Byla 2-68-875/2012
Dėl skolos, palūkanų, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo R. Š

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjas Nerijus Masiulis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą, iškeltą pagal AB DNB banko (buvęs AB DnB NORD bankas) ieškinį dėl skolos, palūkanų, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo R. Š.,

Nustatė

2Ieškovas AB DNB bankas prašo priteisti iš atsakovo 2145,78 Lt negrąžinto kredito sumą, 134,69 Lt palūkanas, 208,66 Lt delspinigius, 8,8 % (aštuonių ir aštuonių dešimtųjų procento) metines palūkanas už priteistą 2145,78 Lt negrąžinto kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal 2006-03-30 Kreditavimo sutartį Nr.( - ) (toliau – Sutartis), o taip pat 75,00 Lt žyminį mokestį ir 726,00 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Ieškovas prašo, kad atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento būtų priimtas sprendimas už akių.

3Nepavykus procesinių dokumentų atsakovui įteikti ieškinyje nurodytais adresais (b.l. 14-16) ir neturint duomenų apie atsakovo darbovietę (b.l. 17), Akmenės rajono apylinkės teismo pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo atsakovui buvo įteiktas 2012-01-06 viešai paskelbiant interneto tinklapio www.teismai.lt skiltyje „Teismų pranešimai apie nagrinėjamas bylas“ (b.l. 33), bet atsakovo atsiliepimas per vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 1 dalimi teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą nuo įteikimo dienos teisme negautas.

4Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Formaliai ištyrus byloje esančius įrodymus – Sutarties specialiąją dalį (b.l. 5); Sutarties bendrąją dalį (b.l. 6-8); įmokų mokėjimo grafiką (b.l. 9, 10) – nustatyta, kad ieškovas pagal nurodytą Sutartį suteikė atsakovui 6000,00 Lt kreditą, kurį kartu su palūkanomis atsakovas turėjo grąžinti iki 2011-02-28, kiekvieno mėnesio nustatytą dieną mokėdamas nustatyto dydžio įmokas. Tačiau atsakovas neįvykdė dalies įsipareigojimų pagal Sutartį ir įsiskolino ieškovui 2489,13 Lt.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad kreditavimo santykiams paskolą reglamentuojančios CK normos taikomos tiek, kiek neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir specialioms kreditavimą reglamentuojančioms teisės normoms. Todėl pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, bet atsakovas nemokėjo nustatytų kredito grąžinimo įmokų. CK 6.873 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal CK 6.872 straipsnio 2 dalį atsakovas taip pat turėjo mokėti ieškovui palūkanas Sutartyje nustatyta tvarka, t.y. kiekvieną mėnesį kartu su įmoka. Taigi ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo pagal Sutartį negražintą 2145,78 Lt kredito sumą ir priskaičiuotas 134,69 Lt palūkanas yra pagrįstas ir tenkintinas.

8CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta sutarties šalių teisė prievolės įvykdymą užtikrinti netesybomis – bauda arba delspinigiais. Pagal CK 6.71 straipsnio 3 dalį už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Sutarties 27 punkte šalys susitarė, kad už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas kredito gavėjas (atsakovas) įsipareigoja mokėti bankui (ieškovui) 0,05 % pavėluotos sumokėti sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 208,66 Lt delspinigius tenkintinas.

9CK 6.37 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyta, kad skolininkas privalo mokėti sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas ir atsakovas Sutartyje susitarė dėl 8,8% dydžio metinių palūkanų, todėl vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 3 dalimi bei CK 6.210 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo ieškovui priteistinos 8,8% metinės procesinės palūkanos už priteisiamą 2145,78 Lt sumą.

10Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo ieškovui priteistinas 75,00 Lt žyminis mokestis, sumokėtas 2011-10-10 mokėjimo pavedimu Nr.( - ) (b.l. 4). Pagal CPK 96 straipsnio 1 dalį iš atsakovo taip pat priteistinos 18,45 pašto išlaidos valstybei (b.l. 1).

11Reikalavimas priteisti 726,00 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti tenkintinas iš dalies. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su advokato pagalba, yra priteisiamos atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, bet ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. 2004-03-26 Lietuvos advokatų tarybos nutarimu ir 2004-04-02 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 8.2 punkte numatyta, kad už ieškinio parengimą gali būti priteisiama ne didesnė kaip trigubo minimalios mėnesio algos dydžio suma. Kadangi 2007-12-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1368 nuo 2008-01-01 patvirtinta 800,00 Lt dydžio minimali mėnesinė alga, tai maksimali už ieškinio parengimą priteistina suma yra 2400,00 Lt. Ieškovas reikalauja priteisti trečdalį šios sumos (b.l. 22-26).

