jos buvęs sutuoktinis nekonfliktiškas, labai geras žmogus. Kaltinamasis kiekvieną naktį triukšmaudavo, mušdavosi. Dukra pavargusi grįžta namo, nueina miegoti, o kaltinamasis ją kelia, spardo su koja ir sako, duok pinigų. Kaltinamasis imdavo dukrą už galvos ir daužydavo į sieną, tada ji šaukdavo tėvo pagalbos. Kaltinamasis geria, ir dukra geria, jog dukra degraduoja (t. 1, b. l. 182-184).

27Apklausta kaip liudytoja L. J. paaiškino, kad bute, kur gyvena kaltinamasis pastovia vyksta skandalai, triukšmaujama. Iš pradžių nekreipė į tai dėmesio. Paskui išgirdo šauksmą: žmonės, gelbėkit. Iš pradžių iš buto, o paskui ir laiptinėje. V. P. pasakė, kad ar tai dukra jam kraują paleido ar tai nuleido. Išėjus į laiptinę V. P. nematė, matė tik A. P., kuri neleido V. P. išeiti iš buto. Ji paklausė, ar reikia pagalbos, pasakė, kad iškviestų, o dukra pasakė, kad nekviestų, nes jie jau patys iškvietė. Įvykio metu matė tik dukrą ir tėvą. V. P. nematė per turėklus, o A. P. matė kojas ir girdėjų jų abiejų balsus. Sužalojimų ant A. P. nematė. Liudytoja gyvena antrame aukšte, o kaltinamasis, V. P. ir A. P. gyvena virš jos. Matė, kad kaltinamasis įvykio dieną, tik neprisimena, ar prieš policijos iškvietimą, ar po policijos iškvietimo, vaikščiojo aplinkui namą. Minėtame bute skandalai, triukšmas vyksta kiekvieną dieną ir naktį jau keli metai (t. 1, b. l. 184-185).

28Apklaustas kaip liudytojas V. K. paaiškino, kad pažįsta C. ir P., santykiai kaimyniški. Pas jį atėjo V. P., paskambino į duris ir paprašė, kad jis iškviestų jam pagalbą, nes žentas terorizuoja. V. P. neturėjo nei raktų, nei telefono, nei pinigų ir buvo apsirengęs naminiai drabužiais, su šlepetėmis. Jis V. P. iškvietė greitąją pagalbą ir policiją. P. kraujavo galva. Kol važiavo greitoji, V. P. buvo pas liudytoją bute. Jis pas liudytoją atėjo apie 22 val. Koks metų laikas buvo neprisimena, buvo šalta. Liudytojo butas ir V. P. butas yra išsidėstę taip pat, tik liudytojo pirmame aukšte, o V. P. ketvirtame. Kol atvažiavo policija ir greitoji V. P. pas liudytoją buvo apie 30 min. Jis pasakojo apie šeimą, dukrą, žentą. Neprisimena, ar jis sakė, kas jam praskėlė galvą, bet liudytojas suprato, kad tai padarė žentas. V. P. pasakojo, kad dukra visada buvo jo pusėje, tačiau po kažkurio įvykio pradėjo eiti prieš tėvą. Dukros niekuo nekaltino. Dėl pagalbos V. P. kreipėsi tik vieną kartą (t. 2, b. l. 2-3).

29Apklaustas kaip liudytojas H. A. paaiškino, kad iš proceso dalyvių prisimena V. P.,. Buvo šeimyninis konfliktas. Nuvažiavo į Vileišio g., ten rado V. P. prakirsta galva. Pagarsinus H. A. tarnybinį pranešimą (t. 1, b. l. 89) PAAIŠKINO, KAD a. P. ir V. P. juos pasitiko kruvini, lovoje buvo pilna akmenų, vienas iš akmenų buvo kruvinas. Kas kam trenkė nebuvo aišku. A. P. ir V. P. ginčijosi dėl žentui paskirtos baudos. Žento įvykio vietoje nematė. Žento niekas niekuo nekaltino (t. 2, b. l. 4).

30Apklaustas kaip liudytojas P. L. paaiškino, kad iš proceso dalyvių pažįsta V. P.. Kaltinamojo įvykio vietoje nebuvo. Jie ne vieną kartą į tą butą važiavo, bet kaltinamasis visada pasišalina. Įvykio vietoje buvo dukra ir tėvas, jiems buvo prakirsto galvos. Neprisimena, ką aiškino įvykio dalyviai. Lygtai, kad konfliktas tarp tėvo ir dukros buvo, dukra užpuolė tėvą. Kaltinamojo įvykio vietoje nebuvo, dukra apie jį nieko nepasakojo. O ar apie kaltinamąjį ką nors sakė V. P., liudytojas neprisimena. P. įvykio vietoje buvo neblaivi, dėl V. P. negali pasakyti, ar jis buvo blaivus ar ne. Pagarsinus Tarnybinį pranešimą (t. 1, b. l. 89), liudytojas nurodė, kad pagarsintos įvykio aplinkybės nurodytos teisingai (t. 2, b. l. 4-5).

