Byla 2-205-838/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Jociuvienė, sekretoriaujant Vidai Pareigienei, dalyvaujant atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Krovinių gidas“ atstovui direktoriui R. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Krovinių gidas“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu (3-4 b.l.) pareiškė reikalavimą priteisti jai iš atsakovės 18736,28 Lt žalą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad 2013-02-27 Prancūzijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu, atsakovės vairuotojas, vairuodamas sunkvežimį „M. B.“, vals. Nr. ( - ) su puspriekabe „Schmitz SCS 24/L“, apgadino kitą automobilį „Peugeot 207“, valst. Nr. 515 RLA 75. Ieškovė, vykdydama sutartinius įsipareigojimus pagal 2013-01-17 Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, eismo įvykio metu žalą patyrusiems asmenims išmokėjo 18736,28 Lt (5426,40 Eur) draudimo išmoką. Pagal 2013-01-17 Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį atsakovės puspriekabė „Schmitz SCS 24/L“ eismo įvykio metu buvo apdrausta, tačiau nebuvo apdraustas sunkvežimis „M. B.“, vals. Nr. ( - ), ko pasekmėje atsakovei kyla pareiga atlyginti eismo įvykio metu patirtą žalą.

3Atsakovas per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Motyvavo tuo, jog ieškovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad atsakovės kaltė nenustatyta. Pažymėjo, jog atsakovės vairuotojas nepasirašė eismo įvykio deklaracijoje, jis nepripažino savo kaltės eismo įvykio metu (45-46 b.l.).

4Teismo posėdžio metu atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Krovinių gidas“ atstovas direktorius R. S. prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, jog darbuotojas, vairavęs eismo įvykio metu atsakovei priklausantį sunkvežimį, kaltės dėl įvykusio eismo įvykio nepripažino ir todėl nepasirašė eismo įvykio deklaracijoje. Mano, jog nenustačius atsakovės kaltės, ieškovė negali reikalauti atlyginti žalą, kadangi atsakovei tokia atsakomybė nekyla.

5Liudytojas G. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, jog Prancūzijoje, Paryžiuje, važiuojant atsakovei priklausančiu sunkvežimiu su priekaba, 10 kilometrų per valandą greičiu, tamsiu paros metu, esant didelėms spūstims, pastebėjo prieš save iš automobilio išlipusį asmenį, kuris mosikavo rankomis ir aiškino, kad yra įvykęs eismo įvyks, tai yra, kad sunkvežimis su priekaba kliudęs jo automobilį. Atsakovės vairuotojas nesutikdamas, jog jis kaltas dėl autoįvykio ir turėdamas draudimo polisą, paskambino Lietuvoje į draudimo kompaniją ir pranešė apie įvykį. Draudimo kompanijos atstovė paaiškino laukti policijos ir pildyti reikiamus dokumentus, o nesutinkant su eismo įvykio aplinkybėmis, nepasirašyti dokumentų. Sulaukus policijos pareigūnų, atsakovės vairuotojas tikėjosi, jog bus pildomi dokumentai, tačiau pareigūnai nefiksavo įvykio, todėl jis pildydamas eismo įvykio deklaraciją nurodė reikiamus duomenis ir nesutikdamas, jog dėl jo kaltės įvyko eismo įvykis, deklaracijos nepasirašė. Be to, tikėdamasis, jog bus išsiaiškintos eismo įvykio aplinkybės, nufotografavo eismo įvykio vietą.

6Ieškinys atmestinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2013-01-17 UAB DK „PZU Lietuva“ ir UAB „Krovinių gidas“ sudarė Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (toliau – Sutartis), kuria apdraudė puspriekabę „Schmitz SCS 24/L“ (9-11 b.l.). Teismui pateikta eismo įvykio deklaracija, iš kurios matyti, jog 2013-02-27 Prancūzijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintas automobilis „Peugeot 207“, valst. Nr. 515 RLA 75, atsakovės vairuotojas vairavęs sunkvežimį „M. B.“, vals. Nr. ( - ) su puspriekabe „Schmitz SCS 24/L“ nepasirašė eismo įvykio deklaracijos (17-18 b.l.). Ieškovė UAB DK „PZU Lietuva“ gavusi dokumentus dėl automobilio „Peugeot 207“, valst. Nr. 515 RLA 75 patirtos žalos, 2013-07-31 AB SEB banko tarptautinio mokėjimo nurodymu Nr. 5394 sumokėjo 5426,40 Eur žalą patyrusiems asmenims (12-13, 19-31 b.l.). Transporto priemonė „M. B.“, vals. Nr. ( - ), drausta eismo įvykio metu nebuvo (14 b.l.). Ieškovė 2013-07-25 atsakovei dėl 2013-02-27 Prancūzijoje įvykusio eismo įvykio pranešė, jog pagal Prancūzijos įstatymus, esant skirtingoms įvykio dalyvių pateiktoms įvykio aplinkybių versijoms ir nesant kitų atsakomybę įrodančių faktinių dokumentų, abi šalys turi teisę į abipusę kompensaciją, todėl atsakovei pasiūlė kreiptis tiesiogiai į kito eismo įvykio dalyvio draudimo kompaniją arba per draudiko atstovą pretenzijas nagrinėti Lietuvoje (60-70 b.l.). Teismui pateiktas atsakovės vairuotojo G. Š. 2013-04-15 paaiškinimas ir fotonuotraukos, nurodyta, jog automobilis „Peugeot 207“, valst. Nr. 515 RLA 75 važiuodamas iš papildomos juostos iš dešinės per arti ir per greitai priartėjo ir kliudė priekabą (72-75, 95 b.l.). Atsakovė teismui pateikė rašytinius įrodymus dėl automobilio „Peugeot 207“ kainos ir vertinimo (103-109 b.l.).