12Rekomendacijų 2 punkte pateikiami kriterijai, kuriais teismas turi vadovautis nustatydamas konkrečią priteistiną sumą. Vertinant pagal šiuos kriterijus nagrinėjama byla yra nesudėtinga, byloje sprendžiami teisiniai klausimai nėra nauji, o jos apimtis nedidelė. Advokatų profesinės bendrijos Pivoras, Balevičienė, Aleksaitė ir partneriai advokatai nuolat atstovauja ieškovą tokio pobūdžio bylose, todėl jiems nėra nauja jų specifika. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis vien 2011 metais Lietuvos Respublikos teismams, atstovaujant minėtos bendrijos advokatams, pateikta daugiau nei du šimtai penkiasdešimt šio ieškovo tokio paties pobūdžio ieškinių. Teismas ypač pabrėžia, kad reikalavimai grindžiami standartine advokatų profesinės bendrijos kliento parengta kreditavimo sutartimi, sudaroma prisijungimo būdu, ko pasekmėje ieškinio pagrindas visuomet yra iš esmės tas pats. Be to, net ieškinys pasirašytas ir jo priedų nuorašai patvirtinti ne advokato, o ieškovo darbuotojo. Vieninteliai byloje esantys advokatės parengti procesiniai dokumentai – prašymas dėl išlaidų advokato pagalbai ir prašymas dėl išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą viešai paskelbiant priteisimo. Taigi darbo laiko sąnaudos yra nedidelės. Ieškinio suma pagal CPK 441 straipsnį taip pat yra nedidelė – 2489,13 Lt.

13Visos čia išvardintos aplinkybės byloja, kad už advokato pagalbą priteistina ženkliai mažesnė suma, nei reikalaujama ieškinyje. Remiantis aukščiau aptartais Rekomendacijų 2 punkte numatytais kriterijais už advokato pagalbą pagal Rekomendacijų 8 punktą priteistina suma mažintina iki 250,00 Lt, kurie, teismo vertinimu, laikytini adekvačiu ir teisingu atlygiu už advokato atliktą darbą, o kartu pernelyg neapsunkins ir šiaip neišsimokančio skolininko finansinės padėties.

14Vadovaudamasis CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 98 str. 2 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str. 2 d. ir 286 str. bei CK 6.37 str. 2 d. ir 3 d., 6.81 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 1 d. ir 2 d., 6.881 str. 2 d. teismas

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo R. Š., asmens kodas ( - ), 2145,78 Lt (dviejų tūkstančių vieno šimto keturiasdešimt penkių litų 78 ct) įsiskolinimą už negrąžintą kreditą, 134,69 Lt (vieno šimto trisdešimt keturių litų 69 ct) palūkanas, 208,66 Lt (dviejų šimtų aštuonių litų 66 ct) delspinigius, 8,8% (aštuonių ir aštuonių dešimtųjų procento) metines palūkanas už priteistą 2145,78 Lt (dviejų tūkstančių vieno šimto keturiasdešimt penkių litų 78 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-11-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 75,00 Lt (septyniasdešimt penkių litų 00 ct) žyminį mokestį ir 250,00 Lt (dviejų šimtų penkiasdešimties litų 00 ct) išlaidas advokato pagalbai apmokėti ieškovui AB DNB bankui, juridinio asmens kodas 112029270, J.Basanavičiaus g. 26, LT-03601 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ), AB DNB banke, banko kodas 40100.

17Priteisti iš atsakovo R. Š., asmens kodas ( - ), 18,45 Lt (aštuoniolikos litų 45 ct) pašto išlaidas valstybei.

18Netenkinti ieškinio reikalavimo dėl likusios dalies išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo.

19Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjas Nerijus Masiulis rašytinio proceso... 2. Ieškovas AB DNB bankas prašo priteisti iš atsakovo 2145,78 Lt negrąžinto... 3. Nepavykus procesinių dokumentų atsakovui įteikti ieškinyje nurodytais... 4. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Formaliai ištyrus byloje esančius įrodymus – Sutarties specialiąją dalį... 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnio 2... 8. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta sutarties šalių teisė prievolės... 9. CK 6.37 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 10. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo ieškovui priteistinas 75,00... 11. Reikalavimas priteisti 726,00 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti... 12. Rekomendacijų 2 punkte pateikiami kriterijai, kuriais teismas turi vadovautis... 13. Visos čia išvardintos aplinkybės byloja, kad už advokato pagalbą... 14. Vadovaudamasis CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 98 str. 2 d., 142 str. 4 d., 262... 15. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovo R. Š., asmens kodas ( - ), 2145,78 Lt (dviejų... 17. Priteisti iš atsakovo R. Š., asmens kodas ( - ), 18,45 Lt (aštuoniolikos... 18. Netenkinti ieškinio reikalavimo dėl likusios dalies išlaidų advokato... 19. Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad... 20. Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už...