312012-10-26 gautas A. P. pareiškimas, kuriame ji nurodo, jog spalio 26 d. apie 1 val. nakties jos vyras T. C., būdamas neblaivus, pradėjo konfliktuoti, nedavė ramiai miegoti, griebė už gerklės, pradėjo smaugti, garsiai rėkė tėvo 80 metų amžiaus akivaizdoje. Tėvas jį nustūmė nuo nukentėjusiosios. Tai vyksta nuolat (t. 1, b. l. 9).

32Iš BIRT ataskaitų žiūryklės lapo matyti, kad 2012-10-26 02 val. 47 min. registruotas P. pranešimas, kad neblaivus pranešėjo žentas agresyviai elgiasi su pranešėjo dukra (su žmona), bando smaugti, stumdo (t. 1, b. l. 11-12).

332012-10-26 apžiūros protokolu apžiūrėtas butas, esantis ( - ), Vilniuje. Nustatyta, kad bute ir kambaryje bendra tvarka nepažeista. Kambaryje, kur buvo smurtas, yra nepaklota lova (t, 1, b. l. 13-16).

34Iš 2012-10-26 tarnybinio pranešimo dėl smurto artimoje aplinkoje matyti, kad 2012-10-26 apie 1 val. nakties įvyko konfliktas tarp A. P. ir T. C., kurio metu T. C. griežė A. P. už gerklės ir pradėjo smaugti. V. P. pavyko žentą nustumti nuo dukros ir iškviesti policiją. Atvykus, A. P. buvo susijaudinusi, sutrikusi, apsiverkusi, kaklo srityje matėsi odos paraudimai (t. 1, b. l. 17-18).

35Iš alkotesterio kvito matyti, kad T. C. 2012-10-26 03:26 val. buvo nustatytas 3,60 promilių girtumas (t. 1, b. l. 23).

362013-10-28 protokole pareiškime V. P. nurodė, kad 2013-10-28 apie 19 val. 30 min. adresu ( - ), Vilniuje, jį sumušė žentas. Per įvykį (neįskaitomas žodis) rankos ir galva. Prideda paciento apžiūros lapą (t. 1, b. l. 51).

37Iš BIRT ataskaitų žiūryklės lapo matyti, kad 2013-10-28 19 val. 44 min gauta informacija, kad ( - ), Vilniuje senyvo amžiaus vyrą sugrįžusį iš ligoninės sumušė žentas. Reikalavo pinigų, grasino užmušti. Vyras laukia pas kaimyną 23 bute. Papildomoje informacijoje nurodyta, jog išvežta Greitosios medicinos pagalbos brigada į Vilniaus greitosios pagalbos universiteto ligoninę. Durų niekas neatidaro. 2013-10-28 21.30 val. RVU ligoninės slaugytoja I. pranešė, kad 2013-10-28 20:27 val. DMP dėl galvos muštos žaizdos ir alkūnės sumušimo į ligoninę pristatė pil. V. P., gyv. ( - ), kuris paaiškino, kad 2013-10-28 apie 19 val. sumušė ir iš namų išvarė žentas (t. 1, b. l. 53-55).

38Iš 2013-10-28 tarnybinio pranešimo matyti, kad 2013-10-28 apie 19:47 min. gautas pranešimas, kad ( - ), Vilniuje, sumušė žentas. Atvykus minėtu adresu į policijos patrulius kreipėsi V. P., kuris paaiškino, kad jį sumušė žentas T. K., trenkė buteliu į galvą ir išvarė iš namų, užsirakino bute. T. K. buto durų neatidarė. GMP V. P. dėl galvos ir rankos sumušimo išvežė į Lazdynų ligoninę (t. 1, b. l. 59).

39Iš 2013-10-29 tarnybinio tyrėjo G. B. tarnybinio pranešimo matyti, kad 2013-10-28 apie 23 val. 40 min. kartu su nukentėjusiuoju V. P. nuvyko į butą, esantį ( - ), Vilniuje. V. P. savo turėtu raktu atrakino butą, viduje miegojo A. C. ir T. C., kuris buvo sulaikytas ir patrulių automobiliu pristatytas į komisariatą (t. 1, b. l. 60).