8Dėl žalos atlyginimo..

9Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje bei LR Vyriausybės 2004-06-23 nutarimo Nr. 795 „Dėl Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių“ 25 punkte numatyta, kad išmoka dėl velkama transporto priemone padarytos žalos (kai pagal teisės aktus velkamos transporto priemonės vairuotojas nebūtinas) mokama pagal velkančios transporto priemonės draudimo sutartį, kai velkama transporto priemonė eismo įvykio metu buvo sukabinta su velkančia transporto priemone.

10Draudimo išmokos Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nustatyta tvarka mokėjimas siejamas su apdraustų valdytojų civiline atsakomybe (3 str. 1 d.). Vien žalos faktas yra nepakankamas, būtina nustatyti, kad žala padaryta aplinkybėmis, kurios yra pagrindas atsirasti apdraustojo transporto priemonės savininko ar kito jos valdytojo atsakomybei pagal Lietuvos Respublikos CK 6.270 str.

11Nagrinėjamoje byloje eismo įvykyje dalyvavo du automobiliai, žala padaryta dėl automobilių sąveikos. Lietuvos Respublikos CK 6.270 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad didesnio pavojaus šaltinių valdytojams dėl šių šaltinių sąveikos padaryta žala atlyginama bendrais pagrindais. Taigi sprendžiant dėl draudimo išmokos pagrįstumo, būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas, neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, taip pat ir kaltę (Lietuvos Respublikos CK 6.248 str.).

12Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Lietuvos Respublikos CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims. Lietuvos Respublikos CPK 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Šioje įstatymo normoje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga – ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia. Taigi, ieškovė turi įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą – ieškinio faktinį pagrindimą, šiuo atveju, jog atsakovei kyla pareiga atlyginti eismo įvykio metu padarytą žalą. Ieškovė duomenų, kad atsakovė kalta dėl įvykusio eismo įvykio, nepateikė. Atsakovės vairuotojo nepasirašyta eismo įvykio deklaracija įrodo tik faktą, kad transporto priemonė „Peugeot 207“, valst. Nr. 515 RLA buvo apgadinta, tačiau kaltininkas nenustytas – atsakovės vairuotojas nepripažino kaltės, be to nėra ir kitų įrodymų, įrodančių jo kaltę (liudytojų parodymų, policijos pareigūnų surašytų dokumentų). Teismo posėdžio metu liudytojas (vairuotojas) G. Š. taip pat nepripažino savo kaltės, būdamas rūpestingas ir apdairus jis pranešė apie įvykį Lietuvoje draudimo kompanijai, nufotografavo įvykio vietą, taip bandydamas įrodyti, jog jis yra nekaltas. Byloje nesurinkta pakankamai objektyvių ir neginčytinų įrodymų, patvirtinančių atsakovės vairuotojo kaltę.

13Įrodymų vertinimo taisyklės suformuluotos Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad įrodymus, vadovaudamasis įstatymais, vertina tik teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu bylos aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu teismo posėdyje. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas tikėtinumo taisykle – laisvo įrodymų vertinimo principu, reiškiančiu, kad teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tiems įrodymams, kurie suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnio 2 dalį jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus oficialiuosius rašytinius įrodymus (prima facie), kuriais patvirtintos aplinkybės laikomos visiškai įrodytomis, iki jos nebus paneigtos įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 197 str. 2 d.). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar jų pakanka reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini, patikimi, ar nebuvo pateikta suklastotų įrodymų, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų.

14Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-104/2014).

15Atsižvelgiant į teisinę reglamentaciją, įvertinus rašytinius įrodymus, teismo posėdžio metu duotus paaiškinimus, teismas daro išvadą, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimų dėl žalos atlyginimo.

16Iš ieškovės priteistinos 30,49 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, teismas,

Nutarė

18ieškinį atmesti.

19Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „PZU Lietuva“, į.k. 110057869, 30,49 Lt (8 Eur) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

20Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sąskaitą, įmokos kodas 5660.

21Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Jociuvienė, sekretoriaujant... 2. ieškovė ieškiniu (3-4 b.l.) pareiškė reikalavimą priteisti jai iš... 3. Atsakovas per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą, kuriuo su... 4. Teismo posėdžio metu atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Krovinių... 5. Liudytojas G. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, jog Prancūzijoje,... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2013-01-17 UAB DK... 8. Dėl žalos atlyginimo..... 9. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 10. Draudimo išmokos Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir... 11. Nagrinėjamoje byloje eismo įvykyje dalyvavo du automobiliai, žala padaryta... 12. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Lietuvos Respublikos CPK... 13. Įrodymų vertinimo taisyklės suformuluotos Lietuvos Respublikos CPK 185... 14. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai,... 15. Atsižvelgiant į teisinę reglamentaciją, įvertinus rašytinius įrodymus,... 16. Iš ieškovės priteistinos 30,49 Lt išlaidos, susijusios su procesinių... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, 270 straipsniu,... 18. ieškinį atmesti.... 19. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos... 20. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės... 21. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...