402013-10-28 apžiūros protokolu buvo apžiūrėtas butas, esantis ( - ), Vilniuje. Apžiūros metu nustatyta, kad bute yra trys kambariai ir virtuvė, butas labai netvarkingas Akivaizdžių grumtynių požymių nėra. Bute daug šiukšlių, senų drabužių. Viskas išmėtyta arba sudėta į polietileninius maišus. Bute yra tuščių degtinės butelių, maisto likučių (t. 1, b. l. 61-63).

41Iš specialisto išvados Nr. G 3545/13(01) matyti, kad tyrimas pradėtas 2013-10-29 13:00 val. užduotyje nurodyta, kad 2013-10-28 apie 19:val. nukentėjusįjį namuose, ( - ), Vilniuje, sumušė žentas. Mušė kumščiais, galimai tuščiu buteliu. Smūgių skaičiaus nenurodo. Po įvykio sumuštos abi rankos, yra mėlynių, kraujuoja iš kairio smilkinio. Po įvykio nuvežtas į RVUL.

42Apžiūros metu nustatyta kaktos dešinėje pusėje yra 6x4 cm dydžio plote rausvai žalsva poodinė kraujosruva su gana ryškiu minkštųjų audinių patinimu. Kairio smilkinio srityje 0,4x0,6 cm dydžio odos nubrozdinimas, pasidengęs rausvu, iškilusiu šašu su aplinkine rausva poodine kraujosruva 0,8x1,5 cm dydžio. Kairės alkūnės srityje 3x2 cm dydžio plote rausvai žalsva, čiuopiant skausminga poodinė kraujosruva. Kairio dilbio vidiniame trečdalyje, vidiniame paviršiuje 4x3 cm dydžio, apatinio trečdalio nugariniame paviršiuje 2,5x2 cm, išoriniame paviršiuje 6x3cm ir kairio riešo nugariniame paviršiuje 1x1 cm dydžio analogiško poodinės kraujosruvos. Kairio dilbio vidurinio ir apatinių trečdalių riboje priekiniame paviršiuje, 0,8cm ilgio linijinis odos nubrozdinimas, rausvu aplinkinės odos lygio paviršiumi. Kairio dilbio vidurinio trečdalio priekinio-išorinio paviršiaus riboje 2x2cm gan ryški violetinė poodinė kraujosruva. Kitur sužalojimų nenurodo. Specialisto išvadoje formuluojamos tokios išvados: V. P. padaryta poodinės kraujosruvos kaktoje, kairės pusės alkūnėje, dilbyje, rieše, odos nubrozdinimai kairiame smilkinyje ir kairiame dilbyje. Sužalojimai padaryti kontaktuojant su kietais bukais ir aštriabriauniais paviršiais, tiek kartu tiek atskirai atitinka nežymų sveikatos sutrikdymo mastą. Sužalojimai galėjo būti padaryti užduotyje nurodytomis aplinkybėmis ir laiku. Sužalojimai paaiškinami devyniais trauminiais poveikiais i būdingi smūgių sudavimui. Sužalojimų, kurie būtų būdingi griuvimui bei atsitrenkimui nenustatyta. Nustatyti sužalojimai nėra būdingi savęs žalojimui. Sužalojimuose nėra užsifiksavę požymių, leidžiančių nustatyti žalojusį objektą (t. 1, b. l. 71).

43Iš 2013-10-29 00:00 val. alkotesterio kvito matyti, kad T. C. nustatytas 2,67 promilės girtumas (t. 1, b. l. 74).

44Iš BIRT ataskaitų žiūryklės lapo matyti, kad 2013-10-31 16:02 gautas pranešimas, kurio metu pranešėjas spėjo pasakyti, kad jį muša ir nurodė adresą, po ko ryšys nutrūko. Perskambinus telefonas neatsako, aplinkybės neaiški. Iš papildomos informacijos apie pranešimą matyti, jog gauta informacija, kad susimušė dukra su tėvu, 80 m ir 50 m, abu išvežė GMP į Lazdynų ligoninę. 2013-10-31 Lazdynų RVUL slaugytoja Pliavgo informavo, kad į ligoninę iš ( - ), Vilniuje GMP pristatė A. P. ir V. P.. Kuriems diagnozuotos galvos žaizdos. Po suteiktos pagalbos paleisti. Paaiškino, kad namuose susimušė tarpusavyje (t. 1, b. l. 86).

45Iš 2013-11-31 tarnybinio pranešimo taip pat matyti, kad apie 16 val. 2013-10-31 gautas pranešimas, kad žmonės ( - ), Vilniuje, šaukėsi pagalbos. Atvykus rado kruviną A. P. prakirsta galva ir jos tėvą V. P. taip pat prakirsta galva ir kruviną. Dukra paaiškino, kad tėvas jai trenkė į galvą su akmeniu, o tėvas aiškino, kad dukra jam su akmeniu trenkė per galvą. Konfliktas įvyko dėl to, kad policija žentui paskyrė 700 Lt baudą, o mokėti nėra iš ko. Abu nukentėjusieji išvežti į ligoninę (t. 1, b. l. 87-89). Iš prie tarnybinio pranešimo pridėtų fotonuotraukų matyti, kad dėmių, panašių į kraują yra iš ant sofos-lovos, ant kurios prikrauta daug įvairaus dydžio akmenų, ir prie lovos ant grindų (po lova taip pat matosi akmenys), ir koridoriuje ant grindų ir kilimo.

46Iš 2014-02-26 apžiūros protokolo matyti, kad specialistas apžiūrėjo V. P. ambulatorinę kortelę ir asmens sveikatos istoriją. Atlikus daiktų, dokumentų ir kitų objektų tyrimą, padaryta išvada: V. P. nustatyta: muštinės kaktos kairės pusės ir pakaušio žaizdos, kurios galėjo būti padarytos paveikus kietais bukais ar bukabriauniais daiktais, prieš kreipiantis medicinos pagalbos. Sužalojimas atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą (t. 1, b. l. 106).

47Iš 2014-02-26 apžiūros protokolo matyti, kad specialistas apžiūrėjo A. P. ambulatorinę kortelę ir asmens sveikatos istoriją. Atlikus daiktų, dokumentų ir kitų objektų tyrimą, padaryta išvada: A. P. nustatyta: nedidelė (apie 2 cm) muštinė kaktos kairės pusės žaizda, kuri padaryta paveikus kietu buku ar bukabriauniu daiktu prieš kreipiantis medicinos pagalbos ir atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą (t. 1, b. l. 120).

48Įvertinus byloje ištirtus įrodymus darytina išvada, kad kaltinamojo T. C. kaltė įrodyta tik dėl dalies jam pareikštų kaltinimų. Dėl 2012-10-26 ir 2013-10-31 epizodų kaltinamasis T. C. turi būti išteisintas. Dėl pirmo epizodo, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas), o dėl antrojo kaltinimo išteisintinas dėl to, kad neįrodyta, jog kaltinamasis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką (BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

49Vertinant kaltinimo sukėlus nukentėjusiajai fizinį skausmą pagrįstumą (2012-10-26 epizodas) matyti, kad kaltinamasis neprisipažino padaręs šią nusikalstamą veiką. Teisme jis teigė, kad tą dieną buvo ginčas tarp jo ir jo sutuoktinė, konfliktas buvo žodinis, jo metu jis laikydamas žmoną už pečių, nustūmė nuo savęs, nes ji norėjo jam trenkti. Policiją kvietė uošvis, neigė kad smaugė žmoną (t. 1, b. l. 175-179). 2012-10-26 ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis visiškai pripažino jam pareikštą įtarimą ir nurodė, kad buvo konfliktas, kurio metu jie stumdėsi su žmona, kaltinamasis paėmė ją už kaklo ir pastūmė nuo savęs. Tada atbėgo uošvis, pradėjo šaukti, ką darai ir iškvietė policiją (t. 1, b. l. 28). Tačiau iš bylos duomenų matyti, kad 2012-10-26 03:28 val. T. C. buvo tikrinamas alkotesteriu ir nustatytas 3,60 promilių girtumas. Apkalstas įtariamuoju be gynėjo jis buvo 2012-10-26 09:10-09:25, t. y. praėjus 6 valandos. Literatūroje nurodoma, kad alkoholis žmogaus organizme per valandą suskyla nuo 0,1 promilės iki 0,15 promilės. Taigi atsižvelgiant į tai, apklausos metu T. C. girtumas turėjo būti apie 2,70 promilės, o tai atitinka sunkų girtumo laipsnį. Dėl šios priežasties teismas negali remtis šiais T. C. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais patikrinant tiek kaltinamojo, tiek nukentėjusiosios teisme duodamus paaiškinimus. 2014-05-30 pareiškus galutinį įtarimą kaltinamasis T. C. kaltu dėl 2012-10-26 veikos prisipažino visiškai, dėl 2013-10-28 veikos iš dalies, o dėl 2013-10-31 neprisipažino visiškai. Tačiau iš apklausos turinio matyti, kad apklausa dėl 2012-1026 veikos yra tiesiog nukopijuota nuo 2012-10-26 protokole esančios apklauso. Esant šioms aplinkybėms teismas negali vertinti, kad dėl 2012-10-26 epizodo kaltinamasis 2014-05-30 buvo apklaustas. Nukentėjusioji ikiteisminio tyrimo metu įvykio vietoje apklausta kaip liudytoja patvirtino, kad ją smaugė kaltinamasis, tačiau bylos nagrinėjimo teisme metu jis nurodė, jog kaltinamasis ją griebė už pečių, bet smurto nenaudojo, jai tik pasirodė, kad jis ją smaugia, nes ji buvo streso būsenoje (t. 1, b. l. 179). Liudytoju apklaustas V. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad 2012-10-26 jis išgirdo dukros šauksmą: gelbėk, įbėgo, atstūmė žentą nuo dukros ir skambino policijai, Nežino, ką žentas 2012-10-26 darė jo dukrai ir kodėl ji prašė pagalbos (t. 1, b. l. 181). Nukentėjusioji nesikreipė į teismo medicinos specialistą dėl 2012-10-26 įvykio. Įvertinus visa tai teismas daro išvadą, kad teisminio bylos nagrinėjimo metu neįmanoma patikrinti nukentėjusiosios A. P. bylos nagrinėjimo metu duotų parodymų dėl to, kad ją 2012-10-26 smaugė T. C. ir dėl to ji patyrė fizinį skausmą. Dėl šių priežasčių kaltinamasis T. C. dėl kaltinimo sukėlus fizinį skausmą pagal BK 140 straipsnio 1 dalį (Lietuvos Respublikos 2003-07-04 įstatymo Nr. IX-1706 redakcija) (2012-10-26 epizodas) išteisintinas tuo pagrindu, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

50Vertinant kaltinimo padarius nežymų sveikatos sutrikdymą pagrįstumą (2013-10-31 epizodas) matyti, kad kaltinimasis dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu neprisipažino, teigė, kad tuo metu jo nebuvo namuose ir jis nežino, kas ten atsitiko. Be to, šioje dalyje nukentėjusiojo V. P. parodymai yra nenuoseklūs. Atvykus į įvykio vietą policijos pareigūnams bute buvo A. P. ir V. P., kurie abu buvo kruvini ir vienas kitą kaltino tuo, kad vienas kitą sužalojo. Nuvežus V. P. į Lazdynų ligoninę jis taip pat nurodė, kad jis ir jo dukra A. P. susimušė tarpusavyje. Iš tik 2013-11-01 bei 2013-11-05 apklausų metu, bei apklausiamas teisme nurodė, kad jį sumušė žentas T. C.. Liudytoja apklausta dukra A. P. kategoriškai neigė, kad T. C. 2013-10-31 sumušė V. P.. Įvertinus visa tai, darytina išvada, kad byloje nepakanka duomenų, padaryti pagrįstai išvadai, jog nežymų sveikatos sutrikdymą V. P. 2013-10-31 padarė būtent kaltinamasis T. C.. Iš specialisto išvadų taip pat matyti, kad tie V. P., tiek A. P. sužalojimai galėjo būti padaryti analogiškų charakteristikų daiktu. Dėl šios priežasties T. C. dėl kaltinimo nežymiai sutrikdžius V. P. sveikatą pagal BK 140 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 20013-07-02 įstatymo Nr. XII-501 redakcija) (2012-10-31 epizodas) išteisintinas tuo pagrindu, kad neįrodyta, jog kaltinamasi dalyvavo padarant nusikalstamą veiką.

51Nors kaltinamasis neprisipažino nežymiai sutrikdęs V. P. sveikatą, tačiau teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus daro išvadą, kad kaltinimas pagal BK 140 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Respublikos 20013-07-02 įstatymo Nr. XII-501 redakcija) (2012-10-28 epizodas) pasitvirtino ir byloje įrodyta, jog T. C. padarė šią nusikalstamą veiką. Šioje dalyje nukentėjusiojo parodymai yra nuoseklūs. Tiek ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas V. P. teigė, kad jį sumušė T. C., tiek teisme patvirtino šias aplinkybes. Be to, iš jo paaiškinimų ir bylos duomenų matyti, kad jis iš karto po įvykio nuėjo pas savo kaimyną, gyvenantį 23 bute ir prašė iškviesti policiją. Apklaustas kaip liudytojas V. K. patvirtino, kad pas jį į namus atėjo V. P. ir prašė iškviesti pagalbą, nes jį terorizuoja žentas, jis buvo apsirengęs naminiai rūbais, buvo su šlepetėmis, galva kraujavo. Liudytojas neprisiminė, ar V. P. sakė, kas jam praskėlė galvą, tačiau jis suprato, kad tai padarė žentas. Paciento, patyrusio traumą apžiūros lape taip pat nurodyta, kad V. P. sumušė žentas (t. 1, b. l. 67). Iš patrulių, atvykusių į įvykio vietą tarnybinio pranešimo taip pat matyti, kad jiems nukentėjusysis taip pat nurodė, jog jį sumušė žentas. Iš pranešimo pagalbos centrui taip pat matyti, jog buvo pranešta, kad grįžusį iš ligoninės nukentėjusįjį sumušė žentas. Specialisto išvada taip pat patvirtina, jog tyrimo metu nustatyti sužalojimai galėjo būti padaryti užduotyje nurodytu laiku ir aplinkybėmis (t. 66, 71). Įvertinus visa tai, teismas daro išvadą, jog šiuo atveju byloje pakanka įrodymų, padaryti pagrįstai išvadai, jog 2013-10-28 apie 16:30 val. T. C. žodinio konflikto metu kumščiu sudavė V. P. nenustatytą kiekį smūgių per galvą ir padarė nežymų sveikatos sutrikdymą, taigi pakanka įrodymų, leidžiančių teigti, kad T. C. padarė nusikaltimą, numatytą BK 140 straipsnio 2 d. (Lietuvos Respublikos 20013-07-02 įstatymo Nr. XII-501 redakcija) (2012-10-28 epizodas).

52Kaltinamajam T. C. ikiteisminio tyrimo metu buvo paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (t. 1, b. l. 29-30, 81-82). BPK 140 straipsnio tvarka kaltinamasis buvo sulaikytas nuo 2013-10-28 23:40 val. iki 2013-10-30 19:24 val. (t. 1, b. l. 75-84).

53Bausmės skyrimas

54BK 41 str. nurodyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Jos paskirtis yra ne tik nubausti asmenį už atitinkamos nusikalstamos veikos padarymą, bet užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą ir taip paveikti asmenį, kad pastarasis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų. Skiriant bausmę teismas atsižvelgia BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcija ir į BK 54 str. numatytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, BK 61 straipsnyje numatytus reikalavimas skiriant bausmę, kai yra atsakomybę lengvinančių ir (ar) sunkinančių aplinkybių.

55T. C. padarė vieną tyčinį nesunkius nusikaltimus (BK 11 straipsnio 3 dalis), nusikalstamos veikos padarymo metu buvo neteistas, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, administracine tvarka nebaustas (t. 1, b. l. 135),yra vedęs, vaikų neturi. Psichiatrinėse ligoninėse nėra gydytas. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, kad nusikalto apsvaigęs nuo alkoholio (t. 1, b. l. 74). Kadangi iš bylos duomenų nustatyta, kad kaltinamasis piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, išgręs tampa konfliktiškas, konfliktuoja su namiškiai, todėl laikytina, kad šiuo atveju apsvaigimas nuo alkoholio turėjo įtakos nusikaltimo padarymui (BK 60 straipsnio 9 punktas).

56Teismas įvertinęs visas baudžiamojoje byloje ištirtas aplinkybes ir vadovaudamasis BK 54 straipsniu daro išvadą, kad bausmės tikslai ir paskirtis gali būti pasiekti paskiriant kaltinamajam T. C. laisvės apribojimo bausmę.

57Ieškinys

58Civilinis ieškovas Vilniaus teritorinė ligonių kasa byloje pareiškė ieškinį 237,11 Lt žalai atlyginti. Ligonių kasos žalą sudarė asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo išlaidos, kurios buvo dengiamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Suteiktų gydymo paslaugų kaina yra 237,11 Lt. Kadangi kaltinamasis išteisinamas dėl kaltinimo padarius 2013-10-3 veiką, todėl ieškinys tenkinamas iš dalies iš T. C. priteistina tik ta žalos dalis, kuri buvo patirta teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 2013-10-28, t. y. 74,94 Lt.

59Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297- 298, 301- 308 str., 255-256 str.,

Nutarė

60T. C., a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje (2013-10-28 epizodas) ir paskirti 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant:

61atsiprašyti nukentėjusiojo V. P. (Lietuvos Respublikos BK 48 straipsnio 7 dalis);

62per bausmės laiką neatlygintinai išdirbti 50 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis (Lietuvos Respublikos BK 48 straipsnio 6 dalies 5 punktas);

63per bausmės laiką dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

64Laisvės apribojimo bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

65Į bausmės laiką įskaityti T. C. išbūtą laikiname sulaikyme laiką nuo 2013-10-28 23:40 val. iki 2013-10-30 19:24 val., t. y. dvi dienas, kas remiantis BK 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu atitinka 4 laisvės apribojimo dienas (BK 66 straipsnis).

66Kardomąją priemonę iki nuosprendžio vykdymo palikti rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, pradėjus vykdyti nuosprendį kardomąją priemonę panaikinti.

67T. C., a. k. ( - ) pagal jam pareikštą kaltinimą dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalyje padarymo (2012-10-26 epizodas) išteisinti, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

68T. C., a. k. ( - ) pagal jam pareikštą kaltinimą dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalyje padarymo (2013-10-31 epizodas) išteisinti, kadangi neįrodyta, kad kaltinamasis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką (Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

69Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš T. C. 74,94 Lt žalos atlyginimą Vilniaus teritorinės ligonių kasos naudai. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

70Išaiškinti nuteistajam, jog laisvės apribojimo bausmės vykdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 46-49 straipsniai.

71Asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo:

721) be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;

732) vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų;

743) nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.

75Vengiantiems atlikti laisvės apribojimo bausmę nuteistiesiems apylinkės teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu gali pakeisti šią bausmę areštu.

76Bausmę vykdo nuteistojo gyvenamosios vietos probacijos tarnyba (Vilniuje – Vilniaus apygardos probacijos tarnyba, Kareivių g. 1/Kalvarijų g. 135, tel. +370 5 276 0145).

77Daugiau informacijos galima rasti http://www.vrpi.lt.

78Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Štuopienė, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje T.... 3. T. C. 2013-10-28 apie 19.30 val., bute ( - ), Vilniuje, būdamas apsvaigęs nuo... 4. t. y. šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 5. T. C. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad 2012-10-26 apie 01 val., bute ( - ),... 6. t. y. šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 7. T. C. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad 2013-10-31 apie 16.30 val., bute ( - ),... 8. t. y. šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 9. Kaltinamasis T. C. teismo posėdžio metu kaltu neprisipažino ir paaiškino,... 10. 2012-10-26 jis išgėrė alaus, žmona liepė eiti namo, o jis pasakė, ką... 11. 2012-10-26 9:10-9:25 val. apklaustas kaip įtariamasis T. C. savo kaltę dėl... 12. 2012-11-07 pareiškime T. C. nurodė, kad dėl 2012-10-26 įvykio, kurio metu... 13. 2013-10-29 apklaustas kaip įtariamasis T. C. paaiškino, kad kalti... 14. T. C. paaiškinime 2013-11-03 dėl 2013-10-31 įvykio paaiškino, kad minėtą... 15. Apklausta kaip liudytoja teisme nukentėjusioji A. P. paaiškino, kad byla yra... 16. 2013 metais buvo pasistumdymas tarp nukentėjusiosios ir jos tėvo, nes ji buvo... 17. 2013-10-28 buvo skandaliukas, vyras išgeria, neduoda miegoti, o jai reikėjo... 18. 2012-10-26 04:10 -04-17 val. apklausta kaip liudytoja A. P. paaiškino, kad... 19. 2012-11-07 pareiškime A. P. paaiškino, kad dėl 2012-10-26 įvykio, kuomet... 20. Apklausta kaip liudytoja A. P. 2013-10-31 apklausos metu paaiškino, kad apie... 21. 2014-04-14 apklausta kaip liudytoja A. P. paaiškino, kad 2013-10-31 tarp jos... 22. Apklaustas kaip liudytojas nukentėjusysis V. P. paaiškino, kad su dukra ir... 23. 2013-10-28 22:20 – 22:45 val. apklaustas liudytoju V. P. paaiškino, kad bute... 24. 2013-11-01 apklaustas kaip liudytojas V. P. paaiškino, kad 2013-10-31 buvo... 25. Analogiškas aplinkybes V. P. nurodė ir 2013-11-05 apklausoje (t 1, b. l. 92).... 26. Apklausta kaip liudytoja F. P. paaiškino, kad kaltinamasis į jų namus atėjo... 27. Apklausta kaip liudytoja L. J. paaiškino, kad bute, kur gyvena kaltinamasis... 28. Apklaustas kaip liudytojas V. K. paaiškino, kad pažįsta C. ir P., santykiai... 29. Apklaustas kaip liudytojas H. A. paaiškino, kad iš proceso dalyvių prisimena... 30. Apklaustas kaip liudytojas P. L. paaiškino, kad iš proceso dalyvių pažįsta... 31. 2012-10-26 gautas A. P. pareiškimas, kuriame ji nurodo, jog spalio 26 d. apie... 32. Iš BIRT ataskaitų žiūryklės lapo matyti, kad 2012-10-26 02 val. 47 min.... 33. 2012-10-26 apžiūros protokolu apžiūrėtas butas, esantis ( - ), Vilniuje.... 34. Iš 2012-10-26 tarnybinio pranešimo dėl smurto artimoje aplinkoje matyti, kad... 35. Iš alkotesterio kvito matyti, kad T. C. 2012-10-26 03:26 val. buvo nustatytas... 36. 2013-10-28 protokole pareiškime V. P. nurodė, kad 2013-10-28 apie 19 val. 30... 37. Iš BIRT ataskaitų žiūryklės lapo matyti, kad 2013-10-28 19 val. 44 min... 38. Iš 2013-10-28 tarnybinio pranešimo matyti, kad 2013-10-28 apie 19:47 min.... 39. Iš 2013-10-29 tarnybinio tyrėjo G. B. tarnybinio pranešimo matyti, kad... 40. 2013-10-28 apžiūros protokolu buvo apžiūrėtas butas, esantis ( - ),... 41. Iš specialisto išvados Nr. G 3545/13(01) matyti, kad tyrimas pradėtas... 42. Apžiūros metu nustatyta kaktos dešinėje pusėje yra 6x4 cm dydžio plote... 43. Iš 2013-10-29 00:00 val. alkotesterio kvito matyti, kad T. C. nustatytas 2,67... 44. Iš BIRT ataskaitų žiūryklės lapo matyti, kad 2013-10-31 16:02 gautas... 45. Iš 2013-11-31 tarnybinio pranešimo taip pat matyti, kad apie 16 val.... 46. Iš 2014-02-26 apžiūros protokolo matyti, kad specialistas apžiūrėjo V. P.... 47. Iš 2014-02-26 apžiūros protokolo matyti, kad specialistas apžiūrėjo A. P.... 48. Įvertinus byloje ištirtus įrodymus darytina išvada, kad kaltinamojo T. C.... 49. Vertinant kaltinimo sukėlus nukentėjusiajai fizinį skausmą pagrįstumą... 50. Vertinant kaltinimo padarius nežymų sveikatos sutrikdymą pagrįstumą... 51. Nors kaltinamasis neprisipažino nežymiai sutrikdęs V. P. sveikatą, tačiau... 52. Kaltinamajam T. C. ikiteisminio tyrimo metu buvo paskirta kardomoji priemonė... 53. Bausmės skyrimas... 54. BK 41 str. nurodyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama... 55. T. C. padarė vieną tyčinį nesunkius nusikaltimus (BK 11 straipsnio 3... 56. Teismas įvertinęs visas baudžiamojoje byloje ištirtas aplinkybes ir... 57. Ieškinys... 58. Civilinis ieškovas Vilniaus teritorinė ligonių kasa byloje pareiškė... 59. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297- 298, 301- 308 str.,... 60. T. C., a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 61. atsiprašyti nukentėjusiojo V. P. (Lietuvos Respublikos BK 48 straipsnio 7... 62. per bausmės laiką neatlygintinai išdirbti 50 valandų sveikatos... 63. per bausmės laiką dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.... 64. Laisvės apribojimo bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio... 65. Į bausmės laiką įskaityti T. C. išbūtą laikiname sulaikyme laiką nuo... 66. Kardomąją priemonę iki nuosprendžio vykdymo palikti rašytinį... 67. T. C., a. k. ( - ) pagal jam pareikštą kaltinimą dėl nusikalstamos veikos,... 68. T. C., a. k. ( - ) pagal jam pareikštą kaltinimą dėl nusikalstamos veikos,... 69. Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir... 70. Išaiškinti nuteistajam, jog laisvės apribojimo bausmės vykdymą... 71. Asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo:... 72. 1) be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;... 73. 2) vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų... 74. 3) nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.... 75. Vengiantiems atlikti laisvės apribojimo bausmę nuteistiesiems apylinkės... 76. Bausmę vykdo nuteistojo gyvenamosios vietos probacijos tarnyba (Vilniuje –... 77. Daugiau informacijos galima rasti http://www.vrpi.lt.... 78. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...